Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đất Đai

Đơn xin cung cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tứ 24/2014/TT-BTNMT của cục tài nguyên và môi trường.


Xin xác thực quyền sử dụng đất nhập vai trò rất quan trọng trong việc tiến hành giao dịch khu đất đai tương tự như thực hiện cấp cho thủ tục, cấp cho sổ đỏ,… và yêu cầu được thực hiện theo đúng biện pháp của pháp luật thì cơ quan nhà nước mơi đồng ý đơn.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin xác nhận đất đai

Do vậy, để quý fan hâm mộ nắm được đơn theo đúng quy định của pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý người hâm mộ về Mẫu 1-1 xin chứng thực quyền thực hiện đất qua nội dung bài viết dưới đây:

Đơn xin chứng thực quyền thực hiện đất là gì?

Đơn xin cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất là loại đơn khi tín đồ dân ao ước được chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất nền mình sẽ ở hoặc đang cài những thông tin về đất mà người ta cần biết. Đơn xin cấp cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông bốn 24/2014/TT-BTNMT của bộ tài nguyên với môi trường.

Các một số loại mẫu đối chọi xin xác nhận đất đai hiện nay nay

Theo quy định về đất đai hiện tại hành gồm quy định một số trong những loại mẫu solo xin xác thực đất đai và thường được sử dụng nhất hiện tại nay, bao gồm:

– Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất

– Mẫu đơn xin xác thực đất ở

– Mẫu 1-1 xin xác nhận đất khai hoang

– Mẫu solo xin xác thực tình trạng không có tranh chấp đất

– Mẫu đơn xin xác nhận tình trạng thửa đất

– Mẫu đối chọi xin xác nhận xuất phát đất

– Mẫu 1-1 xin chứng thực diện tích đất.

*

Nộp 1-1 xin xác thực quyền sử dụng đất làm việc đâu?

Theo quy định luật pháp đất đai, bạn dân rất có thể nộp mẫu đối chọi xin xác thực đất đai ở chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cung cấp quận, thị xã nơi người đó cư trú. Theo khoản 4 Điều 2 Nghị 01/2017/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:


“ a) Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công trực trực thuộc Sở khoáng sản và môi trường xung quanh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra đời hoặc tổ chức lại trên các đại lý hp duy nhất Văn phòng đk quyền sử dụng đất trực nằm trong Sở tài nguyên và môi trường xung quanh và những Văn phòng đăng ký quyền thực hiện đất trực nằm trong Phòng tài nguyên và môi trường hiện bao gồm ở địa phương; có tư giải pháp pháp nhân, bao gồm trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo vẻ ngoài của pháp luật.

Văn phòng đăng ký đất đai có tính năng thực hiện đk đất đai và tài sản gắn sát với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác nối liền với đất đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định; xây dựng, quản lí lý, cập nhật, đo đạc, chỉnh lý thống nht hồ sơ địa chủ yếu và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo phép tắc cho các tổ chức, cá nhân có nhu cu và triển khai các dịch vụ khác trên đại lý chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lượng theo lao lý của pháp luật;”


Mẫu đối kháng xin xác thực quyền áp dụng đất

Quý vị xem thêm mẫu 1-1 xin xác nhận quyền áp dụng đất sau đây:

Mẫu số 04a/ĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc————— ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

Kính gửi: ………………………………………

Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm soát nội dung solo đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với sách vở xuất trình.

Vào sổ tiếp thừa nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../…..Người nhấn hồ sơ(Ký với ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem kỹ trả lời viết đơn trước khi kê khai; ko tẩy xóa, sửa chữa thay thế trên đơn)

1. Người tiêu dùng đất, chủ sở hữu tài sản nối liền với đất, người quản lý đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………….….………

1.2. Địa chỉ hay trú(1): ……………………………………………………………

2. Đề nghị:– Đăng cam kết QSDĐ

– cung cấp GCN đối với đất £

Đăng ký kết quyền thống trị đất £

Cấp GCN đối với tài sản bên trên đất £

(Đánh vết √ vào ô trống lựa chọn)
3. Thửa đất đăng ký (2) …………………………………………………………….

3.1. Thửa khu đất số: …….…………; 3.2. Tờ bản đồ số: ……………………..………;

3.3. Địa chỉ tại: ………………………………………………….…………………;

3.4. Diện tích: ……… m²; áp dụng chung: ……… m²; thực hiện riêng: …………. m²;

3.5. Sử dụng vào mục đích: ……………………, tự thời điểm: …………………..;

3.6. Thời hạn đề xuất được sử dụng đất: …………………………………………..;

3.7. Nguồn gốc sử dụng(3): …………………………………………………………;

3.8. Gồm quyền thực hiện hạn chế so với thửa đất số ……., của ……………….., văn bản quyền sử dụng ………………………………………………………………………………..;

4. Tài sản nối liền với đất (Chỉ kê khai nếu mong muốn được ghi nhận quyền thiết lập tài sản)
4.1. Công ty ở, công trình xây dựng khác:

a) các loại nhà ở, công trình(4): …………………………………………..………………;

b) diện tích s xây dựng: …………………….. (m²);

c) diện tích s sàn (đối cùng với nhà) hoặc công suất (đối với công trình xây dựng khác): ……………;

d) cài đặt chung: ……………………..m², cài riêng: ……………………..m²;

đ) Kết cấu: …………………………..; e) Số tầng: ………………………………;

g) Thời hạn sở hữu đến: ……………………………………………………………

(Trường hợp có rất nhiều nhà ở, công trình xây dựng xây dựng không giống thì chỉ kê khai những thông tin tầm thường và tổng diện tích của những nhà ở, công trình xây dựng; mặt khác lập danh sách nhà ở, công trình xây dựng kèm theo đơn)

4.2. Rừng cung ứng là rừng trồng:4.3. Cây thọ năm:
a) Loại cây chủ yếu: ………………….

Xem thêm: Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Công An Thành Phố Hồ Chí Minh, Tin Tức Sự Kiện

b) Diện tích: …………………….. m²;

c) Nguồn gốc chế tạo lập:

– tự trồng rừng: £

– đơn vị nước giao không thu tiền: £

– đơn vị nước giao có thu tiền: £

– Nhận chuyển quyền: £

– nguồn ngân sách trồng, dấn quyền: …….. £

d) thiết lập chung: ….m², download riêng: ….m2;

đ) Thời hạn tải đến: ………………

a) Loại cây chủ yếu: …………….;

b) Diện tích: …………………m²;

c) cài đặt chung: …………………..m²,

Sở hữu riêng: ………………m²;

d) Thời hạn cài đặt đến: …………

5. Những sách vở và giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….…………………

6. Có yêu cầu ghi nợ so với loại nghĩa vụ tài chính: …………………………

Đề nghị khác: ……………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên solo là đúng sự thật, ví như sai tôi hoàn toàn chịu nhiệm vụ trước pháp luật.

…………., ngày …. Tháng … năm ……Người viết đơn(Ký, ghi rõ họ tên với đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN5

(Xác nhận đối với trường đúng theo hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người việt nam định cư ở quốc tế sở hữu đơn vị ở, trừ trường hợp cài đặt nhà, đất của tổ chức đầu tư chi tiêu xây dựng nhà tại để bán)

1. Ngôn từ kê khai so với hiện nay trạng: ……………………………………………

2. Bắt đầu sử dụng đất: …………………………………………….………….

3. Thời gian sử dụng khu đất vào mục tiêu đăng ký: ………………………………

4. Thời khắc tạo lập tài sản gắn sát với đất: ……………………………………

5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản nối sát với đất: ………………………

6. Sự cân xứng với quy hoạch sử dụng đất, quy hướng xây dựng: …………………

7. Nội dung khác: …………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……Công chức địa chính(Ký, ghi rõ họ, tên)
Ngày …… mon …… năm ……TM. Ủy ban nhân dânChủ tịch(Ký tên, đóng dấu)

(Trường phù hợp có sách vở về quyền áp dụng đất, quyền cài tài sản nối liền với đất thì không xác thực các nội dung tại những Điểm 2, 3, 4, 5, 6 với 7 Mục này; đk riêng về đất thì không chứng thực nội dung Điểm 4; đk riêng gia tài thì không xác nhận nội dung Điểm 2 cùng Điểm 3 Mục này)

III. Ý KIẾN CỦA CƠ quan tiền ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

(Phải nêu rõ có đủ hay là không đủ đk cấp GCN, nguyên nhân và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao nối sát nhà sống thì phải xác định rõ diện tích s đất ngơi nghỉ được thừa nhận và căn cứ pháp lý)Ngày …… mon …… năm ……Người kiểm tra(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)Ngày …… mon …… năm ……Giám đốc(Ký tên, đóng góp dấu)Hướng dẫn:

(1) cá thể ghi chúng ta tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), tiếp nối ghi bọn họ tên, năm sinh, số giấy chứng tỏ nhân dân (nếu có) của hai vợ ông chồng chủ hộ (người tất cả chung quyền thực hiện đất của hộ). Tổ chức triển khai ghi tên với quyết định thành lập và hoạt động hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép chi tiêu (gồm tên với số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người vn định cư ở nước ngoài ghi chúng ta tên, năm sinh, quốc tịch, số với ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Ngôi trường hợp những chủ cùng thực hiện đất, thuộc sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).

(2) ngôi trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp trồng trọt mà không ý kiến đề nghị cấp giấy hoặc ý kiến đề nghị cấp tầm thường một GCN những thửa đất nông nghiệp thì tại mẫu đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng thể thửa cùng kê khai từng thửa vào list kèm theo (Mẫu 04c/ĐK).

(3) Ghi ráng thể: được nhà nước giao bao gồm thu tiền tuyệt giao miễn giảm hay thuê mướn trả chi phí một lần tốt thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác.

(4) Ghi cầm cố thể: nhà tại riêng lẻ, nhà ở chung cư, văn phòng, đơn vị xưởng, công ty kho,…