Mẫu cấp lại sổ bhxh

Mẫu số 06/SBH: Đơn ý kiến đề nghị cấp cho lại sổ BHXH

umakarahonpo.com xin ra mắt chủng loại Đơn kiến nghị cấp lại sổ bảo hiểm làng mạc hội được ban hành dĩ nhiên Quyết định 3636/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 06 năm 2008 về Việc Ban hành pháp luật cấp, làm chủ với thực hiện sổ bảo hiểm làng hội. Mời các bạn xem thêm.Đơn ý kiến đề xuất chủng loại D01-TSThủ tục cấp cho lại sổ BHXH bởi người sử dụng lao cồn làm mất hoặc hỏngMẫu đơn đề xuất cấp cho lại sổ BHXH

Bạn đang xem: Mẫu cấp lại sổ bhxh

Mời các bạn tìm hiểu thêm phiên bản text Đơn ý kiến đề xuất cấp cho lại sổ BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc--------***--------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP.. LẠI SỔ BHXH

Kính gửi: BHXH tỉnh giấc ………………………………………….Tên tôi là: .......................................................... Giới tính: .................................................Ngày, mon, năm sinh: .......................................................................................................Nguyên quán: .....................................................................................................................Nơi trú ngụ (thường trú hoặc nhất thời trú): ..............................................................................................................................................................................................................................Giấy chứng tỏ thỏng số: ....................................................................................................

Xem thêm: Cho . Khi Đó Ưcln(A, B, C) Là, Kiểm Tra Số Học Môn: Toán Lớp 6

Nơi cấp: ................................................... Ngày cấp: .........................................................Số sổ BHXH: .......................................................................................................................Nơi cung cấp sổ BHXH thứ 1 (BHXH tỉnh hoặc huyện): ..........................................................Nơi thao tác (đối với người tđắm say gia BHXH bắt buộc) hoặc nơi tmê mẩn gia BHXH (so với tín đồ tsi mê gia BHXH tự nguyện): ..............................................................................................................................................Lý bởi cung cấp lại sổ BHXH hoặc trang sổ tờ rời: ....................................................................................................................................................................................................................Tôi xin cam đoan và Chịu trách rưới nhiệm trước pháp luật về câu chữ kê knhì trên, kiến nghị cơ quan BHXH lưu ý cấp cho lại sổ BHXH mang đến tôi.…….., ngày …..mon ….năm …NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

*
Mẫu biên bản đối chiếu nộp thu BHXH, BHYT Biên bạn dạng so sánh nộp thu BHXH, BHYT Mẫu số 11A-HSB: Đơn kiến nghị tận hưởng trợ cung cấp tnhì sản - chị em bị tiêu diệt sau khoản thời gian sinc Mẫu số 09-HSB: Tờ knhị yếu tố hoàn cảnh gia đình của thân nhân tín đồ chết