Mẫu hồ sơ chuyển đảng chính thức

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMMẫu 10 -KNĐ
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂMCủa đảng viên dự bịKính gửi: Chi ủy …………………………………………………………Tôi là:………………………….……, sinc ngày…..tháng….,năm……Quê quán:…………………………………………………………………Nơi nghỉ ngơi hiện nay nay:……………………………………………………………Được hấp thụ vào Đảng ngày …….tháng…...năm……, tại Chi bộ……… ..…….…………………………………….. Hiện đã công tác làm việc cùng sinch hoạt trên Chi bộ…………………………………………………………Cnạp năng lượng cứ đọng tiêu chuẩn chỉnh đảng viên, quy trình tu chăm sóc, tập luyện tìm mọi cách thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi trường đoản cú kiểm điểm nlỗi sau:Ưu điểm:………………………………………………………...….......……………………………………………………………………………..……………..…………………………………………………………………………..…………..………………………………………………………………………................……………………………………………………………………………......….……….…………………………………………………………………………..…………..………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………................…………………………………………………………………………….......……….………………………………………………………………………..……………..………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………................…………………………………………………………………………….......……….…………………………………………………………………………..…………..…………………………………………………………………………..…………..…………………………………………………………………................…………………………………………………………………………………….......……….………………………………………………………………………..……………..………………………………………………………………………………...……..…………………………………………………………………………...............…………………………………………………………………………….…......…….…………………………………………………………………………..…………..…………………………………………………………………………..…………..…………………………………………………………………...............….…………………………………………………………………………………….......…….……………….……………………………………………………………..………..…………………………………………………………………………..…………..…………………………………………………………………………...............… Kngày tiết điểm:……………………………………………………….......……………………………………………………………………………………..……..……………………………………………………………………………............………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………..……………..………………………………………………………………………...……………..………………………………………………………………………...............……………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………….…….………..……………………………………………………………….…………...…..……..……………………………………………………………………..........……………..Biện pháp khắc chế ktiết điểm:……………………………….......………………………………………………………………………….……………..……………………………………………………………….…………………...………………………………………………………………………………..............…..…………………………………………………………………….……………..……………………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………….............……..…………………………………………………………………………..…………..……………………………………………………………………………..………..…………………………………………………………………………................… Tôi tự nhận ra gồm đủ ĐK đổi mới đảng viên đồng ý. Đề nghị Chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cung cấp bên trên đưa ra quyết định công nhận tôi là đảng viên xác nhận. Tôi xin hẹn luôn luôn nỗ lực thực hiện xuất sắc trọng trách đảng viên, xứng danh là đảng viên xuất sắc của Đảng. Mỹ Hưng, ngày …..tháng …năm 2019 NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi rõ bọn họ với tên)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BẢN NHẬN XÉTĐảng viên dự bị Kính gửi: Chi ủy Trường Mầm non Đảng ủy làng mạc Mỹ HưngTôi là:…………………………………, sinc ngày…..tháng….năm……Đang sinh hoạt trên Chi bộ………………………………………………………… Ngày……tháng….năm….. được Chi bộ phân công giúp sức Đảng viên dự bị…………………………………được hấp thu vào Đảng ngày….tháng…năm… phấn đấu trở thành đảng viên thiết yếu thức; ni xin report Chi bộ đông đảo sự việc đa phần của đảng viên dự bị nlỗi sau:Ưu điểm:……………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……………..……………………………………………………………………………..………..………………………………………………………………………................……………………………………………………………………………….......……….…………………………………………………………………………..…………..…………………………………………………………………………………..…..…………………………………………………………………………................… Khuyết điểm và đầy đủ vụ việc phải lưu lại ý:……………………….....………………………………………………………………………………..……………..………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………................…………………………………………………………………………….…......…….…………………………………………………………………………..…......…… Đối chiếu với tiêu chuẩn chỉnh Đảng viên cùng công dụng phấn đấu rèn luyện của Đảng viên dự bị, tôi ý kiến đề xuất Chi bộ xét, ý kiến đề nghị công nhận bè bạn ...…………………. ………………….........…… đổi mới Đảng viên phê chuẩn. Tôi xin Chịu đựng trách rưới nhiệm trước Đảng về lời bình luận của chính bản thân mình. Mỹ Hưng, ngày…..mon 6 năm 2019
ĐẢNG BỘ XÃ ...........................

Bạn đang xem: Mẫu hồ sơ chuyển đảng chính thức

*
CHI BỘ .....................................
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ................, ngày……tháng 6 năm 2019
TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
CHI ỦY NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ Cnạp năng lượng cứ đọng chủ kiến của…….bằng hữu ủy viên nhận xét đảng viên dự bị………. ………………………………………, trở nên đảng viên chấp nhận. Chi ủy Chi cỗ …………………………., tổng hòa hợp các chủ ý kia nhỏng sau: Ưu điểm: …………………………………………………..........……………………………………………………………………………………..……………..…………………………………………………………………………….………..…………………………………………………………………………...............………………………………………………………………………….....….……….…………………………………………………………………………..…………..……………………………………………………………………………..………..…………………………………………………………………………................………………………………………………………………………………….......….Khuyết điểm cùng đều vấn đề đề xuất lưu ý:…..…………………….....………………………………………………………………………………..………….…..…………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………………………………...............………………………………………………………………………….……….......…………………………………………………………………………..…………..………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………................…………………………………………………………………………….......………. Số đồng minh tán thành ý kiến đề xuất Chi cỗ …….…………………….xét công nhận Đảng viên dự bị …………………………………thay đổi Đảng viên đồng ý là …..bạn bè (…….%). Số bè bạn ko tán thành……ví nguyên do..………………………………………………………………………..………......……..…………………………………………………………………………..…………..………………………………………………………………………..........……………………………………………………………………………….......……….
XÁC NHẬN CỦA CẤP.. ỦY CƠ SỞ T/M CHI ỦY CHI BỘ
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀNĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH XÃ MỸ HƯNGCHI ĐOÀN TNCS TRƯỜNG MN
*
*
Số - NX/CĐ
*
*
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
Mẫu 12 - KNĐĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mỹ Hưng, ngày……mon 6 năm 2019
TỔNG HỢPhường Ý KIẾN NHẬN XÉT
Của tổ chức đoàn thể chính trị - làng mạc hội vị trí Đảng viên dự bị sinch hoạtcùng Chi ủy vị trí cư trú đối với Đảng viên dự bị Căn cđọng chủ kiến thừa nhận xét của đại diện những đoàn thể bao gồm trị - thôn hội chỗ Đảng viên dự bị sinh hoạt và Chi ủy khu vực trú ngụ so với Đảng viên dự bị ................................................. được tiếp thụ vào Đảng ngày .... mon... năm 201... Tên tổ chức triển khai đoàn thể bao gồm trị - thôn hội chỗ Đảng viên dự bị sinh hoạt …… ……………………………………………….., tổng số ………….bạn hữu. Tên chi ủy địa điểm cư trú:………………………………….., có …… Đồng chí Chi ủy chi bộ tổng hợp những ý kiến nhận xét kia như sau: Những ưu, điểm yếu chính: (Về phẩm chất bao gồm trị; đạo đức, lối sống; năng lượng công tác; tình dục quần chúng; tiến hành trọng trách đảng viên)……………………………………………………………………………………………………………..……………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………………………………..…………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Số đồng chí đại diện các tổ chức triển khai chủ yếu trị - làng mạc hội nơi Đảng viên dự bị sinc hoạt cùng trong Chi ủy chỗ cư trú ưng ý đề nghị Chi bộ xét thừa nhận Đảng viên dự bị……………………………………….., trở nên Đảng viên bằng lòng là……., bạn bè, vào tổng số……..bạn hữu được đặt ra những câu hỏi ý kiến (đạt …..%). Số không tán thành……..đồng chí (chỉ chiếm ……..%) với lý do……………..……………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Tìm Mua Sim Bùm Viettel 2016 Giá Tốt Nhất, Cập Nhật Nhất Tháng 03/2021

T/M CHI ỦYBÍ THƯ
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG
*
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON Số ……..- NQ/CB
Mẫu 13- KNĐĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mỹ Hưng, ngày……tháng 6 năm 2019
NGHỊ QUYẾT
Đề nghị công nhận Đảng viên chính thức Cnạp năng lượng cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Ngày….tháng…năm 2019, Chi bộ Trường mần nin thiếu nhi sẽ họp để xét, đề nghị thừa nhận Đảng viên dự bị……………………………….. được tiếp thụ vào Đảng ngày…..tháng….năm…....., biến đổi Đảng viên chấp nhận. Tổng số Đảng viên của Chi bộ……..Đảng viên, trong đó:Chính thức…...đồng minh, dự bị……đồng chí; Miễn sinc hoạt :..................bằng hữu. Có mặt:……Đảng viên, trong số ấy bao gồm thức….đồng chí, dự bị …..bằng hữu Vắng mặt:….Đảng viên, trong những số ấy chủ yếu thức….bè bạn, dự bị ….đồng minh Lý vì vắng ngắt khía cạnh …………………………………………………………….. Chủ trì hội nghị: Đồng chí ………………………….Chức vụ…………….. Thư ký hội nghị: Đồng chí…………………………………………………. Sau lúc nghe tới report với thảo luận, Chi cỗ thống tuyệt nhất tóm lại về Đảng viên dự bị ………………………... nlỗi sau: Những ưu, yếu điểm chính: Ưu điểm: Về phđộ ẩm chất chính trị, ……………………………………………………………………………………………………………………...………………Về đạo đức nghề nghiệp lối sống;………………………...………………...........................……………………………………………………………………...……………… Về dục tình quần chúng;……………………………………………......…………………………………………………………………………………...………… Ktiết điểm:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Đối chiếu Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn chỉnh Đảng viên, số Đảng viên bằng lòng đồng tình công nhận Đảng viên dự bị …………………… thành Đảng viên chủ yếu thức…../…../…...bằng hữu (đạt…..%) so với tổng số Đảng viên bằng lòng. Số đảng viên bằng lòng không tán thành…đồng minh (chiếm phần...%) cùng với nguyên do .....…………………................................................................................... Chi cỗ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy làng Mỹ Hưng xét, ý kiến đề xuất công nhận đảng viên dự bị………………………………….., biến chuyển đảng viên chấp thuận của Đảng Cộng sản toàn nước.
Nơi nhận:- BTV Đảng ủy; (để b/c)- Lưu đưa ra cỗ. T/M CHI BỘ BÍ THƯ
ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH OAI
*
ĐẢNG ỦY XÃ MỸ HƯNG Số …… -NQ/ĐU
Mẫu 14- KNĐĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mỹ Hưng, ngày……tháng…..năm 2019
NGHỊ QUYẾT
Đề nghị thừa nhận Đảng viên bao gồm thức ------- Kính gửi: Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai. Ngày…..tháng….năm 201…, Ban chấp hành Đảng cỗ buôn bản Mỹ Hưng sẽ họp nhằm xét, ý kiến đề xuất công nhận đảng viên dự bị………………………… được tiếp nhận vào Đảng ngày…...mon.......năm 201...,trở nên đảng viên thừa nhận. Tổng số ủy viên BCH Đảng cỗ...........................................gồm....... bằng hữu. Có mặt:…...đồng minh. Vắng khía cạnh ……bằng hữu. Lý vì vắng phương diện …………………………………………………………….. Chủ trì hội nghị: Đồng chí : Lê Duy Thỉnh Chức vụ: Bí tlỗi Đảng ủy . Thư ký hội nghị: Đồng chí: Đào Xuân Phái Chức vụ : Phó túng bấn tlỗi Đảng ủy. Sau lúc chứng kiến tận mắt xét Nghị quyết số..….-NQ/CB ngày......tháng….năm 201…của Chi cỗ …………………về bài toán kiến nghị thừa nhận đảng viên đồng ý, Đảng ủy thống nhất tóm lại về đảng viên dự bị ……………………… nlỗi sau: Những ưu, khuyết điểm chính: Ưu điểmVề phẩm chất thiết yếu trị,:………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………Về đạo đức nghề nghiệp lối sống;…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… Về quan hệ tình dục quần chúng………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ktiết điểm:…………………………………………………………………………………… Đối chiếu Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn chỉnh Đảng viên, công ty chúng tôi thấy Đảng viên dự bị ……………………xứng đáng (hoặc không xứng đáng) được xét thừa nhận Đảng viên bằng lòng với sự đống ý của ..…/....../…..bè bạn (đạt………%) so với tổng số ủy viên. Số không tán thành…...đồng chí (chiếm…….%) với lý do………………………....Đảng ủy xã Mỹ Hưng đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy Tkhô hanh Oai xét, đưa ra quyết định thừa nhận đảng viên dự bị………………………vươn lên là đảng viên bằng lòng của Đảng Cộng sản cả nước.
Nơi nhận:-Ban Thường vụ HU (B/c);-Lưu VPĐU. T/M ĐẢNG ỦY
ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH OAIĐẢNG ỦY MỸ HƯNG Số …… -NQ/ĐUĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mỹ Hưng, ngày……tháng…..năm....…
NGHỊ QUYẾT
Đề nghị thừa nhận đảng viên chính thức------- Kính gửi: -Ban Thường vụ Huyện ủy Tkhô giòn Oai. Ngày….tháng …năm …, Ban chấp hành Đảng cỗ .............................................Đã họp để xét, kiến nghị thừa nhận đảng viên dự bị……………………....… được hấp thu vào Đảng ngày…..tháng…..năm…..,biến hóa đảng viên bằng lòng. Tổng số ủy viên BCH Đảng cỗ xã...............................có........đồng minh. Có mặt:……bằng hữu. Vắng phương diện ……..bạn hữu. Lý bởi vì vắng ngắt mặt …………………………………………………………….. Chủ trì hội nghị: Đồng chí ………………………….Chức vụ…………….. Thỏng ký kết hội nghị: Đồng chí…………………………………………………. Sau lúc xem xét Nghị quyết số …...-NQ/CB ngày....tháng….năm 201..của Chi cỗ …………………………về câu hỏi ý kiến đề xuất công nhận đảng viên bằng lòng, Đảng ủy thống tuyệt nhất Tóm lại về đảng viên dự bị ……………………… như sau: Những ưu, yếu điểm chính: Ưu điểmVề phđộ ẩm chất chủ yếu trị, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Về đạo đức nghề nghiệp lối sống;………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Về quan hệ giới tính quần chúng;………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ktiết điểm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đối chiếu Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, Shop chúng tôi thấy đảng viên dự bị ……………………xứng danh (hoặc ko xứng đáng) được xét thừa nhận đảng viên thừa nhận với sự đống ý của …/....bằng hữu (đạt……%) so với toàn bô ủy viên. Số không tán thành…...đồng chí (chiếm…....%) cùng với lý do……………….......Đảng ủy xã ..........................., kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh khô Oai xét, đưa ra quyết định thừa nhận đảng viên dự bị………………………thay đổi đảng viên thừa nhận của Đảng Cộng sản đất nước hình chữ S.
Nơi nhận:- Ban Thường vụ HU (B/c);- Lưu VPĐU.T/M ĐẢNG ỦY