Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Thông Tư 156

Đại lý thuế Công Minh xin phân tách sẻ Mẫu 11/KK-TNCN Ban hành theo Thông bốn 156/2013/TT-BTC ngày 06 mon 1một năm 2013 của Sở Tài Chính

*

A – PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI

I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

<01> Họ với tên: ………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 156

<02> Mã số thuế (ví như có):

<03> Số chứng tỏ nhân dân (CMND)/hộ chiếu (ngôi trường hợp chưa có mã số thuế):………….

<03a> Ngày cấp……….. <03b> Nơi cấp ……………………………………………………..

<04> Tên tổ chức triển khai, cá thể knhì rứa (nếu có):…………………………………………..

<05> Mã số thuế:

<07> Quận/huyện: ………………. <08> Tỉnh/Thành phố: …………………………………………

<12> Tên đại lý phân phối thuế (giả dụ có):………………………………………………………………….

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Các Nút Lệnh Trên Thanh Công Cụ, Microsoft Word

<13> Mã số thuế:

<15> Quận/huyện: ………………. <16> Tỉnh/Thành phố: …………………………………………

<20> Hợp đồng đại lý phân phối thuế: Số: …………………………………Ngày:…………………………….

<21> Giấy tờ về quyền thực hiện khu đất, quyền cài đặt nhà: ……………………………..

Số ……………… Do cơ quan:…………………. Cấp ngày:………………….

<22> Hợp đồng giao thương nhà ở, công trình xây dựng thành lập có mặt về sau ký kết cùng với chủ dự án cấp 1, cấp cho 2 hoặc Sàn thanh toán của nhà dự án: ………..……………………………..Số……………… .Ngày:…………………….

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 11/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC trên đây

Từ khóa: Mẫu số 11/KK-TNCN, Mẫu số 11/KK-TNcông nhân Ban hành cố nhiên Thông tư


Đăng ký dìm bản tin

Nhận thông báo về hiện tượng, thông tư chỉ dẫn, tài liệu về kiểm tân oán, report thuế, doanh nghiệp