Mẫu 02/ck-tncn theo thông tư 92/2015/tt-btc

Mẫu 02/CK-TNCN phiên bản cam kết áp dụng cho cá thể chưa đến mức thu nhập chịu thuế được ban hành kèm theoThông bốn 92/2015/TT-BTCcó hiệu lực.

Bạn đang xem: Mẫu 02/ck-tncn theo thông tư 92/2015/tt-btc

Bản cam kết thu nhập cá nhân này sẽ được sử dụng sửa chữa thay thế cho mẫu khẳng định 23/CK-TNCN theoThông tư số 28/2011/TT-BTCtrước đó.

Mẫu khẳng định thu nhập cá thể sử dụng trong trường hợp cá nhân ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khoản thời gian giảm trừ gia cảnh chưa tới mức cần nộp thuế.

Điều khiếu nại làm phiên bản cam kết thu nhập cá nhân 02/CK-TNCN

Cam kết thu nhập cá nhân Mẫu 02/CK-TNCN dùng cho những lao động ký kết hợp đồng lao hễ dưới 3 tháng khẳng định về thu nhập trong những năm tính thuế không tới mức yêu cầu khấu trừ thuế để công ty/tổ chức đưa ra trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế (10%) tại thời khắc chi trả thu nhập.

Đối tượng nào đủ điều kiện làm cam kết 02/CK-TNCN?

Cá nhân được làm cam kết 02/CK-TNCN lúc đồng thời vừa lòng 4 đk sau:

- Là cá thể cư trú không cam kết hợp đồng lao cồn (HĐLĐ) hoặc ký HĐLĐ bên dưới 3 tháng;

- Có tổng giá trị trả các khoản thu nhập từ 2.00.000đ/ lần trở lên;

- Chỉ tất cả duy nhất thu nhập tại nơi chi trả thu nhập cá nhân nhưng cầu tính tổng thu nhập chịu thuế sau khoản thời gian trừ gia cảnh chưa tới mức đề nghị nộp thuế;

- Phải đk thuế và tất cả mã số thuế TNCN tại thời gian cam kết.

Xem thêm: Tiểu Sử Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tiểu Sử Lãnh Đạo

Như vậy rất nhiều trường hợp phổ cập sau không đủ điều kiện làm cam kết nhưng các kế toán vẫn xuất xắc mắc phải:

- Tại thời điểm làm khẳng định chưa có mã số thuế (ví dụ: tháng 1/2019 làm cam đoan nhưng tại thời gian đó chưa tồn tại mã số thuế TNCN thì khẳng định không có hiệu lực)

– gồm thu nhập từ bỏ 2 vị trí trở lên trong thời gian tính thuế.

Hướng dẫn làm bản cam kết nhằm không khấu trừ 10% thuế TNCN

Các tổ chức, cá thể trả chi phí công, chi phí thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao đụng (theo chỉ dẫn tại Điểm c, d, Khoản 2, Điều 2Thông tứ 111/2013/TT-BTC) hoặc cam kết hợp đồng lao động dưới 03 mon có tổng mức trả thu nhập cá nhân từ 02 triệu đồng/lần trở lên trên thì đề nghị khấu trừ thuế theo nấc 10% trên thu nhập trước khi trả mang lại cá nhân.

Đối với, ngôi trường hợp cá thể chỉ tất cả duy nhất các khoản thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo phần trăm nêu bên trên nhưng cầu tính tổng mức vốn thu nhập chịu đựng thuế của cá thể sau lúc trừ gia cảnh không tới mức buộc phải nộp thuế thì cá thể có thu nhập cá nhân làm khẳng định gửi tổ chức trả các khoản thu nhập để tổ chức triển khai trả các khoản thu nhập làm căn cứ trong thời điểm tạm thời không khấu trừ thuế các khoản thu nhập cá nhân.

Lưu ý: cá nhân làm cam kết phải phụ trách về bạn dạng cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ ảnh hưởng xử lý theo phương tiện của Luật làm chủ thuế.