MUỐN CÁCH MỆNH THÀNH CÔNG THÌ PHẢI LẤY CÔNG NÔNG LÀM GỐC

*
Hồ Chí Minh với V.L.Lênin

Cách mạng mon Mười Nga - Ngọn đèn soi sáng sủa cho giải pháp mạng Việt Nam

Cách mạng tháng Mười Nga (1917), cuộc giải pháp mạng vô sản thứ nhất trên thế giới nổ ra cùng giành thành công làm rung chuyển nạm giới, để lại những cách thức cũng giống như những bài học kinh nghiệm vô giá cho những quốc gia, dân tộc trong cuộc đấu tranh cách mạng vì chủ quyền dân tộc và chủ nghĩa làng mạc hội; xuất hiện thêm một trang new trong lịch sử vẻ vang phát triển nhân loại, khắc ghi một xu thế trở nên tân tiến tất yếu, 1 thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư phiên bản lên công ty nghĩa xã hội bên trên phạm vi thay giới.

Bạn đang xem: Muốn cách mệnh thành công thì phải lấy công nông làm gốc

Nhận thức về ý nghĩa sâu sắc của giải pháp mạng tháng Mười Nga, Nguyễn Ái Quốc viết: “Giống như phương diện trời chói lọi, bí quyết mạng mon Mười phát sáng khắp năm châu, giác tỉnh hàng triệu, hàng triệu con người bị áp bức tách lột bên trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc phương pháp mạng như thế nào có ý nghĩa sâu sắc to mập và sâu xa như thế”(1).

Cách mạng tháng Mười Nga triển khai sứ mệnh giải tỏa quần bọn chúng lao cồn khỏi mọi chế độ áp bức bóc tách lột, chuyển họ trường đoản cú thân phận người nô lệ làm mướn lên địa vị người chủ chân bao gồm của xã hội. Với phương pháp mạng mon Mười Nga, lần đầu tiên trong lịch sử vẻ vang quyền từ quyết của những dân tộc đã được triển khai trên 1 phần hành tinh; mang lại nhà máy mang đến công nhân, ruộng đất mang lại nông dân, độc lập và hữu nghị cho các dân tộc, từ bỏ do, niềm hạnh phúc cho rất nhiều người. Dưới tác động to phệ của bí quyết mạng tháng Mười Nga và cơ chế XHCN nghỉ ngơi Liên Xô, sau Chiến tranh trái đất lần máy hai, CNXH đang trở thành một khối hệ thống trên nỗ lực giới. Trào lưu giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh cho tân tiến hoà bình, được bí quyết mạng tháng Mười thức tỉnh, cổ vũ, đang trở thành những làn sóng to lớn trong núm kỷ XX. Thành công của biện pháp mạng mon Mười Nga ảnh hưởng to lớn so với sự cải cách và phát triển của giải pháp mạng chũm giới, trào lưu cộng sản và người công nhân quốc tế.

Khi nhân dân Nga thực hiện cách mạng vô sản thành công xuất sắc thì nhân dân vn vẫn đang chìm đắm trong đêm dài nô lệ. Với truyền thống cuội nguồn yêu nước bất khuất, nhân dân vn không xong xuôi vươn lên đương đầu chống đế quốc cùng tay sai, song, các phong trào yêu nước theo đường lối phong kiến hoặc theo xu thế tư sản những thất bại do không đáp ứng được nguyện vọng của nhiều quần bọn chúng nhân dân lao động.

Giữa thời điểm đó, Nguyễn Ái Quốc, sau hơn 10 năm bôn ba tìm con đường cứu nước đang đi tới với tia nắng của công ty nghĩa Mác-Lênin, ánh sáng của phương pháp mạng tháng Mười. Trong thành công Đường cách mệnh, fan viết:

“Cách mệnh Nga dạy dỗ cho họ rằng ý muốn cách mệnh thành công xuất sắc thì phải dân bọn chúng (công nông) làm gốc, phải bao gồm đảng vững vàng bền, cần bền gan, cần hy sinh, nên thống nhất. Nói kết luận là nên theo công ty nghĩa Mã Khắc tứ và Lênin”(2).

Tháng 7-1920, khi hiểu Sơ thảo lần trước tiên những Luận cưng cửng về sự việc dân tộc và sự việc thuộc địa của Lênin, Nguyễn Ái Quốc sớm thâu tóm được mẫu cốt lõi trong bốn tưởng của Lênin là: Vô sản toàn bộ các nước và những dân tộc bị áp bức đoàn kết lại. Luận cương cứng đã vạch đi xuống đường lối cơ phiên bản cho trào lưu cách mạng ở những nước thuộc địa cùng phụ thuộc, giải đáp cho người về tuyến đường giành chủ quyền dân tộc và thoải mái cho đồng bào nước ta mà người đang kỳ công tra cứu kiếm. Bạn viết: “Luận cưng cửng của Lênin tạo nên tôi khôn cùng cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin cẩn biết bao! Tôi vui mừng đến vạc khóc lên. Ngồi một mình trong phòng mà tôi nói to lên như sẽ nói trước quần chúng đông đảo: "Hỡi đồng bào bị đọa đày nhức khổ! Đây là cái cần thiết cho bọn chúng ta, đó là con con đường giải phóng chúng ta!"(3).

Người đã bao gồm nhận xét cực kỳ sâu sắc, toàn vẹn về bí quyết mạng tháng Mười Nga: “Trong rứa giới bây chừ chỉ tất cả cách mệnh Nga là đã thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được tận hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, chưa hẳn tự vì chưng và đồng đẳng giả dối như đế quốc công ty nghĩa Pháp khoe khoang mặt An Nam. Phương pháp mệnh Nga đang đuổi được vua, bốn bản, địa nhà rồi, lại ra sức mang lại công, nông những nước và dân bị áp bức những thuộc địa làm phương pháp mệnh nhằm đập đổ tất cả đế quốc chủ nghĩa cùng tư phiên bản trong cố gắng giới”(4). Trường đoản cú đó, Nguyễn Ái Quốc đã đi đến chân lý về tuyến phố giải phóng của Việt Nam, tín đồ khẳng định: ước ao cứu nước và giải phóng dân tộc không tồn tại con đường nào khác con phố cách mạng vô sản. Đó là con phố gắn mục tiêu hòa bình dân tộc với mục tiêu chủ nghĩa thôn hội, gắn biện pháp mạng vn với xu thế và thời đại.

Vận dụng sáng chế tư tưởng của V.I. Lê-nin vào trong thực tế cách mạng Việt Nam

Đảng cùng sản vn và chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng và cải tiến và phát triển sáng tạo đa số chân lý phổ cập của nhà nghĩa Mác - Lênin, những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm của bí quyết mạng tháng Mười Nga vào điều kiện rõ ràng của bí quyết mạng Việt Nam, đưa phương pháp mạng vượt trải qua nhiều khó khăn, liên tục giành được những chiến thắng to lớn.

Nguyễn Ái Quốc khẳng định, mong mỏi giải phóng dân tộc bản địa thành công: “Cần bao gồm sự chỉ đạo của một đảng phương pháp mạng chân thiết yếu của ách thống trị công nhân, toàn tâm toàn ý giao hàng nhân dân. Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết áp dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước bản thân thì mới hoàn toàn có thể đưa bí quyết mạng giải phóng dân tộc bản địa đến thành công và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công”(5).

Vai trò chỉ huy của Đảng đã có được Mác, Ăng ghen, Lê-nin xác minh và trong cách mạng tháng Mười Nga, Lênin đã vận dụng rất thành công. Nhấn thức về sứ mệnh của Đảng, ngay lập tức từ sản phẩm “Đường bí quyết mệnh” (1927), tín đồ đã chỉ rõ: “Trước hết phải tất cả đảng biện pháp mệnh, để trong thì chuyên chở và tổ chức dân chúng, không tính thì liên lạc với dân tộc bị áp bức với vô sản ách thống trị mọi nơi. Đảng có vững bí quyết mệnh new thành công, tương tự như người cố kỉnh lái gồm vững thuyền mới chạy. Đảng mong mỏi vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, vào đảng người nào cũng phải hiểu, người nào cũng phải theo công ty nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa tương tự như người không có trí khôn, tàu không tồn tại bàn chỉ nam”(6).

Tiếp thu tứ tưởng của công ty nghĩa Mác-Lênin và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm từ bí quyết mạng mon Mười Nga: “Cách mạng là sự việc nghiệp của quần chúng”, Nguyễn Ái Quốc cho rằng cần vận chuyển tập hợp thoáng rộng các lứa tuổi nhân dân vn đang bị mất nước. Bạn luôn xác định đoàn kết là một truyền thống lâu đời quý báu của dân tộc vn mà nhờ kia mới khiến cho nhiều chiến công lẫy lừng của dân tộc. Từ bỏ thực tiễn lịch sử đấu tranh giải pháp mạng, người chủ sở hữu trương và dành nhiều tâm lực để xây đắp Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất, nhằm huy động sức khỏe của đại đoàn kết toàn dân. Nguyễn Ái Quốc gồm đóng góp đặc trưng vào việc ra quyết định và thành lập và hoạt động Mặt trận Việt Nam tự do đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) thay cho “Mặt trận dân tộc bản địa thống duy nhất Phản đế Đông Dương”, nhằm đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, đánh đuổi Pháp, Nhật.

Từ sự sẵn sàng mọi phương diện cho cách mạng về Đảng, về lực lượng, về cách thức, phương thức tiến hành biện pháp mạng, đến trình độ chuyên môn nhận thức tinh tế bén, review xu thế biến đổi của viên diện thiết yếu trị quốc tế, khu vực trong thời đại mới; sự trở nên tân tiến của các trào lưu cách mạng, phong trào hòa bình, dân chủ trên nuốm giới; cố gắng và lực của biện pháp mạng vn và đối phương, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Ban Chấp hành tw Đảng tất cả những đánh giá ngay từ thời điểm tháng 5-1941: “ trường hợp cuộc đế quốc cuộc chiến tranh lần trước đang đẻ ra Liên Xô, một nước buôn bản hội nhà nghĩa thì cuộc đế quốc chiến tranh lần này đang đẻ ra nhiều nước làng mạc hội công ty nghĩa, vẫn do đó mà cách mạng những nước thành công”(7).

Xem thêm: Combo Nguyên Liệu Và Dụng Cụ Làm Hoa Giấy Mua Ở Đâu, Bộ Nguyên Liệu Làm Hoa Hồng Đỏ Từ Giấy Nhún

Sau lúc biết tin chiến thắng trận của Hồng quân Liên Xô cùng quân Đồng Minh trên mặt trận Châu Âu vượt mặt phát xít Đức, tiếp kia quân Đồng minh thực hiện phản công trên chiến trường Châu Á - Thái bình dương và vào nước, phong trào đấu tranh của nhân dân ra mắt dồn dập, lực lượng thiết yếu trị, vũ trang cải cách và phát triển nhanh chóng, tw Đảng và chủ tịch Hồ |Chí Minh cho rằng cần chuẩn bị hết sức nhanh chóng để phát động toàn dân nổi lên giành cơ quan ban ngành đúng thời cơ, thực hiện tổng khởi nghĩa. Giữa những ngày vào đầu tháng 8-1945, lãnh tụ hồ Chí Minh thông tư cho nhiều cán cỗ cấp cao ngơi nghỉ Tân Trào: “Chúng ta yêu cầu tranh thủ từng giây, từng phút, tình hình sẽ chuyển đổi nhanh chóng. Tất yêu để lỡ cơ hội”(8).

Trước tình dường như vậy, tuy vậy đang nhỏ xíu nặng, sài gòn vẫn quyết định: “Lúc này thời cơ tiện lợi đã tới, cho dù hi sinh cho tới đâu, dù nên đốt cháy cả hàng Trường sơn cũng đề nghị kiên quyết giành riêng cho được độc lập”(9). Phương pháp mạng tháng Tám thành công, bên nước việt nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, trên cơ sở tinh lọc những yếu đuối tố tích cực và lành mạnh của quy mô tổ chức bên nước Xôviết và các nhà nước dân công ty khác, phù hợp với điều kiện rõ ràng của Việt Nam. Một ý kiến có ý nghĩa cách thức luận với tính chỉ đạo lâu dài so với Đảng với nhân dân ta được tp hcm chỉ ra là: “Đi theo con phố do Lênin mập mạp đã vun ra, tuyến đường của giải pháp mạng tháng Mười, nhân dân nước ta đã giành được thành công rất to lớn. Bởi vì vậy mà ái tình gắn bó với lòng hàm ơn của quần chúng Việt Nam đối với Cách mạng tháng Mười vẻ vang, so với Lê-nin kếch xù và đối với nhân dân Liên Xô là vô cùng sâu sắc”(10).

Thắng lợi của phương pháp mạng việt nam là thành công của công ty nghĩa Mác-Lênin, bốn tưởng sáng chế mang dáng vẻ thời đại của Nguyễn Ái Quốc - hồ Chí Minh, tiếp thụ với truyền bá hầu như mục tiêu, hài lòng cao đẹp của cách mạng tháng Mười Nga vào thực tiễn Việt Nam. Qua hơn 30 năm đổi mới, Đảng cùng sản việt nam vận dụng khoa học, sáng chế những bài học lịch sử, những tay nghề cách mạng mang ý nghĩa phổ biến, thâm thúy của giải pháp mạng mon Mười Nga; vẫn kiên định lấy công ty nghĩa Mác- Lê-nin, tư tưởng hcm làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động; lãnh đạo nước nhà giành được nhiều thắng lợi vĩ đại, desgin dân giàu, nước mạnh, buôn bản hội công bằng, dân chủ, văn minh, nhắm tới những ưng ý cao rất đẹp của cách mạng tháng Mười Nga.

--------------

(1) hcm Toàn tập, Nbx CTQG, H, 2011, tập 15, tr 387.

(2) tp hcm Toàn tập, Nbx CTQG, H, 2011, tập 2, tr 304.

(3) sài gòn Toàn tập, Nbx CTQG, H, 2011, tập 12, tr 562.

(4) hồ chí minh Toàn tập, Nbx CTQG, H, 2011, tập 2, tr 304.

(5) tp hcm Toàn tập, Nbx CTQG, H, 2011, tập15, tr 391

(6) hồ chí minh Toàn tập, Nbx CTQG, H, 2011, tập 2, tr 289.

(7) Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2001, tập 7, tr 100.

(8) Anh cả Nguyễn Lương Bằng, Nxb CTQg, H, 2005, tr 159.

(9) Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2001, tập 7, tr421- 422.