MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN


Mẫu số 05-ĐK-TCT cần sử dụng cho cá thể ko sale nộp làm hồ sơ đăng ký thuế thẳng tại cơ quan thuế

*
Mẫu tờ knhì ĐK thuế TNCN

Mục 1. Họ với tên bạn ĐK thuế: Ghi ví dụ, không hề thiếu bằng văn bản in hoa tên cá thể ĐK thuế.

Bạn đang xem: Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Mục 2. tin tức đại lý phân phối thuế: Ghi không thiếu thốn những thông tin của đại lý phân phối thuế vào trường hòa hợp Đại lý thuế cam kết phù hợp đồng với người nộp thuế để tiến hành thủ tục ĐK thuế nắm cho người nộp thuế theo nguyên tắc trên Luật Quản lý thuế.

Mục 3. Ngày, mon, năm sinc của cá nhân: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinc của cá nhân ĐK thuế.

Mục 4. Giới tính: Tích vào 1 trong 2 ô Nam hoặc Nữ.

Mục 5. Quốc tịch: Ghi rõ Quốc tịch của cá thể ĐK thuế.

Mục 6. Giấy tờ của cá nhân: Ghi đầy đủ thông tin giấy tờ của cá nhân đăng ký thuế theo biện pháp (số CMND, số CCCD hoặc số hộ chiếu kèm ngày cấp và chỗ cấp).

Mục 7. Địa chỉ vị trí hay trú: Ghi không hề thiếu những báo cáo về cửa hàng khu vực hay trú của cá nhân đã có ghi bên trên sổ hộ khẩu hoặc vào các đại lý dữ liệu đất nước về dân cư, gồm:

- Số nhà/con đường phố, làng, làng mạc.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Cấp Học Bổng Viết Tay, Đơn Xin Học Bổng Viết Tay

- Xã, phường.

- Quận, thị xã.

- Tỉnh, thành phố.

- Quốc gia.

Mục 8. Địa chỉ hiện tại: Ghi không thiếu thốn những đọc tin về ảnh hưởng về chỗ sống bây chừ của cá thể theo sản phẩm công nghệ tự nlỗi bên trên (chỉ ghi lúc địa chỉ này không giống với can dự địa điểm hay trú).

Mục 10. Cơ quan liêu chi trả thu nhập tại thời khắc đăng ký thuế: Ghi ban ngành đưa ra trả thu nhập (doanh nghiệp, cửa hàng...) đã công tác trên thời gian ĐK thuế (ví như có).

Mục "Nhân viên đại lý thuế": Chỉ knhì vào ngôi trường phù hợp đại lý phân phối thuế kê knhị chũm cho những người nộp thuế.

**Lưu ý: Đối cùng với cá thể nộp thuế TNcông nhân trải qua phòng ban chi trả các khoản thu nhập cùng bao gồm ủy quyền mang lại cơ sở bỏ ra trả thu nhập đăng ký thuế (công ty lớn, tổ chức…) đang dùng chủng loại 05-ĐK-TH-TCT.

Thùy Liên


*
*
6,788


thuế thu nhập cá nhân cá nhân, biểu mẫu mới, Biểu mẫu, TỜ KHAI THUẾ, ĐK thuế,