MẪU QUYẾT ĐỊNH CỬ ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI BẰNG TIẾNG ANH

Your internet browser has disabled JavaScript.Website only work when it enable.To see how khổng lồ enable JavaScript, Please cliông chồng here!

Bạn đang xem: Mẫu quyết định cử đi công tác nước ngoài bằng tiếng anh

*

*

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2015 Của Trường Đh Khxh&Nv

MOU và agreements
*
Mẫu Biên phiên bản ghi nhớ (umakarahonpo.com - MOU - template)
*
Mẫu Thỏa thuận hội đàm học trả với sinh viên (umakarahonpo.com - exchange agreement - template)Outgoing

Outgoing exchange students

Đơn xin đi trao đổi(umakarahonpo.com Outgoing exchange application form)Quyết định có thể chấp nhận được sinh viên đi Bàn bạc (umakarahonpo.com Decision for outgoing exchange student)

Abroab internship

Internship agreementQuyết định có thể chấp nhận được sinc viên đi thực tập nước ngoài (Acceptance letter for abroad internship - Vietnamese version)umakarahonpo.com Acceptance letter for Abroad Internship(English version)

Outgoing delegations

Quy địnhđi công tác làm việc nước ngoài (Regulations for oversea mission)Quyết định cử cán bộ đi nước ngoài(giờ đồng hồ Việt cùng giờ Anh - Decision for assigning staff to lớn go on oversea mission)
Sinc viên cho thực tậpĐơn xin thực tập trên umakarahonpo.com (umakarahonpo.com- incoming internship application size - English version)
*
Xác nhận thực tập sinh
*
Thỏa thuận thực tập (umakarahonpo.com internship agreement- English version)Quyết định chào đón thực tập sinh(umakarahonpo.com Acceptance letter for intern - English version)Xác thừa nhận sinc viên mang đến thực tập (umakarahonpo.com Certificate of Arrival - English version)Bảng đánh giá thực tập (umakarahonpo.com Internship Evaluation Form - English version)

Sinh viên mang đến trao đổi

Đơn xin tmê man gia hiệp thương tại umakarahonpo.com (umakarahonpo.com incoming exchange application)
*
Thỏa thuận tiếp thu kiến thức chương trình Eramus + Mobility (Eramus + Learning agreement)

VISA

Mẫu khai biết tin VISAMẫu xác nhận thời hạn học tập tậpMẫu gia hạn VISA (N5)Một số biểu mẫu phổ biến khác:umakarahonpo.com Giấy xác nhận sinch viên (Mẫu 1.9)umakarahonpo.com Student Certificate (Form 1.9)- English version