Một Chiếc Đèn Neon Đặt Dưới Một Điện Áp Xoay Chiều 119V-50Hz

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một chiếc đèn nêôn đặt dưới một điện áp chuyển phiên chiều 119V- 50Hz. Nó chỉ sáng lên lúc điện áp lập tức thân nhị đầu báng đèn to hơn 84V. Thời gian đèn điện sáng sủa vào một chu kì là bao nhiêu?

A.

Bạn đang xem: Một chiếc đèn neon đặt dưới một điện áp xoay chiều 119v-50hz

∆t = 0,0200s.

B.∆t =0,0233s.

C. ∆t = 0,0100s.

D.∆t = 0,0133s.


*

Chọn C.

*


Đặt năng lượng điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng 1đôi mươi V tần số 60 Hz vào nhì đầu một đèn điện huỳnh quang đãng. Biết đèn chỉ sáng lên khi điện áp đặt vào đèn không nhỏ rộng 60 2 V. Thời gian đèn sáng trong những chu kì là:

A.1/1trăng tròn (s).

B.1/180 (s).

C.1/90 (s).

D.1/75 (s).


Một đèn ống huỳnh quang quẻ được đặt dưới điện áp xoay chiều có biểu thức u = 90 2 cos 100 πt V . Biết rằng đèn chỉ sáng sủa lên khi năng lượng điện áp ngay tức thì đặt vào đèn u ≥ 90 V . Thời gian đèn sáng trong mỗi phút ít là

A. 30s

B. 40s

C. 20s

D. 1s


Một đèn neon đặt dưới hiệu điện cố kỉnh luân chuyển chiều 220V – 50Hz. Biết đèn sáng lúc hiệu năng lượng điện thế thân nhị rất không nhỏ tuổi rộng 155V. Tỉ số giữa thời hạn đèn sáng với thời gian đèn tắt trong một chu kỳ là

A.

Xem thêm: Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Công Đoàn, Mẫu Giấy Chuyển Sinh Hoạt Công Đoàn

1

B.0,5

C.2

D.3


Đặt vào nhị đầu đèn ống năng lượng điện áp xoay chiều u = 220 2 cos 100 πt 3 + π 2 V. Biết đèn chỉ sáng Lúc năng lượng điện áp ngay tức thì gồm độ béo ko nhỏ tuổi hơn 110 2 V. Kể từ bỏ t = 0, thời điểm đèn đưa từ về tối quý phái sáng lần vật dụng 2018 là

A. 60,505 s

B. 60,515 s

C. 30,275 s

D. 30,265 s


Một đèn ống được đặt vào hiệu năng lượng điện cố xoay chiều có giá trị cực lớn là 220V và tần số 50Hz. Biết đèn chỉ sáng lên khi hiệu năng lượng điện nạm ngay tắp lự đặt vào đèn tất cả độ to không nhỏ tuổi hơn 110 2 . Thời gian đèn sáng sủa trong những phút ít là

A. 40 s

B. 10 s

C. trăng tròn s

D. 30 s


Một đèn ống được đặt vào hiệu điện cố luân chuyển chiều có mức giá trị cực đại là 220V cùng tần số 50Hz. Biết đèn chỉ sáng lên lúc hiệu năng lượng điện nạm tức tốc đặt vào đèn có độ bự ko bé dại hơn 110√2V. Thời gian đèn sáng sủa trong những phút l

A. 10 s

B. 40 s

C. đôi mươi s

D. 30 s


Một đèn ống áp dụng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V. Biết đèn sáng sủa Khi năng lượng điện ápđặt vào đèn không bé dại hơn 180 V. Tỷ số giữa khoảng thời gian đèn sáng sủa cùng khoảng chừng thời hạn đèn tắt trong một chu kỳ là

A.0,5 lần

B.2lần

C. 1,5 lần

D. 1,3 lần


Một đèn nêon đặt dưới hiệu điện chũm luân chuyển chiều 2trăng tròn V – 50 Hz. Biết đèn sáng Khi hiệu điện cố gắng giữa nhì rất không nhỏ hơn 155 V. Tỉ số giữa thời hạn đèn sáng sủa và thời gian đèn tắt vào một chu kì là

A.1

B. 2

C. 3

D. 0,5


Một đèn nêon đặt dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 2trăng tròn V với tần số 50 Hz. Biết đèn sáng sủa Khi năng lượng điện áp thân hai cực ko nhỏ rộng 155 V. Trong một giây đèn sáng sủa lên hoặc tắt đi bao nhiêu lần?