Một Đơn Vị Chuẩn Bị Gạo Cho 750 Người Ăn Trong 40 Ngày

Một đơn vị bộ đội sẵn sàng đủ gạo mang đến 750 người nạp năng lượng trong 40 ngày nhưng bởi có một số trong những người cho thêm cần anh quản lí tính ra số gạo đó chỉ đủ ăn trong 25 ngày.

Bạn đang xem: Một đơn vị chuẩn bị gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày

Hỏi số bạn đến thêm là bao nhiêu ngườiTrả lời:

Coi 1 người nạp năng lượng 1 ngày là một trong những suất. 

Vậy toàn bộ số suất là:

750 x 40 = 30000 (suất)

Số fan lúc sau là:

30000 : 25 = 1200 (người)

Số bạn đến thêm là: 

1200 - 750 = 450 (người)

Đáp số : 450 người 

Cùng Top lời giải tìm hiểu.

1. Phép nhân số tự nhiên

a.b = a+a+...+a (Có b số hạng)

a.b = d

(thừa số) . (thừa số) = (tích)

Tính hóa học của phép nhân:

Giao hoán: a.b = b.a

Kết hợp: (a.b).c = a.(b.c)

Phân phối của phép nhân so với phép cộng:a.(b+c) = a.b + a.c

Ta hiểu tính chất phân phối ở đấy là nếu a nhân với 1 tổng của b với c thì ta rước a nhân cùng với b và lấy a nhân với c rồi cùng lại cùng với nhau. Chẳng hạn,2.(3+5) = 2.3 + 2.5

Lưu ý:

1) Nếu những thừa số đều bởi chữ, hoặc chỉ có một quá số ngay số thì ta gồm thể không viết vết nhân giữa các thừa số. Chẳng hạn, a×b=a.b=ab, 2×a=2.a=2a

2) Trong tính nhẩm ta thường xuyên sử dụng các kết quả:

2.5 = 10

4.25 = 100

8.125 = 1000

3) Tích (ab)c hay a(bc) gọi là tích cả tía số a, b, c cùng viết gọn là abcabc.

Ví dụ 1: Đặt tính nhân 254.45

*

Ví dụ 2: Tính nhẩm 12.25

12.25 = (3.4).25 = 3.(4.25) = 3.100 = 300

2.

Xem thêm: Xem Phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa: Tập 45, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa: Tập 45

Phép trừ:

Cho nhị số tự nhiên và thoải mái a cùng b, nếu bao gồm số tự nhiên và thoải mái x làm sao cho b + x = a thì ta gồm phép trừ a - b = x

Trong kia a: là số bị trừ, b là số trừ và c là hiệu

(số bị trừ) - (số trừ) = (hiệu)

3. Phép chia hết và phép chia tất cả dư

Chia hai số tự nhiên

Cho nhì số trường đoản cú nhiên a và b, trong đó b ≠ 0, ta luôn tìm kiếm được đúng nhị số tự nhiên q và r duy nhất sao cho:

a = b . Q + r trong số ấy 0 ≤ r

*

Ta tiến hành phép chia như sau:

+ 5 chia 3 được 1. 1 nhân 3 bởi 3, 5 trừ 3 bởi 2

+ Hạ 8, 28 phân tách 3 được 9. 9 nhân 3 bằng 27. 28 trừ 27 bởi 1

Vậy 58 : 3 = 19 (dư 1)

+ Nhận xét: trong phép chia gồm dư thì số dư khi nào cũng nhỏ hơn số chia và số dư bự nhất rất có thể có là số nhỏ nhiều hơn số phân tách 1 đối chọi vị