Your internet browser has disabled JavaScript.Website only work when it enable.To see how to enable JavaScript, Please click here!

Đang xem: Mẫu quyết định cử đi công tác nước ngoài bằng tiếng anh

*

*

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2015 Của Trường Đh Khxh&Nv

MOU and agreements

*

Mẫu Biên bản ghi nhớ (umakarahonpo.com – MOU – template)

*

Mẫu Thỏa thuận trao đổi học giả và sinh viên (umakarahonpo.com – exchange agreement – template)Outgoing

Outgoing exchange students

Đơn xin đi trao đổi(umakarahonpo.com Outgoing exchange application form)Quyết định cho phép sinh viên đi trao đổi (umakarahonpo.com Decision for outgoing exchange student)

Abroab internship

Internship agreementQuyết định cho phép sinh viên đi thực tập nước ngoài (Acceptance letter for abroad internship – Vietnamese version)umakarahonpo.com Acceptance letter for Abroad Internship(English version)

Outgoing delegations

Quy địnhđi công tác nước ngoài (Regulations for oversea mission)Quyết định cử cán bộ đi nước ngoài(tiếng Việt và tiếng Anh – Decision for assigning staff to go on oversea mission)

Xem thêm:

Sinh viên đến thực tậpĐơn xin thực tập tại umakarahonpo.com (umakarahonpo.com- incoming internship application form – English version)

*

Xác nhận thực tập sinh

*

Thỏa thuận thực tập (umakarahonpo.com internship agreement- English version)Quyết định tiếp nhận thực tập sinh(umakarahonpo.com Acceptance letter for intern – English version)Xác nhận sinh viên đến thực tập (umakarahonpo.com Certificate of Arrival – English version)Bảng đánh giá thực tập (umakarahonpo.com Internship Evaluation Form – English version)

Sinh viên đến trao đổi

Đơn xin tham gia trao đổi tại umakarahonpo.com (umakarahonpo.com incoming exchange application)

*

Thỏa thuận học tập chương trình Eramus + Mobility (Eramus + Learning agreement)

VISA

Mẫu khai thông tin VISAMẫu xác nhận thời gian học tậpMẫu gia hạn VISA (N5)Một số biểu mẫu chung khác:umakarahonpo.com Giấy xác nhận sinh viên (Mẫu 1.9)umakarahonpo.com Student Certificate (Form 1.9)- English version

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *