Một ống dây dài được quấn với mật độ 2000 vòng/m. Ống có thể tích 500cm3. Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc, dòng điện trong ống biến đổi theo thời gian như đồ thị trên hình 41.5. lúc đóng công tắc ứng với thời điểm t = 0. Tính suất điện động tự cảm trong ống.

Đang xem: Một ống dây được quấn với mật độ 2.000 vòng trên mét

a) Từ sau khi đóng công tắc đến thời điểm t = 0,05s.

Xem thêm:

b) Tử thời điểm t = 0,05s về sau.

Xem thêm:

Lời giải chi tiết

 

*

n = 2000 = 2.103 vòng/m

V = 500cm3 = 5.10-4 m3

Hệ số tự cảm của ống dây:

(L = 4pi {.10^{ – 7}}{n^2}V = 4pi {.10^{ – 7}}{left( {{{2.10}^3}}
ight)^2}.left( {{{5.10}^{ – 4}}}
ight))

(L = 2,{512.10^{ – 3}}left( H
ight))

 

 

Suất điện động tự cảm ({e_{tc}} = – L{{Delta i} over {Delta t}}) (dấu trừ thể hiện định luật Len-xơ)

 

a) Từ t1 = 0 đến t2= 0,05 (s):(Delta t = 0,05left( s
ight))

 

 Ta có: ({e_{tc}} =2,{512.10^{ – 3}}.{{5 – 0} over {0,05}} = 0,25left( V
ight))

 

b) Từ thời điểm t = 0,05 về sau: thì (Delta I = 0 Rightarrow {e_{tc}} = 0)

 umakarahonpo.com

*

Bình luận

*

Chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 trên 4 phiếu
Bài tiếp theo

*

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

*
*
*
*
*
*
*
*

TẢI APP ĐỂ XEM OFFLINE

*
*

× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp umakarahonpo.com

Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng umakarahonpo.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!

Họ và tên:

Gửi Hủy bỏ

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép umakarahonpo.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *