MẪU KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

*

twitter
*
Bản in
*
Gởi bài viết

MỘT SỐ BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ĐẢNG

TT

TÊN BIỂU MẪU, VĂN BẢN

TẢI BIỂU MẪU

CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG QUY TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

1

Giấy ghi nhận học tập lớp bồi dưỡng nhấn thức về Đảng

Mẫu CN-NTVĐ

2

Đơn xin vào Đảng

Mẫu 1-KNĐ

3

Lý kế hoạch của người xin vào Đảng

Mẫu 2-KNĐ

4

Giấy trình làng fan xuất sắc ưu tú vào Đảng

Mẫu 3-KNĐ

5

Nghị quyết ra mắt Đoàn viên xuất sắc ưu tú vào Đảng của BCH Đoàn TN cửa hàng

Mẫu 4-KNĐ

6

Nghị quyết đề xuất ra mắt đoàn tụ ưu tú vào Đảng của Chi đoàn

Mẫu 4.1-KNĐ

7

Nghị quyết reviews đoàn viên công đoàn vào đảng của BCH Công đoàn cơ sở

Mẫu 4A-KNĐ

8

Nghị quyết đề xuất ra mắt sum họp Công đoàn vào Đảng của Công đoàn bộ phận

Mẫu 4A.1-KNĐ

9

Tổng phù hợp chủ ý dìm xét của Tổ chức đoàn thể nơi thao tác làm việc và Chi uỷ vị trí trú ngụ đối với tín đồ xin vào Đảng

Mẫu 5-KNĐ

10

Ý con kiến dấn xét của Cấp ủy nơi cư trú

Mẫu 5B-KNĐ

11

Ý loài kiến thừa nhận xét của tổ chức triển khai đoàn thể vị trí công tác làm việc (Đoàn TNCS hoặc Công đoàn)

Mẫu 5C-KNĐ

12

Nghị quyết ý kiến đề nghị thu nạp đảng viên của Chi cỗ

Mẫu 6-KNĐ

13

Báo cáo của Đảng uỷ bộ phận đánh giá Nghị quyết kiến nghị tiếp thụ đảng viên của Chi bộ

Mẫu 7-KNĐ

14

Nghị quyết hấp thụ đảng viên của Đảng ủy cửa hàng

Mẫu 8-KNĐ

15

Quyết định thu nạp đảng viên của Cấp uỷ gồm thẩm quyền

Mẫu 9-KNĐ

16

Quyết định hấp thu đảng viên của Đảng uỷ các đại lý được uỷ quyền

Mẫu 9B-KNĐ

CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG QUY TRÌNH CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

1

Giấy ghi nhận học tập lớp Đảng viên mới

Mẫu CN-ĐVM

2

Bản từ bỏ kiểm điểm của đảng viên dự bị

Mẫu 10-KNĐ

3

Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ

Mẫu 11-KNĐ

4

Tổng phù hợp chủ ý nhận xét của Tổ chức đoàn thể thiết yếu trị - thôn hội khu vực đảng viên dự bị sinch hoạt cùng Chi uỷ chỗ cư trú so với đảng viên dự bị

Mẫu 12-KNĐ

5

Ý con kiến dìm xét của Cấp ủy vị trí cư trú

Mẫu 12B-KNĐ

6

Ý con kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể (Đoàn TNCS hoặc Công đoàn)

Mẫu 12C-KNĐ

7

Nghị quyết xét, ý kiến đề xuất thừa nhận đảng viên phê chuẩn của Chi bộ

Mẫu 13-KNĐ

8

Báo cáo của Đảng ủy bộ phận đánh giá và thẩm định Nghị quyết của Chi bộ kiến nghị thừa nhận đảng viên thừa nhận

Mẫu 14-KNĐ

9

Nghị quyết xét, đề xuất thừa nhận đảng viên chính thức của Đảng ủy cơ sở

Mẫu 15-KNĐ

10

Quyết định Công thừa nhận đảng viên phê chuẩn của Cấp uỷ bao gồm thđộ ẩm quyền

Mẫu 16-KNĐ

11

Quyết định thừa nhận đảng viên bằng lòng của Đảng uỷ đại lý được uỷ quyền

Mẫu 16A-KNĐ

CÁC BIỂU MẪU KHÁC

1 Hướng dẫn thể thức với kỹ thuật trình diễn văn phiên bản của Đảng HD 36-HD/VPTW

2

Quyết định kết nạp lại đảng viên của cung cấp uỷ bao gồm thđộ ẩm quyền

Mẫu 9A-KNĐ

3

Giấy chứng nhận fan vào Đảng đã trong thời gian được tổ chức triển khai đảng giúp sức, lưu ý thu nạp của cấp cho uỷ cửa hàng

Mẫu 17-KNĐ

4

Công văn uống của cung cấp uỷ đại lý ra mắt người vào Đảng đã làm được bỏ ra bộ, đảng uỷ đại lý làm cho thủ tục kiến nghị thu nhận Đảng

Mẫu 17A-KNĐ

5

Công văn uống của cấp cho uỷ có thẩm quyền giới thiệu fan vào Đảng đã có được cấp cho uỷ các đại lý làm thủ tục ý kiến đề xuất hấp thụ Đảng

Mẫu 17B-KNĐ

6

Công vnạp năng lượng giới thiệu người vào Đảng đã làm được cấp uỷ gồm thđộ ẩm quyền ra quyết địnhkết nạp Đảng

Mẫu 17C-KNĐ

7

Công vnạp năng lượng trình làng tín đồ vào Đảng đã được cung cấp uỷ bao gồm thẩm quyền ra quyết địnhthu nhận vào Đảng tuy nhiên đưa ra phía bên ngoài đảng cỗ huyện (và tương đương)

Mẫu 17D-KNĐ

8

Sổ đảng viên dự bị

MẪU 18-KNĐ

9

Giấy reviews cử đảng viên hoặc cấp cho uỷ viên đi thẩm tra lý lịch

Mẫu 19-KNĐ

10

Công vnạp năng lượng đề nghị thđộ ẩm tra lý lịch của bạn xin vào Đảng

Mẫu 20-KNĐ

11

Quyết định của cấp gồm thđộ ẩm quyền xoá thương hiệu đảng viên trong list đảng viên dự bị

Mẫu 21-XTĐV

12

Quyết định xoá tên đảng viên vào danh sách đảng viên dự bị của đảng uỷ đại lý

Mẫu 21A-XTĐV