Mẫu Đề Nghị Mua Hóa Đơn

Mẫu đơn đề xuất mua hóa đơn

………, ngày……… tháng……… năm………ĐƠN ĐỀ NGHỊ download HÓA ĐƠNKính gửi:………………………………………………………………………
I. Tổ chức, cá thể đề nghị download hóa đơn:……………………………1. Tên tổ chức, cá nhân(Ghi theo đăng ký thuế): ………………………
2. Mã số thuế:…………………………………………………………………...

Bạn đang xem: Mẫu đề nghị mua hóa đơn

3. Địa chỉ trụ sở chính(Ghi theo đk thuế): ……………………………….
+ nuốm định:…………………………………………………………………+ Di động:……………………………………………………………………6. Người đại diện theo pháp luật(Ghi theo đăng ký thuế): …………………7. Vốn điều lệ(ghi theo số đã góp đủ): ……………………………………………8. Con số lao động:………………………………………………………………9. Tên người mua hóa đơn(Đối cùng với hộ sale thì tên người mua hóa đối chọi là công ty hộ kinhdoanh, trường hợp chủ hộ ủy quyền cho tất cả những người khác thì cần kèmgiấy ủy quyền):………......Số CMND tín đồ đi thiết lập hóa đơn:………………………………………Ngày cấp: ........................... Khu vực cấp:.........................................................

Xem thêm: Đơn Xin Đi Học Trung Cấp Lý Luận Chính Trị Mới Nhất Hiện Nay

II. Con số hóa đơn, chứng từ ý kiến đề xuất mua:Đề nghị cơ sở thuế chào bán hóa đơn, triệu chứng từ để áp dụng theo số lượng và loại như sau:Đơn vị tính: SốSTTLoạihóa đơn, chứng từTồn đầukỳ trướcSố lượngmua kỳtrướcSử dụng vào kỳCòncuối kỳSố lượng muakỳ nàySử dụngXóa bỏMấtHủyCộng
Tôi xin cam kết:Đã phân tích kỹ các quy định trong pháp luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của bộ Tài chủ yếu hướng dẫn về hóa đơn bán sản phẩm hóa đáp ứng dịch vụ.Quản lý và áp dụng hoá solo do phòng ban thuế kiến tạo đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá thể xin hoàn toàn chịu trọng trách trước pháp luật.Ghi chú:- Hộ, cá thể kinh doanh không cần đóng dấu.NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, đóng góp dấu cùng ghi rõ họ, tên)

*

Các trường vừa lòng được mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế

Theo mức sử dụng tại điểm đ và điểm e, khoản 2 Điều 5 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì những trường đúng theo sau được tải hóa đơn: -Tổ chức chưa phải là doanh nghiệp cơ mà có hoạt động kinh doanh (bao có cả bắt tay hợp tác xã, bên thầu nước ngoài, ban cai quản dự án); hộ, cá thể kinh doanh; tổ chức triển khai và doanh nghiệp lớn khác ko thuộc trường vừa lòng được tự in, đặt in hóa solo mua hóa đối kháng đặt in của ban ngành thuế.
- những đơn vị sự nghiệp công lập có chuyển động sản xuất, kinh doanh theo mức sử dụng của pháp luật đáp ứng một cách đầy đủ điều kiện tự in hướng dẫn nhưng ko tự in hóa solo thì được tạo ra hóa solo đặt in hoặc download hóa đối chọi đặt in của phòng ban thuế.

Trách nhiệm của tổ chức, hộ, cá nhân được cài đặt hóa đơn