Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (32.83 KB, 1 trang )

Đang xem: Mẫu giấy giới thiệu đăng ký kết hôn

ỦY BAN NHÂN DÂNXÃ HÒA HIỆPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh PhúcHòa Hiệp, ngày …….tháng…….năm 200……..GIẤY GIỚI THIỆUVề việc “Đăng ký kết hôn”Kính gửi : – Ủy ban nhân dân xã………………………………………..- ……………………………………………………………………Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp – huyện Krông Ana – ĐăklăkGiới thiệu : Anh (Chò)…………………………………………………………………………………..Năm sinh : ……………………. Số : CMND ………………………… Cấp tại : ………………………Hiện thường trú tại ……………………..xã Hòa Hiệp – Krông Ana – Đăklăk.Đến UBND xã ………………………………để làm thủ tục đăng ký kết hôn lần thứ ……..Với Anh (Chò) ……………………………………………………….Vậy đề nghò UBND xã …………………………….. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡAnh (Chò) …………………………………. làm thủ tục đăng ký kết hôn theo qui đònh củapháp luật.Có giá trò đếnhết ngày ………………….TM. UBND XÃ HÒA HIỆP

*

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn 1 16 94

*

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài được mẹ là công dân Việt Nam đưa về Việt Nam sinh sống chưa đăng ký khai sinh ở nước ngoài (cha mẹ chưa đăng ký kết hôn) docx 3 978 0

Xem thêm: Chuyện Của Một Người Lính Ở Biên Giới Tây Nam : Hồi Ức / Trung Sỹ

*

Đăng ký kết hôn potx 9 296 0

*

Đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước potx 8 739 0

Xem thêm: “Nhằm Thẳng Quân Thù Mà Bắn” Là Câu Nói Nổi Tiếng Của Ai? Khẩu Hiệu “Nhằm Thẳng Quân Thù Mà Bắn” Là Của Ai

*

Đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (hôn nhân thực tế) ppt 8 839 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *