*

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 60 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 60 SGK Toán 7 Tập 1. Cho ba đại lượng x, y, z. Hãy cho biết mối liên hệ giữa hai đại lượng x và x, biết rằng:

*

Bài 16 trang 60 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 16 trang 60 SGK Toán 7 tập 1. Cho đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không

*

Bài 17 trang 61 sgk Toán 7 tập 1

Giải bài 17 trang 61 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Điền số thích hợp vào ô trống sau đây:

*

Bài 18 trang 61 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 18 trang 61 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 12 người (với cùng năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?

*

Bài 19 trang 61 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 19 trang 61 SGK Toán 7 tập 1. Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II

*

Bài 20 trang 61 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 20 trang 61 SGK Toán 7 tập 1. Đố vui: Trong một cuộc thi chạy tiếp sức 4x100m, đội thi gồm voi, sư tử, chó săn và ngựa chạy với vận tốc theo thứ tự tỉ lệ với 1: 1,5; 1,6 : 2.

Đang xem: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

*

Bài 21 trang 61 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 21 trang 61 SGK Toán 7 tập 1. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất), biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai 2 máy?

*

Bài 22 trang 62 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 22 trang 62 SGK Toán 7 tập 1. Một bánh răng cưa có 20 răng quay một phút được 60 vòng. Nó khớp với một bánh răng cưa khác có x răng (h.13).

Xem thêm:

*

Bài 23 trang 62 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 23 trang 62 SGK Toán 7 tập 1. Hai bánh xe nối với nhau bởi một dây tời (h.14). Bánh xe lớn có bán kính 25 cm, bán xe nhỏ có bán kính 10 cm.

Xem thêm:

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 4 – Chương 2 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 4 – Chương 2 – Đại số 7

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 4 – Chương 2 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 4 – Chương 2 – Đại số 7

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 4 – Chương 2 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 4 – Chương 2 – Đại số 7

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 4 – Chương 2 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 4 – Chương 2 – Đại số 7

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 4 – Chương 2 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 4 – Chương 2 – Đại số 7

*
*

*

Liên hệ | Chính sách

*

Gửi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép umakarahonpo.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *