Mẫu 02/Kk-Tncn

*

Đăng cam kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬPhường CÁ NHÂN

(Dành cho tổ chức triển khai, cá thể trả các khoản các khoản thu nhập trường đoản cú tiền lương, tiền công)

<01> Kỳ tính thuế: Tháng……năm hoặc quý………năm ...……

<02> Lần đầu: <03> Bổ sung lần thứ:

<04> Tên bạn nộp thuế:…………………………………………….......................

Bạn đang xem: Mẫu 02/kk-tncn

<05> Mã số thuế:

<07> Quận/huyện: ..................... <08> Tỉnh/thành phố: ....................................................

<12> Tên đại lý thuế (nếu như có):…..………………………................................................

Xem thêm: Standard Zoom

<13> Mã số thuế:

<15> Quận/huyện: ...................... <16> Tỉnh/thành phố: .................................................

<20> Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:.........................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số người/

Số tiền

1

Tổng số fan lao động:

<21>

Người

Trong đó: Cá nhân trú ngụ tất cả hợp đồng lao động

<22>

Người

2

Tổng số cá thể sẽ khấu trừ thuế <23>=<24>+<25>

<23>

Người

2.1

Cá nhân cư trú

<24>

Người

2.2

Cá nhân không cư trú

<25>

Người

3

Tổng thu nhập cá nhân chịu đựng thuế (TNCT) trả mang lại cá nhân <26>=<27>+<28>

<26>

VNĐ

3.1

Cá nhân cư trú

<27>

VNĐ

3.2

Cá nhân không cư trú

<28>

VNĐ

4

Tổng TNCT trả mang đến cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế <29>=<30>+<31>

<29>

VNĐ

4.1

Cá nhân cư trú

<30>

VNĐ

4.2

Cá nhân không cư trú

<31>

VNĐ

5

Tổng số thuế các khoản thu nhập cá nhân đang khấu trừ <32>=<33>+<34>

<32>

VNĐ

5.1

Cá nhân cư trú

<33>

VNĐ

5.2

Cá nhân ko cư trú

<34>

VNĐ

6

Tổng TNCT trường đoản cú chi phí phí mua bảo đảm nhân tbọn họ, bảo đảm không phải không giống của doanh nghiệp bảo hiểm ko thành lập trên cả nước cho người lao động

<35>

VNĐ

7

Tổng số thuế TNcông nhân đang khấu trừ bên trên chi phí mức giá sở hữu bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không cần khác của người tiêu dùng bảo đảm không Thành lập và hoạt động tại Việt Nam cho người lao động

<36>

VNĐ

Tôi cam đoan số liệu knhị bên trên là đúng và chịu đựng trách rưới nhiệm trước điều khoản về hầu như số liệu đã knhì./.