Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Sơn

Hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất là bạn dạng hợp đồng dịch vụ thương mại có bản chất chung của mẫu mã hợp đồng là việc thỏa thuận nhằm xác lập, đổi khác hoặc kết thúc các quyền và nhiệm vụ trong dục tình mua bán hàng hóa. Mẫu hợp đồng mua bán sản phẩm hóa sẽ bao gồm các quyền lợi và nghĩa vụ và trách nhiệm giữa bên mua cùng bên bán được quy định ví dụ tại những điều khoản cụ thể trong hợp đồng. Dưới đó là mẫu để các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng mua bán sơn


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

———-o0o———–

HỢP ĐỒNG sở hữu BÁN HÀNG HOÁ

Số /20……/HĐMB

Căn cứ Bộ hiện tượng Dân sự được Quốc hội nước cộng hoà làng mạc hội công ty nghĩa việt nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ nhu cầu và kĩ năng của nhị bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 200…., tại …………. Chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:

Điện thoại:

Đại diện bởi: Ông

Chức vụ:

Mã số thuế:

Tài khoản số:

Ngân hàng

Sau đây gọi tắt là bên A

BÊN BÁN: CÔNG TY

Điện thoại:

Đại diện bởi:

Chức vụ: người đứng đầu Công ty.

Mã số thuế:

Tài khoản số: trên ngân hàng:

Sau đây hotline tắt là mặt B

Hai bên A cùng B thống duy nhất thoả thuận câu chữ Hợp đồng như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ GIÁ CẢ

 Đơn vị tính: 1000đồng

STT

Tên sản phẩm hoá

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

1

2

3

4

5

6

7

8

Cộng chi phí hàng

Bằng chữ:

9

Thuế GTGT ( %)

10

Tổng tiền thanh toán

Giá cả bên trên chưa bao gồm thuế quý hiếm gia tăng.

Hàng hoá do bên Bán cung cấp phải đảm bảo an toàn đúng quality (Có Giấy hội chứng nhẫn hàng hoá cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng của phòng ban Nhà nước tất cả thẩm quyền)

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG


Quảng cáo

Thời hạn phù hợp đồng là: ………………tháng tính từ lúc ngày đến khi hết ngày .

ĐIỀU 3: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Tổng số tiền bên Mua phải giao dịch cho Bên phân phối là: đồng/ lô hàng

(Bằng chữ: ngàn đồng)

Giá bên trên chưa bao hàm thuế giá trị gia tăng.

Thời hạn thanh toán:

Mỗi một lô sản phẩm khi bên B xuất ra bên A sẽ giao dịch làm hai lần:

Lần 1: ……………. Tổng giá trị lô hàng, ngay sau khi Bên B giao hàng.

Lần 2: …………….. Giá trị còn lại, sau ………………………ngày tính từ lúc ngày bên B giao hàng.

(Ngày được tính bao gồm cả ngày nghỉ cùng ngày lễ, ngày tết)

Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền phương diện hoặc đưa khoản.

Khi bên A giao dịch thanh toán tiền mặt hàng theo các lần thanh toán, mặt B có nhiệm vụ ghi hoá đơn, bệnh từ ghi nhận việc đã giao dịch của mặt A theo hiệ tượng của pháp luật.

Xem thêm: Bang Hội Lv1 Chứa Được Tối Đa Bao Nhiêu Thành Viên? Trong Blade And Soul

ĐIỀU 4: THỜI ĐIỂM VÀ ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN GIAO TÀI SẢN:

Bên chào bán chuyển giao gia tài cho mặt mua tại…………….. Trong thời hạn ………………….. Ngày tính từ lúc ngày ký phối kết hợp đồng;

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN

Bên Bán chịu trách nhiệm về số lượng, quality đối với toàn thể các thành phầm do Bên phân phối cung cấp tính đến khi hàng cho …………………… Bên bán có nghĩa vụ ship hàng cho mặt mua tại ……………………….. Bên chào bán có nghĩa vụ cung ứng mọi chỉ dẫn quan trọng đối với bài toán bảo quản, thực hiện hàng hoá theo phép tắc của hòa hợp đồng này cho bên mua.

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA

Bên mua bao gồm nghĩa vụ giao dịch thanh toán toàn bộ ngân sách chi tiêu vận đưa từ kho xưởng của chính bản thân mình đến ………………………………… Tổ chức tiếp nhận nhanh, an toàn, xong xuôi điểm đến từng lô hàng. Thanh toán giao dịch theo quy định tại Điều 7 hợp đồng này. Chịu túi tiền bốc cởi từ xe xuống khi Bên bán vận ship hàng hoá cho ……………………………………………….

ĐIỀU 7: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sau …………. Ngày kể từ ngày phía hai bên đã thực hiện không thiếu và nghiểm chỉnh các Điều khoản trong vừa lòng đồng này, mà không tồn tại vướng mắc gì thì hợp đồng coi như đã được thanh lý.

ĐIỀU 8: PHẠT HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Đối với bên Bán:

Nếu Bên chào bán không giao hàng đúng thời hạn pháp luật tại phù hợp đồng này thì có khả năng sẽ bị phạt số chi phí là 0,05% tổng mức Hợp đồng đến 01 ngày vi phạm.Nếu Bên phân phối không giao đầy đủ hàng đúng số lượng và unique theo lao lý tại vừa lòng đồng này thì sẽ phải cung cấp tiếp mặt hàng hoá theo như đúng quy định với bị vạc số tiền là 0,05% tổng vốn hàng hoá bị vi phạm luật cho 01 ngày chậm.

Đối với bên mua:

Nếu mặt mua không thực hiện đúng nghĩa vụ giao dịch thanh toán theo bề ngoài tại vừa lòng đồng này thì sẽ ảnh hưởng phạt số chi phí là 0,05% tổng mức Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.Nếu bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ mừng đón hàng theo phương pháp của vừa lòng đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% tổng mức Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong qúa trình triển khai Hợp đồng này nếu xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào, Bên phát sinh bất đồng sẽ thông tin cho mặt kia bằng văn bản. Phía 2 bên sẽ thảo luận để giải quyết các bất đồng đó. Ngôi trường hợp những bên không tự hội đàm được thì sự việc sẽ được đưa ra xử lý theo nguyên tắc của pháp luật.

ĐIỀU 10: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này đã được ngừng trong những trường phù hợp sau:

Khi những Bên thực hiện xong xuôi các quyền và nhiệm vụ quy định trong hợp đồng này.Khi một Bên vi phạm luật hợp đồng dẫn mang lại Hợp đồng không thể tiến hành được thì phía bên kia tất cả quyền 1-1 phương hoàn thành hợp đồng. Hợp đồng rất có thể được xong xuôi do sự thỏa thuận của những Bên.

ĐIỀU 12: HIỆU LỰC THI HÀNH

Hợp đồng này còn có hiệu lực kể từ ngày ký, với chỉ được nhìn nhận là xong khi những Bên đã kết thúc các nghĩa vụ của chính mình trong hòa hợp đồng. Trong trường thích hợp một Bên muốn sửa thay đổi các lao lý trong phù hợp đồng thì phải thông báo cho bên đó biết trước tối thiểu là 03 ngày và cùng mọi người trong nhà thoả thuận lại đầy đủ điểm cần đổi khác với sự gật đầu của nhị Bên.

Hợp đồng này được lập thành ……. Bản, mỗi mặt giữ ………… bản, các bản có giá bán trị pháp lý như nhau.