Nghị định 204 của chính phủ quy định thang bảng lương

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 204/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 mon 1hai năm 2004

NGHỊ ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ,CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

CHÍNH PHỦ

Căn uống cứ đọng Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25mon 12 năm 2001;

Cnạp năng lượng cứ Nghị quyết số 17/2003/QH11 ngày04 tháng 1một năm 2003 về dự tân oán ngân sách bên nước năm 2004 và Nghị quyết số19/2003/QH1một ngày 16 tháng 11 năm 2003 về trọng trách năm 2004 của Quốc hội khoáXI;

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị quyết số730/2004/NQ-UBTVQH1một ngày 30 mon 9 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vềcâu hỏi phê chuẩn bảng lương công tác, bảng phú cấp dùng cho so với cán bộ lãnh đạocủa Nhà nước; bảng lương trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát;

Theo kiến nghị của Bộ trưởng Sở Nội vụ vàBộ trưởng Bộ Tài chủ yếu,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này khí cụ về cơ chế chi phí lương gồm: nút lươngtối tđọc chung; những bảng lương; những chế độ prúc cung cấp lương; chính sách nâng bậclương; chính sách trả lương; nguồn kinh phí để thực hiện cơ chế chi phí lương; quản ngại lýtiền lương với thu nhập cá nhân so với cán bộ, công chức, viên chức trong những cơ quannhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước; cán cỗ chăm trách nát với công chức xóm,phường, thị trấn; sĩ quan lại, quân nhân chuyên nghiệp hóa, hạ sĩ quan liêu, đồng chí, côngnhân trong các phòng ban, đơn vị chức năng nằm trong lực lượng thiết bị (lực lượng trang bị gồmquân nhóm quần chúng. # và công an nhân dân).

Bạn đang xem: Nghị định 204 của chính phủ quy định thang bảng lương

Cơ quan liêu nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước, cơ quan,đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nói trên, sau đây Hotline phổ biến là phòng ban, đơn vị.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng so với cán cỗ, công chức, viên chứcvà các đối tượng người sử dụng nằm trong lực lượng vũ trang, bao gồm:

1. Các chức vụ lãnh đạo của Nhà nước và những chức danhtrình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm ngay cạnh luật trên bảng lương chứcvụ với bảng phú cung cấp công tác ban hành cố nhiên Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11ngày 30 mon 9 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lươngdịch vụ, bảng phú cấp cho chuyên dụng cho so với cán cỗ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lươngchuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm tiếp giáp (sau đây viết tắt là Nghịquyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11).

2. Các chức danh do thai cử nhằm phụ trách chức vụ theo nhiệmkỳ ở trong Uỷ ban quần chúng. # thức giấc, thành thị trực trực thuộc Trung ương, huyện, quận,thị làng mạc, tỉnh thành ở trong tỉnh giấc.

3. Công chức trong những cơ sở nhà nước pháp luật tại Điều 2 Nghị định số 117/2003/NĐ-CPhường. ngày 10 tháng 10 năm 2003của Chính phủ về câu hỏi tuyển dụng, thực hiện và làm chủ cán cỗ, công chức trongnhững phòng ban công ty nước (tiếp sau đây viết tắt là Nghị định số 117/2003/NĐ-CP).

4. Công chức dự bị công cụ trên Điều 2 Nghịđịnh số 115/2003/NĐ-CPhường ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độcông chức dự bị (dưới đây viết tắt là Nghị định số 115/2003/NĐ-CP).

5. Viên chức trong các đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước quyđịnh tại Điều 2 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10năm 2003 của nhà nước về vấn đề tuyển chọn dụng, áp dụng cùng thống trị cán cỗ, công chứctrong số đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước (dưới đây viết tắt là Nghị định số116/2003/NĐ-CP).

6. Cán bộ, công chức, viên chức nằm trong biên chế đơn vị nước vàtận hưởng lương theo bảng lương vì chưng Nhà nước phương pháp được cử mang đến thao tác tại cáchội, những tổ chức phi Chính phủ, các dự án cùng những cơ sở, tổ chức triển khai quốc tế đặttại VN.

7. Cán bộ siêng trách rưới với công chức sinh hoạt xóm, phường, thị trấn(dưới đây Call chung là cán cỗ siêng trách rưới cùng công chức cung cấp xã) quy định trên khoản 1 cùng khoản 2 Điều 2 Nghị định số 121/2003/NĐ-CPhường ngày 21tháng 10 năm 2003 của nhà nước về cơ chế, chế độ đối với cán bộ, công chứcsinh hoạt buôn bản, phường, thị trấn (tiếp sau đây viết tắt là Nghị định số 121/2003/NĐ-CP) và Điều 22 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP. ngày 02 tháng 11 năm 2004của Chính phủ cách thức chi tiết việc thực hiện Pháp lệnh Dân quân từ vệ (sau đâyviết tắt là Nghị định số 184/2004/NĐ-CP).

8. Người làm công tác cơ yếu vào tổ chức triển khai cơ yếu.

9. Sĩ quan liêu, quân nhân bài bản, hạ sĩ quan liêu, chiến sĩ,người công nhân trong số cơ quan, đơn vị chức năng ở trong lực lượng thiết bị.

Điều 3. Nguyên tắc xếp lương với phụcung cấp dịch vụ chỉ huy, nguyên lý trả lương với tiến hành cơ chế tiền lương

1. Nguyên tắc xếp lương và phú cấp cho công tác lãnh đạo

a) Cán cỗ, công chức, viên chức được bổ nhiệm vào ngạch côngchức, viên chức như thế nào (tiếp sau đây viết tắt là ngạch) hoặc chức danh chuyên môn,nhiệm vụ như thế nào nằm trong ngành Tòa án, ngành Kiểm tiếp giáp (sau đây viết tắt là chứcdanh) thì xếp lương theo ngạch hoặc chức danh kia.

b) Cán bộ duy trì chức vụ vị thai cử nằm trong diện xếp lươngtrình độ, nghiệp vụ với tận hưởng prúc cấp cho chuyên dụng cho chỉ đạo thì xếp lương theongạch, bậc công chức hành chính và hưởng trọn phú cấp dịch vụ chỉ đạo của chức danhthai cử hiện giờ đang phụ trách.

c) Cán cỗ, công chức, viên chức giữ chức danh chỉ đạo (bầucử, bổ nhiệm) làm sao thì xếp lương dùng cho hoặc tận hưởng phụ cung cấp dịch vụ theo chứcdanh chỉ đạo đó. Nếu một fan giữ lại nhiều chức danh chỉ đạo khác nhau thì xếplương phục vụ hoặc hưởng phú cung cấp công tác của chức danh lãnh đạo cao nhất. Nếukiêm nhiệm chức vụ chỉ đạo đứng đầu tư mạnh quan lại, đơn vị khác nhưng mà cơ quan, 1-1 vịnày được bố trí biên chế chuyên trách fan mở màn thì được hưởng thêm phụcung cấp kiêm nhiệm.

d) Các đối tượng người dùng ở trong lực lượng vũ trang cùng cơ yếu đuối quy địnhhưởng trọn lương theo bảng lương nào thì xếp lương theo bảng lương kia.

đ) Chuyển xếp lương cũ sang lương bắt đầu yêu cầu thêm với câu hỏi ràthẩm tra, sắp xếp biên chế của những cơ quan, đối chọi vị; rà soát, hoàn thành xong tiêu chuẩnchức vụ cán bộ, công chức, viên chức; thanh tra rà soát lại bài toán xếp lương cũ, nhữngngôi trường hòa hợp đang xếp lương hoặc prúc cấp cho chức vụ chưa đúng điều khoản của cơ quan cóthẩm quyền thì chuyển xếp lại lương và prúc cung cấp dịch vụ (nếu có) theo như đúng quyđịnh.

2. Nguyên ổn tắc trả lương

Việc trả lương đề nghị thêm cùng với hiệu quả tiến hành trách nhiệm củacán cỗ, công chức, viên chức và mối cung cấp trả lương (trường đoản cú ngân sách đơn vị nước cung cấp hoặccung ứng cùng tự những nguồn thu theo nguyên lý của quy định dùng để làm trả lương) củacơ quan, đơn vị chức năng.

3. Nguyên ổn tắc tiến hành chính sách chi phí lương

a) Cán cỗ, công chức, viên chức với các đối tượng người sử dụng trực thuộc lựclượng vũ khí Khi biến đổi quá trình thì được gửi xếp lại lương với phụ cấpchuyên dụng cho (giả dụ có) cho cân xứng cùng với các bước new phụ trách. Trường thích hợp thôi giữchức vụ chỉ huy (trừ trường đúng theo bị kỷ nguyên lý kho bãi nhiệm, không bổ nhiệm hoặc khôngđược chỉ định lại) để làm quá trình khác hoặc giữ chức vụ lãnh đạo không giống mà cónấc lương phục vụ hoặc prúc cấp cho chuyên dụng cho rẻ hơn nữa thì được bảo lưu giữ nút lương chứcvụ hoặc phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong nửa năm, tiếp nối xếp lạilương hoặc prúc cấp công tác (trường hợp có) theo quá trình mới phụ trách.

b) Theo tận hưởng trọng trách, cán bộ, công chức, viên chức vàcác đối tượng nằm trong lực lượng thiết bị đang dữ chức danh chỉ huy được luânchuyển đến giữ chức danh chỉ đạo khác bao gồm nút lương phục vụ hoặc prúc cung cấp chứcvụ tốt rộng, thì được giữ mức lương chuyên dụng cho hoặc phú cấp dùng cho theo chức danhlãnh đạo cũ. Trường hợp các bước new được vận chuyển đến luật pháp xếp lươngtheo ngạch hoặc theo chức vụ thấp hơn nữa thì được giữ mức lương cũ (bao gồm cả phụcấp cho dịch vụ ví như có) cùng được triển khai chế độ nâng bậc lương theo biện pháp ởngạch men hoặc chức vụ cũ.

c) Các đối tượng người dùng được đưa côngtác tự lực lượng vũ khí, cơ yếu ớt cùng chủ thể công ty nước vào làm việc vào cơquan tiền công ty nước hoặc đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thì được gửi xếp lại ngạch ốp,bậc lương và tận hưởng prúc cấp chuyên dụng cho (nếu có) theo quá trình new đảm nhiệm.Trường vừa lòng xếp lương theo bảng lương cấp độ quân hàm sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại hưởnglương hoặc theo bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân team quần chúng. # vàchuyên môn kỹ thuật trực thuộc công an quần chúng. #, trường hợp tất cả nấc lương cũ cao hơn nữa so vớinấc lương bắt đầu được xếp thì được bảo lưu giữ phần chênh lệch cao hơn này theo quyđịnh của lao lý.

d) Thực hiện tại câu hỏi xếp lương, cơ chế prúc cấp cho lương, nâng bậclương, trả lương, quản lý chi phí lương với các khoản thu nhập cần theo đúng đối tượng người dùng, phạmvi, chế độ, điều kiện, chính sách được hưởng và những khí cụ khác của cơ quancó thđộ ẩm quyền.

đ) Thực hiện nay chính sách chi phí lương phải gắn cùng với cải tân hànhchính; đảm bảo tương quan thân những ngành, nghề và thân các loại cán cỗ, côngchức, viên chức; bảo vệ định hình chủ yếu trị - làng hội.

Cmùi hương II

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂUCHUNG, CÁC BẢNG LƯƠNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤPhường LƯƠNG

Điều 4. Mức lương tối tđọc chung

Mức lương về tối tđọc chung vận dụng so với cán cỗ, công chức,viên chức cùng các đối tượng người tiêu dùng thuộc lực lượng vũ khí được thực hiện theo quyđịnh tại Nghị định số 203/2004/NĐ-CPhường. ngày 14 tháng 1hai năm 2004 của nhà nước vềnấc lương tối tđọc.

Điều 5. Các bảng lương; bảng prúc cấpquân hàm hạ sĩ quan tiền, chiến sỹ nhiệm vụ và bảng phú cung cấp công tác lãnh đạo

Ban hành dĩ nhiên Nghị định này các bảng lương; bảng phú cấpquân hàm hạ sĩ quan liêu, chiến sỹ nhiệm vụ và bảng phú cấp cho chức vụ chỉ huy như sau:

1. Các bảng lương:

a) Quy định 7 bảng lương sau:

Bảng 1: Bảng lương chuyên gia cao cấp.

Bảng 2: Bảng lương trình độ chuyên môn, nghiệp vụ so với cán bộ,công chức trong số cơ sở đơn vị nước (bao hàm cả cán cỗ giữ lại chức vụ bởi vì bầu cửở trong diện xếp lương theo ngạch men, bậc công chức hành chủ yếu với hưởng prúc cung cấp chứcvụ chỉ đạo cùng công chức làm việc làng, phường, thị trấn).

Bảng 3: Bảng lương trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán cỗ,viên chức trong các đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước.

Bảng 4: Bảng lương nhân viên quá hành, giao hàng trong các cơquan liêu nhà nước và những đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Bảng 5: Bảng lương cán bộ chăm trách nát sinh hoạt làng, phường, thịtrấn.

Bảng 6: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan lại quân team nhândân; sĩ quan lại, hạ sĩ quan tiền công an quần chúng. #.

Bảng 7: Bảng lương quân nhân bài bản nằm trong quân độiquần chúng với trình độ chuyên môn kỹ thuật nằm trong công an nhân dân.

b) Người có tác dụng công tác cơ yếu hèn trongtổ chức triển khai cơ yếu, tuỳ theo từng đối tượng người dùng được xếp lương theo bảng lương cấp cho bậcquân hàm sĩ quan liêu quân nhóm nhân dân (bảng 6) với tầm lương cao nhất bởi mứclương của level quân hàm Thiếu tướng mạo (trừ sĩ quan quân team quần chúng và sĩquan tiền công an quần chúng. # được điều rượu cồn, biệt phái) và bảng lương quân nhân chuyênnghiệp trực thuộc quân đội quần chúng. # (bảng 7).

c) Công nhân làm việc trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc lựclượng vũ khí với tổ chức cơ yếu ớt vận dụng thang lương, bảng lương nguyên lý trongnhững chủ thể nhà nước.

2. Bảng phú cấp quân hàm hạ sĩ quan liêu, đồng chí nhiệm vụ thuộcquân team dân chúng với công an nhân dân.

3. Bảng prúc cấp cho chuyên dụng cho lãnh đạo(bầu cử, xẻ nhiệm) trong số cơ quan bên nước, đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước;ban ngành, đơn vị nằm trong quân nhóm dân chúng cùng công an dân chúng.

Điều 6. Các chính sách phú cấp cho lương

1. Prúc cấp cho rạm niên thừa khung:

vận dụng so với các đối tượng người dùng xếp lương theo bảng 2, bảng 3,bảng 4 với bảng 7 qui định trên khoản 1 Điều 5 Nghị định này với bảng lương chuyênmôn, nhiệm vụ ngành Toà án, ngành Kiểm tiếp giáp giải pháp tại Nghị quyết số730/2004/NQ-UBTVQH11, đang xếp bậc lương sau cùng trong ngạch ốp hoặc trong chứcdanh.

a) Mức prúc cấp cho nhỏng sau:

a1) Các đối tượng người dùng xếp lương theo những ngạch men từ các loại A0 đếncác loại A3 của bảng 2, bảng 3, những chức vụ xếp lương theo bảng 7 với các chứcdanh xếp lương theo bảng lương trình độ chuyên môn, nhiệm vụ ngành Toà án, ngành Kiểmsát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) đang xếp bậc lương sau cùng vào ngạch hoặc trongchức danh thì thừa kế prúc cấp thâm nám niên thừa form bằng 5% mức lương của bậclương sau cuối trong ngạch men hoặc vào chức danh đó; từ thời điểm năm thứ tứ trlàm việc đi mỗinăm được tính thêm 1%.

a2) Các đối tượng người tiêu dùng xếp lương theo các ngạch loại B, một số loại Ccủa bảng 2, bảng 3 với nhân viên cấp dưới vượt hành, ship hàng xếp lương theo bảng 4: Sau 2năm (đủ 24 tháng) đã xếp bậc lương ở đầu cuối vào ngạch men thì được hưởng phụ cấpthâm niên vượt form bằng 5% mức lương của bậc lương sau cuối trong ngạch đó;từ thời điểm năm trang bị cha trsống đi tưng năm được tính thêm 1%.

b) Các đối tượng người sử dụng điều khoản tại điểm a(a1 và a2) khoản 1 Như vậy, còn nếu như không xong trách nhiệm được phục vụ nămhoặc bị kỷ phép tắc một trong các hiệ tượng khiển trách, cảnh cáo, miễn nhiệm hoặcbị kho bãi nhiệm thì cứ tưng năm ko xong xuôi trách nhiệm hoặc bị kỷ nguyên tắc bị kéodài thêm thời hạn tính tận hưởng phụ cấp cho rạm niên quá khung một năm (đủ 12 tháng)so với thời hạn chính sách.

c) Phú cấp thâm nám niên thừa khung được dùng để tính đóng góp vàhưởng trọn chính sách bảo hiểm thôn hội.

2. Prúc cấp cho kiêm nhiệm chức vụ lãnhđạo:

vận dụng đối với những đối tượng người tiêu dùng đang dữ chức vụ lãnh đạo(thai cử, ngã nhiệm) ở 1 cơ sở, đơn vị chức năng, mặt khác được thai cử hoặc được bổnhiệm kiêm nhiệm chức danh chỉ đạo đứng đầu tư mạnh quan lại, đơn vị chức năng không giống nhưng mà cơ sở,đơn vị này được sắp xếp biên chế chăm trách rưới tín đồ cầm đầu nhưng mà hoạt độngkiêm nhiệm.

Mức prúc cấp cho bởi 10% nút lương hiện tận hưởng cộng phú cung cấp chứcvụ chỉ huy và prúc cung cấp thâm niên quá size (giả dụ có). Trường đúng theo kiêm nhiệmnhiều chức danh lãnh đạo cũng chỉ thừa hưởng 1 nút phụ cấp cho.

3. Prúc cung cấp khu vực:

áp dụng đối với các đối tượng người sử dụng làm việc sống phần nhiều vị trí xa tít,hẻo lánh với khí hậu xấu.

Phú cấp cho gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 với 1,0 sovới tầm lương về tối tđọc tầm thường. Đối cùng với hạ sĩ quan với đồng chí nghĩa vụ thuộclực lượng vũ trang, phú cấp cho Quanh Vùng được xem so với tầm prúc cung cấp quân hàm binhnhì.

4. Prúc cấp cho quánh biệt:

Áp dụng so với các đối tượng làm việc ngơi nghỉ hòn đảo xa lục địa vàvùng biên thuỳ bao gồm điều kiện sinc hoạt đặc trưng trở ngại.

Prúc cấp có 3 mức: 30%; 1/2 và 100% nút lương hiện nay hưởngcộng prúc cấp cho phục vụ lãnh đạo cùng phụ cung cấp thâm niên quá khung (ví như có) hoặc phụcung cấp quân hàm hiện tại tận hưởng đối với hạ sĩ quan lại, chiến sĩ trực thuộc lực lượng trang bị.

5. Phú cấp thu hút:

vận dụng so với cán bộ, công chức, viên chức mang đến thao tác ởphần đông vùng kinh tế tài chính new, các đại lý tài chính và đảo xa đất liền gồm ĐK sinc hoạtquan trọng đặc biệt trở ngại.

Prúc cấp cho gồm 4 mức: 20%; 30%; một nửa và 70% nấc lương hiện tại hưởngcộng phú cấp chức vụ chỉ huy cùng prúc cấp cho thâm nám niên thừa size (giả dụ có).

Thời gian hưởng prúc cấp cho trường đoản cú 3 cho 5 năm.

6. Phụ cấp lưu giữ động:

áp dụng so với cán bộ, công chức, viên chức làm việc sinh sống mộtsố nghề hoặc các bước liên tiếp đổi khác vị trí thao tác làm việc với địa điểm nghỉ ngơi.

Phụ cung cấp có 3 mức: 0,2; 0,4 và 0,6 so với mức lương tốitgọi phổ biến.

7. Phú cung cấp ô nhiễm và độc hại, nguy hiểm:

vận dụng so với cán cỗ, công chức, viên chức làm các nghềhoặc công việc gồm điều kiện lao đụng độc hại, nguy hiểm với đặc biệt ô nhiễm và độc hại,gian nguy chưa được xác định trong khoảng lương.

Prúc cấp tất cả 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 cùng 0,4 so với mức lương tốitphát âm tầm thường.

8. Các chính sách prúc cung cấp đặc thù theo nghề hoặc công việc:

a) Prúc cấp cho rạm niên nghề:

áp dụng đối với sĩ quan tiền cùng quân nhân chuyên nghiệp hóa thuộcquân team dân chúng, sĩ quan liêu cùng hạ sĩ quan lại hưởng trọn lương ở trong công an nhân dân,công chức thương chính với bạn làm công tác cơ yếu đuối vào tổ chức cơ yếu hèn.

Mức phú cung cấp nhỏng sau: Sau 5 năm (đầy đủ 60 tháng) trên ngũ hoặcthao tác thường xuyên trong nghề hải quan, cơ yếu hèn thì được hưởng phú cấp rạm niênnghề bởi 5% mức lương hiện tận hưởng cộng phú cấp cho phục vụ chỉ huy cùng phú cấp cho thâmniên quá size (giả dụ có); từ thời điểm năm máy sáu trnghỉ ngơi đi tưng năm được xem thêm 1%.

b) Phụ cấp ưu đãi theo nghề:

áp dụng đối với cán cỗ, công chức, viên chức làm cho số đông nghềhoặc quá trình tất cả ĐK lao rượu cồn cao hơn nữa thông thường, gồm chính sách ưu đãicủa Nhà nước nhưng mà chưa được xác định trong khoảng lương.

Prúc cung cấp tất cả 10 mức: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%,45% cùng 1/2 nấc lương hiện tại hưởng trọn cùng prúc cấp cho dùng cho chỉ huy cùng phụ cấp cho thâmniên quá khung (nếu như có).

c) Phú cung cấp trách nát nhiệm theo nghề:

áp dụng so với những chức danh xếp lương theo bảng lươngtrình độ chuyên môn, nhiệm vụ và bảng lương chức vụ ở trong ngành Tòa án, Kiểm ngay cạnh, Thanhtra với một trong những chức vụ tư pháp.

Phú cấp bao gồm 5 mức: 10%; 15%; 20%, 25% cùng 30% nấc lương hiệnhưởng trọn cộng phụ cấp công tác lãnh đạo cùng prúc cung cấp rạm niên thừa size (trường hợp có).

Đối tượng thừa hưởng chính sách prúc cung cấp trách nhiệm theo nghềnguyên lý tại điểm này thì không hưởng trọn chính sách phụ cấp cho ưu đãi theo nghề quy địnhtrên điểm b khoản 8 Điều này.

d) Prúc cấp trách nát nhiệm công việc:

d1) Những tín đồ thao tác làm việc vào tổ chức triển khai cơ yếu được hưởng phụcấp cho trách nhiệm quá trình bảo đảm cơ mật mật mã.

Prúc cấp cho bao gồm 3 mức: 0,1; 0,2 cùng 0,3 so với khoảng lương tốitgọi chung.

Xem thêm: Chuyên Đề Vật Lý 10 Vũ Đình Hoàng File Word Bt Vat Lý 10 Của Thầy Vũ Đình Hoàng

d2) Những bạn có tác dụng đầy đủ các bước đòi hỏi trách rưới nhiệm caohoặc đảm nhận công tác làm việc quản lý ko trực thuộc chức danh chỉ huy (bầu cử, bổnhiệm) thì thừa hưởng phụ cấp cho trách nát nhiệm các bước.

Prúc cấp gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,5 so với mức lương tốithiểu bình thường.

đ) Phú cấp cho phục vụ quốc phòng, an ninh:

Áp dụng so với các đối tượng người dùng không trực thuộc diện xếp lươngtheo bảng 6 với bảng 7 hiện tượng tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này làm việc trongcác cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng trang bị cùng cơ yếu đuối.

Phú cấp gồm 2 mức: 30% và 1/2 mức lương hiện tại hưởng trọn cùng phụcấp cho chức vụ lãnh đạo cùng phụ cấp cho thâm nám niên vượt form (ví như có).

Cmùi hương III

CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG,CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG, QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP

Điều 7. Chế độ nâng bậc lương

1. Thực hiện tại nâng bậc lương thườngxuim trên cửa hàng hiệu quả chấm dứt nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chứccùng thời gian duy trì bậc trong ngạch hoặc trong chức vụ.

Thời gian duy trì bậc vào ngạch ốp hoặc trong chức vụ để xemxét nâng bậc lương liên tục phương pháp nhỏng sau:

a) Đối với chức danh Chuyên Viên thời thượng, giả dụ không xếp bậclương ở đầu cuối của bảng lương thì sau 5 năm (đầy đủ 60 tháng) duy trì bậc lương trongbảng lương Chuyên Viên cao cấp được xét nâng lên một bậc lương.

b) Đối với các đối tượng người dùng xếp lương theo bảng 2, bảng 3, bảng4 khí cụ tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này cùng bảng lương trình độ, nghiệp vụngành Toà án, ngành Kiểm ngay cạnh nguyên lý trên Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11,giả dụ không xếp bậc lương ở đầu cuối trong ngạch ốp hoặc trong chức vụ thì thời giangiữ lại bậc trong ngạch ốp hoặc trong chức danh để xét nâng bậc lương nhỏng sau:

b1) Các đối tượng xếp lương theo những ngạch ốp từ một số loại A0 đếnnhiều loại A3 của bảng 2, bảng 3 và các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyênmôn, nhiệm vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậclương vào ngạch hoặc vào chức danh được xét nâng lên một bậc lương.

b2) Các đối tượng người dùng xếp lương theo các ngạch một số loại B, một số loại Ccủa bảng 2, bảng 3 với nhân viên cấp dưới quá hành, ship hàng xếp lương theo bảng 4: Sau 2năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương vào ngạch men được xét nâng lên một bậc lương.

c) Các đối tượng người sử dụng cách thức trên điểm acùng điểm b khoản 1 Điều này, nếu như không ngừng trách nhiệm được giao hàng nămhoặc bị kỷ công cụ một trong những hình thức khiển trách, cảnh cáo, miễn nhiệm hoặcbị kho bãi nhiệm thì cứ đọng tưng năm ko kết thúc nhiệm vụ hoặc bị kỷ phương tiện bị kéodài thêm thời gian tính nâng bậc lương liên tiếp một năm (đủ 12 tháng) so vớithời gian nguyên tắc.

2. Thực hiện tại nâng bậc lương trướcthời hạn nlỗi sau:

a) Cán cỗ, công chức, viên chức lậpkết quả xuất sắc vào triển khai trách nhiệm mà không xếp bậc lương sau cuối trongngạch hoặc trong chức danh thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tốinhiều là 12 mon so với thời hạn nguyên lý tại điểm a và điểm b khoản 1 Vấn đề này.Tỷ lệ cán cỗ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn vào mộtnăm không thực sự 5% toàn bô cán cỗ, công chức, viên chức nằm trong biên chế trả lươngcủa phòng ban, đơn vị chức năng (trừ các ngôi trường vừa lòng cơ chế tại điểm b khoản 2 Điều này).

b) Cán bộ, công chức, viên chức đãcó thông báo nghỉ hưu theo nguyên lý của Nhà nước, xong nhiệm vụ được giao,chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch men hoặc trong chức danh với không đầy đủ điềukhiếu nại thời gian giữ lại bậc sẽ được nâng bậc lương thường xuyên trên thời điểm cóthông tin nghỉ hưu, thì được nâng một bậc lương trước thời hạn tối nhiều là 12mon đối với thời hạn lý lẽ trên điểm a cùng điểm b khoản 1 Như vậy.

3. Việc thăng, giáng cấp độ quânhàm cùng nâng lương, nâng phú cấp cho quân hàm so với sĩ quan, hạ sĩ quan lại, đồng chí,quân nhân chuyên nghiệp cùng trình độ kỹ thuật thuộc lực lượng tranh bị thựchiện tại theo điều khoản của luật pháp hiện hành đối với lực lượng vũ trang.

Điều 8. Chế độ trả lương

1. Chế độ trả lương gắn thêm cùng với kết quả thực hiện nhiệm vụ củacán bộ, công chức, viên chức; mối cung cấp trả lương và theo quy định trả lương của cơquan tiền, đơn vị. Thủ trưởng cơ sở, đơn vị sau thời điểm hiệp thương cùng với Ban Chấp hànhCông đoàn thuộc cấp cho có trách nát nhiệm xây dựng, phát hành quy định trả lương để thựchiện nay so với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Quy chế trảlương phải được gửi cơ quan cai quản cung cấp trên thẳng nhằm quản lý, kiểm soát vàtriển khai công khai minh bạch vào ban ngành, đơn vị chức năng.

Việc trả lương trong lực lượng vũ khí tiến hành theo quyđịnh của luật pháp hiện nay hành.

2. Chế độ trả lương thao tác vào banđêm, làm thêm tiếng đối với cán cỗ, công chức, viên chức triển khai theo quy địnhcủa Sở điều khoản Lao đụng.

Cán cỗ, công chức, viên chức triển khai cơ chế trực12giờ/24tiếng hoặc 24giờ/24tiếng được thực hiện chế độ trả lương hoặc prúc cấp cho đặcthù vị Chính phủ, Thủ tướng mạo nhà nước luật pháp.

3. Chế độ trả lương Một trong những ngày nghỉ thao tác đượchưởng trọn lương; chế độ tạm ứng tiền lương vào thời gian bị đình chỉ công tác làm việc, bịtrợ thì duy trì, nhất thời giam, triển khai theo mức sử dụng tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày31 mon 1hai năm 2002 của Chính phủ điều khoản cụ thể và lí giải thực hành mộtsố điều của Sở lý lẽ Lao hễ về chi phí lương.

4. Cán cỗ, công chức, viên chức vào biên chế trả lương củacơ quan, đơn vị với những đối tượng người sử dụng tận hưởng lương ở trong lực lượng khí giới được cửđi công tác, làm việc, học hành ở quốc tế trường đoản cú 30 ngày tiếp tục trlàm việc lên hưởngsinc hoạt chi phí vì Nhà nước đài tchúng ta hoặc hưởng lương, tận hưởng sinch hoạt giá thành vì nướcngoại trừ, tổ chức nước ngoài đài thọ thì vào thời hạn sinh hoạt nước ngoài thừa hưởng 40%nấc lương hiện nay hưởng cùng phụ cấp chuyên dụng cho lãnh đạo với phụ cung cấp rạm niên vượtsize (nếu như có).

5. Công chức dự bị và những người vào thời hạn tập sựhoặc test bài toán trong những cơ sở công ty nước (tất cả tập sự công chức cấp cho xã) vàtrong số đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được hưởng nấc lương theo qui định trên Điều 18 Nghị định số 115/2003/NĐ-CP.., Điều 21Nghị định số 116/2003/NĐ-CPhường, Điều 18 Nghị định số117/2003/NĐ-CPhường, Điều 4 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP vàthừa hưởng cơ chế phụ cấp, cơ chế trả lương theo phương pháp tại Nghị định này.

6. Chế độ trả lương áp dụng từ ngày01 tháng 0một năm 2005 so với cán cỗ chăm trách nát và công chức cấp làng mạc là ngườiđã hưởng chính sách hưu trí hoặc trợ cung cấp mất sức lao hễ nlỗi sau:

a) Cán bộ chuyên trách rưới cấp cho thôn là người sẽ tận hưởng chế độ hưutrí hoặc trợ cấp mất mức độ lao cồn, bên cạnh lương hưu hoặc trợ cấp cho mất mức độ laohễ, hàng tháng được hưởng 90% mức lương chức danh hiện nay đảm nhận nguyên lý tạiNghị định này với không hẳn đóng bảo đảm làng mạc hội, bảo hiểm y tế.

b) Công chức cấp làng là tín đồ đã tận hưởng chế độ hưu trí hoặctrợ cung cấp mất sức lao rượu cồn, quanh đó lương hưu hoặc trợ cấp cho mất mức độ lao đụng, hàngmon thừa kế 90% nấc lương bậc 1 của ngạch công chức hành chủ yếu tất cả cùngchuyên môn huấn luyện và giảng dạy phương tiện tại Nghị định này cùng không hẳn đóng bảo hiểm xóm hội,bảo hiểm y tế.

Điều 9. Nguồn kinh phí để thực hiệncơ chế tiền lương

1. Tiết kiệm 10% bỏ ra thường xuyên (trừ tiền lương cùng cáckhoản tất cả đặc thù lương) so với từng cơ sở hành bao gồm, từng đơn vị sựnghiệp nằm trong các Sở, cơ quan Trung ương và những tỉnh, thành phố trực ở trong Trungương.

2. Sử dụng về tối tgọi 40% số chiếm được giữ lại theo chính sách củanhững đơn vị chức năng sự nghiệp tất cả thu (kể cả các đơn vị đã triển khai cách thức tài chính đốicùng với đơn vị sự nghiệp bao gồm thu). Riêng những đơn vị chức năng sự nghiệp trực thuộc ngành y tế sửdụng buổi tối thiểu 35%.

3. Sử dụng tối tđọc 40% số chiếm được để lại theo chế độ củacác cơ sở hành thiết yếu có thu.

4. túi tiền địa pmùi hương áp dụng 1/2 số tăng thu thân dự toánnăm kế hoạch so với dự tân oán năm kia giáp bởi Thủ tướng Chính phủ giao và1/2 số tăng thu giữa thực hiện so với dự toán năm chiến lược bởi Thủ tướng tá Chínhđậy giao.

5. Chi tiêu Trung ương bổ sung mối cung cấp ngân sách đầu tư triển khai chếđộ tiền lương cho những Sở, cơ sở Trung ương cùng những tỉnh, tỉnh thành trực thuộcTrung ương vào trường phù hợp sẽ tiến hành đúng những vẻ ngoài tại các khoản 1, 2,3 và 4 Vấn đề này mà lại vẫn tồn tại thiếu hụt.

Điều 10. Quản lý tiền lương và thunhập

1. Các cơ sở, đơn vị chức năng thực hiệnviệc xếp l­ương, cơ chế phú cấp lương, nâng bậc lương, trả lương, cai quản tiềnlương với thu nhập cá nhân theo nguyên lý tại Nghị định này với lý giải của phòng ban cóthẩm quyền.

Đối với những cơ quan hành thiết yếu đ­ượckhoán thù biên chế với kinh phí đầu tư thống trị hành chủ yếu với những đơn vị sự nghiệp của Nhà n­ướcthực hiện chính sách hạch toán và tự nhà tài chính, thì căn cứ vào hiệu quả tiếtkiệm kinh phí đầu tư hành thiết yếu và nấc phát triển các nguồn thu được quyền quyết địnhthông số kiểm soát và điều chỉnh tăng thêm tiền lương so với mức l­ương về tối thiểu phổ biến với tăngthêm nút trích lập những quỹ khen th­ưởng, quỹ phúc lợi an sinh nhằm tăng lên thu nhập chocán bộ, công chức, viên chức ở trong biên chế trả lương của phòng ban, đơn vị theodụng cụ của phòng ban bao gồm thđộ ẩm quyền.

2. Thực hiện phân cung cấp trách nhiệm nhằm ng­ười đứng đầu cơ quanđơn vị nước với người cầm đầu đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà n­ước ra quyết định Việc xếplư­ơng, nâng bậc lư­ơng thư­ờng xuyên ổn, nâng bậc l­ương trư­ớc thời hạn và phụcung cấp thâm niên vượt size so với cán cỗ, công chức, viên chức nằm trong phạm vilàm chủ theo phân cấp cho của cơ quan gồm thẩm quyền.

3. Đối với chức danh chuyên gia cao cấp, nhân viên cao cấpvà tương đư­ơng, thực hiện phân cung cấp Việc đưa ra quyết định xếp lư­ơng, nâng bậc lươngvới prúc cấp thâm nám niên quá khung nlỗi sau:

a) Đối cùng với chức vụ chuyên gia cao cấp: Việc quyết định xếpl­ương, nâng bậc lương liên tiếp và nâng bậc l­ương trư­ớc thời hạn, thựchiện theo phân cung cấp hiện nay hành.

b) Đối với ngạch chuyên viên cao cấp cùng t­ương đư­ơng (loạiA3):

b1) Việc đưa ra quyết định xếp l­ương vào một số loại A3 khi được phêchuẩn tác dụng bầu cử, Khi được bổ nhiệm vào ngạch ốp (hoặc chức danh), nâng ngạch ốp,đưa ngạch, tiến hành theo phân cấp cho hiện nay hành.

b2) Việc quyết định nâng bậc l­ương th­ường xulặng cùng phụ cấprạm niên vượt form vào ngạch ốp hoặc vào chức vụ loại A3 vày Chánh án Toàán quần chúng. # tối cao, Viện trư­ởng Viện Kiểm sát dân chúng về tối cao, Sở trư­ởng,Thủ tr­ưởng phòng ban ngang Bộ, Thủ trư­ởng phòng ban thuộc nhà nước, Chủ tịch Uỷban quần chúng. # tỉnh, đô thị trực ở trong Trung ư­ơng thẳng sử dụng và quảnlý cán bộ, công chức, viên chức kia ra đưa ra quyết định triển khai cùng tất cả trách rưới nhiệmreport tác dụng tiến hành về Sở Nội vụ.

b3) Việc quyết định nâng bậc l­ương trư­ớc thời hạn (khi lậpthành tích xuất nhan sắc vào triển khai nhiệm vụ cùng lúc gồm thông báo nghỉ h­ưu)vào ngạch men hoặc trong chức vụ nhiều loại A3 vì chưng Chánh án Toà án quần chúng. # buổi tối cao,Viện trư­ởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Sở trư­ởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trư­ởng cơ quan nằm trong Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban dân chúng tỉnh,thành thị trực ở trong Trung ư­ơng trực tiếp sử dụng cùng thống trị cán cỗ, côngchức, viên chức đó ra quyết định tiến hành sau thời điểm tất cả văn bản thoả thuận của Sở trưởngBộ Nội vụ với tất cả trách nhiệm report hiệu quả tiến hành về Bộ Nội vụ.

Chương thơm IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Trách rưới nhiệm lí giải thihành với tổ chức triển khai thực hiện

1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối kết hợp vớiBộ Tài chủ yếu với các Sở, ngành liên quan:

a) Hướng dẫn đưa xếp lương cũthanh lịch lương bắt đầu đối với cán cỗ, công chức, viên chức với những trường vừa lòng tất cả thayđổi về phân các loại cán cỗ, công chức, viên chức biện pháp tại Nghị định này.

b) Hướng dẫn xếp lương, nâng bậclương và phú cấp cho đối với những người thao tác làm việc vào tổ chức cơ yếu đuối tận hưởng lươngtự ngân sách bên nước theo luật tại Nghị định này.

c) Hướng dẫn xếp lương trình độ chuyên môn, nhiệm vụ đối với những đốitượng giữ chức danh chỉ huy (bầu cử, xẻ nhiệm) trực thuộc diện xếp lương chuyênmôn, nghiệp vụ, vượt hành, phục vụ cùng hưởng trọn phú cung cấp công tác chỉ đạo vào cácban ngành công ty nước cùng các đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước, bảo đảm an toàn lương new (gồmlương trình độ chuyên môn, nhiệm vụ, quá hành, Giao hàng cùng cùng với phú cấp dùng cho lãnhđạo) không rẻ hơn đối với lương cũ.

d) Hướng dẫn chuyển xếp lương đốivới cán cỗ, công chức, viên chức Lúc thay đổi các bước cùng các ngôi trường hợp đượcđưa công tác từ bỏ lực lượng tranh bị, cơ yếu đuối với cửa hàng đơn vị nước vào làm việctrong số cơ sở công ty nước với các đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước.

đ) Hướng dẫn thực hiện chế độ phụcấp phục vụ lãnh đạo (bầu cử, vấp ngã nhiệm) chế độ tại Nghị quyết số730/2004/NQ-UBTVQH11 cùng tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này.

e) Hướng dẫn thực hiện các chính sách phú cấp cho lương chế độ tạiĐiều 6 Nghị định này.

g) Hướng dẫn cơ chế nâng bậc lương qui định trên Điều 7 Nghịđịnh này với phân cấp cho thẩm quyền đưa ra quyết định xếp lương, nâng bậc lương đối vớicán bộ, công chức, viên chức và bạn làm công tác cơ yếu ớt trong tổ chức triển khai cơ yếucơ chế tại khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Nghị định này.

h) Kiểm tra công dụng gửi xếp lương cũ quý phái lương bắt đầu vàViệc triển khai cơ chế tiền lương của những Sở, ngành, địa phương.

2. Sở Tài chính nhà trì, phối hợpcùng với Bộ Nội vụ, các Sở, ngành tương quan với Uỷ ban quần chúng. # thức giấc, đô thị trựcthuộc Trung ương:

a) Hướng dẫn thực hiện việc tính toán thù, phẳng phiu nguồn kinhtầm giá nhằm triển khai cơ chế tiền lương công cụ tại Điều 9 Nghị định này.

b) Kiểm tra công dụng tiến hành cơ chế tiền lương đối với cáccơ sở, đơn vị trường đoản cú bằng vận được mối cung cấp trả lương; đôi khi thẩm định cùng trìnhThủ tướng mạo Chính phủ cung cấp bổ sung quỹ lương so với những Bộ, cơ sở Trung ương vàcác tỉnh giấc, đô thị trực thuộc Trung ương còn thiếu nguồn để tiến hành chế độchi phí lương, đảm bảo an toàn tổng quỹ tiền lương tạo thêm ko vượt vượt dự tân oán ngânsách công ty nước thường niên.

c) Hướng dẫn tiến hành khoán biên chế với kinh phí đầu tư quản ngại lýhành bao gồm đối với những phòng ban hành chính với tự chủ tài chính đối với các đơnvị sự nghiệp của Nhà nước pháp luật tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Sở Chịu trách nát nhiệm:

a) Chủ trì, păn năn hợp với Bộ Tài chủ yếu trình Chính phủ, Thủtướng Chính phủ sửa đổi chế độ thống trị, phân pân hận với sử dụng các khoản thu, cáckhoản giá tiền, lệ phí tổn trực thuộc thđộ ẩm quyền.

b) Chủ trì, păn năn phù hợp với Sở Nội vụ,Bộ Tài thiết yếu rà soát cùng xây cất chế độ phú cấp ưu tiên theo nghề đối với cácđối tượng ở trong phạm vi quản lý trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước coi xétban hành, sửa đổi, bổ sung mang đến phù hợp cùng với luật pháp tại điểm b khoản 8 Điều 6Nghị định này; mặt khác thanh tra rà soát trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi,bổ sung hoặc huỷ bỏ những chính sách prúc cung cấp, trợ cấp không giống (bao hàm cả những khoản phụcung cấp, trợ cấp bởi tiền) và chính sách trả lương hoặc prúc cấp cho đặc điểm chế độ tạikhoản 2 Điều 8 Nghị định này.

c) Triển knhì tiến hành nguyên lý tài chính so với những đơn vịsự nghiệp tất cả thu trực thuộc phạm vi cai quản.

4. Toà án nhân dân về tối cao, ViệnKiểm gần kề quần chúng. # buổi tối cao, Bộ Tư pháp cùng Thanh tra nhà nước chủ trì, pân hận hợpvới Bộ Nội vụ, Bộ Tài chủ yếu thanh tra rà soát với phát hành chính sách prúc cung cấp trách nhiệm theonghề đối với những đối tượng người tiêu dùng trực thuộc phạm vi cai quản trình nhà nước, Thủ tướngnhà nước xem xét ban hành, sửa thay đổi, bổ sung mang lại tương xứng cùng với lao lý trên điểmc khoản 8 Điều 6 Nghị định này; bên cạnh đó thanh tra rà soát trình nhà nước, Thủ tướngnhà nước sửa thay đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ những chính sách prúc cung cấp, trợ cấp cho không giống (baogồm cả các khoản prúc cung cấp, trợ cấp bằng tiền).

5. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủtrì, phối hận phù hợp với Sở Nội vụ và Bộ Tài chủ yếu rà soát cùng xây dừng các cơ chế phụcấp đặc thù so với Quân đội nhân dân và Công an quần chúng. # trình Chính phủ, Thủtướng Chính phủ ra quyết định với chỉ dẫn thực hiện Nghị định này so với các đốitượng trực thuộc phạm vi thống trị.

6. Uỷ ban nhân dân thức giấc, đô thị trực thuộc Trung ươngChịu trách rưới nhiệm triển khai những biện pháp bảo vệ nguồn ngân sách đầu tư để tiến hành chếđộ tiền lương theo cơ chế tại Điều 9 Nghị định này.

7. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang Bộ, Thủ trưởng cơquan tiền ở trong nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban dân chúng tỉnh giấc, thị thành trực thuộc Trungương Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai triển khai việc gửi xếp lương cũ sang trọng lương mớiđối với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng thiết bị trong những phòng ban,đơn vị chức năng nằm trong phạm vi cai quản, tính toán xây cất quỹ tiền lương theo quy địnhtại Điều 9 Nghị định này và report về liên Bộ Nội vụ - Tài chủ yếu nhằm kiểm travà thẩm định.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thực thi thi hành sau 15 ngày, nhắc từngày đăng Công báo.

Chế độ chi phí lương chính sách tại Nghị định này được xem hưởngTính từ lúc ngày 01 mon 10 năm 2004.

2. Đối cùng với những chế độ prúc cấp cho ưu đãicùng tu dưỡng theo nghề hoặc theo công việc hiện nay đang vận dụng, các Bộ, ngành ởTrung ương có trách nát nhiệm trình Chính phủ, Thủ tướng tá nhà nước phát hành chế độprúc cấp cho chiết khấu theo nghề hoặc phú cấp cho trách nhiệm theo nghề mang đến tương xứng cùng với quyđịnh tại điểm b và điểm c khoản 8 Điều 6 Nghị định này và được tầm nã lĩnh theonấc prúc cấp mới kể từ ngày thứ nhất tháng 10 năm 2004.

3. Nghị định này thay thế Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5năm 1993 của nhà nước cách thức trong thời điểm tạm thời cơ chế tiền lương new của công chức,viên chức hành bao gồm, sự nghiệp cùng lực lượng tranh bị.

Bãi quăng quật các phương tiện về tiền lương với phụ cung cấp trái cùng với quyđịnh tại Nghị định này.

4. Quy định về thẩm quyền đưa ra quyết định nâng bậc lương thườngxuyên ổn (của cả prúc cung cấp thâm niên vượt khung) với nâng bậc lương trước thời hạn đốicùng với ngạch chuyên viên thời thượng với tương tự loại A3 tại điểm b (b2 cùng b3)khoản 3 Điều 10 Nghị định này sửa chữa luật pháp về thẩm quyền đưa ra quyết định nângbậc lương so với ngạch chuyên viên cao cấp cùng những ngạch men công chức, viên chứcchăm ngành tương tự ngạch men nhân viên thời thượng tại khoản 7Điều 41 Nghị định số 117/2003/NĐ-CPhường cùng khoản 8 Điều 46 Nghịđịnh số 116/2003/NĐ-CP..

5. Chế độ chi phí lương đối với cán bộ Xã team biện pháp tại Điều 22 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP được tính lại theo quyđịnh tại Nghị định này và thừa hưởng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

6. Cách tính tận hưởng các chính sách phú cung cấp chính sách tại Nghị địnhsố 35/2001/NĐ-CPhường. ngày 09 tháng 7 năm 2001 của nhà nước về chính sách đối vớiđơn vị giáo, cán cỗ quản lý giáo dục đang công tác làm việc nghỉ ngơi ngôi trường siêng biệt, làm việc vùng cóĐK kinh tế tài chính - xóm hội đặc trưng trở ngại, được tính lại theo phương pháp tạiNghị định này.

7. Huỷ vứt hiệu lực hiện hành thi hành những quy định tại những văn uống bản sau:

a) Điều 2, Điều 3, các khoản 1, 3, 4, 5, 6cùng 8 Điều 4 với Điều 5 Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15 mon 0một năm 2003của nhà nước về việc điều chỉnh chi phí lương, trợ cung cấp xã hội cùng thay đổi một bướchình thức thống trị chi phí lương.

b) Các điểm a, b, c, d cùng đ khoản 1, điểm ckhoản 2 Điều 4 cùng Điều 6 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm2003 của nhà nước về cơ chế, chế độ so với cán bộ, công chức sinh hoạt làng,phường, thị xã.

8. Các đơn vị chức năng sự nghiệp quanh đó công lập, ví như thấy cân xứng thìđược áp dụng những luật pháp tại Nghị định này.

Điều 13. Trách rưới nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang Bộ, Thủ trưởng cơquan lại trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban quần chúng tỉnh, thành thị trực trực thuộc Trungương chịu trách rưới nhiệm thực hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng

Bảng 1

BẢNG LƯƠNG CHUYÊN GIA CAO CẤP

(Ban hành kèmtheo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12 /2004 của Chính phủ)

Đơn vị tính:1.000đồng

Bậc 1

Bậc 2

Hệ số lương

8.80

9.40

2,552.0

2,726.0

Ghi chú:

áp dụng so với các đối tượng người dùng khôngduy trì chức vụ lãnh đạo (thai cử, té nhiệm) trong số lĩnh vực bao gồm trị, hànhthiết yếu, kinh tế tài chính, khoa học - kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn uống hoá - thẩm mỹ.

Bảng 2

BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONGCÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Đơn vị tính:1.000đồng

STT

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1

Công chức nhiều loại A3

a

Nhóm 1 (A3.1)

Hệ số lương

6.20

6.56

6.92

7.28

7.64

8.00

1,798.0

1,902.4

2,006.8

2,111.2

2,215.6

2,3trăng tròn.0

b

Nhóm 2 (A3.2)

Hệ số lương

5.75

6.11

6.47

6.83

7.19

7.55

1,667.5

1,771.9

1,876.3

1,980.7

2,085.1

2,189.5

2

Công chức loại A2

a

Nhóm 1 (A2.1)

Hệ số lương

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

1,276.0

1,374.6

1,473.2

1,571.8

1,670.4

1,769.0

1,867.6

1,966.2

b

Nhóm 2 (A2.2)

Hệ số lương

4.00

4.34

4.68

5.02

5.36

5.70

6.04

6.38

1,160.0

1,258.6

1,357.2

1,455.8

1,554.4

1,653.0

1,751.6

1,850.2

3

Công chức một số loại A1

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

678.6

774.3

870.0

965.7

1,061.4

1,157.1

1,252.8

1,348.5

1,444.2

4

Công chức các loại A0

Hệ số lương

2.10

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

609.0

698.9

788.8

878.7

968.6

1,058.5

1,148.4

1,238.3

1,328.2

1,418.1

5

Công chức nhiều loại B

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

539.4

597.4

655.4

713.4

771.4

829.4

887.4

945.4

1,003.4

1,061.4

1,119.4

1,177.4

6

Công chức một số loại C

a

Nhóm 1 (C1)

Hệ số lương

1.65

1.83

2.01

2.19

2.37

2.55

2.73

2.91

3.09

3.27

3.45

3.63

478.5

530.7

582.9

635.1

687.3

739.5

791.7

843.9

896.1

948.3

1,000.5

1,052.7

b

Nhóm 2 (C2)

Hệ số lương

1.50

1.68

1.86

2.04

2.22

2.40

2.58

2.76

2.94

3.12

3.30

3.48

435.0

487.2

539.4

591.6

643.8

696.0

748.2

800.4

852.6

904.8

957.0

1,009.2

c

Nhóm 3 (C3)

Hệ số lương

1.35

1.53

1.71

1.89

2.07

2.25

2.43

2.61

2.79

2.97

3.15

3.33

391.5

443.7

495.9

548.1

600.3

652.5

704.7

756.9

809.1

861.3

913.5

965.7

Ghi chú:

1. Trong các cơ quan đơn vị nước tất cả sửdụng những chức vụ cán bộ, công chức theo ngành chuyên môn có tên ngạch men thuộcđối tượng người sử dụng áp dụng bảng 3 thì xếp lương đối với cán cỗ, công chức đó theo ngạchtương xứng luật tại bảng 3. Việc trả lương thực hiện theo nguyên lý của cơquan liêu bên nước nhưng cán bộ, công chức đó đã thao tác