MỘT VƯỜN TRẺ DỰ TRỮ GẠO CHO 120 EM BÉ

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một vườn trẻ dự trữ gạo cho 120 em bé

*

Một vườn cửa trẻ dự trữ gạo mang lại 120 em nhỏ xíu ăn trong trăng tròn ngày.Nay có thêm một vài em bắt buộc số ngày ăn uống bị giảm đi 4 ngày.Hỏicó thêm từng nào em new vào


*

TL

Đáp án:

=30=30em bé.

Giải thích quá trình giải:

Một em nhỏ xíu sẽ nạp năng lượng hết số gạo dự trữ trong:

20×120=240020×120=2400(ngày)

Số gạo sau khi thêm tín đồ sẽ đủ ăn trong:

20−4=1620−4=16( ngày )

Số em sống vườn trẻ sau khi thêm là:

2400:16=1502400:16=150(em)

Số em mới đến:

150−120=30150−120=30(em)

Đáp số: 30 em new đến.

HT


*

Một vườn trẻ dự trữ gạo đến 120 em nhỏ nhắn ăn trong đôi mươi ngày.Nay tất cả thêm một số em bé nhỏ nên số ngày ăn sụt giảm 4 ngày.Hỏi gồm mấy em new vào?


ố ngày ăn hiện thời của các em bé là:

20-4=16(ngày)

Tóm tắt:

20 ngày: 120 em bé

20 ngày gấp 16 ngày mốc giới hạn là:

20:16=(frac54)(lần)

Hiện nay có số em bé ở vườn cửa trẻ là:

120x(frac54)= 150(em)

Có số em bắt đầu vào là:

150-120=30(em)

Đáp số: 30 em bé

ai k bản thân mình k lại


ta có: đôi mươi ngày: 120 em

16 ngày:.....em?

ă không còn trong 16 ngày cần số em là:

120x 20:16= 150( em)

có thêm số em là:

150-120=30(em)

đáp số 30 em


Một vườn cửa trẻ dự trữ thức ăn cho 120 em bé nhỏ ăn trong trăng tròn ngày.Nay bao gồm thêm một số trong những em nhỏ xíu đến buộc phải số ngày ăn giảm đi 4 ngày.Hỏi tất cả bao nhiêu em mới đến thêm?


mỗi em bé nhỏ ăn số thức ăn đó sẽ mất: 120x20=2400( ngày)

có số em nhỏ bé đến thêm là: <2400:( 20-4) >-120=30(em)


Một sân vườn trẻ dự trữ gạo đến 120 em bé nhỏ ăn trong trăng tròn ngày.Sau đó có thêm một vài em bé xíu mới đến đề nghị số ngày ăn sụt giảm 4 ngày.Hỏi gồm bao nhiêu em nhỏ bé mới mang lại thêm?


Một trẻ nạp năng lượng hết số gạo mất : 120 x 20 = 2400 ( ngày )

Sốngày giảm xuống 4 ngày là :20 - 4 = 16 ( ngày ).16 ngay thi can so tre la 2400 : 16 = 150 tre. So tre dc them la 150 - 120 = 30 em


Xem thêm: Tiểu Sử Nguyễn Tất Thành - Thời Niên Thiếu Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (1890

​Để ăn uống hết số gạođó trong một ngày đề xuất số em là :

120 x trăng tròn = 2400 ( em )

​Số gạo còn ăn được trong số ngày nữa là :

trăng tròn - 4 = 16 (ngày)

Số em cho thêm là :

( 2400 : 16 ) - 120 = 30 ( em )

Đáp số 30 em


Một vườn cửa trẻ dự trữ gạo đến 120 em nhỏ nhắn ăn trong đôi mươi ngày.Sau đó bao gồm thêm một trong những em bé mới đến nên số ngày ăn giảm đi 4 ngày.Hỏi tất cả thêm từng nào em nhỏ nhắn mới mang lại ?


Số em bé nhỏ ăn trong một ngày là :

120 x 20 = 2400 ( em )

Số gạo đó ăn được số ngày là :

20 - 4 = 16 ( ngày )

16 ngày có số em bé xíu là :

( 2400 : 16 ) - 120 = 30 ( em )

Có thêm số em bé mới cho là :

30 - 4 = 26 ( em )

Đáp số : 26 em bé


Cần ăn uống hết số gạo đó trong 1 ngày thì nên :

120 x trăng tròn = 2400 ( em )

Số gạo đó còn ăn được :

trăng tròn - 4 = 16 ( ngày )

Có số em bé bỏng mới mang lại là :

( 2400 : 16 ) - 120 = 30 ( em )

Đáp số : 30 em


một sân vườn trẻ dự trữ gạo mang đến 120 em bé bỏng ăn trong trăng tròn ngày . Nay tất cả thêm một vài em đề nghị số ngày bị giảm xuống 4 ngày . Hỏi bao gồm thêm từng nào em bắt đầu vào?


Để một bé nhỏ ăn hết số gạo thí cân số ngày là

120x20=2400(ngày)

Sau khi thêm một vài em thì số ngày ăn uống hết gạo là

20-4=16(ngày)

Số em của sân vườn trẻ đó sau khi thêm là

2400:16=150(em)

Số em bắt đầu vào là

150-120=30(em)

Đáp số: 30 em


Số gạo dự trữ đủ mang lại số suất ăn uống là

120 x 20 = 2400 suất

Thời gian ăn thực tế là

20 -4 = 16 ngày

Số em bé xíu ăn thưucj tế là

2400 : 16 = 150 em

Số em bé mới vào là

150 - 120 = 30 em


một sân vườn trẻ dự trữ gạo cgo 120 em bé ăn trong 20 ngày ;nay có thêm một sốem cần số ngày ăn uống bị sụt giảm 4 ngày hội tất cả thêm từng nào em new vào ?


Một vườn trẻ dự trữ gạo cho 120 em bé xíu ăn trong 20 ngày. Nay gồm thêmmột số em cần số ngày ăn bị sụt giảm 4 ngày. Hỏi gồm thêm từng nào emmới vào?


Coi số gạo từng em bé ăn trong một ngày là một trong những suất gạo.

Vườn trẽ kia dự trữ số suất gạo là:

(120 imes20=2400)(suất)

Số ngày ăn thực tiễn là:

(20-4=16)(ngày)

Có tổng thể trẻ là:

(2400div16=150)(em)

Có thêm số em mới vào là:

(150-120=30)(em)


một nhà trẻ dự trữ gạo cho 120 em bé xíu ăn trong đôi mươi ngày . Nay tất cả thêm một vài em bắt buộc số ngày ăn uống bị giảm xuống 4 ngày . Hỏi tất cả thêm từng nào em bắt đầu vào ?


1 ngày tất cả : 120 x đôi mươi = 2400

số ngày ăn sau thời điểm nhận thêm em bé bỏng là:

20-4=16

số em bé bỏng thêmlà

2400:16-120=30


Một vườn trẻ dự trữ gạo đến 120 em nạp năng lượng trong trăng tròn ngày . Nay tất cả thêm một số em yêu cầu số ngày ăn bị giảm đi 4 ngày . Hỏi gồm thên bao nhiêu em mới vào ?