Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài

Mẫu đối kháng xin nhất thời trú cho những người nước không tính được quy định như thế nào hiện nay? lúc làm giấy tờ thủ tục xin tạm trú cho tất cả những người nước bên cạnh phải sử dụng những mẫu đối chọi nào? Đơn xin trợ thì trú cho người nước ngoài gồm có nội dung gì? Những chú ý khi viết đối kháng xin trợ thời trú cho tất cả những người nước ngoài. Tất cả những ngôn từ này sẽ được giải đáp qua bài viết dưới trên đây của ACC.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài

*

Mẫu đối kháng xin trợ thì trú cho tất cả những người nước ko kể

1. Xin tạm bợ trú cho tất cả những người nước xung quanh là gì?

Theo luật hiện hành, thẻ tạm trú là loại sách vở và giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của bộ Ngoại giao cấp cho những người nước xung quanh được phép cư trú gồm thời hạn tại việt nam và có mức giá trị nuốm thị thực. Phần nhiều người nước ngoài cư trú có thời hạn tại nước ta phải triển khai thủ tục xin nhất thời trú sẽ được cơ quan gồm thẩm quyền coi xét cấp thẻ tạm trú.

Như vậy xin tạm trú cho những người nước ngoài đó là việc tiến hành thủ tục (chuẩn bị hồ nước sơ, nộp hồ nước sơ, hóng giải quyết) xin cung cấp thẻ trợ thì trú cho tất cả những người nước kế bên cư trú bao gồm thời hạn trên nước ta.

Trong hồ sơ xin nhất thời trú cho những người nước ngoài luôn luôn phải có được mẫu đơn xin nhất thời trú cho người nước ngoài theo mẫu có sẵn đã có quy định.

2. Mẫu đối chọi xin trợ thì trú cho người nước ngoài 

2.1 Đơn xin trợ thì trú cho người nước ngoài dùng theo mẫu mã nào?

 Điều 4 Thông bốn 31/2015/TT-BCA điều khoản như sau:

– Mẫu đối kháng xin tạm trú cho người nước kế bên cho cơ quan, tổ chức triển khai thì sử dụng theo Mẫu NA6, mẫu mã NA8 ban hành tất nhiên Thông tứ 04/2015/TT-BCA.

– Mẫu đối kháng xin trợ thì trú cho tất cả những người nước ngoài cho cá nhân thì áp dụng theo Mẫu NA7, mẫu mã NA8 ban hành tất nhiên Thông bốn 04/2015/TT-BCA.

2.2 Nội dung ví dụ của mẫu 1-1 xin tạm bợ trú cho những người nước ngoài

– chủng loại NA6 ban hành kèm theo Thông tứ 04/2015/TT-BCA

 

Mẫu (Form) NA6Ban hành dĩ nhiên thông tứ số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

…………………….(1)

Trụ sở tại:

Điện thoại:

Số:……………..

V/v Đề nghị cấp cho thẻ nhất thời trú cho người nước ngoài

…..ngày, …..tháng…. Năm…

Kính gửi: ……………………………………………..(2)

Đề nghị quý cơ quan xem xét cấp thẻ tạm thời trú cho người nước bên cạnh sau đây:

Số TTHọ tênGiới tínhNgày tháng năm sinhQuốc tịchHộ chiếu sốVị trí công việc
       
       
       

(Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm bợ trú kèm theo)

 

Thủ trưởng cơ quan/tổ chức(Ký, ghi rõ chúng ta tên, chức vụ, đóng dấu)

 Ghi chú:

(1) thương hiệu cơ quan, tổ chức 

(2) Cục thống trị xuất nhập cảnh hoặc Phòng thống trị xuất nhập cư Công an tỉnh, tp trực thuộc Trung ương; cơ quan gồm thẩm quyền của cục Ngoại giao (đối với người thuộc diện cấp thẻ tạm thời trú NG3).

– chủng loại NA7 ban hành kèm theo Thông tứ 04/2015/TT-BCA

Mẫu (Form) NA7Ban hành dĩ nhiên thông bốn số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc—————

 ĐƠN BẢO LÃNH CẤP THẺ TẠM TRÚ

Kính gửi:………………………………(1)

I. Người bảo lãnh:

1- chúng ta tên: ………………………………………………………………………………………………………..

2- Giới tính: Nam o Nữ o 3- Sinh ngày …..tháng. ….năm…………………….

4- Địa chỉ hay trú (theo sổ hộ khẩu): …………………………………………………………………

– Địa chỉ tạm bợ trú (nếu có) ……………………………………………………………………………………..

5- Giấy minh chứng nhân dân/hộ chiếu số ………………………………………………………………

6- Nghề nghiệp:…………………………… Nơi làm việc hiện nay: …………………………………..

II. Bạn được bảo lãnh:

Số TT

Họ tên (chữ in hoa)

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Hộ chiếu số

Quan hệ (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Nội dung bảo lãnh:

1- bảo lãnh cho thân nhân nêu sinh hoạt Mục II được cấp cho thẻ trợ thì trú theo tờ khai đề xuất cấp thẻ trợ thì trú (kèm theo).

2- Tôi xin cam kết những nội dung trên là đúng sự thật.

Xác nhận (3)(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm trên …….ngày …..tháng ….năm…….Người bảo lãnh (ký, ghi rõ bọn họ tên)

 Ghi chú.

(1) Cục quản lý xuất nhập cư hoặc Phòng cai quản xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi thường xuyên trú.

(2) Ghi rõ quan hệ với những người bảo lãnh

(3) Trưởng/Công an phường, xã khu vực người bảo lãnh thường trú xác nhận nội dung tại Mục I.

Xem thêm: Doanh Nghiệp Làm Thế Nào Để Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững ?

– mẫu NA8 phát hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA: Tờ khai kiến nghị cấp thẻ tạm trú

Ảnh –photo2×3 cmSee notes(2)

 

Mẫu (Form)NA8Ban hành hẳn nhiên thông tứ số 04/2015/TT-BCA ngày thứ 5 tháng 01 năm 2015

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ (1)INFORMATION size FOR A TEMPORARY RESIDENT CARD

Dùng cho những người nước không tính đang tạm trú trên Việt NamFor temporary residence foreigners in Viet Nam

 

1- Họ tên (chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………..

Full name (in Capital letters)

2- Giới tính:

Nam o

Nữ o

3- Sinh ngày …. Mon …. Năm……………

Sex

Male

Female

Date of birth (Day, Month, Year)

4- Quốc tịch gốc:……………………………….. 5- Quốc tịch hiện nay:……………………………..

Nationality at birth Current nationality:

6- Nghề nghiệp/chức vụ:…………………………………

Occupation/ position

7- Hộ chiếu số …………………………………… Loại: Phổ thông o Công vụ o nước ngoài giao o

Passport Number  Type Ordinary  Official  Diplomatic

Cơ quan tiền cấp:…………………………………………………. Có giá trị đến ngày …/…/ …

Issuing authority  Expiry date (Day, Month, Year)

8- Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cư Việt Nam

Your residential and business address before coming to lớn Viet Nam

– Địa chỉ cư trú Residential address: …………………………………………………………………….

– Nơi làm việc Business address ………………………………………………………………………..

9- Nhập cảnh vn ngày: …/ …/ ………. Qua cửa khẩu: …………………..

Date of the latest entry into Viet phái mạnh (Day, Month, Year) via entry port

Mục đích nhập cảnh: (3)………………………………………………………………………………………

Purpose of entry

10- Được phép trợ thì trú đến ngày:…../…../……

Permitted to lớn remain until (Day, Month, Year)

– Địa chỉ trợ thì trú trên Việt Nam:………………………………………………………………………………..

Temporary residential address in Viet Nam

Contact telephone number/Email

11. Nội dung đề nghị Requests:

– cung cấp thẻ nhất thời trú có mức giá trị đến ngày …/… /….

To issue a Temporary Resident thẻ valid until (Day, Month, Year)

– Lý do Reason(s): (4) ………………………………………………………………………….

Tôi xin cam kết những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare lớn the best of my knowledge that all the above particulars are correct.

 

Làm tại:……………ngày…..tháng….năm ……Done at date (Day, Month, Year)

Người đề nghị (ký, ghi rõ chúng ta tên)The applicant ’s signature and full name

Ghi chú Notes:

(1) Mỗi bạn khai 01 bạn dạng kèm hộ chiếu với công văn bảo lãnh của cơ quan, tổ chức triển khai hoặc đơn bảo hộ của thân nhân; nộp trực tiếp trên cơ quan làm chủ xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền của bộ Ngoại Giao (đối với người thuộc diện cấp cho thẻ tạm trú ký hiệu NG3).

Submit in person one completed application size enclosed with passport & the sponsoring application by the hosting organisation/family relative at the Immigration Office or at the competent authority of the Ministry of Foreign Affairs (for those who are eligible for the Temporary Resident thẻ categorised as NG3)

(2) Kèm 02 hình ảnh mới chụp, cỡ 2x3cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu nhằm trần, không treo kính mầu (01 hình ảnh dán vào tờ khai và 01 hình ảnh để rời)

Enclose 02 recently-taken photos in 2×3 centimet size, with trắng background, front view, bare head without sunglasses (one photo on the form & the other separate).

(3) Ghi rõ vào thao tác gì ở nước ta hoặc thăm fan thân.

Specify business purpose in Vietnam or family visit purpose.

(4) Ghi rõ lý do: có tác dụng việc, lao động, đầu tư, học tập hoặc thăm người thân và kèm theo giấy tờ chứng minh

Specify the reasons whether it is business, labour, investment, study or family visit và enclose supporting documents.

3. Chú ý khi làm cho mẫu đơn xin tạm thời trú cho những người nước ngoài 

– hiện tại nay, có rất nhiều mẫu đối kháng xin trợ thời trú cho những người nước ngoài không đúng mực về nội dung. Bởi vì đó, quý quý khách cần kiểm tra cẩn thận để tránh sự cố đơn ko đúng, cảm thấy không được với giải pháp pháp luật;

– áp dụng mẫu 1-1 được ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA;

– lúc điền thông tin mẫu đối kháng xin nhất thời trú cho tất cả những người nước ngoài chỉ điền 01 màu sắc mực, không điền các màu mực khác nhau;

– Chữ viết rõ ràng;

– những thông tin điền nên kiểm tra chính xác, tránh soi sót tuyệt tẩy xóa;

– Đọc kỹ những nội dung ghi chú tại mẫu mã đơn.

Trên đấy là những tin tức về mẫu đơn xin tạm thời trú cho người nước ngoài theo cơ chế của luật pháp hiện hành mà công ty chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng hàng. Nếu có ngẫu nhiên vấn đề vướng mắc nào hay có nhu cầu dùng dịch vụ soạn đơn xin trợ thời trú cho những người nước ngoài, hãy liên hệ với công ty luật ACC sẽ được hỗ trợ: