Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

*

...các loại rủi ro khủng hoảng pháp lý, vậy cơ hội có tác dụng giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất


*
Sơ đồ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
Mẫu vừa lòng đồng

Mẫu hòa hợp đồng => HỢP ĐỒNG THẾ CHẤPhường. QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Tải về Ấn vào chỗ này nhằm sinh sản phù hợp đồng này


HỢP ĐỒNG THẾ CHẤPhường QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Số: ……………./HĐTCQSDĐ&TSGLVĐ)

Hôm nay, ngày …. mon …… năm …, Tại ………………………………………………… Chúng tôi có có:

BÊN THẾ CHẤP (BÊN A):

a) Trường vừa lòng là cá nhân:

Ông/bà: ……………………………………………………………………… Năm sinh:………………………

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. Nơi cấp: …………………………………………

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………..

Là công ty thiết lập quyền áp dụng đất và gia tài nối liền cùng với đất (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………………………..

b) Trường phù hợp là đồng nhà slàm việc hữu:

Ông/bà: ……………………………………………………………………… Năm sinh:……………………….

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. Nơi cấp: ………….………………………………

Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………...

Ông/bà: ……………………………………………………………………… Năm sinh:……………………….

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. Nơi cấp: ………………………………………….

Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………...

Là đồng thiết lập quyền thực hiện đất cùng tài sản nối liền cùng với khu đất (giả dụ có):

………………………………………………………………………………………………………………………

Các bệnh trường đoản cú cài đặt cùng tìm hiểu thêm về quyền thực hiện đất khu đất với gia tài nối sát với đất (ví như có) đã có ban ngành gồm thẩm quyền cấp cho cho Bên A bao gồm có:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

BÊN NHẬN THẾ CHẤP.. (BÊN B):

E-mail:…………………………………………………………...………………………………………………...

Mã số thuế:…………………………………………………………...…………………………………………...

Tài khoản số:…………………………………………………………...………………………………………....

Do ông (bà):.…………………………………………………………... Năm sinh: …………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………...…………………………… làm đại diện thay mặt.

Hai mặt đồng ý thực hiện Việc thế chấp căn hộ chung cư nhà căn hộ cao cấp theo các văn bản thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

1. Bên A chấp nhận thế chấp vay vốn quyền sử dụng khu đất cùng gia tài nối sát với đất (trường hợp có) của mình nhằm bảo đảm tiến hành nhiệm vụ dân sự so với bên B.

………………………………………………………………...……………………………………………………

2. Nghĩa vụ được đảm bảo là: ………………………………………………………………..........................

ĐIỀU 2: TÀI SẢN THẾ CHẤP

2.1. Thửa đất thế chấp (ví như có):

Quyền sử dụng khu đất của bên A đối với thửa đất theo ………………………………………cung cấp ngày ....... tháng ....... năm .........., ví dụ nlỗi sau:

a) Thửa khu đất số: ……………………………………………………………….........

b) Tờ bản đồ dùng số: ……………………………………………………………….......

c) Địa chỉ thửa đất: ………………………………………………………………...

d) Loại đất: ………………………………………………………………...............

e) Diện tích khu đất vậy chấp: ............................... mét vuông (Bằng chữ: ........................................................)

f) Hình thức sử dụng:

- Sử dụng riêng: ................................................... m2

- Sử dụng chung: .................................................. m2

g) Mục đích sử dụng: ......................................

h) Thời hạn sử dụng: ......................................

i) Nguồn gốc sử dụng: ...................................

k) Những hạn chế về quyền sử dụng khu đất (nếu có): ........................................

2.2.Tài sản nối liền cùng với khu đất (giả dụ có):

a) Loại tài sản: ………………………………………………………………..........

b) Địa chỉ khu vực có tài sản: …………………………………………………….........

c) Diện tích: ………………………….mét vuông (Bằng chữ:…….……………………………………………….m2)

d) Giấy ghi nhận quyền sở hữu số: ………………………….phòng ban cấp ……………..………. ngày ……. tháng ……. năm ………

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ TÀI SẢN THẾ CHẤP

Giá trị gia tài thế chấp nêu trên Điều 2 của Hợp đồng này là: ……………………………………………… VNĐ

(Bằng chữ: .......................................................) theo vnạp năng lượng phiên bản xác minh quý giá gia tài thế chấp ngày ........ mon ....... năm ..........

Xem thêm: Cách Thêm S Hoặc Es Trong Thì Hiện Tại Đơn Trong Tiếng Anh, Unit 7: Cách Thêm S, Es Sau N Và V Phải Nắm Vững

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ của bên A:

a) Giao giấy ghi nhận quyền áp dụng đất mang lại bên B;

b) Không được ủy quyền, biến đổi, khuyến mãi ngay mang đến, dịch vụ cho thuê, góp vốn hoặc dùng quyền sử dụng đất với gia tài gắn liền với đất (ví như có) thế chấp vay vốn nhằm bảo đảm an toàn đến nhiệm vụ khác còn nếu không được bên B gật đầu bằng văn uống bản;

c) Bảo quản lí, duy trì gìn đất với tài sản nối liền với khu đất (giả dụ có) chũm chấp; vận dụng những giải pháp cần thiết nhằm bảo toàn giá trị quyền thực hiện đất với tài sản gắn liền cùng với đất (ví như có) thế chấp vào ngôi trường vừa lòng đất với gia sản nối liền với đất (trường hợp có) thế chấp ngân hàng có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;

d) Tạo điều kiện thuận lợi cho mặt B khám nghiệm đất cùng gia sản nối sát cùng với khu đất (nếu như có).

e) Làm thủ tục đăng ký vấn đề cầm chấp; xoá Việc ĐK thế chấp Lúc hòa hợp đồng thế chấp ngân hàng chấm dứt;

f) Sử dụng đất với gia sản nối sát với đất (giả dụ có) đúng mục đích, không làm cho phá hủy, có tác dụng ưu đãi giảm giá trị của quyền áp dụng khu đất và tài sản gắn sát cùng với đất (nếu có) sẽ gắng chấp;

g) Thanh hao tân oán tiền vay mượn đúng hạn, đúng cách thức theo thoả thuận trong hợp đồng.

4.2. Quyền của mặt A:

a) Nhận lại các sách vở và giấy tờ về quyền sử dụng khu đất với tài sản gắn sát với đất (trường hợp có) thế chấp vay vốn sau thời điểm xong xuôi nghĩa vụ;

b) Yêu cầu mặt B đền bù thiệt sợ nếu làm mất đi, hư hư những sách vở và giấy tờ về quyền thực hiện đất cùng tài sản gắn sát với đất (nếu như có) thế chấp vay vốn.

c) Được thực hiện khu đất cùng gia tài gắn sát với đất (ví như có) vào thời hạn ráng chấp;

d) Được nhấn tiền vay mượn vị thế chấp ngân hàng quyền sử dụng khu đất với gia tài nối liền cùng với đất (trường hợp có) theo thủ tục sẽ thoả thuận;

e) Hưởng hoa lợi, chiến phẩm thu được, trừ trường hòa hợp hoa lợi, lợi tức cũng thuộc quyền áp dụng khu đất cùng gia tài nối liền với khu đất (giả dụ có) cố chấp;

f) Được biến hóa, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho mướn lại quyền thực hiện khu đất cùng gia sản gắn liền cùng với khu đất (giả dụ có) vẫn thế chấp ngân hàng nếu được mặt B đồng ý;

g) Nhận lại giấy chứng nhận quyền thực hiện đất và tài sản gắn sát cùng với đất (giả dụ có) sau khoản thời gian đang thực hiện hoàn thành nghĩa vụ thế chấp vay vốn.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Nghĩa vụ của bên B:

a) Cùng cùng với mặt A ĐK Việc gắng chấp;

b) Giữ với bảo quản giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất, trong ngôi trường thích hợp làm mất đi, hư hỏng, thì đề nghị bồi hoàn thiệt sợ đến mặt A;

c) Trả lại giấy chứng nhận quyền áp dụng khu đất khi mặt thế chấp ngân hàng đã thực hiện nghĩa vụ được bảo vệ bằng thế chấp vay vốn.

5.2. Quyền của mặt B

a) Kiểm tra hoặc những hiểu biết mặt A đưa thông tin về hoàn cảnh quyền thực hiện đất ráng chấp;

b) Yêu cầu bên A vận dụng các giải pháp cần thiết nhằm bảo toàn giá trị quyền thực hiện khu đất trong ngôi trường hợp khu đất có nguy cơ tiềm ẩn bị nứt bởi vì khai thác, sử dụng;

c) Yêu cầu cách xử lý quyền sử dụng đất thế chấp vay vốn theo phương thức sẽ văn bản thoả thuận.

d) Kiểm tra, cảnh báo mặt A bảo đảm an toàn, giữ lại gìn khu đất với thực hiện đất đúng mục đích;

e) Được ưu tiên thanh hao toán thù nợ trong trường đúng theo xử lý quyền sử dụng đất vẫn thế chấp.

ĐIỀU 6: VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP. VÀ NỘP LỆ PHÍ

6.1. Việc ĐK thế chấp tại phòng ban gồm thẩm quyền theo cơ chế của pháp luật bởi mặt .................. chịu trách rưới nhiệm tiến hành.

6.2. Lệ mức giá tương quan đến việc thế châp căn uống hộ theo Hợp đồng này bởi mặt .................. Chịu đựng trách rưới nhiệm nộp.

ĐIỀU 7: XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

7.1. Trong ngôi trường hợp hết thời hạn tiến hành nhiệm vụ mà bên A ko triển khai hoặc triển khai không đúng nghĩa vụ thì bên B gồm quyền đề nghị cách xử lý quyền sử dụng khu đất với gia tài nối liền với đất (ví như có) thế chấp vay vốn theo phương thơm thức: ………………………………………………...……………………….................................................

7.2. Việc cách xử lý quyền áp dụng đất với tài sản gắn liền cùng với đất (ví như có) được triển khai nhằm tkhô cứng toán nghĩa vụ mang đến bên B sau khi sẽ trừ ngân sách bảo quản, chuyển nhượng quyền áp dụng đất cùng tài sản nối sát với đất (nếu như có) cùng các chi phí không giống tất cả liên quan tới sự việc cách xử lý quyền thực hiện khu đất cùng gia tài nối sát cùng với khu đất (nếu như có) thế chấp.

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP. ĐỒNG

Trong quy trình thực hiện Hợp đồng này, nếu như tạo nên tnhóc chấp, những mặt cùng nhau Bàn bạc xử lý bên trên lý lẽ kính trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau; vào ngôi trường vừa lòng ko giải quyết và xử lý được thì một trong hai bên tất cả quyền khởi kiện nhằm từng trải toà án tất cả thđộ ẩm quyền xử lý theo giải pháp của lao lý.

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A cùng mặt B chịu đựng trách nhiệm trước quy định về mọi lời khẳng định sau đây:

9.1. Bên A cam đoan:

a) Những đọc tin về nhân thân, về thửa đất cùng gia sản nối liền cùng với đất (nếu có) sẽ ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Thửa khu đất thuộc trường vừa lòng được đà chấp quyền áp dụng đất theo chế độ của pháp luật;

c) Tại thời khắc giao kết Hợp đồng này:

- Thửa khu đất không tồn tại ttinh ranh chấp;

- Quyền áp dụng đất không bị kê biên nhằm đảm bảo an toàn thi hành án;

d) Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn từ bỏ nguyện, không trở nên lừa dối, không bị nghiền buộc;

e) Thực hiện nay đúng cùng không thiếu thốn các văn bản đã ghi vào Hợp đồng này.

9.2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân sẽ ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã lưu ý kỹ, biết rõ về thửa đất cùng gia sản nối liền với khu đất (trường hợp có) nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này và các sách vở và giấy tờ về quyền áp dụng đất cùng gia sản gắn liền với đất (ví như có);

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn từ bỏ nguyện, không xẩy ra lừa dối, không bị xay buộc;

d) Thực hiện nay đúng với rất đầy đủ những văn bản đang ghi vào Hợp đồng này.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành pháp luật từ thời điểm ngày …… tháng …. năm ……. Đến ngày …… mon ….. năm …...

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) phiên bản, từng bên duy trì một bản với có giá trị như nhau.

BÊN A BÊN B

(Ký, ghi rõ chúng ta tên) (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ:

Xác thừa nhận của Snghỉ ngơi Tài nguim và Môi ngôi trường hoặc chứng thực của ủy ban quần chúng. # làng (phường, thị trấn) khu vực tất cả đất cụ chấp:

1. Về giấy tờ áp dụng đất: ………………………………...……………………….

2. Về hiện trạng thửa đất: ………………………………...………………………..

2.1. Chủ áp dụng đất: ………………………………...…………………………….

2.2. Diện tích: ………………………………...………………………………………

2.3. Loại đất: ………………………………...……………………………………….

2.4. Thời gian sử dụng đất còn lại: ………………………………...………………

2.5. Thửa đất số: ………………………………...…………………………………..

2.6. Thuộc tờ bạn dạng đồ dùng số: ………………………………...………………………….

2.7. Đất thực hiện bình ổn, không tồn tại tnhãi nhép chấp: ……………………………….....

3. Thuộc ngôi trường đúng theo được thế chấp quyền thực hiện đất được luật tại điểm ...... khoản ....... Điều .......... của ……………………………………………………………………………..................

...................,ngày..........tháng........năm..........Thủ trưởng ban ngành đăng ký(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên, đóng góp dấu)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm ni, ngày ......... mon .......... năm ......... (Bằng chữ: ……………………………..…………………)

trên ..................................................., tôi ............................................., Công bệnh viên, Phòng Công bệnh số ..............., tỉnh/thành phố ..............................................

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng thế chấp ngân hàng bởi căn hộ chung cư cao cấp công ty căn hộ cao cấp được giao ước thân mặt A là ................. và mặt B là ................; những mặt vẫn trường đoản cú nguyện văn bản thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời gian công triệu chứng, các mặt vẫn giao phối hợp đồng có năng lực hành vi dân sự tương xứng theo lao lý của pháp luật;

- Nội dung văn bản của những phía bên trong thích hợp đồng ko phạm luật điều cấm của luật pháp, không trái đạo đức làng mạc hội:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản bao gồm (mỗi bạn dạng chủ yếu tất cả ....... tờ, ........trang), giao cho: