Một xe máy đi từ a lúc 8 giờ 37 phút

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một xe máy đi từ a lúc 8 giờ 37 phút

*

Một xe cộ lắp thêm đi từ bỏ A thời điểm 8 giờ đồng hồ 37 phút cùng với gia tốc 36km/tiếng .Đến 11 tiếng 7 phút ít một xe hơi cũng chạy trường đoản cú A theo xe pháo lắp thêm cùng với gia tốc 54km/tiếng .Hỏi ô tô đi kịp xe sản phẩm công nghệ dịp mấy giờ đồng hồ ?


*

Thời gian xe cộ trang bị đi trước xe hơi là

11 giờ 7 phút ít - 8 giờ 37 phút = 2 giờ nửa tiếng

= 2,5 giờ

Quãng đường xe sản phẩm đi trước xe hơi là

36 x 2,5 = 90 ( km )

Hiệu tốc độ của nhị xe cộ là

54 - 36 = 18 ( km/giờ )

Thời gian nhị xe gặp mặt nhau là

90 : 18 = 5 ( giờ )

Ô tô theo kịp xe cộ sản phẩm thời điểm :

11 giờ 7 phút ít + 5 giờ = 16 giờ 7 phút

Đáp số 16 giờ đồng hồ 7 phút


*

Thời gian của 2 thời khắc là :

11 giờ 7 phút - 8 tiếng 37 phút ít =2 tiếng khoảng 30 phút =2,5 giờ

Quãng con đường người kia buộc phải đi là :

2,5 x36=90 (km)

Ô tô đuổi kịp xe sản phẩm công nghệ sau :

90 : (54-36)=5 giờ

ĐS :5 giờ


một xe thiết bị đi tự A thời gian 8 giờ 37 phút ít cùng với gia tốc 36km/giờ. mang đến 11 giờ 7 phút một ô tô cũng đi tự A xua theo xe cộ lắp thêm cùng với tốc độ 54km/giờ. Hỏi xe hơi đuổi kịp xe sản phẩm dịp mấy giờ?


Xem thêm: Cho Một Điện Tích Dương Q Đặt Tại Điểm O Một Điện Tích Dương Q Đặt Tại Điểm O

Một xe pháo thiết bị đi từ bỏ A thời điểm 8 giờ đồng hồ 37 phút ít với vận tốc 36km/tiếng. Đến 11 tiếng 7 phút một xe hơi cũng đi từ bỏ A xua theo xe cộ sản phẩm công nghệ cùng với gia tốc 54km/giờ. Hỏi xe hơi đuổi theo kịp xe cộ sản phẩm thời điểm mấy giờ?


Một xe pháo đồ vật đi từ bỏ A lúc 8 giờ đồng hồ 37 phút ít cùng với gia tốc 36km/giờ. Đến 11 tiếng 7 phút ít một xe hơi cũng đi tự A đuổi theo xe pháo thứ cùng với tốc độ 54km/giờ đồng hồ. Hỏi ô tô theo kịp xe cộ trang bị dịp mấy giờ ?


Một xe đồ vật đi từ bỏ A dịp 8 giờ đồng hồ 37 phút ít với gia tốc 36km/giờ .Đến 11 giờ 7 phút , một xe hơi cũng đi tự A xua theo xe vật dụng cùng với tốc độ 54km/tiếng .Hỏi ô tô đuổi theo kịp xe cộ máy thời gian mấy giờ đồng hồ ?


một xe pháo máy đi từ A thời điểm 8 giờ đồng hồ 37 phút ít cùng với vận tốc 36km/giờ đồng hồ . mang đến 11 tiếng 7 phút một ô tô cũng đi từ bỏ A dduoir theo xe cộ lắp thêm cùng với gia tốc 54km/giờ . hỏi xe hơi dduoir kịp xe vật dụng cơ hội mấy giờ


Một xe cộ thiết bị đi từ a thời gian 8 tiếng 37 phút với tốc độ 36km/giờ đồng hồ. Đến 11 tiếng 37 phút ít một xe hơi cũng đi từ a đuổi theo xe cộ vật dụng với tốc độ 54km/giờ đồng hồ. Hỏi ô tô theo kịp xe thiết bị lúc mấy giờ đồng hồ ?


Một xe thiết bị đi từ A cơ hội 8 giờ đồng hồ 37 phút ít cùng với gia tốc 36km/h. Đến 11 giờ 7 phút một ô tô cũng đi tự A xua đuổi theo xe pháo thiết bị với vận tốc 54km/h. Hỏi xe hơi đuổi theo kịp xe vật dụng lúc mấy giờ đồng hồ ?


Một xe đồ vật từ bỏ đi tự a lúc 8 tiếng 37 phút với vân tốc 36km/giờ đồng hồ . Đến 11 giờ 7 phút , một xe hơi cũng đi từ a xua đuổi theo xe thiết bị cùng với gia tốc 54km/tiếng. Hỏi xe hơi đuổi theo kịp xe pháo sản phẩm thời điểm mấy tiếng ?


Một xe sản phẩm công nghệ đi tự A cơ hội 6 h 37 phút ít cùng với vận tốc 36km/giờ. Đến 11 tiếng 7 phút ít một ô tô cũng đi trường đoản cú A xua theo xe cộ vật dụng với vận tốc 54km/giờ đồng hồ. Hỏi ô tô theo kịp xe cộ máy thời điểm mấy giờ?