Mẫu Hợp Đồng Cho Thuê Căn Hộ Chung Cư

*

...loại khủng hoảng pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư


*
Sơ đồ dùng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu mã hợp đồng

HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ NHÀ thông thường CƯ

(Số: ……………./HĐTCHNCC)

Hôm nay, ngày …. Tháng … năm …., tại …………………………………………………….Chúng tôi gồm có:

BÊN đến THUÊ (BÊN A):

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): ……….………………………………………………….Năm sinh: ……………………………..

Chức vụ: ……….………………………………………………………………………………… làm đại diện.

Số CMND (hộ chiếu):......................cấp ngày....../...../....., tại……………………………………………..­­

a) Trường thích hợp là cá nhân:

Ông/bà: …………………………………….……………..……… Năm sinh: …………………………………

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. Vị trí cấp: …………………….……………………

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………….……….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………..

Là chủ sở hữu nhà ở: …………………………….……………………………………………………………..

b) Trường thích hợp là đồng nhà sở hữu:

Ông/bà: …………………………………….……………..……… Năm sinh: …………………………………

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. địa điểm cấp: …………………………….……………

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………….……….

Điện thoại: ……….………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: …………………………………….……………..……… Năm sinh: …………………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Khu vực cấp: ………………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………….………………………………………………….

Điện thoại: …………….…………………………………………………………………………………………..

Là đồng cài nhà ở: .…………………………………………………………………………………………

Các triệu chứng từ mua và tìm hiểu thêm về căn hộ đã được cơ quan bao gồm thẩm quyền cấp cho cho bên A bao gồm có:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

BÊN THUÊ (BÊN B):

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………….………

Tài khoản số: …………………………………………………………………………………….…………….

Do ông (bà): ……………………………………………………….Năm sinh: .……………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………..……………… có tác dụng đại diện.

Số CMND (hộ chiếu):......................cấp ngày....../...../....., tại.......................................................

Hai mặt cùng thỏa thuận hợp tác ký phù hợp đồng với đầy đủ nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Mặt A cho bên B thuê: ..................................................................................................

Tại: .................................................................................................................................

Để áp dụng vào mục đích: ....................................................................................................

1.2. Quyền download của bên A đối với căn hộ theo ............................................, cụ thể như sau:

a) Địa chỉ căn hộ: ..............................................................................................

b) căn hộ cao cấp số: ...................................................................................................

c) Số tầng nhà bình thường cư: .................................................................................. ……

d) Tổng diện tích sàn chung cư là: ............... M2; diện tích đất gắn sát với căn hộ là: .......... Mét vuông (sử dụng bình thường là: ......... M2; áp dụng riêng là: .......... M2).

e) Trang thiết bị nối liền với căn hộ: ..................................................................

Xem thêm: Tài Liệu Đề Thi Vào 10 Chuyên Anh Trần Phú Hải Phòng, Đề Thi Vào Lớp 10 Hải Phòng

f) xuất phát sở hữu: .......................................................................................

g) Những hạn chế về quyền sở hữu căn hộ cao cấp (nếu có): ....................................................................

ĐIỀU 2: GIÁ THUÊ, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

2.1. Giá cho thuê nhà ở là ........................... đồng Việt Nam/01 tháng (hoặc 01 năm).

(Bằng chữ: ........................................................................................................................................).

Giá dịch vụ thuê mướn này đã bao gồm chi giá tiền bảo trì, quản lý vận hành nhà ở và những khoản thuế mà mặt A yêu cầu nộp mang đến Nhà nước theo quy định.

2.2. Các ngân sách sử dụng điện, nước, điện thoại cảm ứng và những dịch vụ không giống do mặt B thanh toán cho bên hỗ trợ điện, nước, điện thoại thông minh và các cơ quan cung cấp dịch vụ khác.

2.3. Phương thức thanh toán: thanh toán bằng tiền việt nam thông qua hình thức: …………………..

2.4. Thời hạn thanh toán: mặt B trả tiền thuê nhà vào ngày .......... Mặt hàng tháng.

ĐIỀU 3: THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN VÀ THỜI HẠN THUÊ NHÀ Ở

3.1. Thời điểm giao nhận nhà tại là ngày ........... Mon .......... Năm .............

3.2. Thời hạn dịch vụ thuê mướn nhà ngơi nghỉ là .......... Năm (......... Tháng), tính từ lúc ngày ............ Mon ........... Năm ............ Cho ngày ....... Tháng ...... Năm ............

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Quyền của bên A:

a) yêu cầu mặt B trả đủ tiền thuê công ty theo đúng thỏa thuận đã cam kết;

b) yêu thương cầu bên B tất cả trách nhiệm thay thế sửa chữa các hư lỗi và đền bù thiệt hại bởi lỗi của bên B gây ra (nếu có);

c) yêu cầu bên B thanh toán đủ số chi phí thuê nhà ở (đối với thời gian đã thuê) với giao lại căn hộ trong số trường hợp những bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở trước thời hạn;

d) Bảo trì, tôn tạo căn hộ;

e) Đơn phương xong thực hiện phù hợp đồng mướn khi bên B có một trong các hành vi sau đây:

- không trả chi phí thuê căn hộ theo thỏa thuận trong vừa lòng đồng liên tục trong tía tháng trở lên mà không tồn tại lý do thiết yếu đáng;

- Sử dụng căn hộ cao cấp không đúng mục đích như đang thoả thuận;

- chũm ý có tác dụng hư hỏng căn hộ chung cư cao cấp cho thuê;

- Sửa chữa, cải tạo, đổi căn hộ chung cư cao cấp đang mướn hoặc cho người khác thuê lại chung cư đang thuê mà không tồn tại sự đồng ý của mặt A căn hộ;

- làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng cho sinh hoạt của rất nhiều người bao phủ đã được mặt A hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên phiên bản đến lần thứ tía mà vẫn không xung khắc phục.

f) yêu thương cầu mặt B trả lại công ty khi chấm dứt hợp đồng thuê theo luật pháp tại những khoản 1, 2, 4 và khoản 6 Điều 7 của phù hợp đồng này;

g) các quyền khác vì hai bên thỏa thuận hợp tác (nhưng không được trái quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp xã hội):

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

4.2. Nghĩa vụ của bên A:

a) Giao căn hộ chung cư và trang thiết bị nối sát với căn hộ chung cư (nếu có) cho mặt B đúng thời gian quy định tại khoản 1 Điều 3 của vừa lòng đồng này;

b) thông tin cho mặt B biết các quy định về quản lý sử dụng căn hộ;

c) đảm bảo cho bên B sử dụng ổn định nhà ở trong thời hạn thuê;

d) Trả lại số tiền thuê căn hộ cao cấp mà mặt B sẽ trả trước vào trường hợp những bên thỏa thuận kết thúc hợp đồng thuê căn hộ cao cấp trước thời hạn;

e) Bảo trì, thống trị căn hộ dịch vụ cho thuê theo phép tắc của luật pháp về cai quản sử dụng bên ở;

f) phía dẫn, đề nghị bên B thực hiện đúng những quy định về làm chủ nhân khẩu;

g) Đơn phương xong xuôi thực hiện vừa lòng đồng thuê căn hộ cao cấp thì phải thông tin cho bên B biết trước ít nhất một tháng, trừ trường hợp các bên gồm thoả thuận khác.

h) Đơn phương dứt hợp đồng thuê bên ở vi phạm luật quy định trên mục g khoản 4.2 Điều này, nếu khiến thiệt sợ thì phải bồi thường theo luật pháp của pháp luật.

i) những nghĩa vụ không giống do hai bên thỏa thuận:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Quyền của bên B:

a) Nhận căn hộ chung cư và trang thiết bị nối liền với căn hộ cao cấp (nếu có) theo đúng thỏa thuận tại khoản 1 Điều 3 của phù hợp đồng này;

b) yêu cầu mặt A sửa chữa kịp thời các hư lỗi về căn hộ;

c) yêu cầu bên A trả lại số tiền thuê căn hộ mà mặt B sẽ nộp trước trong trường hợp xong hợp đồng thuê nhà ở trước thời hạn;

d) Được đổi căn hộ đang thuê với người khác hoặc cho thuê lại (nếu bao gồm thỏa thuận);

e) Được thường xuyên thuê theo những điều khiếu nại thoả thuận với bên A trong trường vừa lòng có đổi khác về chủ cài đặt căn hộ;

f) mặt B có quyền solo phương xong thực hiện vừa lòng đồng thuê chung cư khi bên A gồm một trong các hành vi sau đây:

- Không sửa chữa căn hộ khi căn hộ cao cấp có hư lỗi nặng;

- tăng giá cho thuê nhà ở bất hợp lý và phải chăng hoặc tăng giá mà không thông tin cho mặt B biết trước theo thoả thuận;

- khi quyền sử dụng căn hộ chung cư bị giảm bớt do ích lợi của bạn thứ ba.

g) các quyền không giống do phía hai bên thỏa thuận.......................................................................................

5.2. Nghĩa vụ của bên B:

a) Trả đủ tiền thuê căn hộ theo đúng thời hạn đã cam đoan trong đúng theo đồng;

b) Sử dụng nhà ở đúng mục đích; có trách nhiệm sửa chữa phần hỏng hỏng vì chưng mình khiến ra;

c) Chấp hành tương đối đầy đủ các chính sách về cai quản sử dụng căn hộ;

d) không được chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng thuê căn hộ chung cư cao cấp hoặc cho người khác thuê lại, trừ trường hợp được mặt A đồng ý;

e) Chấp hành những quy định về giữ lại gìn dọn dẹp và sắp xếp môi trường và bình yên trật từ bỏ trong khu vực cư trú;

f) Giao lại chung cư và giao dịch thanh toán đủ cho bên A số chi phí thuê căn hộ chung cư còn thiếu thốn trong trường hợp kết thúc hợp đồng nêu tại những khoản 1, 2, 4 cùng khoản 6 Điều 7 của đúng theo đồng này.

g) Đơn phương kết thúc thực hiện hòa hợp đồng thuê chung cư thì phải thông báo cho bên A biết trước ít nhất một tháng, trừ trường hợp các bên gồm thoả thuận khác.

h) Đơn phương ngừng hợp đồng thuê căn hộ cao cấp vi phạm chính sách tại mục g khoản 5.2 Điều này, nếu gây thiệt sợ hãi thì yêu cầu bồi thường theo hình thức của pháp luật.

i) các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của hai bên.......................................................................

ĐIỀU 6: QUYỀN TIẾP TỤC THUÊ CĂN HỘ

6.1. Trường hợp bên A bị tiêu diệt mà thời hạn mướn căn hộ vẫn còn đấy thì bên B được tiếp tục thuê cho đến khi kết thúc hạn hợp đồng. Tín đồ thừa kế bao gồm trách nhiệm liên tiếp thực hiện hòa hợp đồng thuê căn hộ chung cư đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Trường hợp không tồn tại người thừa kế theo quy định của quy định thì nhà ở đó thuộc quyền cài nhà nước và mặt B được tiếp tục thuê đến khi xong hạn phù hợp đồng.

6.2. Ngôi trường hợp bên A đưa quyền sở hữu căn hộ đang cho mướn mà thời hạn mướn căn hộ vẫn tồn tại thì bên B được tiếp tục thuê cho đến khi xong hạn hợp đồng; chủ tải mới căn hộ cao cấp có trách nhiệm thường xuyên thực hiện thích hợp đồng thuê chung cư đã cam kết kết trước đó, trừ trường hợp các bên tất cả thoả thuận khác.

6.3. Khi mặt B chết mà thời hạn thuê căn hộ vẫn tồn tại thì bạn đã cùng ở với mặt B được thường xuyên thuê cho đến khi kết thúc hạn hòa hợp đồng thuê căn hộ, trừ ngôi trường hợp các bên bao gồm thoả thuận khác.

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở

Việc kết thúc hợp đồng thuê nhà ở được tiến hành khi tất cả một trong số trường phù hợp sau:

7.1. Thích hợp đồng thuê nhà ở hết hạn mà các bên không thỏa thuận ký tiếp; trường hòa hợp trong thích hợp đồng không khẳng định thời hạn thì hòa hợp đồng kết thúc sau sáu tháng, tính từ lúc ngày mặt A thông tin cho bên B biết việc xong xuôi hợp đồng.

7.2. Các bên thỏa thuận dứt hợp đồng trước thời hạn;

7.3. Căn hộ cho mướn không còn;

7.4. Căn hộ dịch vụ thuê mướn hư lỗi nặng có nguy hại sập đổ hoặc ở trong khu vực đã tất cả quyết định thu hồi đất, gpmb hoặc có đưa ra quyết định phá tháo dỡ của cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền.

7.5. Mặt B bị tiêu diệt mà không có người đang cùng sinh sống;

7.6. Khi một trong hai bên đối chọi phương chấm dứt hợp đồng theo chính sách của pháp luật.

ĐIỀU 8: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

8.1. Bên A khẳng định căn hộ dịch vụ thuê mướn thuộc quyền cài đặt hợp pháp của mình, không tồn tại tranh chấp về quyền sở hữu, không trở nên kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành đưa ra quyết định hành chính của ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền (không ở trong diện bị tịch thu hoặc không xẩy ra giải tỏa); cam đoan căn hộ bảo vệ chất lượng, bình an cho bên B.

8.2. Mặt B đã khám phá kỹ các thông tin về căn hộ thuê.

8.3. Bài toán ký phối hợp đồng này giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện, không xẩy ra ép buộc, lừa dối. Trong quy trình thực hiện hợp đồng, trường hợp cần đổi khác hoặc bổ sung nội dung của vừa lòng đồng này thì các bên thỏa thuận lập thêm phụ lục vừa lòng đồng tất cả chữ ký kết của hai bên, phụ lục hòa hợp đồng có giá trị pháp lý như hòa hợp đồng này.

8.4. Những bên cùng khẳng định thực hiện nay đúng và rất đầy đủ các câu chữ đã thỏa thuận trong thích hợp đồng.

8.5. Các cam kết khác (phải cân xứng với mức sử dụng của pháp luật và ko trái đạo đức xã hội): .................

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trường hợp các bên bao gồm tranh chấp về văn bản của thích hợp đồng này thì phía hai bên cùng bàn thảo giải quyết thông qua thương lượng. Vào trường hợp các bên không hiệp thương được thì có quyền yêu ước Tòa án giải quyết theo lý lẽ của pháp luật.

ĐIỀU 10: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

10.1. Vừa lòng đồng này có hiệu lực kể từ ngày ……… mon …….. Năm …………

10.2. Vừa lòng đồng này được lập thành .....bản và có mức giá trị như nhau. Mỗi mặt giữ .... Bản, .... Phiên bản lưu tại ban ngành công hội chứng hoặc chứng thực (nếu có) cùng .... Phiên bản lưu tại phòng ban thuế (các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận lập thêm phù hợp đồng bằng tiếng Anh)./.