Mẫu đơn xin vay vốn

Cán cỗ, công chức, đối tượng người tiêu dùng chế độ được vay vốn ngân hàng để mua nhà tập thể đề nghị sẵn sàng làm hồ sơ vay vốn gồm:Đơn kiến nghị vay vốn ngân hàng ngân hàng sở hữu nhà ở xã hội, giấy chứng thực về đối tượng người tiêu dùng với yếu tố hoàn cảnh nhà ở...

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin vay vốn


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc

*

Mẫu số 01/NƠXH

Khách sản phẩm lập 01 liên gửi NH

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

Kính gửi: Chi nhánh (Phòng giao dịch) NHCSXH tỉnh giấc (huyện)......................

Họ cùng thương hiệu tín đồ vay mượn vốn: (1)…………..........................…..Ngày, mon, năm sinh:........../.........../...........

Dân tộc: …………………………………..Giới tính: Nam Nữ

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ quân nhân/Thẻ căn cước công dân số:

................................................................Ngày cấp:........./........../..........….Nơi cấp:…………...............………….........

Địa chỉ đăng ký cư trú:....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Mã số thuế cá nhân (trường hợp có).......................................................Điện thoại...............................................................

Thuộc đối tượng: (2)..........................................................................................................................................................................

1. Mục đích vay vốn: (3)................................................................................................................................................

2. Tổng số vốn liếng thực hiện: ......………….......................……………….đồng, trong đó:

- Vốn từ có: ............................................................. đồng.

- Đề nghị Ngân hàng giải ngân cho vay số tiền: ........................... ………………………………đồng.

- Thời hạn vay: (4)....….tháng; Trả gốc với lãi: các tháng.

3.

Xem thêm:

Pmùi hương án gởi tiền tiết kiệm

- Sau lúc ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH, tôi thực hiện gửi chi phí tiết kiệm ngân sách trên NHCSXH, nấc gửi mỗi tháng tối tphát âm bằng mức trả nợ mỗi tháng là:……..........................đồng. (Bằng chữ:..................................................................................................................................). Thời gian thực hiện gởi là ...................... tháng.

- Đề nghị NHCSXH ……….....................……………………….mlàm việc tài khoản tiền gửi nhằm tạo nên điều kiện thuận lợi mang lại tôi trong bài toán gửi tiền cùng trả nợ, lãi mang lại NHCSXH.

4. Phương thơm án trả nợ

a) Nguồn vốn trả nợ

STT

Họ cùng tên

Nghề nghiệp, tên cơ quan công tác (nếu có)

Quan hệ với những người vay mượn vốn

Thu nhập/tháng (ngàn đồng)

1

Nguyễn Vnạp năng lượng A

Số CMND:….

Người đứng tên vay mượn vốn

2

Nguyễn Văn A

Số CMND:….

Vợ

3

Nguyễn Vnạp năng lượng C

Số CMND:….

Con đẻ

Tổng cộng

b) Pmùi hương án trả nợ

Kết thúc thời gian ân hạn theo quy định, đề xuất NHCSXH trích đưa cục bộ số dư tài khoản tiền gửi của mình nhằm thu nợ.

- Số tiền dùng để trả nợ gốc mặt hàng tháng….............……đồng

- Tiền lãi được trả hàng tháng theo dư nợ thực tế, bước đầu từ tháng sau mon nhấn chi phí vay mượn thứ nhất.

- Số chi phí thu nhập cá nhân hàng tháng dành riêng để trả nợ, trả lãi được gửi vào tài khoản tiền gửi để Ngân hàng trích thu nợ cùng lãi.

5. Cam kết

- Tôi cùng những member trong hộ gia đình không được vay vốn ngân hàng ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội trên các Tổ chức tín dụng khác, bank khác;

- Chúng tôi thống tuyệt nhất cử người thay mặt vay vốn ngân hàng trên NHCSXH là Ông (bà)…………………………………….…….cùng sử dụng thu nhập nhập của những thành viên trong hộ nhằm trả nợ;

- Sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ gốc với lãi cho NHCSXH tương đối đầy đủ, đúng hạn và triển khai đúng những phương pháp của NHCSXH;

- Thực hiện tại đảm bảo chi phí vay mượn theo dụng cụ của NHCSXH.

Nếu ko tiến hành đúng rất nhiều lời cam đoan bên trên, chúng tôi xin Chịu đựng trọn vẹn trách rưới nhiệm theo công cụ./.

……….…, ngày …… tháng ……. năm ………

Các thành viên trong hộ

đầy đủ 18 tuổi trở lên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ý kiến đề xuất vay vốn

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Hướng dẫn viết đối kháng ý kiến đề nghị vay vốn ngân hàng thiết lập nhà ở làng hội


(2) -Đối tượng: Người có công với cách mạng theo giải pháp của quy định về chiết khấu người dân có công cùng với bí quyết mạng; Người thu nhập trung bình, hộ nghèo, cận nghèo tại Quanh Vùng đô thị; Người lao hễ đang làm việc trên các công ty trong với bên cạnh quần thể công nghiệp; Sĩ quan tiền, hạ sĩ quan nhiệm vụ, hạ sĩ quan lại trình độ chuyên môn kỹ thuật, quân nhân bài bản, công nhân trong ban ngành, đơn vị nằm trong công an quần chúng với quân đội nhân dân; Cán cỗ, công chức, viên chức theo phương tiện của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
(3) - Ghi là cài nhà ở xã hội, Hơn nữa bao gồm giả dụ mong muốn vay mượn nhằm mướn cài đặt nhà ở xã hội; xây mới đơn vị để ở; tôn tạo, thay thế nhà đặt tại thì ghi theo đúng mục đích vay.(4) -Số chi phí xin vay chia đến số chi phí nơi bắt đầu trả nợ hàng tháng.