Module bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

 

TH1: một số vấn đề tư tưởng học dạy dỗ học sinh hoạt tiểu học, những phương án sư phạm

Tải về

TH2: Đặc điểm trọng điểm lí của học sinh dân tộc không nhiều người, học tập sinh có nhu cầu đặc biệt, học viên có thực trạng khó khăn

Tải về

TH3: Đặc điểm tư tưởng của học viên yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh tốt và năng khiếu

Tải về

TH4: môi trường dạy học lớp ghép

Tải về

TH5: tổ chức triển khai học tập cho học viên ở lớp ghép

Tải về

TH6: chiến lược dạy học ở lớp ghép

Tải về

TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện

Tải về

TH8: tủ sách trường học thân thiện

Tải về

TH9:Hướng dẫn, tư vấn cho học viên tiểu học

Tải về

TH10: giáo dục đào tạo hòa nhập

Tải về

TH11: tổ chức triển khai giáo dục hòa nhập đến trẻ có trở ngại về nghe

Tải về

TH12: Lập chiến lược dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

Tải về

TH13: năng lực lập kế hoạch bài học kinh nghiệm theo hướng dạy dỗ học tích cực

Tải về

TH14: Thực hành thi công bài học theo hướng dạy học tập tích cực

Tải về

TH15: Một số cách thức dạy học tích cực ở đái học

Tải về

TH16: một số trong những kỹ thuật dạy học tích cực và lành mạnh ở tè học

Tải về

TH17: sử dụng thiết bị dạy dỗ học sinh sống tiểu học

Tải về

TH18: đính thêm đặt, bảo vệ thiết bị dạy học sống tiểu học

Tải về

TH19: từ làm vật dụng dạy học tập ở tè học

Tải về

TH20: kiến thức, tài năng tin học cơ bản

Tải về

TH21: Ứng dụng ứng dụng trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học

Tải về

TH22: Sử dụng ứng dụng giáo dục để dạy dỗ học sinh hoạt tiểu học

Tải về

TH23: Mạng mạng internet - kiếm tìm kiếm và khai quật thông tin

Tải về

TH24: Đánh giá hiệu quả học tập ở tiểu học

Tải về

TH25: những kĩ thuật bổ trợ trong kiểm soát đánh giá kết quả học tập nghỉ ngơi tiểu học

Tải về

TH26: bề ngoài tự luận và trắc nghiệm trong tiến công giá tác dụng học tập nghỉ ngơi tiểu học

Tải về

TH27: Kiểm tra review bằng dìm xét thể chất

Tải về

TH28: Kiểm tra, nhận xét các môn học bằng điểm số

Tải về

TH29: phương thức nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Tải về

TH30: chỉ dẫn áp dụng phân tích khoa học tập sư phạm vận dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam

Tải về

TH31: tổ chức triển khai dạy học cả ngày

Tải về

TH32: dạy dỗ học phân hóa sinh sống tiểu học

Tải về

TH33: thực hành dạy học tập phân hóa nghỉ ngơi tiểu học

Tải về

TH34: công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Tải về

TH35: Giáo viên công ty nhiệm vào các hoạt động ở trường đái học

Tải về

TH36: Kỹ năng giải quyết các trường hợp sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của tín đồ giáo viên chủ nhiệm

Tải về

TH37: Những vụ việc chung về tổ chức chuyển động giáo dục bên cạnh giờ lên lớp ở trường tè học

Tải về

TH38: văn bản và vẻ ngoài tổ chức chuyển động giáo dục ko kể giờ lên lớp sinh sống tiểu học

Tải về

TH39: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học

Tải về

TH40: thực hành thực tế giáo dục năng lực sống cho học sinh tiểu học qua những môn học

Tải về

TH41: Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục

Tải về

TH42: thực hành Giáo dục tài năng sống trong một số vận động ngoại khóa làm việc tiểu học