MẪU GIẤY GIỚI THIỆU ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Bạn đang xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (32.83 KB, 1 trang )


Bạn đang xem: Mẫu giấy giới thiệu đăng ký kết hôn

ỦY BAN NHÂN DÂNXÃ HÒA HIỆPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – tự do thoải mái – Hạnh PhúcHòa Hiệp, ngày .......tháng.......năm 200........GIẤY GIỚI THIỆUVề việc “Đăng ký kết hôn”Kính giữ hộ : - Ủy ban quần chúng xã...............................................- ..............................................................................Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp – thị xã Krông Ana – ĐăklăkGiới thiệu : Anh (Chò)...............................................................................................Năm sinh : ......................... Số : CMND .............................. Cấp tại : ...........................Hiện hay trú tại ..........................xã Hòa Hiệp – Krông Ana – Đăklăk.Đến ubnd xã ....................................để làm thủ tục đăng cam kết kết hôn lần đồ vật ........Với Anh (Chò) ................................................................Vậy đề nghò ubnd xã ................................... Chu đáo và tạo điều kiện giúp đỡAnh (Chò) ........................................ Làm thủ tục đăng cam kết kết hôn theo qui đònh củapháp luật.Có giá trò đếnhết ngày ......................TM. ủy ban nhân dân XÃ HÒA HIỆP


*
Đơn xin cấp cho Giấy chứng nhận chưa đk kết hôn 1 16 94
*
Đăng ký khai sinh tất cả yếu tố nước ngoài cho trẻ em sinh ra ở quốc tế được người mẹ là công dân vn đưa về vn sinh sống chưa đk khai sinh ở quốc tế (cha chị em chưa đăng ký kết hôn) docx 3 978 0

Xem thêm: Chuyện Của Một Người Lính Ở Biên Giới Tây Nam : Hồi Ức / Trung Sỹ

*
Đăng cam kết kết hôn potx 9 296 0
*
Đăng ký kết kết hôn của công dân việt nam đang vào thời hạn công tác, học tập tập, lao rượu cồn ở nước ngoài về nước potx 8 739 0
*
Đăng cam kết kết hôn theo quyết nghị số 35/2000/QH10 của Quốc hội về câu hỏi thi hành Luật hôn nhân và mái ấm gia đình (hôn nhân thực tế) ppt 8 839 0