MẪU ĐƠN XIN TĂNG ĐỊNH MỨC ĐIỆN

Mẫu Đơn xin tăng định nấc áp dụng điện

Đơn xin tăng định nấc sử dụng điện là văn uống bản tất cả văn bản kiến nghị đơn vị hỗ trợ điện tăng định mức áp dụng điện cho các cá nhân, hộ gia đình. Các cá thể, hộ mái ấm gia đình Khi có nhu cầu tăng nấc áp dụng điện làm solo này cùng nộp tại chi nhánh của công ty năng lượng điện lực tại khu vực bản thân sinh sinh sống.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin tăng định mức điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vày – Hạnh phúc

———

………………ngày…tháng…năm…..

ĐƠN XIN TĂNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN

Kính gửi: Cửa Hàng chúng tôi Điện lực………………- Chi nhánh…………………

Tên tôi là: ………………………………………….. Sinc ngày :……………………………..

Xem thêm: 54 Năm Lời Kêu Gọi Đồng Bào Và Chiến Sĩ Cả Nước " Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

CMND số: …………………….. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:…………………………

Địa chỉ hiện tại tại:……………………………………………………………………………………

Là chủ hộ gia đình đã áp dụng điện trên địa chỉ……………………………………….

Nay tôi làm cho đối kháng này xin trình bày một câu hỏi như sau :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(Ví dụ : Kể trường đoản cú ngày….tháng….năm…., mái ấm gia đình tôi cùng mặt chủ thể năng lượng điện lực…………….- Chi nhánh…………….bao gồm ký kết thích hợp đồng giao thương mua bán điện sinh hoạt. Trong vừa lòng đồng có ghi đánh giá và nhận định nút áp dụng năng lượng điện của gia đình tôi là……/tháng.

Từ đó, mái ấm gia đình tôi vẫn luôn sử dụng theo định mức này. Tuy nhiên, hiện nay do………………đề nghị yêu cầu áp dụng điện của mái ấm gia đình tôi tăng mạnh. Định nấc năng lượng điện trước đó không hề đáp ứng nhu cầu được, ảnh hưởng không ít mang lại sinh hoạt của gia đình tôi.)

 Vì vậy, tôi làm cho 1-1 này, kính đề nghị Quý đơn vị lưu ý đối kháng xin tăng định mức sử dụng năng lượng điện của mái ấm gia đình tôi.