MẪU ĐƠN XIN CẤP LẠI CMND

Điều khiếu nại để cung cấp lại chứng tỏ nhân dân bị mất là gì? phương thức trình bày mẫu solo xin cung cấp lại chứng tỏ nhân dân bị mất như vậy nào? Sau đây, ACC xin cung cấp mẫu đơnxin cấp cho lại minh chứng nhân dân bị mất dành cho những người có nhu cầu sử dụng.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin cấp lại cmnd


*
Mẫu 1-1 xin cung cấp lại chứng minh nhân bị mất

1. Điều kiện để cấp cho lại chứng tỏ nhân bị mất

Căn cứ theo vẻ ngoài tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP thì lúc công dân bị mất chứng tỏ nhân dân thì nên làm giấy tờ thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân.

Như vậy, trường hợp công dân bị mất minh chứng nhân dân tất cả quyền được cấp lại. Để cơ quan công an giải quyết theo yêu ước thì công dân phải nộp mẫu đối chọi xin cung cấp lại minh chứng nhân bị mất theo quy định.

2. Mẫu 1-1 xin cấp cho lại chứng tỏ nhân bị mất

Sau đây, ACC xin hỗ trợ mẫu đối kháng xin cấp cho lại chứng minh nhân dân bị mất mới tốt nhất như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

———————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Kính gửi: Công an……………………………………………………………

Họ với tên khai sinh:……………………………….……………………..…

Họ và tên gọi khác (nếu có):…………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………./……../……….; giới tính (Nam/nữ):……

Số CMND đã có cấp:…………………………………………………

Cấp ngày: ……./……/…….. Vị trí cấp:……………………………………………

Dân tộc:……………………………….. Tôn giáo:…………………………………

Nơi đk khai sinh:……………………………………………………………..

Quê quán:………………………………………………………………………………

Nơi thường xuyên trú:………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………… .Trình độ học vấn:………………..

Họ và tên cha:…………………………………………………………………………

Họ với tên mẹ:…………………………………………………………………………..

Họ và tên vợ (chồng):……………………………………………………………….

Hồ sơ hộ khẩu số: ….. Sổ đk thường trú số:… ; Tờ số:….. Số năng lượng điện thoại:……….

Tôi đề xuất được cấp cho lại CMNDlý do:…………………….

Xem thêm: Định Dạng Làm Tròn Số Trong Excel : Sử Dụng Format Hoặc Hàm Round, Int

Tôi (có/không)…………………….. đề nghị được xác nhận số CMND (9 số) đã có cấp.

Tôn xin khẳng định những thông tin trên là đúng sự thật, trường hợp sai tôi trọn vẹn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…….., ngày ….. Mon ….. Năm …..Trưởng Công an xã, phường, thị trấn(Ký, ghi rõ chúng ta tên cùng đóng dấu)……..ngày…….tháng…..năm……NGƯỜI LÀM ĐƠN(ký, ghi rõ chúng ta tên)

3. Mẫu đơn báo mất minh chứng nhân dân bị mất theo quy định

Mẫu đơn báo mất minh chứng nhân dân như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

————-————-

……………., ngày ……. Mon …….. Năm ……..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

(V/v: Mất chứng tỏ nhân dân)

Kính gửi: Công an xã/phường …………..

Tôi là: ………………………………. Sinh ngày: ………………………….

CMND số: ………………… cung cấp ngày ……………… trên ………………

Hộ khẩu thường xuyên trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay nay: …………………………………………………………………………

Tôi làm đối chọi này xin trình diễn với quý phòng ban một việc như sau:

Ngày …../……./……, bên trên đường đi làm việc tôi đã làm rơi mất ví trong số ấy có tiền với các sách vở tùy thân của tớ gồm bằng lái xe, minh chứng nhân dân có số ……………. Cung cấp ngày …………….. Nêu trên. Đến nay, cho dù đã nỗ lực nhưng tôi cần yếu tìm lại được cái ví thuộc các sách vở nhân thân của bản thân mình nên tôi đã làm thủ tục xin cấp cho lại các sách vở và giấy tờ nêu trên trên Cơ quan tất cả thẩm quyền.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ có tác dụng lại các giấy tờ, tôi đang triển khai hoàn thiện hồ sơ ….. Và cần có Giấy tờ chứng minh nhân thân của bạn dạng thân (với mỗi trường hợp buộc phải sử dụng không giống nhau thì cá nhân có thể nêu mục đích sử dụng theo trả cảnh cụ thể khác nhau). Bởi vì đó, tôi làm đơn này, xin xác thực về việc bị mất chứng minh nhân dân và xác thực các tin tức nhân thân nêu trên là đúng sự thật.

Kính ý muốn quý phòng ban tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin thật tình cảm ơn

Xác dìm của Công an xã/phường …….Người làm đơn(ký với ghi rõ chúng ta tên)

Trên trên đây là toàn cục thông tin tư vấn của doanh nghiệp Luật ACC tương quan đến Mẫu đơn xin cung cấp lại chứng tỏ nhân dân bị mất. Còn bất cứ thắc mắc gì người tiêu dùng vui lòng tương tác với chúng tôi thông qua tổng đài support hoặc nhờ cất hộ thư về các thông tin dưới đây. Shop chúng tôi hy vọng nhận được rất nhiều ý kiến góp phần của quý người sử dụng trên toàn quốc để cửa hàng chúng tôi ngày một bài bản hơn: