Mẫu đơn xin hợp đồng làm việc

umakarahonpo.com xin trình làng cho tới các bạn Mẫu đơn ý kiến đề xuất ký kết tiếp hòa hợp đồng lao hễ. Đây là chủng loại áp dụng cho tất cả những người lao đụng muốn tiếp tục làm việc lại cơ sở, công ty lớn. Mẫu nêu rõ các kết quả giành được trong quy trình thao tác với ước muốn ao ước thao tác làm việc tiếp trên đơn vị.Mẫu quyết định tkhô hanh lý đúng theo đồng lao độngMẫu phụ lục hợp đồng lao độngHợp đồng lao rượu cồn thời vụ

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin hợp đồng làm việc

Đơn xin ký tiếp vừa lòng đồng làm việc

1. Mẫu đối chọi ý kiến đề nghị cam kết tiếp vừa lòng đồng lao động số 12. Mẫu 1-1 đề xuất ký tiếp phù hợp đồng lao hễ số 2

1. Mẫu solo ý kiến đề nghị cam kết tiếp phù hợp đồng lao cồn số 1


Xem thêm: Maẫu Đơn Xin Vào Đảng : Mẫu 1, Mẫu Đơn Xin Vào Đảng (Xin Kết Nạp Đảng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vày - Hạnh phúc___________________ĐƠN XIN KÝ TIẾPhường HỢP. ĐỒNG LÀM VIỆCKính gửi:- Ban Gimật hiệu Trường ...........;- Phòng TC-HC .........................
Họ cùng tên:........................................Đơn vị công tác:..................................Chức danh, chức vụ:..................................Nhiệm vụ được giao:..................................Trong thời hạn từ ngày ..........................đến ngày ........................ tôi được Nhà ngôi trường (Đại học......... ký kết đúng theo đồng làm việc, tới thời điểm này đã không còn thời hạn.Trong thời gian qua, tôi đã xong xuôi giỏi nhiệm vụ được giao. Cụ thể:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Vì vậy Kính ý kiến đề xuất Lãnh đạo các cấp cho mang lại tôi được liên tục ký kết hợp đồng thao tác với Nhà trường.Chức danh:..................Mã ngạch...........................................................Công tác tại: ..........................................................................................Tôi trân trọng cảm ơn./. ........, ngày ....mon ...năm 20…Ý loài kiến của Lãnh đạo đơn vịKính đơn(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

TRƯỜNG…………………….KHOA/PHÒNG........................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vày – Hạnh phúc…………, ngày …… mon …… năm 20…
ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ TIẾPhường. HỢPhường ĐỒNG LÀM VIỆCKính gửi: ………………………………….……………….……………….Tôi tên là:……………….……………….……………….……………….Sinh ngày: ……………….……………….Tại:……………….……………….Số CMND: ……………….Cấp ngày: ……………….Nơi cấp:……………….Hộ khẩu thường xuyên trú:……………….……………….……………….Trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:……………….……………….Đã thích hợp đồng làm việc tại:……………….……………….……………….Công câu hỏi được giao:……………….……………….……………….Chức danh nghề nghiệp: …………….Mã số:……………….Bậc:………………. Hệ số lương:……………….……………….Ngày bắt nguồn ký hợp đồng:……………….……………….Ngày hết hạn đúng theo đồng:……………….……………….Qua quá trình công tác làm việc, tôi luôn luôn ngừng tốt các bước được giao. Với nguyện vọng được gia công việc lâu hơn tại Nhà trường, kính kiến nghị Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức cán cỗ, Trưởng Khoa/Phòng ......................... chất nhận được tôi được liên tục ký đúng theo đồng thao tác.Tôi xin hứa ko chấm dứt trau dồi kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm làm cho tốt các bước được giao không chỉ có thế tương tự như tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đoàn thể để góp phần vào sự phát triển của ……………..Tôi xin tâm thành cảm ơn!Ý kiến của Trưởng Khoa/PhòngNgười làm cho đơnÝ kiến của Trưởng Phòng TCCBÝ kiến của Ban Giám hiệu

*
Mẫu hòa hợp đồng thao tác làm việc đặc trưng Hợp đồng thao tác làm việc đặc trưng Mẫu đúng theo đồng lao cồn tuy vậy ngữ (Labour Contract) Hợp đồng lao đụng tiếng Anh Mẫu thích hợp đồng khoán thù vấn đề Hợp đồng thuê khoán thù Việc