Mẫu viết đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Đơn xin lâm thời hoãn nghĩa vụ quân sự là mẫu đối chọi được thực hiện khi công dân đk hoãn nghĩa vụ nhập ngũ khi có thông báo gọi nhập ngũ của địa phương. Trong trường hợp bạn đang là sinh viên, học viên, hoặc người đi làm và hy vọng xin lâm thời hoãn nghĩa vụ quân sự thì bạn có thể nộp đơn xin trợ thì hoãn nghĩa vụ quân sự để được coi như xét và đồng ý chấp thuận hoãn triển khai nghĩa vụ quân sự.

Bạn đang xem: Mẫu viết đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Dưới đấy là đơn xin trợ thì hoãn nhiệm vụ quân sự mẫu, bạn có thể xem thêm Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí về nghĩa vụ quân sự:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc

_____***_____

ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Kính gửi: Đồng chí quản trị UBND………………………………………

Tôi tên là………………………………………………………………………….. sinh ngày……………………

Nghề nghiệp………………. …………………………

CMND/CCCD số………………………ngày cấp……………………..nơi cấp………………………….

Hộ khẩu thường trú……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đối kháng này kính mong đồng chí Chủ tịch UBND……………………………xem xét mang đến tôi được tạm thời hoãn/miễn nghĩa vụ quân sự.

Lý do: …………………………………………………………………….. Theo Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015  (Kèm theo sách vở có liên quan).

Xem thêm: Cách Hủy Mimax Mạng Viettel Như Thế Nào? Hủy Mimax Viettel

Tôi khẳng định những gì trình bày ở trên là trọn vẹn đúng sự thật, nếu bao gồm gì không nên trái tôi xin trọn vẹn chịu nhiệm vụ trước pháp luật.

 ……………….,ngày…../…../…..Người làm đơn(Ký và ghi rõ chúng ta tên)

Trường hòa hợp nào được xin tạm bợ hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự:

Nếu trực thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 41, Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì bạn có thể viết đối chọi xin trợ thì hoãn nhiệm vụ quân sự.

1. Lâm thời hoãn call nhập ngũ so với những công dân sau đây:a) không đủ mức độ khỏe ship hàng tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;b) Là lao đụng duy nhất nên trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân ko còn kĩ năng lao cồn hoặc không tới tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt sợ hãi nặng về người và gia tài do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy nan gây ra được Ủy ban nhân dân cung cấp xã xác nhận;c) Một con của bệnh dịch binh, bạn nhiễm chất độc hại da cam suy giảm khả năng lao đụng từ 61% mang lại 80%;d) tất cả anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang giao hàng tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ triển khai nghĩa vụ tham gia công an nhân dân;đ) người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến những xã quan trọng đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế tài chính – buôn bản hội trong phòng nước do Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh trở lên quyết định;e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên tình nguyện được điều động cho công tác, làm việc ở vùng bao gồm điều kiện kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn theo công cụ của pháp luật;g) Đang học tại cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông; đang rất được đào tạo trình độ chuyên môn đại học hệ thiết yếu quy nằm trong cơ sở giáo dục đào tạo đại học, chuyên môn cao đẳng hệ thiết yếu quy thuộc các đại lý giáo dục công việc và nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo và giảng dạy của một chuyên môn đào tạo.

Như vậy, theo điểm b, Khoản 1, Điều 41 vào trường hợp nhiều người đang là lao động duy nhất cùng đang thẳng nuôi dưỡng cha, mẹ, người thân không còn kỹ năng lao động; hoặc nuôi con nhỏ tuổi chưa đủ độ tuổi lao động, thì bạn cũng có thể trình bày nguyên nhân này để viết đơn xin tạm thời hoãn nghĩa vụ quân sự cho tất cả những người đi làm.