Một Người Cao 1 7M Đứng Ở Bờ Ao Bờ Ao Cách Mặt Nước 50Cm

Di dalam lingkaran yang berdiameter 20centimet terdapat sebuah juring dengan besar sudutpusat 450. Luas juring tersebut adalah….

Bạn đang xem: Một người cao 1 7m đứng ở bờ ao bờ ao cách mặt nước 50cm

*
Simbol
*
App Store
*
Google Play
*

3. MỘI Lau ngum truyền âm trong nước là $1500m/s$ Xác định độ sâu lòng biển? 4. Một cái cây mọc chiến hạ đứng ở bờ ao. Cây $ca0$ $1$ $1.2m$ cội cây phương pháp khía cạnh nước 50centimet.một người quan sát ảnh của cây thì ngọn cây bí quyết hình ảnh của nó là bao nhiêu? tính góc tói , góc sự phản xạ.góc
*

Xem thêm: Liên Hệ Bản Thân Về Trung Thực Trách Nhiệm, Chuyên Đề “Về Trung Thực, Trách Nhiệm”

*

E k hiểu phần như thế nào thì hỏi lại nhằm chị lý giải, e ưa thích nhận xét 5 sao góp c nha , cám ơn em nhiều♥️
..... Môn thiết bị lý 7 Lần 3 $1$ Một tàu ngầm phát ra hết sức âm truyền trong nước cùng chiếm được âm sự phản xạ sau $lg$ giây. Biết gia tốc truyện âm trong nước là $5OOm/S$ Xác định độ sâu đáy biển? 2. Một dòng cây mọc thăng đứng ngơi nghỉ bờ ao. Cây cao 1,2m, gồc cây bí quyết phương diện nước 50cm.một người quan sát hình họa của cây thì ngọn gàng cây biện pháp ảnh của chính nó là bao nhiêu? 3. Cho tia cho tới SI hợp với tia sự phản xạ một góc $130^v$ Nêu cách vẽ hình , tính góc tói , góc sự phản xạ,góc sinh sản vì chưng tia cho tới cùng gương 4. Chiêu một tia tới SI cho tới một gương phẳng hợp với gương một góc $c30^0$ Vẽ hình xác định $left(1a$ phản xạ và tính góc bức xạ băng bao nhiêu ? ( Nếu giải pháp vẽ )
Câu 16. Một loại cây mọc thẳng đứng ngơi nghỉ bờ ao. Cây $Ca0$ $y^2Dy$ gốc cây phương pháp mặt nước $50c$ 50cm.một người xem hình họa của cây thì ngọn cây phương pháp hình ảnh của nó là bao nhiêu? Câu 17. Cho tia cho tới SI phù hợp với tia sự phản xạ một $8$ góc $130^0$ Nêu phương pháp vẽ hình, tính góc tói, góc phản xạ,góc tạo bởi tia tới với $gH$ gương Câu 18. Vật thứ nhất vào 10 giây dao động được $70$ 700 lần. Vật vật dụng hai vào 6 giây xấp xỉ $square $ được $300$ lần. Tìm tấn số giao động của nhị thiết bị. Vật làm sao vạc ra âm cao hơn? Vì sao?
6. Một chiếc cây mọc thăng đứng sinh sống bờ ao. Cây cao 1,2m, nơi bắt đầu cây biện pháp phương diện nước $OC34$ 50centimet.một người xem hình ảnh của cây thì ngọn cây phương pháp hình ảnh của nó là bao nhiêu?