Qua các năm, càng có nhiều sự biến đổi rõ rệt trên nhiều khía cạnh của cuộc sống. Pháp luật cùng có nhiều sự thay đổi để phù hợp với hiện thực hơn với các quy định hợp lí nhất. Hiện nay có rất nhiều gia đình đang gặp một số vấn đề khó khăn về kinh tế cũng như một số mặt trong đời sống và cần tới sự giúp đỡ của nhiều người. Pháp luật cũng đã đưa ra một số quy định giảm trừ về một số phí để giúp người dân có thể có cuộc sống tốt hơn. Dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về một số vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề này và mẫu văn bản ủy quyền đăng ký người phụ thuộc tới quý khách khi có nhu cầu tìm hiểu.

Đang xem: Mẫu ủy quyền đăng ký người phụ thuộc

*

Mẫu văn bản ủy quyền đăng ký người phụ thuộc

 

1. Đối tượng giảm trừ gia cảnh và điều kiện được giảm trừ gia cảnh

Căn cứ theo điểm d, khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các đối tượng giảm trừ gia cảnh và điều kiện để được giảm trừ gia cảnh như sau:

Đối tượng Điều kiện
1. Con: Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thủ, con riêng của vợ, con riêng của chồng gồm: Con dưới 18 tuổi Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc phổ thông (tính cả thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
2. Vợ hoặc chồng của người nộp thuế * TH1: Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: – Bị khuyết tật, không có khả năng lao động – Mắc bệnh hiểm nghèo: AIDS, ung thu, suy thận mãn tính…(Danh sách các bệnh hiểm nghèo theo Công văn 16662/BTC-TCT) – Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng *TH2: Đối với người ngoài độ tuổi lao động: Phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp của người nộp thuế
4. Cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng bao gồm: – Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế – Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế – Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: Con của anh ruột, chị ruột, em ruột. – Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật

2. Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh

Theo hướng dẫn tại Thông tư 95/2016/TT-BTC

Bước 1: Người lao động có thể ủy quyền cho doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh chuyển các hồ sơ cho người sử dụng lao động bao gồm:

1/ Giấy ủy quyền

2/ Giấy tờ của người phụ thuộc (CMND, thẻ căn cước công dân, giấy khai sinh, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh còn hiệu lực đối với cá nhân là người phụ thuộc có yếu tố nước ngoài và người Việt nam sinh sống ở nước ngoài và không yêu cầu chứng thực)

Bước 2: Doanh nghiệp làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc bằng 2 cách:

1/ Qua phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK)

2/ Qua phần mềm quyết toán thuế TNCN

=> Điền thông tin người phụ thuộc và kết xuất XML để gửi qua mạng.

Bước 3: Gửi tờ khai qua mạng: 02 cách

1/ Gửi qua web: nhantokhai.gdt.gov.vn (dùng chữ ký số để ký gửi như các loại báo cáo)

2/ Gửi qua web: thuedientu.gdt.gov.vn (Sau khi nộp qua mạng phải nộp thêm bản cứng cho chi cục thuế quản lý trực tiếp)

Bước 4: Nhận kết quả mã số thuế người phụ thuộc:

– Nếu gửi qua mạng theo cách 1 sẽ nhận kết quả qua mail thông báo cơ quan thuế gửi vào mail hoặc tra cứu trực tiếp trang nhantokhai.gdt.gov.vn.

– Nếu gửi bằng cách 2 thì sau khi gửi qua mạng và chuyển bản cứng lên cơ quan thế 2-5 ngày sau có kết quả trả về trên trang web: tncnonline.com.vn.

2. Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số: 16/ĐK-TNCN)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-

ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

<01> Lần đầu:

<02> Bổ sung lần thứ:

<04> Họ và tên cá nhân có thu nhập:………………………………………………………………………….

<03> Mã số thuế:

<04> Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT:………………………………………………………..

<<05> Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

<06> Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

Người nộp thuế đã có MST/CMND/Hộ chiếu
STT Họ và tên Ngày sinh Mã số thuế Quốc tịch Số CMND / Hộ chiếu Quan hệ với người nộp thuế Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ (tháng/năm) Thời điểm kết thúc tính giảm trừ (tháng/năm)  
<07> <08> <09> <10> <11> <12> <13> <14> <15>  
1                                      
2                                      
3                                      
                                     
Người nộp thuế chưa có MST/CMND/Hộ chiếu
STT Họ và tên Thông tin trên giấy khai sinh Quốc tịch Quan hệ với người nộp thuế Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ (tháng/năm) Thời điểm kết thúc tính giảm trừ (tháng/năm)
Ngày sinh Số Quyển số Nơi đăng ký
Quốc gia Tỉnh/ Thành phố Quận/ Huyện Phường/ Xã
<16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28>
1                                      
2                                      
3                                      
                                     
                                     

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

…..…,ngày … tháng … năm … CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP (Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu văn bản ủy quyền đăng ký người phụ thuộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2022, tại ……………………………………………, chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Tôi là: HOÀNG VĂN A

CCCD số: ……… do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày ……….

Mã số thuế:

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………….

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG MINH HẢI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố A cấp lần đầu ngày ……….., đăng ký thay đổi lần thứ …… ngày …………..

Xem thêm:

Địa chỉ trụ sở chính: A, Việt Nam.

Do ông: NGUYỄN VĂN C làm Tổng Giám đốc – Đại diện theo pháp luật

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

1. Phạm vi ủy quyền

Bên B được quyền thay mặt Bên A liên hệ Cục thuế …. để đăng thuế cho Bên A được quyền lập, nhận các văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết để giải quyết những vấn đề phát sinh trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Hiện nay Bên A đang làm việc tại …..

Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau đây:

Làm việc với Cục thuế ………… để làm thủ tục đăng ký Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ tài chính. Với các thông tin của Người phụ thuộc cụ thể như sau:

Họ và tên Ngày sinh Quan hệ Số CCCD/ CMND Thông tin trên giấy khai sinh  (đối với các trường hợp không có CCCD/CMND)
Số nhà Xã/Phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP Quốc gia
 Nguyễn Văn A               Việt Nam

– Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ: từ tháng: ……..

2. Nghĩa vụ của các bên

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung sau đây:

2.1. Bên A cam kết chịu trách nhiệm cho Bên B đối với việc thực hiện những nội dung trong phạm vi được ủy quyền;

2.2. Bên B đảm bảo việc báo cáo cho Bên A về quá trình thực hiện công việc nêu trên;

2.3. Việc giao kết văn bản ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hay ép buộc;

2.4. Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong văn bản ủy quyền này.

3. Các nội dung khác

3.1. Các bên công nhận việc đã hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và những hậu quả pháp lý của việc giao kết văn bản ủy quyền này;

3.2. Các bên đã tự đọc Văn bản ủy quyền, hiểu và đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào Văn bản ủy quyền này

3.3. Văn bản ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký.

  ….., ngày 01 tháng 03 năm 2021
BÊN A (Ký, ghi rõ họ tên) BÊN B (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

4. Các giấy tờ kèm theo văn bản ủy quyền đăng ký người phụ thuộc

Ngoài Văn bản ủy quyền cho doanh nghiệp đăng ký người phụ thuộc người nộp thuế cần phải nộp các giấy tờ kèm theo như:

Người phụ thuộc quốc tịch Việt Nam: Bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu còn hiệu lực/Giấy khai sinh đối với trường hợp dưới 14 tuổi.Người phụ thuộc là người nước ngoài/người Việt Nam sống ở nước ngoài: Bản sao Hộ chiếu/Giấy khai sinh còn hiệu lựcNộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc trong vòng 3 tháng kể từ khi nộp tờ khai (Căn cứ vào Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC).

5. Một số câu hỏi thường gặp

ACC cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trong thời gian bao lâu?

Thông thường từ 01 đến 03 ngày làm việc, kể từ nhận được đầy đủ hồ sơ.

Công ty nào cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý uy tín chất lượng?

ACC chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý nhanh chóng, chất lượng với giá cả hợp lý.

Chi phí khi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý là bao nhiêu?

Tùy thuộc vào từng hồ sơ cụ thể mà mức phí dịch vụ sẽ khác nhau. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết một cách cụ thể.

Giảm trừ gia cảnh là gì?

Giảm trừ gia cảnh (Giảm trừ GC) là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Chẩn Đoán Đái Tháo Đường Theo Ada 2013, Đái Tháo Đường: Chẩn Đoán Và Điều Trị

6. Dịch vụ tại Luật ACC

Luật ACC xin gửi lời chào tới quý khách!

Tại ACC, quý khách có thể nhận được dịch vụ tư vấn và làm thủ tục trọn gói vô cùng nhanh chóng. Chúng tôi luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu: Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn về quy trình, thủ tục thực hiện; hồ sơ cần chuẩn bị; hướng dẫn quý khách ký và hoàn thiện theo quy định; Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan 24/7.

Trên đây là một số chia sẻ về mẫu văn bản ủy quyền đăng ký người phụ thuộc. Trong những năm vừa qua, Luật ACC luôn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý. Công ty chúng tôi với đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp luôn sẵn lòng hỗ trợ và đáp ứng tối đa những yêu cầu của quý khách. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh và chính xác nhất theo:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *