NĂNG LƯỢNG TỎA RA KHI TẠO THÀNH 1 MOL KHÍ HELI

Tính năng lượng tỏa ra khi chế tác thành (1g) (_2^4He) từ các proton với notron. Cho thấy độ hụt khối của phân tử nhân (He) là (∆m = 0,0304u), (1u = 931 (MeV/c^2)); (1MeV = 1,6.10^-13(J)). Biết số Avôgađrô (N_A = 6,02.10^23 mol^-1), khối lượng mol của (_2^4He) là (4g/mol)

Bạn đang xem: tích điện tỏa ra khi chế tạo ra thành 1 mol khí heli

Ta có:

+ tích điện tỏa ra khi sinh sản thành 1 nguyên tử (_2^4He) từ các proton với nơtron: (Delta mc^2)

+ (1g) (_2^4He) có số nguyên tử là: (N = n.N_A = dfracmMN_A = dfrac14.6,02.10^23 = 1,505.10^23) 

+ năng lượng tỏa ra khi chế tạo ra thành (1g) (_2^4He) từ những proton cùng nơtron là:

(eginarraylQ = N.Delta mc^2 = 1,505.10^23.0,0304.931.c^2\ = 4,26.10^24MeV = 4,26.10^24.1,6.10^-13=6,82.10^11Jendarray) 


Bạn đang xem: Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol khí heli

*

*

Xem thêm: Cách Lập Mạng Đế Chế Qua Mạng Lan Win 10 Đơn Giản Nhất, Hướng Dẫn Cài Đặt Và Chơi Game Đế Chế Trên Garena

*

*

*

Xét đồng vị Côban (_27^60Co)hạt nhân có trọng lượng mCo = 59,934u. Biết trọng lượng của các hạt: mp= 1,007276u, mn= 1,008665u. Độ hụt khối của hạt nhân đó

Cho (m_C= 12,00000u); (m_p= 1,00728u); (m_n= 1,00867u), (1u = 1,66058.10^-27kg); (1eV = 1,6.10^-19J); (c = 3.10^8m/s). Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân (_6^12C) thành những nuclon riêng lẻ bằng

Năng lượng link của (_10^20Ne)là $160,64 MeV$. Biết khối lượng của proton là $1,007825u$ và cân nặng của notron là $1,00866u$. Coi $1u = 931,5MeV/c^2$. Khối lượng nguyên tử ứng với phân tử nhân (_10^20Ne)là:

Tính năng lượng tỏa ra khi tạo ra thành (1g)(_2^4He)từ các proton cùng notron. Cho biết thêm độ hụt khối của hạt nhân (He) là (∆m = 0,0304u), (1u = 931 (MeV/c^2)); (1MeV = 1,6.10^-13(J)). Biết số Avôgađrô (N_A= 6,02.10^23 mol^-1), trọng lượng mol của (_2^4He)là (4g/mol)

Giả sử nhì hạt nhân X cùng Y bao gồm độ hụt khối cân nhau và số nuclon của hạt nhân X lớn hơn số nuclon của phân tử nhân Y thì

Trên hình là đồ dùng thị màn biểu diễn sự đổi mới thiên của năng lượng liên kết riêng biệt (trục tung, theo đơn vị chức năng MeV/nuclôn) theo số khối (trục hoành) của các hạt nhân nguyên tử. Tuyên bố nào sau đây đúng?