Một Nhà Máy Sản Xuất Trong 4 Ngày Được 680 Chiếc Tivi

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tivi

*

Một xí nghiệp phân phối vào 4 ngày được 680 cái ti vi.Hỏi vào 7 ngày xí nghiệp sản xuất kia thêm vào được bao nhiêu chiếc TV,biết số TV thêm vào hằng ngày là nlỗi nhau?

ai kb cùng với mik thì mik tk


*

Một ngày thêm vào được :

680 : 4 = 170 ( dòng )

7 ngày cấp dưỡng được :

170 x 7 = 1190 ( chiếc )

Đáp số : ............

*

Trong một ngày xí nghiệp sản xuất cung cấp được số ti vi là:

680: 4 = 145( chiếc)

Trong 7 ngày nhà máy thêm vào được số TV là:

145x7 = 1015( chiếc)

Đáp số: 1015 dòng ti vi

ai thấy đúng k nha


Số tivi 1 ngày là:

680:4=170(tivi)

Số truyền họa nhà máy đó phân phối vào 7 ngày là:

170x7=1190(tivi)

Đáp số:1190 tivi


1 ngày bán được số ti vi là :

680 : 4 = 170 ( dòng )

7 ngày bán được số TV là :

170 x 7 = 1190 ( dòng )

Đáp số : 1190 chiếc


Xl các bạn nha mik tính nhầm mik lm lại nha

Trong 1 ngày xí nghiệp sản xuất được số ti vi là:

680: 4 = 170( chiếc)

Trong 7 ngày xí nghiệp cung cấp được số TV la:

170x9= 1190 ( chiếc)

Đáp số: 1190 chiếc

mik thật sự xl


Trong một ngày đơn vị máylàm cho được số TV là :

680 : 4 = 170 ( dòng ti vi )

Trong7 ngàycông ty máylàm được số ti vi là :

170 x 7 = 1190 ( dòng TV )

Đáp số : 1190 loại ti vi


Xem thêm: How To Hack Wifi Chuẩn Wpa /Wpa2 Wi Fi With Kali Linux: 9 Steps

Số TV nhà máy sản xuất đó có tác dụng được trong một ngày là :

680 : 4 = 170 ( ti vi )

Số ti vi có tác dụng được vào 7 ngày là :

170 x 7 = 1190 ( TV )

Đáp số : 1190 ti vi


1 nhà máy sản xuất sảnxuất trog 4 ngày được 680 chiếc TV.hỏi vào 7 ngày nhà máy sản xuất kia sảnxuất được bao nhieu chiec ti vi,biết số TV cung cấp hàng ngày là như nhau ?


Một xí nghiệp sản xuất trong 4 ngày cung ứng được 680 TV. Trong 7 ngày xí nghiệp sản xuất kia thêm vào được bao nhiêu loại ti vi, biết số TV từng ngày sản xuất nlỗi nhau?

A. 1190

B. 170

C. 1910

D. 107


một xí nghiệp vào 4 ngày chế tạo được 680 mẫu ti vi. Hỏi vào 7 ngày nhà máy sản xuất đó phân phối được bao nhieu cái TV, biết số TV cấp dưỡng hàng ngày là đồng nhất ?


Bài 2 : Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày phân phối được 680 ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó cung cấp được bao nhiêu dòng TV, biết số ti vi hàng ngày cung cấp giống hệt .


còn ai on ko vậy

Một nhà máy vào 4 ngày cung cấp được 680 TV. Hỏi vào 7 ngày nhà máy sản xuất kia phân phối được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số TV hằng ngày cấp dưỡng như nhau.


Một nhà máy sản xuất cung ứng trong 4 ngày được 680 mẫu TV. Hỏi vào 7 ngày xí nghiệp đó sản xuất được bao nhiêu chiếc TV, biết số ti vi cấp dưỡng môĩ ngày là nhỏng nhau?


một xí nghiệp tiếp tế trong 4 ngày được 680 loại TV . hỏi vào 7 ngày xí nghiệp sản xuất dó cấp dưỡng được bao nhiêu ti vi , biết số ti vi hằng ngày thêm vào la tương đồng ?


một nhà máy sản xuất cấp dưỡng trong 4 ngày được 680 chiếc truyền hình. Hỏi vào 7 ngày xí nghiệp đó cấp dưỡng được bao nhiêu cái truyền hình, biết số tivi tiếp tế mỗi ngày là nhỏng nhau?


Một xí nghiệp sản xuất sản suất vào 4 ngày được 680 mẫu truyền họa . Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó chế tạo được bao nhiêu chiếc truyền họa , biết số tivi tiếp tế từng ngày là nlỗi nhau