MỘT THỬA RUỘNG HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHU VI LÀ

Home/ Môn Học/Tổng hợp/Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 0,5km. Chiều rộng bằng 3/7 chiều dài. A.tính diện tích thửa ruộng đó bằng mét vuông và

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 0,5km. Chiều rộng bằng 3/7 chiều dài. A.tính diện tích thửa ruộng đó bằng mét vuông và


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 0,5km. Chiều rộng bằng 3/7 chiều dài. A.tính diện tích thửa ruộng đó bằng mét vuông và héc ta. B.trên thửa ruộng đó người ta có cấy lúa,cứ 100m vuông thì thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là


*

a) Đổi $0,5km=500m$

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

$500:2=250$ (m)

Ta bao gồm sơ trang bị như hình vẽ:

Tổng số phần bằng nhau là:

$3+7=10$ (phần)

Chiều rộng của thửa ruộng là:

$250:10 imes3=75$ (m)

Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là:

$250:10 imes7=175$ (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

$75 imes175=13125$ ($m^2$)

$13125m^2=1,3125ha$

b) Đổi $50kg=0,05$ tấn

Thửa ruộng đó thu hoạch được số tấn thóc là:

$13125:100 imes0,05=6,5625$ (tấn)

Đáp số: a) $13125m^2$ và $1,3125ha$

b) $6,5625$ tấn

*

a) Đổi : (0,5km = 500m).

Nửa chu vi thửa ruộng sẽ là :

(500 : 2 = 250;(m))

Vẽ sơ đồ biểu diễn chiều rộng tất cả (3) phần cân nhau và chiều dài bao gồm (7) phần như vậy (Em từ vẽ hình nhé).

Xem thêm: Đường Về Thì Dài Mà Lòng Thì Như Chia Hai, Tiên Cookie

tổng thể phần đều bằng nhau là :

(3+7=10) (phần)

Chiều nhiều năm thửa ruộng sẽ là :

(250 : 10 imes 7 = 175;(m))

Chiều rộng lớn thửa ruộng chính là :

(250- 175 = 75;(m))

diện tích thửa ruộng chính là :

(175 imes 75 = 13125;(m^2))

(13125m^2 = 1,3125ha)

b) trên thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được số tấn thóc là :

(13125 :100 imes 50 = 6562,5;(kg))

(6562,5kg = 6,5625) tấn

Đáp số : a) (13125m^2;;; 1,3125ha ;)

b) (6,5625) tấn.


*

Neala
1
Reply

Để kiếm tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo một thửa ruộng hình chữ nhật những nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com nhằm thầy cô với các chuyên viên hỗ trợ các em nhé!


Leave an answer


Name*

E-Mail*

trang web


Featured image
Select tệp tin Browse

Captcha*Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )


Answer*


Click here to lớn cancel reply.
Tryphena
*

About Tryphena
Ask question
gmail.com . Xin cảm ơn.Contact me: ad.umakarahonpo.com
gmail.com . Thank you!