Mã hồ sơ (03) hoặc phiên bản hồ sơ (2.2.3) không đúng

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 mẫu 03/TNDN bỏ ra tiết từng chỉ tiêu bên trên tờ khai và các phụ lục kèm theo như 03-1A/TNDN, 03-2A/TNDN bên trên phần mềm HTKK mới nhất hiện nay.Bạn đã xem: Mã hồ sơ (03) hoặc phiên bạn dạng hồ sơ (2.2.3) ko đúng

Bước 1:

- Các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK (Lưu ý phải làm bên trên phần mềm HTKK new nhất)

- Chọn “Thuế Thu nhập Doanh Nghiệp” -> Chọn “Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN)” -> chọn "Kỳ tính thuế" -> Chọn các phụ luc như: 03-1A/TNDN, 03-2A/TNDN (nếu đưa lỗ)...

Bạn đang xem: Mã hồ sơ (03) hoặc phiên bản hồ sơ (2.2.3) không đúng


*

*

Cách lập chi tiết từng chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN:

Chỉ tiêu - Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế TNDN:

- tiêu chí này đề đạt tổng số lợi nhuận tiến hành của cơ sở marketing trong kỳ tính thuế theo hiện tượng của luật pháp về kế toán.

Chú ý: ko phải nhập vào chỉ tiêu này -> Các bạn sẽ làm trên PL 03-1A/TNDN (hoặc 1B, 1C) tiếp nối ấn "GHI" -> ứng dụng sẽ tự động cập nhật số sang tiêu chuẩn A1.

- Các bạn phải nhập vào mặt PL 03–1A/TNDN tất cả như: Doanh thu, đưa ra phí, các khoản giảm trừ…=> địa thế căn cứ để nhập vào Phụ lục 03-1A/TNDN là "Báo cáo kết quả chuyển động sản xuất gớm doanh" trong báo cáo tài bao gồm của dn bạn và Bảng tạo ra số tài khoản.

*

Chỉ tiêu – những khoản kiểm soát và điều chỉnh tăng doanh thu:

- tiêu chí này phản ánh toàn bộ các khoản điều chỉnh dẫn mang đến tăng lệch giá tính thuế bởi sự khác hoàn toàn giữa những quy định của điều khoản về kế toán cùng thuế, bao hàm các khoản được xác minh là doanh thu để tính thuế TNDN theo dụng cụ của luật pháp thuế TNDN cơ mà không được ghi dìm là lợi nhuận trong kỳ theo luật của chuẩn chỉnh mực kế toán về doanh thu.

- tiêu chí này cũng phản ánh các khoản giảm trừ lệch giá được gật đầu đồng ý theo chế độ kế toán nhưng lại không được gật đầu đồng ý theo cơ chế của mức sử dụng thuế.

Chỉ tiêu – chi tiêu của phần lệch giá điều chỉnh giảm:

- tiêu chuẩn này bội nghịch ánh toàn cục các chi phí liên quan mang lại việc tạo thành các khoản lệch giá được ghi nhấn là doanh thu theo chính sách kế toán tuy thế được điều chỉnh giảm lúc tính thu nhập cá nhân chịu thuế vào kỳ theo những qui định của quy định thuế TNDN.

- Điển hình duy nhất của các ngân sách chi tiêu này là những khoản chi liên quan đến lợi nhuận đã được chuyển vào doanh thu tính thuế của các năm trước (các khoản lệch giá này sẽ được điều chỉnh giảm tương xứng ở tiêu chuẩn - bớt trừ những khoản lệch giá đã tính thuế năm trước).

Chỉ tiêu – các khoản chi không được trừ khi khẳng định thu nhập chịu thuế:

- tiêu chí này bội phản ánh toàn bộ các khoản chi tiêu không được trừ khi khẳng định thu nhập chịu thuế TNDN theo luật pháp của lao lý thuế TNDN

Cụ thể: Các khoản bỏ ra phí ko được trừ lúc tính thuế TNDN

Chỉ tiêu - Thuế thu nhập cá nhân đã nộp bỏ phần thu nhập nhận được ở nước ngoài:

- tiêu chí này được đem từ mẫu “Tổng cộng” tại cột (6) bên trên Phụ lục 03-4/TNDN hẳn nhiên Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Ví dụ:

- doanh nghiệp A của nước ta có đầu tư vào một doanh nghiệp chế tạo ở Thái Lan. Trong năm 2017, doanh nghiệp A được trao một khoản cổ tức tương tự 1.400 triệu đồng. Số thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại Thái Lan đối với số cổ tức này là 600 triệu vnd (thuế suất là 30%).

- trong trường đúng theo này doanh nghiệp A vẫn ghi vào chỉ tiêu này số thuế các khoản thu nhập đã nộp tại xứ sở nụ cười thái lan là 600 triệu đồng.

Chỉ tiêu - Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác minh giá thị trường đối với giao dịch liên kết:

Chỉ tiêu – các khoản kiểm soát và điều chỉnh làm tăng lệch giá trước thuế khác:

- chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền của những điều chỉnh không giống (chưa được điều chỉnh tại các chỉ tiêu từ bỏ mang đến ) vày sự biệt lập giữa cơ chế kế toán và quy định thuế TNDN dẫn mang đến làm tăng tổng các khoản thu nhập trước thuế.

Một số ngôi trường hợp điển hình được kê khai vào chỉ tiêu này:

i) Lãi chênh lệch tỉ giá của những khoản nợ cần thu, nợ đề nghị trả gồm thời hạn bên dưới 12 tháng đã thực hiện trong năm tính thuế với được đưa vào thu nhập cá nhân của năm kia theo cơ chế kế toán nhưng chưa đưa vào thu nhập chịu thuế của năm kia (do lãi chênh lệch tỉ giá ăn năn đoái chưa triển khai của những khoản nợ đề xuất thu, bắt buộc trả thời gian ngắn không nằm trong diện chịu thuế TNDN).

Ví dụ:

So với thời gian bán hàng, doanh nghiệp B chiếm được một khoản lãi là 40 triệu vnd do chênh lệch tỉ giá, mà lại về mặt kế toán do doanh nghiệp B sẽ ghi nhấn 5 triệu đồng trong năm 2017 nên công ty B chỉ ghi dìm tiếp 35 triệu đ vào thu nhập những năm 2018.

Về phương diện thuế, vì khoản lãi chênh lệch tỉ giá chỉ 5 triệu được ghi nhận trong báo cáo thu nhập của năm 2017 chưa chịu đựng thuế thu nhập bởi chưa tiến hành nên trong thời điểm 2018 khi khoản lãi này đã được tiến hành (vì khách hàng đã thanh toán) nên doanh nghiệp phải cộng khoản này vào thu nhập chịu thuế. Khoản lãi chênh lệch tỉ giá này sẽ được ghi vào tiêu chuẩn này - thể hiện là 1 trong khoản tăng lệch giá chịu thuế.

Lưu ý: Chỉ những khoản lãi vạc sinh bởi chênh lệch tỉ giá ăn năn đoái do đánh giá lại các khoản nợ đề nghị trả gồm gốc nước ngoài tệ trong quá trình từ khi gây ra giao dịch cho tới thời điểm được review lại new được ghi vào tiêu chuẩn này. Chênh lệch tỉ giá bán từ khi đánh giá lại cho tới thời điểm thực hiện (thực thanh toán) vẫn được trình bày trong báo cáo Kết quả kinh doanh trong năm yêu cầu không được bao gồm trong tiêu chí này.

ii) thu nhập cá nhân thuộc diện chịu thuế TNDN cơ mà doanh nghiệp hạch toán thẳng vào các quỹ.

Chỉ tiêu : Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu - sút trừ các khoản lợi nhuận đã tính thuế năm trước:

- tiêu chí này phản ánh các khoản lợi nhuận được hạch toán trong báo cáo Kết quả kinh doanh năm ni của cơ sở marketing nhưng đã chuyển vào lợi nhuận để tính thuế TNDN của những năm trước.

Ví dụ:

Theo ví dụ trên: doanh nghiệp Kế toán Thiên Ưng trong năm năm 2016 đã cam kết hợp đồng chào bán 2 mẫu ô tô với giá trị 350 triệu đồng/chiếc. Doanh nghiệp đã xuất hoá solo trong năm năm 2016 nhưng xe cộ được giao đến khách hàng hồi tháng 3 năm 2017. Túi tiền sản xuất của 2 dòng xe này là 300 triệu đồng/chiếc.

Về khía cạnh kế toán, trị giá hai mẫu xe này được ghi thừa nhận là lệch giá trong năm 2017. Tương ứng, chi phí sản xuất của hai loại xe này cũng được ghi vào túi tiền giá vốn sản phẩm bán trong thời điểm 2017.

mặc dù vì doanh nghiệp lớn đã xuất hoá đối chọi trong năm năm nhâm thìn nên theo phương tiện của lý lẽ thuế TNDN trị giá bán hai chiếc xe này được xem như là doanh thu nhằm tính thuế TNDN của năm 2016. Vậy doanh nghiệp A sẽ phải kiểm soát và điều chỉnh giảm lợi nhuận của 2 mẫu xe này là 700 triệu vnd trong doanh thu tính thuế trên Tờ khai trường đoản cú quyết toán thuế TNDN của năm 2017.

Vậy công ty A sẽ ghi phần lợi nhuận điều chỉnh bớt là 700 triệu đồng vào tiêu chuẩn này. Phần giảm chi tiêu do điều chỉnh giảm doanh thu được thể lúc này chỉ tiêu “Chi phí của phần lệch giá điều chỉnh giảm” - tiêu chí .

Chỉ tiêu – chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng:

- chỉ tiêu này đề đạt toàn bộ ngân sách chi tiêu trực tiếp liên quan đến việc tạo nên các khoản doanh thu điều chỉnh tăng đã ghi vào chỉ tiêu - những khoản kiểm soát và điều chỉnh tăng doanh thu - của Tờ khai quyết toán thuế TNDN. Những khoản giá cả được điều chỉnh tại chỉ tiêu này đa phần là giá cả giá vốn hàng bán hoặc ngân sách chi tiêu sản xuất sản phẩm. Tiêu chuẩn này cũng phản ánh những khoản túi tiền chiết khấu thương mại dịch vụ được bớt trừ doanh thu theo chuẩn chỉnh mực kế toán, nhưng mà không được giảm trừ doanh thu mà được đưa túi tiền theo công cụ của chính sách thuế TNDN.

Lưu ý:

(i)+ lúc lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN, trường hợp cơ sở marketing điều chỉnh tăng giỏi giảm lệch giá thì cơ sở kinh doanh đồng thời phải tiến hành điều chỉnh tăng tốt giảm giá thành để bảo vệ nguyên tắc chi tiêu phải cân xứng với doanh thu.

(ii)+ khi lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN, cơ sở kinh doanh phải đối chiếu với tờ khai của các thời gian trước để xác minh các khoản doanh thu nào phạt sinh trong thời hạn tài chính bây giờ nhưng đã chuyển vào lệch giá tính thuế của năm kia để tiến hành điều chỉnh phù hợp.

Chỉ tiêu – những khoản điều chỉnh làm bớt lợi nhuận trước thuế khác:

- chỉ tiêu này phản ảnh tổng các khoản điều chỉnh khác ngoài những khoản kiểm soát và điều chỉnh đã nêu tại các chỉ tiêu trường đoản cú mang lại của Tờ khai quyết toán thuế TNDN dẫn đến sút lợi nhuận chịu thuế. Những điều chỉnh này có thể bao gồm:

i) các khoản trích trước vào ngân sách năm trước theo chế độ kế toán nhưng chưa được đưa vào chi phí để xác minh thu nhập chịu đựng thuế do chưa xuất hiện đủ hoá 1-1 chứng từ. Thanh lịch năm sau khoản thời gian các khoản này đã thực chi, cơ sở marketing được quyền đưa các khoản này vào bỏ ra phí. Do các giá thành này sẽ được chuyển vào report kết quả kinh doanh của năm trước nên không được đưa vào report kết quả kinh doanh của năm nay. Vày vậy, cơ sở kinh doanh sẽ tiến hành điều chỉnh tăng giá cả để thể hiện các khoản bỏ ra này.

ii)Khoản lỗ chênh lệch tỉ giá ngoại tệ (thực hiện nay trong năm) vẫn được đưa vào báo cáo kết quả sale của thời gian trước theo cơ chế kế toán nhưng không được ghi thừa nhận vào chi tiêu khi xác minh thu nhập chịu đựng thuế của các thời gian trước do chưa thực hiện.

Ví dụ:

Theo cơ chế tại chính sách kế toán hiện tại hành thì tại thời điểm lập báo cáo tài chủ yếu cuối năm, công ty phải reviews lại khoản nợ ngắn hạn trên theo tỉ giá bán tại ngày cuối năm. Những khoản lãi/lỗ do đánh giá lại khoản nợ ngắn hạn được ghi dấn vào report kết quả kinh doanh trong năm.

Khi lập báo cáo tài chủ yếu năm 2016, doanh nghiệp ghi dìm một khoản lỗ chênh lệch tỉ giá chỉ do đánh giá lại khoản nợ thời gian ngắn trên vào report kết quả marketing một khoản là 155 triệu đồng. Khoản lỗ này không được chuyển vào ngân sách chi tiêu để xác định thu nhập chịu thuế vào năm năm nhâm thìn do chưa tiến hành và công ty đã điều chỉnh giảm chi tiêu khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm 2016.

Do khoản lỗ của khoản nợ ngắn hạn đã đích thực phát sinh trong thời gian 2017 nên công ty được đưa những khoản lỗ đó vào ngân sách chi tiêu để xác định thu nhập chịu đựng thuế của năm 2017. Lúc lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN mang đến năm 2017, công ty phải điều chỉnh tăng lỗ vì chưng chênh lệch tỉ giá hối đoái so với khoản nợ mua hàng trả lờ lững là 155 triệu đồng và ghi vào tiêu chí này. Số liệu này bằng với số lỗ chênh lệch tỉ giá ân hận đoái do review lại số dư của khoản nợ mua sắm và chọn lựa trả lừ đừ đã bị loại bỏ trừ khi tính các khoản thu nhập chịu thuế của năm 2016.

Lưu ý: Chỉ các khoản lỗ phát sinh vày chênh lệch tỉ giá chỉ trong quy trình tiến độ từ khi phát sinh giao dịch cho tới thời điểm được đánh giá lại new được ghi vào tiêu chí này. Chênh lệch tỉ giá chỉ từ khi review lại cho tới thời điểm tiến hành (thực thanh toán) vẫn được diễn tả trong report kết quả kinh doanh trong năm phải không được bao hàm trong tiêu chí này.

Cơ sở kinh doanh phải triển khai việc đo lường và tính toán các khoản lỗ đang phát sinh nhưng chưa đưa vào chi tiêu để xác định thu nhập chịu đựng thuế của năm kia cho từng khoản nợ phải thu, nợ buộc phải trả ngắn hạn có nơi bắt đầu ngoại tệ được triển khai trong năm. Số tổng sẽ được ghi vào tiêu chuẩn này.

iii) giá cả khấu hao các tài sản cố định và thắt chặt là xe xe hơi chở fan từ 9 số ghế trở xuống (trừ: ô tô dùng cho sale vận cài đặt hành khách, marketing du lịch, khách sạn; ô tô dùng để gia công mẫu với lái thử cho marketing ô tô) có mức giá trị thừa trên 1,6 tỷ vnđ đã tiến hành trích khấu hao hết theo chính sách quản lý, sử dụng và trích khấu hao gia tài cố định, mặc dù theo điều khoản thuế TNDN thì doanh nghiệp chỉ được xem vào giá cả được trừ so với phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá bán từ 1,6 tỷ việt nam đồng trở xuống. Do vậy khi lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN, cơ sở marketing phải loại trừ phần chi tiêu trích khấu hao tương xứng với nguyên giá chỉ vượt bên trên 1,6 tỷ đồng để đưa vào tiêu chuẩn B11-Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Như vậy vào trường hợp này trên report kết quả marketing đã thể hiện giá thành trích khấu hao theo chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao gia sản cố định, tuy nhiên khi lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN cơ sở marketing phải sa thải phần chi phí khấu hao ko được trừ khi tính thuế theo lao lý của dụng cụ thuế TNDN

iiii) những khoản thu trường đoản cú cổ tức, lợi nhuận được phân chia từ chuyển động liên doanh link trong nước sau thời điểm đã nộp thuế TNDN.

Trong trường vừa lòng cơ sở sale mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thì khoản thu nhập cá nhân từ lợi nhuận được phân chia (cổ tức) thu được từ các việc sở hữu những cổ phiếu này cũng rất được loại trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế. Riêng thu nhập từ việc chuyển nhượng các cổ phiếu sẽ đề xuất cộng vào thu nhập chịu thuế.

Xem thêm: Mẫu Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Cá Thể Mới Nhất 2021? Hộ Kinh Doanh

iiiii) những khoản thu nhập khác không hẳn chịu thuế theo mức sử dụng của chính phủ nước nhà ví dụ thu nhập từ trái phiếu chủ yếu phủ, công trái ...

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này sẽ dựa vào sổ kế toán cụ thể của phần thu nhập từ chuyển động tài chính và hoạt động đầu tư dài hạn.

Ví dụ:

Công ty A tất cả góp vốn vào một trong những liên doanh, một phù hợp đồng thích hợp tác sale và đồng thời có đầu tư vào cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Trong năm 2017, công ty A được phân chia lợi nhuận từ liên kết kinh doanh là 2 tỉ với từ hợp đồng hợp tác sale là 3 tỉ.

Do liên doanh là 1 pháp nhân tự do có nhiệm vụ nộp thuế TNDN theo phương pháp của quy định trước khi đưa ra trả lợi nhuận đến chủ đầu tư chi tiêu nên công ty A sẽ không hẳn nộp thuế TNDN lần nữa so với phần lợi nhuận nhận thấy từ công ty liên doanh.

Hợp đồng vừa lòng tác sale không nên là pháp nhân nên các bên công ty đối tác tự chịu trách nhiệm về các khoản thuế đối với phần cống phẩm được chia. Bởi vì vậy doanh nghiệp A sẽ phải nộp thuế các khoản thu nhập trên khoản lợi nhuận được chia từ phù hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Vậy lợi tức đầu tư từ hoạt động không ở trong diện chịu đựng thuế TNDN năm 2017 của doanh nghiệp A là 3 tỉ

Công ty A vẫn ghi khoản các khoản thu nhập không chịu thuế là 3 tỉ vào chỉ tiêu này để điều chỉnh giảm các khoản thu nhập chịu thuế.

Chỉ tiêu : Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu – thu nhập chịu thuế từ vận động sản xuất gớm doanh:

- tiêu chuẩn này phản chiếu tổng số thu nhập chịu thuế từ chuyển động kinh doanh và hoạt động khác (không bao gồm thu nhập từ chuyển động chuyển nhượng bất tỉnh sản) và chưa trừ chuyển lỗ của cơ sở marketing trong kỳ tính thuế.

Chú ý:Nếu phần mềm không tự động hóa cập nhật số liệu vào chỉ tiêu này những bạn phải nhập bằng tay vào chỉ tiêu này.Chỉ tiêu này được khẳng định theo công thức: = -

Chỉ tiêu : Phần mềm tự động cập nhật

Chỉ tiêu - Thu nhập chịu thuế: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chỉ tiêu – các khoản thu nhập miễn thuế: là khoản các khoản thu nhập được miễn quanh đó vào các khoản thu nhập tính thuế trong những năm theo hiện tượng của cách thức thuế TNDN. Cố kỉnh thể:

Xem tại đây: Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN

Chỉ tiêu : Phần mềm sẽ tự động cập nhật

Chỉ tiêu – Lỗ trừ hoạt động SXKD được chuyển vào kỳ:

-Phần mềm sẽ tự động cập nhật từ PL 03-2A, các bạn phải chuyển lỗ bên trên phụ lục 03-2A/TNDN.

- Nếu dn bạn năm trước lỗ, năm nay lãi và bạn muốn chuyển lỗ từ năm trước thanh lịch thì bạn phải nhập vào PL 03-2A (Lưu ý: Chỉ chuyển lỗ khi năm có lãi)

Chỉ tiêu - Lỗ từ ủy quyền BĐS được bù trừ với lãi của vận động SXKD:

- chỉ tiêu này phản chiếu số lỗ từ vận động chuyển nhượng bất động sản sau khoản thời gian bù trừ với thu nhập từ vận động chuyển nhượng bất tỉnh sản, ví như bù trừ không hết thì liên tiếp được bù trừ với lãi của chuyển động sản xuất khiếp doanh. Tiêu chuẩn này được rước từ tiêu chuẩn bên trên Phụ lục 03-5/TNDN dĩ nhiên tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Chỉ tiêu – Thu nhập tính thuế: Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu – Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có):

Phần mềm sẽ tự động cập nhật từ PL 03 – 6

- Nếu dn bạn có trích lập quỹ khoa học công nghệ thì các bạn nhập vào PL 03 – 6

Chỉ tiêu : Phần mềm sẽ tự động cập nhật

Chỉ tiêu – các khoản thu nhập tính thuế tính theo thuế suất 22% (bao bao gồm cả thu nhập được áp dụng thuế suất ưu đãi):

Chỉ tiêu – các khoản thu nhập tính thuế tính theo thuế suất 20% (bao có cả các khoản thu nhập được vận dụng thuế suất ưu đãi):

- Là các khoản thu nhập tính thuế của những doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo khí cụ của điều khoản Việt phái mạnh (kể cả hợp tác và ký kết xã, đơn vị chức năng sự nghiệp) hoạt động sản xuất, marketing hàng hoá, dịch vụ thương mại có tổng doanh thu năm không thật 20 tỷ đồng.

Chú ý: sau khi đã xác định được thuế suất của DN, Nếu lộ diện chỉ tiêu C4 dương -> Thì các bạn phải nhập bằng tay số tiền ởChỉ tiêu vào phía trên (Chỉ tiêu C8)

Chỉ tiêu – các khoản thu nhập tính thuế theo thuế suất không ưu đãi:

- Là thu nhập cá nhân tính thuế từ vận động tìm kiếm, thăm dò, khai quật dầu khí tại nước ta hoặc tự các chuyển động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, thương mại & dịch vụ không khuyến mãi khác.

Chỉ tiêu – Thuế suất không ưu tiên khác (%):

- tiêu chuẩn này phản ảnh thuế suất đối với vận động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý và hiếm (bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, khu đất hiếm trừ dầu khí) là 50%; trường hợp những mỏ tài nguyên quý và hiếm có từ bỏ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện tài chính xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn nằm trong danh mục địa phận ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp phát hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của thiết yếu phủ áp dụng thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp 40%.

Chỉ tiêu : Phần mềm sẽ tự động cập nhât.

Chỉ tiêu - Thuế TNDN chênh lệch do vận dụng mức thuế suất ưu đãi:

- Cơ sở kinh doanh được hưởng tự xác định các điều kiện được tận hưởng thuế suất ưu đãi, nấc thuế suất được hưởng, số chênh lệch do được hưởng mức thuế suất khác những mức thuế suất thuế TNDN không ưu tiên nêu trên.

Chỉ tiêu - Thuế TNDN được miễn, sút trong kỳ:

- Cơ sở sale tự khẳng định các đk được miễn thuế, mức miễn bớt thuế và thời hạn miễn giảm thuế theo điều khoản của giải pháp thuế TNDN tại những Phụ lục (Phụ lục số 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN.

Chỉ tiêu - Số thuế TNDN được miễn, sút theo Hiệp định:

- tiêu chuẩn này phản chiếu số thuế TNDN được miễn, sút theo hiệp nghị tránh đánh thuế nhì lần của nước cam kết kết hiệp định với Việt Nam.

Chỉ tiêu - Số thuế được miễn, giảm không theo Luật thuế TNDN:

- tiêu chí này phải ánh số thuế TNDN được miễn, bớt theo Nghị quyết, quyết định của Thủ tướng chính phủ nước nhà và các trường hòa hợp được miễn, giảm khác không áp theo Luật thuế TNDN.

Chỉ tiêu - Số thuế các khoản thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ vào kỳ tính thuế:

- chỉ tiêu này phản ánh số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được phép bớt trừ vào số thuế TNDN của vận động sản xuất sale trong kỳ.

Chỉ tiêu - Thuế TNDN từ vận động chuyển nhượng bất tỉnh sản:

- chỉ tiêu này phản ảnh số thuế TNDN phạt sinh cần nộp từ vận động chuyển nhượng bđs trong kỳ tính thuế cùng được xác minh căn cứ tiêu chí trên Phụ lục 03-5/TNDN kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Chỉ tiêu - Thuế TNDN đề xuất nộp không giống (nếu có):

- tiêu chuẩn này phản ảnh số thuế TNDN buộc phải nộp trường đoản cú các hoạt động khác ngoài hoạt động SXKD và vận động chuyển nhượng bất động sản nêu trên.

- Ví dụ: Theo hiện tượng của phương pháp thuế TNDN thì vào thời hạn 5 năm, kể từ khi trích lập, trường hợp Quỹ phát triển khoa học tập và công nghệ không được thực hiện hoặc áp dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp yêu cầu nộp giá cả nhà nước phần thuế TNDN tính bên trên khoản thu nhập cá nhân đã trích lập quỹ cơ mà không áp dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi tạo ra từ số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp đó. Thuế suất thuế TNDN dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho bạn trong thời hạn trích lập quỹ. Công ty lớn tự xác định số thuế TNDN tính trên phần các khoản thu nhập đã trích lập quỹ nhưng mà không sử dụng hoặc áp dụng không đúng mục đích để điều bào tiêu chuẩn này.

Chỉ tiêu : Số thuế TNDN đã tạm nộp vào năm: Phần mềm tự động câp nhật.

Chỉ tiêu - Thuế TNDN của chuyển động sản xuất khiếp doanh:

- tiêu chí này đề đạt số thuế TNDN lâm thời nộp trong thời điểm của vận động SXKD, chính là số thuế TNDN còn lại sau thời điểm đã bù trừ hết với các khoản thuế nợ năm trước chốt cho 31/1(năm tài bao gồm trùng năm dương lịch) và những khoản thuế vạc sinh trong thời hạn từ hoạt động SXKD.- các chứng từ bỏ nộp thuế được tính từ ngày đầu xuân năm mới tài chính cho đến ngày đồ vật 30 kể từ ngày dứt năm tài chính.

Chú ý: Các bạn phải nhập bằng tay vào chỉ tiêu này (Các bạn tự tính mặt ngoài rồi nhập vào đây nhé)

Ví dụ:Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng. Trong thời gian 2017có các chứng từ nộp tiền thuế TNDN của vận động sản xuất sale như sau:

=> Chỉ cộng số tiền thuế TNDN mà lại tạm nộp những năm nhé. Còn số tiền thuế TNDN nộp của năm ngoái hoặc tầm nã thu ... Thì không được nhập vào CHỈ TIÊU E1 này nhé.Vậy số thuế TNDN lâm thời nộp trong những năm 2017 của vận động sản xuất marketing để ghi vào chỉ tiêu được xác minh bằng: 25+30+40+15 = 110 triệu đồng.

Chỉ tiêu - Thuế TNDN từ vận động chuyển nhượng không cử động sản:

- riêng biệt quyết toán thuế năm 2014, số thuế TNDN tạm thời nộp trong thời điểm được khẳng định trên cơ sở số kê khai lâm thời tính của 3 quý trong năm năm trước và số thuế còn lại sau thời điểm đã bù trừ không còn với những khoản thuế nợ năm ngoái chốt cho 31/1(năm tài thiết yếu trùng năm dương lịch) và những khoản thuế phạt sinh trong những năm của chuyển động chuyển nhượng bất động.

Chỉ tiêu - Thuế TNDN cần nộp khác (nếu có):

- tiêu chí này phản chiếu số thuế TNDN trợ thì nộp trong năm từ các hoạt động khác ngoài vận động SXKD và vận động chuyển nhượng bđs nêu trên sau khoản thời gian đã bù trừ hết với những khoản thuế nợ thời gian trước chốt đến 31/1(năm tài thiết yếu trùng năm dương lịch) và những khoản thuế vạc sinh trong thời hạn có cùng tiểu mục.

Cuối cùng:

- sau khi kê khai kết thúc các bạn chỉ cần niềm nở đến 2 chỉ tiêu đó là: Chỉ tiêu và Chỉ tiêu

- Nếu chỉ tiêu mà dương: Đây là số tiền thuế TNDN mà dn phải nộp

- Nếu tiêu chuẩn mà âm (ở vào ngoặc): Đây là số tiền thuế TNDN mà dn nộp thừa. (Không phải nộp, các bạn có thể làm thủ tục hoàn hoặc chuyển lịch sự kỳ sau).

Chỉ tiêu : Đây là số tiền chênh lệch giữa số thuế TNDN còn phải nộp (ở chỉ tiêu G) cùng với 20% số thuế TNDN phải nộp (ở chỉ tiêu H).

- Nếu tiêu chí : Mà âm thì không sao. Nếu dương: Thì các bạn sẽ bạn bị phạt chậm nộp số tiền này. Công thức tính số tiền phạt này được thể hiện rõ tại Chỉ tiêu

Như vậy:

- Nếu 2 tiêu chí và tiêu chí mà dương thì các bạn phải cộng tổng số tiền ở 2 chỉ tiêu G + mét vuông để đi nộp

Ví dụ:

Công ty bạn trong thời điểm đã tạm nộp là 110 tr (có chứng từ nộp tiền nhé tức là có giấy nộp chi phí vào chi phí nhà nước). Nhập số tiền này vào Chỉ tiêu E1: 110tr

- tuy vậy Chỉ tiêu D là: 171tr (Số tiền phải nộp theo tờ khai quyết toán)

-> Tức là dn bạn phải nộp thêm 61tr nữa. Số tiền này thể hiện bên trên Chỉ tiêu G: 61tr

=> Như vậy sẽ xuất hiện Chỉ tiêu H: 171tr x 20% = 34,2tr (Đây là 20% của số thuế phải nộp theo quyết toán).

=> Xuất hiện Chỉ tiêu I = G – H = 61tr – 34,2tr = 26,8tr.

Đồng thời: dn bạn bị tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế chênh lệch từ 20% trờ lên ở Chỉ tiêu I: 26,8tr