Mẫu Đơn Xin Thay Đổi Chủ Hộ Khẩu

Thủ tục thay đổi giấy tờ Thành lập và hoạt động hoặc thừa nhận điều lệ quỹ tất cả phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện cùng xóm (nếu chưa xuất hiện ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban quần chúng cung cấp huyện thực hiện) (mã hồ sơ: T-BPC-139582-TT) docx


Bạn đang xem: Mẫu đơn xin thay đổi chủ hộ khẩu

... tượng thực thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân Tên mẫu 1-1, chủng loại tờ khai: Không có Phí, lệ phí: Không bao gồm Kết thực thủ tục hành chính: Quyết định hành 10 Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: ... phép Thành lập và hoạt động sửa thay đổi, bổ sung Điều lệ quỹ ; - Nghị Hội đồng làm chủ quỹ nêu rõ lý vấn đề xin cung cấp lại bản thảo Thành lập sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ ; - Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung với nội ... chức, hoạt động, cấu tổ chức, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi Hội đồng thống trị quỹ, Ban điều hành và kiểm soát, Chủ tịch, Giám đốc phục vụ chỉ huy khác - Thể thức sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ quỹ - Nguim tắc chuyển vận qulặng...
*

Thủ tục Thay đổi giấy tờ ra đời hoặc thừa nhận điều lệ quỹ gồm phạm vi chuyển động vào thị xã và buôn bản (giả dụ được Chủ tịch UBND tỉnh giấc ủy quyền thực hiện), Mã số hồ sơ 147350 pot


... đụng Hội, quỹ tổ chức triển khai phi bao phủ g Kết thực thủ tục hành chính: định hành h Lệ phí: Không i Tên mẫu mã đơn, mẫu mã tờ khai: không k Yêu cầu, ĐK thực thủ tục hành chính: Không l Căn pháp luật thủ tục ... đích, nghành nghề phạm vi vận động hội + Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi hội + Ngulặng tắc tổ chức chuyển động + Thể thức vào hội, hội + Tiêu chuẩn chỉnh hội viên + Quyền, nghĩa vụ hội viên + Cơ cấu, tổ chức triển khai, thể ... lập sửa thay đổi, bổ sung Điều lệ quỹ ; + Nghị Hội đồng quản lý quỹ nêu rõ lý Việc xin cấp cho lại giấy tờ Thành lập và hoạt động sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ ; - Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung + Tên call hội + Tôn...

Xem thêm: Giải Toán Trên Mạng

*

Thủ tục Thay đổi, cải chủ yếu hộ tịch cho tất cả những người từ bỏ đầy đủ 14 tuổi trsinh hoạt lên cùng khẳng định lại dân tộc bản địa, khẳng định lại nam nữ, bổ sung hộ tịch, kiểm soát và điều chỉnh hộ tịch pot


*

*

*