MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Mẫu Đơn xin giấy phép kiến thiết (mẫu số 01) là mẫu mã đối kháng tiên tiến nhất được ban hành cố nhiên Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Đây là mẫu 1-1 đề xuất gồm trong hồ sơ xin giấy tờ xây đắp nhà tại trật tương tự như những hồ đánh xin giấy phép thiết kế không giống.
*
Mục lục bài viết
*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP. GIẤY PHÉPhường XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo con đường trong đô thị/Tín ngưỡng tôn giáo/Tượng đài, ttrẻ ranh hùng hổ /Nhà sinh hoạt riêng rẽ lẻ/Sửa trị, cải tạo/Theo quy trình đến dự án công trình không tuân theo tuyến/Theo giai đoạn đến dự án công trình theo con đường vào đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Kính gửi: ...............................................................

Bạn đang xem: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

1. Thông tin về nhà đầu tư:

- Tên công ty đầu tư chi tiêu (tên chủ hộ):..................................................................

- Người đại diện: ........................... Chức vụ (giả dụ có): ……………………

phường/xã:....................... quận/huyện: .............. tỉnh/thành phố: ...............

- Số năng lượng điện thoại:........................................................................................

2. tin tức công trình:

- Địa điểm xây dựng:

Lô đất số:................................................... Diện tích....................... mét vuông.

Tại số nhà: ................................... đường/phố.........................................

phường/xã:................................ quận/huyện: ...............................................

tỉnh giấc, thành phố: ............................................................................................

3. Tổ chức/cá thể lập, thẩm tra kiến tạo xây dựng:

3.1. Tổ chức/cá thể lập thiết kế xây dựng:

- Tên tổ chức/cá nhân: ............ Mã số chứng từ năng lực/hành nghề:.......

- Tên với mã số chứng chỉ hành nghề của các công ty nhiệm, chủ trì thiết kế:..

3.2. Tổ chức/cá nhân thđộ ẩm tra xây đắp xây dựng:

- Tên tổ chức/cá nhân: ...................... Mã số chứng từ năng lực/hành nghề:

..................................................................................................................

- Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các công ty trì thẩm tra thiết kế:......

4. Nội dung kiến nghị cấp phép:

4.1. Đối cùng với công trình không tuân theo đường, tín ngưỡng, tôn giáo:

- Loại công trình:................................ Cấp công trình:.............................

- Diện tích xây dựng: ................................. m2.

- Cốt xây dựng:........................................... m.

- Tổng diện tích sàn (so với dự án công trình gia dụng cùng công trình xây dựng có kết cấu dạng nhà):................................... m2 (ghi rõ diện tích sàn những tầng hầm, tầng cùng bề mặt khu đất, tầng nghệ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình:.............. m (trong các số đó ghi rõ độ cao những tầng hầm dưới đất, tầng cùng bề mặt khu đất, tầng lửng, tum - nếu có).

- Số tầng:............................. (ghi rõ số tầng hầm, tầng xung quanh khu đất, tầng nghệ thuật, tầng lửng, tum - giả dụ có).

4.2. Đối với dự án công trình theo tuyến đường trong đô thị:

- Loại công trình: ................................... Cấp công trình: ......................

- Tổng chiều dài công trình:....... m (ghi rõ chiều nhiều năm qua từng Khu Vực tính chất, qua từng địa giới hành chính buôn bản, phường, quận, thị trấn, tỉnh giấc, thành phố).

- Cốt của công trình: ............................ m (ghi rõ cốt qua từng khu vực).

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: .. m (ghi rõ độ cao qua những khu vực vực).

- Độ sâu công trình: ........................... m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực).

4.3. Đối với dự án công trình tượng đài, ttrẻ ranh hoành háng:

- Loại công trình:........................... Cấp công trình: .................................

- Diện tích xây dựng:........................................ mét vuông.

- Cốt xây dựng: ...................................... m.

- Chiều cao công trình: ........................... m.

Xem thêm: Vận Dụng Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định Vận Dụng Trong Cuộc Sống

4.4. Đối với công trình xây dựng nhà tại riêng lẻ:

- Cấp công trình:......................................................................................

- Diện tích tạo ra tầng 1 (tầng trệt):................................... mét vuông.

- Tổng diện tích sàn: ..................... mét vuông (trong các số đó ghi rõ diện tích sàn những tầng hầm, tầng cùng bề mặt khu đất, tầng nghệ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: ................. m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng cùng bề mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (trong số đó ghi rõ số tầng hầm, tầng cùng bề mặt đất, tầng nghệ thuật, tầng lửng, tum).

4.5. Đối cùng với ngôi trường hòa hợp tôn tạo, sửa chữa:

- Loại công trình: .......................... Cấp công trình:...................................

- Các ngôn từ theo dụng cụ tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng cùng với loại dự án công trình.

4.6. Đối với trường hợp cấp giấy phép theo giai đoạn:

- Giai đoạn 1:

+ Loại công trình:............................... Cấp công trình:.............................

+ Các văn bản theo nguyên tắc tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương xứng cùng với một số loại với quy trình 1 của dự án công trình.

- Giai đoạn 2:

Các văn bản theo mức sử dụng tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương xứng với các loại và quy trình 1 của công trình.

- Giai đoạn .............

4.7. Đối với trường thích hợp cấp cho mang đến Dự án:

- Tên dự án: ..............................................................................................

Đã được: .............. phê chuyên chú, theo Quyết định số: ...... ngày....................

- Gồm: (n) công trình

Trong đó:

Công trình số (1-n): (thương hiệu công trình)

* Loại công trình:.............................. Cấp công trình:...............................

* Các thông báo đa số của công trình: ....................................................

4.8. Đối cùng với ngôi trường đúng theo di dời công trình:

- Công trình đề nghị di dời:

- Loại công trình:............................. Cấp công trình:................................

- Diện tích xuất bản tầng trệt dưới (tầng trệt): ............................................... mét vuông.

- Tổng diện tích S sàn:........................................................ m2.

- Chiều cao công trình: ................................................... m.

- Địa điểm công trình di dời đến:

Lô khu đất số: ............................................. Diện tích............................ m2.

Tại:.............................................. đường: .................................................

phường (xã)........................................ quận (huyện)................................

tỉnh giấc, thành phố: ........................................................................................

- Số tầng:...................................................................................................

5. Dự kiến thời gian chấm dứt công trình:..................................... mon.

6. Cam kết: Tôi xin khẳng định tuân theo đúng bản thảo được cấp cho, giả dụ không nên tôi xin trọn vẹn Chịu đựng trách nhiệm và bị xử lý theo mức sử dụng của quy định.

Gửi hẳn nhiên Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

…………, ngày ….. tháng …. năm…..NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ bọn họ thương hiệu, đóng dấu (nếu như có))