umakarahonpo.com xin giới thiệu mẫu Giấy ủy quyền sử dụng xe máy dành cho cá nhân là người có quan hệ đặc biệt với người được ủy quyền cho mượn phương tiện sử dụng và 2 bên tự chịu mọi trách nhiệm khi có tranh chấp phát sinh.

Đang xem: Mẫu hợp đồng ủy quyền mua bán xe máy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————– o0o —————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

………, ngày tháng năm 2012 ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: ……………………………………………………………………………………..

Số CMND: ……….. cấp ngày: ……………. nơi cấp: …………………………….

Quốc tịch: Việt Nam.

Quan hệ: Là con ruột của người được ủy quyền.

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: ……………………………………………………………………………………..

Số CMND: ……….. cấp ngày: ……………. nơi cấp: …………………………….

Quốc tịch: Việt Nam.

Xem thêm:

Quan hệ: Là …………..của người ủy quyền.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Ủy quyền sử dụng phương tiện xe máy………….Biển kiểm soát ……..giấy đăng kí lần đầu số……….do công an tỉnh ……………cấp ngày …………..

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, lưu văn phòng công chứng 01 bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

…………………………

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

……………………………

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

umakarahonpo.com file biểu mẫu để biết thêm chi tiết

Chia sẻ bởi:

*

Thu Hương
umakarahonpo.com
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 4.729 Lượt xem: 7.285 Dung lượng: 82,8 KB
Liên kết tải về

Link umakarahonpo.com chính thức:

Giấy ủy quyền sử dụng xe máy umakarahonpo.com Xem

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất

*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *