Một Khu Đất Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài 36M

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 bạn đang xem: Một khu đất nền hình chữ nhật có chiều lâu năm 36m

Bạn đang xem: Một khu đất nền hình chữ nhật có chiều dài bằng 36m

Bạn sẽ xem: Một khu đất nền hình chữ nhật có chiều nhiều năm 36m


Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 36m

*

Một khu đất hình chữ nhật có chiều nhiều năm 36m, chiều rộng bởi 2/3 chiều dài. Tính diện tích s một mảnh vườn hình vuông vắn có chu vi bằng khu đất nền đó.


Xem thêm: Xét Nghiệm Dị Tật Thai Nhi Ở Tuần Thứ Mấy, Để Có Kết Quả Chính Xác Nhất

*

Một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài bởi 36m chiều rộng bởi 2/3 chiều nhiều năm .Tính diện tích một miếng vườn hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi khu đất đó


*

Chiều rộng khu vườn hình chữ nhật kia là:36×2/3=24(m)

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật xuất xắc chu vi mảnh vườn hình vuông vắn là:(36+24)×2=120(m)

Độ nhiều năm cạnh miếng đất hình vuông vắn là:120:4=30(m)

Diện tích mảnh đất hình vuông vắn là:30×30=900(m2)

Chiều rộng khu đất là : 36 x 2/3 = 24 (m)

Chu vi của khu đất hoặc miếng vườn là : (36 + 24) x 2 = 120 (m)

Cạnh mảnh vườn là : 120 : 4 = 30 (m)

Diện tích mảnh vườn là : 30 x 30 = 900 (m2)

Chiều rộng khu đất nền hình chữ nhật là :

(36divfrac23=54left(m ight))

Chu vi khu đất hình chữ nhật ( giỏi mảnh vườn hình vuông vắn ) là :

(left(36+54 ight) imes2=180left(m ight))

Cạnh của miếng vườn hình vuông vắn là :

(180div4=45left(m ight))

Diện tích mảnh vườn hình vuông là :

(45 imes45=2025left(m^2 ight))

Đáp số : 2025 m2

Một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài bởi 36m, chiều rộng bởi 2 3d dài. Tính diện tích một miếng vườn hình vuông có chu vi bởi chu vi khu đất đó.

Một khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều dài bởi 36m chiều rộng bởi 2/3 chiều dài. Tính diện tích s một mảnh vườn hình vuông vắn có chu vi bằngchu vikhu đất đó

chiều rộng hcn là:

36:3x 2= 24 (m)

chu vi hcn là:

(24+36) x 2 = 120 (m)

số đo 1 cạnh hình vuông vắn là:

120:4 = 30 (m)

diện tích hình vuông là

30 x 30 = 900 (m2)

đáp số: 900 m2

Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài bởi 36m chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính diện tích s một miếng vườn hình vuông vắn có chu vi bằngchu vikhu khu đất đó

Chiều rộng khu đất nền là:

(36.frac35=21,6left(m ight))

Diện tích vườn là:

(36.21,6=777,6left(m^2 ight))

Chu vi vườn là:

(left(36+21,6 ight).2=115,2left(m ight))

Đáp số:777,6 m2

115,2 m

CR khu đất đó là : 36 * 3/5 = 21,6 ( m )

P khu đất nền đó là : ( 36 + 21,6 ) * 2 = 115,2

Cạnh của miếng vườn sẽ là : 115,2 / 4 = 28,8 ( m )

Diện tích mảnh vườn đó là : 28,8 * 28,8 = 829,44 ( m2)

Đ/s : 829,44m2

Một khu đất hình chữ nhật gồm chiều dài bởi 36m chiều rộng bởi 2/3 chiều dài . Tính diện tích một mản vườn hình vuông có chu vi bởi chu vi khu vực dất đó?

Chiều rộng khu đất nền đó là:

36 x(frac23)= 24 ( m )

Chu vi khu đất đó là:

( 36 + 24 ) x 2 = 120 ( m )

Vì chu vi mảnh vườn bởi chu vi của khu đất

Nên: Chu vi của mảnh vườn = 120m

Một cạnh của miếng vườn là:

120 : 4 = 30 ( m )

Diện tích hình miếng vườn là:

30 x 30 = 900 ( m2)

Đáp số: 900m2

~ Chúc các bạn học tốt ~

Chiều rộng lớn của khu đất nền hình chữ nhật là:

(36 imes2div3=24left(m ight))

Vì mảnh vườn hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi khu đất nền hình chữ nhật

(Rightarrow)Chu vi của miếng vườn hình vuông đó là:

(left(36+24 ight) imes2=120left(m ight))

Cạnh của mảnh vườn hình vuông đó là:

(120div4=30left(m ight))

Diện tích của mảnh vườn hình vuông vắn đó là:

(30 imes30=900left(m^2 ight))

Đáp số:(900)(m^2)

Một vườn hình chữ nhật tất cả nửa chu vi 350m. Giả dụ tăng chiều rộng lớn thêm 1/3 chiều rộng thì khu vườn biến chuyển hình vuông. Tính diện tích s khu vườn cửa đó.

KHU ĐẤT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI LÀ 36M CHIỀU RỘNG BẰNG 2/3 CHIỀU DÀI TÍNH DIỆN TÍCH 1 MẢNH VƯỜN HÌNH VUÔNG CÓ CHU VI BẰNG CHU VI quần thể ĐẤT ĐÓ?

CÁC BẠN GIÚP MÌNH VỚI !

Chiều rộng khu đất HCN là : 36 : 3 x 2 = 24 ( m )

Chu vi khu đất HCN hay hình vuông là : ( 36 + 24 ) x 2 = 120 ( m )

1 cạnh của mảnh đất hình vuông là : 120 : 4 = 30 ( m )

Diện tích khu đất hình vuông là : 30 x 30 = 900 ( mét vuông )

Đáp số : 900 m vuông

Chiều rộng khu đất nền HCN là : 36 : 3 x 2 = 24 ( m )

Chu vi khu đất HCN hay hình vuông là : ( 36 + 24 ) x 2 = 120 ( m )

1 cạnh của mảnh đất hình vuông là : 120 : 4 = 30 ( m )

Diện tích khu vực đất hình vuông là : 30 x 30 = 900 ( m2 )

Đáp số : 900 m vuông

Đảm bảo đúng!!!!

Một hình chữ nhật tất cả chiều dài là 36 m,chiều rộng bằng 2/3 chiều dài . Tính diện tích khu vườn hình vuông có chu vi bởi chu vi khu đất đó

Chiều rộng hình chữ nhật là:

36 : 3 * 2 = 24m

Chu vi khu đất nền hình chữ nhật là:

(24 + 36) * 2 = 120m

Cạnh của miếng đất hình vuông là:

120 : 4 = 30m

S của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

30 * 30 = 900m2

Đ/S : 900m2

Học tốt nha

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là 36.2/3=24 (m)Chu vi hình chữ nhật là(36+24).2=120 (m)cạnh hình vuông là 120/4=30 (m) Diện tích hình vuông là 30.30=900 (m^2)

mộtkhuđất hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm = 36 m, chiều rộng = 2/3 chiều lâu năm . Tính diện tích một miếng vườn hình vuông vắn có diện tích = chu vi mảnhđấtđó

Chiều rộng khu đất hình chữ nhật chính là :

36 x(frac23)= 24 ( m )

Chu vi mảnh đất nền là :

( 36 + 24 ) x 2 = 120 ( m )

Độ dài mảnh vườn hình vuông có chu vi bằng chu vi mảnh đất đó là :

120 : 4 = 30 ( m )

Vậy diện tích mảnh vườn hình vuông vắn đó là :

30 x 30 = 900 ((m^2))

Chiều rộng khu đất nền là:

36x2/3=24(m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật hay diện tích s mảnh vườn hình vuông là:

(24+36)x2=120(m2)

Đáp số:120 m2

một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn là 60 m vàchiều rộng bởi 2/3 chiều nhiều năm .tính chu vi và ăn mặc tích khu đất nền đó . Một khu đất hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi khu đất hình chữ nhật nói trên . Hãy cho biết thêm diện tích khu đất nào to hơn và lơn rộng bao nhiêu

Tính HSPBN :3-2=1Chiều nhiều năm là60x2=120 (m)Chiều rộng lớn là:60x3=180Chu vi HCNlà(120+180)x2=600Diện tích HCN là120x180=21600Diện tích to hơn chu viDT lớn hơn CV là21600-600=21000: