Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Hđnd Và Ubnd

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 31/2004/QH11

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004


LUẬT

BANHÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộnghoà xóm hội chủ nghĩa việt nam năm 1992 đã có được sửa đổi, bổ sung cập nhật theo Nghị quyếtsố 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp lắp thêm 10;

Luật này công cụ thẩm quyền,trình tự, thủ tục ban hành văn phiên bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷban nhân dân.

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vănbản quy bất hợp pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban dân chúng

1. Văn bạn dạng quy phi pháp luật củaHội đồng nhân dân, Uỷ ban quần chúng là văn phiên bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhândân ban hành theo thẩm quyền, trình tự, giấy tờ thủ tục do phương tiện này quy định, trong đócó luật lệ xử sự chung, có hiệu lực thực thi hiện hành trong phạm vi địa phương, được bên nước bảođảm thực hiện nhằm mục tiêu điều chỉnh những quan hệ xã hội sống địa phương theo định hướngxã hội chủ nghĩa.

Bạn đang xem: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hđnd và ubnd

2. Văn phiên bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân được ban hành dưới hình thức nghị quyết. Văn bản quy phạm phápluật của Uỷ ban quần chúng. # được phát hành dưới hình thức quyết định, chỉ thị.

Điều 2. Phạmvi ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

1. Hội đồng quần chúng ban hànhvăn bạn dạng quy phạm pháp luật giữa những trường hợp sau đây:

a) ra quyết định những công ty trương,chính sách, phương án nhằm bảo vệ thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơquan bên nước cung cấp trên;

b) quyết định kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, bình an ở địa phương;

c) quyết định biện pháp nhằm mục đích ổnđịnh và nâng cao đời sống của nhân dân, kết thúc nhiệm vụ cấp trên giao cho;

d) quyết định trong phạm vi thẩmquyền được giao các chủ trương, giải pháp có đặc điểm đặc thù cân xứng với điềukiện phạt triển tài chính - xã hội của địa phương nhằm mục tiêu phát huy tiềm năng của địaphương, nhưng mà không được trái với những văn bản quy phi pháp luật của cơ quannhà nước cung cấp trên;

đ) Văn bạn dạng của phòng ban nhà nướccấp bên trên giao cho Hội đồng nhân dân phương tiện một vụ việc cụ thể.

2. Uỷ ban nhân dân phát hành vănbản quy phạm pháp luật trong những trường hợp sau đây:

a) Để thi hành Hiến pháp, luật,văn bạn dạng của phòng ban nhà nước cấp cho trên, quyết nghị của Hội đồng dân chúng cùngcấp về phân phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội, củng vậy quốc phòng, an ninh;

b) Để thực hiện chức năng quảnlý bên nước làm việc địa phương và thực hiện các chế độ khác trên địa bàn;

c) Văn bạn dạng của cơ quan nhà nướccấp trên giao đến Uỷ ban nhân dân phương pháp một vấn đề cụ thể.

Điều 3. Tínhhợp hiến, phù hợp pháp, tính thống duy nhất của văn bạn dạng quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Uỷ ban dân chúng trong hệ thống pháp luật

1. Văn phiên bản quy phi pháp luật củaHội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phải cân xứng với Hiến pháp, quy định và văn bảnquy bất hợp pháp luật của cơ sở nhà nước cấp trên, bảo đảm tính thống nhất, thứbậc hiệu lực pháp lý của văn bản trong khối hệ thống pháp luật; văn bạn dạng quy phạm phápluật của Uỷ ban quần chúng còn phải phù hợp với nghị quyết của Hội đồng nhân dâncùng cấp.

2. Văn bạn dạng quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân, Uỷ ban quần chúng. # trái với Hiến pháp, cơ chế và văn bản quy phạmpháp công cụ của ban ngành nhà nước cung cấp trên, văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật của Uỷ bannhân dân trái cùng với văn bản quy bất hợp pháp luật của Hội đồng dân chúng cùng cấp cho phảiđược cơ sở nhà nước, cá nhân có thẩm quyền đúng lúc đình chỉ việc thi hành,sửa đổi, hủy quăng quật hoặc kho bãi bỏ.

Điều 4. Thamgia góp chủ ý về dự thảo văn bản quy bất hợp pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷban nhân dân

1. Mặt trận Tổ quốc nước ta vàcác tổ chức thành viên của khía cạnh trận, cơ quan, tổ chức triển khai khác và cá nhân có quyềntham gia góp chủ ý xây dựng văn phiên bản quy bất hợp pháp luật của Hội đồng nhân dân,Uỷ ban nhân dân.

2. Trong quy trình xây dựng vănbản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, cơ quan hữu quancó trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tạikhoản 1 Điều này gia nhập góp ý kiến vào dự thảo văn bản.

3. Căn cứ vào đặc điểm và nộidung của dự thảo văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhândân, cơ quan hữu quan phải tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng người sử dụng chịu sự tácđộng thẳng của văn bản trong phạm vi cùng với hiệ tượng thích hợp.

4. Cơ quan lấy chủ ý có tráchnhiệm nghiên cứu tiếp thu ý kiến để chỉnh lý dự thảo văn bản.

Điều 5. Hiệulực của văn phiên bản quy bất hợp pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

Văn bản quy phạm pháp luật của Hộiđồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân đề xuất quy định hiệu lực về thời gian, không gianvà đối tượng người tiêu dùng áp dụng.

Điều 6. Ngônngữ của văn bạn dạng quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

1. Văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân, Uỷ ban quần chúng được thể hiện bằng tiếng Việt.

Ngôn ngữ sử dụng trong văn bảnphải chủ yếu xác, phổ thông, cách miêu tả phải rõ ràng, dễ dàng hiểu; so với thuậtngữ trình độ cần khẳng định rõ văn bản thì yêu cầu được giải thích trong văn bản.

2. Văn phiên bản quy phi pháp luật củaHội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân rất có thể được dịch ra tiếng dân tộc bản địa thiểu số.Việc dịch văn bạn dạng quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ratiếng dân tộc bản địa thiểu số vày Uỷ ban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ươngquy định.

3. Văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân hoàn toàn có thể được dịch ra tiếngnước ngoài. Câu hỏi dịch văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ bannhân dân ra tiếng quốc tế do chính phủ nước nhà quy định.

Điều 7. Số,ký hiệu của văn phiên bản quy bất hợp pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban quần chúng

1. Văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật doHội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phát hành phải được khắc số thứ tự thuộc vớinăm ban hành và cam kết hiệu cho từng các loại văn bản.

Việc viết số thứ tự yêu cầu bắt đầutừ số 01 theo từng nhiều loại văn phiên bản cùng với năm phát hành loại văn bạn dạng đó.

Ký hiệu của văn phiên bản quy phạmpháp cơ chế của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban dân chúng được thu xếp như sau: số thứtự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của nhiều loại văn bạn dạng - thương hiệu viết tắt của cơquan ban hành văn bản.

2. Tên viết tắt của một số loại văn bảnvà cơ quan phát hành văn bạn dạng được luật như sau:

a) quyết nghị viết tắt là NQ,quyết định viết tắt là QĐ, chỉ thị viết tắt là CT;

b) Hội đồng quần chúng. # viết tắt làHĐND, Uỷ ban dân chúng viết tắt là UBND.

Điều 8. ĐăngCông báo, niêm yết, đưa tin, giữ hộ và tàng trữ văn bản

1. Văn phiên bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc tw (sauđây gọi bình thường là Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) buộc phải được đăngCông báo cung cấp tỉnh. Việc đăng công báo văn bạn dạng quy phi pháp luật của Hội đồngnhân dân, Uỷ ban nhân dân cung cấp tỉnh được thực hiện theo vẻ ngoài của chủ yếu phủ.

Văn bản đăng Công báo có mức giá trịnhư phiên bản gốc.

Uỷ ban nhân dân cung cấp tỉnh chịutrách nhiệm cai quản Công báo.

2. Văn bản quyphạm luật pháp của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân bắt buộc được đưa tin trêncác phương tiện tin tức đại chúng ở địa phương.

Văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật của Hộiđồng nhân dân, Uỷ ban quần chúng. # huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc thức giấc (sauđây gọi phổ biến là Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện), văn bản quyphạm điều khoản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sauđây gọi chung là Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp cho xã) nên được niêm yếttại trụ sở của cơ quan ban hành và những vị trí khác do quản trị Uỷ ban nhândân cùng cấp cho quyết định.

3. Văn bạn dạng quy phi pháp luật củaHội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cần được gởi đến những cơ quan công ty nước cấptrên trực tiếp, các cơ quan tất cả thẩm quyền giám sát, kiểm tra, những cơ quan, tổchức, cá nhân hữu quan sống địa phương chậm nhất là cha ngày, tính từ lúc ngày Hội đồngnhân dân thông qua hoặc quản trị Uỷ ban nhân dân ký ban hành. Văn phiên bản quy phạmpháp khí cụ của Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh bắt buộc được gửi mang lại Uỷ ban hay vụQuốc hội và bao gồm phủ; văn bản quy phi pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ bannhân dân cấp tỉnh đề xuất được gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội.

4. Văn bạn dạng quyphạm lao lý của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân nên được tàng trữ theoquy định của điều khoản về lưu lại trữ.

Điều 9. Giámsát, bình chọn văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

1. Uỷ ban hay vụ Quốc hội,Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu qh trong phạm vi nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi củamình thống kê giám sát văn phiên bản quy bất hợp pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.

2. Bao gồm phủ, Bộ, cơ sở ngangbộ, cơ sở thuộc cơ quan chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính bản thân mình kiểm travăn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.

3. Hội đồng nhân dân, thường xuyên trựcHội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, chủ tịch Uỷ bannhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, bình chọn văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp cho dưới trực tiếp;Hội đồng nhân dân thống kê giám sát văn phiên bản quy phi pháp luật của Uỷ ban quần chúng cùngcấp.

4. Trận mạc Tổ quốc việt nam vàcác tổ chức thành viên của khía cạnh trận, cơ quan, tổ chức khác với nhân dân địaphương tham gia thống kê giám sát văn phiên bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷban nhân dân và đề nghị với cơ quan, cá thể có thẩm quyền xử lý văn bạn dạng quyphạm pháp luật trái pháp luật.

5. Câu hỏi giámsát, soát sổ văn bạn dạng quy phạm pháp luật và xử lý văn phiên bản quy phi pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Uỷ ban quần chúng khi gồm vi phạm pháp luật được thực hiệntheo pháp luật của pháp luật.

Điều 10. Ràsoát, khối hệ thống hoá văn phiên bản quy bất hợp pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ bannhân dân

1. Văn phiên bản quy phi pháp luật củaHội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cần được tiếp tục rà thẩm tra và chu trình hệthống hoá.

2. Uỷ ban nhân dân có trách nhiệmtổ chức việc rà soát, khối hệ thống hoá các văn phiên bản quy phi pháp luật của bản thân vàcủa Hội đồng nhân dân thuộc cấp.

3. Cơ quan tứ pháp ở trong Uỷ bannhân dân (sau đây hotline là cơ quan tư pháp) có trọng trách chủ trì, phối hợp với cáccơ quan, tổ chức hữu quan góp Uỷ ban quần chúng. # cùng cung cấp rà soát, khối hệ thống hoávăn phiên bản quy bất hợp pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp mình đểkịp thời ý kiến đề xuất sửa đổi, vấp ngã sung, vậy thế, diệt bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉviệc thi hành.

Điều 11. Sửađổi, xẻ sung, vắt thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quyphạm pháp phép tắc của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

1. Văn bạn dạng quy phi pháp luật doHội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành chỉ được sửa đổi, xẻ sung, cầm cố thế,hủy bỏ, huỷ bỏ bằng văn bản của bao gồm Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân vẫn banhành văn bản đó hoặc bị đình chỉ bài toán thi hành, bỏ bỏ, huỷ bỏ bằng văn bạn dạng củacơ quan, cá thể có thẩm quyền.

2. Văn phiên bản sửa đổi, xẻ sung,thay thế, diệt bỏ, huỷ bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác bắt buộc xác địnhrõ tên văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bửa sung, cầm thế,hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ vấn đề thi hành.

Chương 2:

NỘI DUNG VĂN BẢN QUY PHẠMPHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN

Mục 1: NỘIDUNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Điều 12. Nộidung nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

1. Quyết nghị của Hội đồng nhândân tỉnh giấc được phát hành để quyết định chủ trương, chính sách, giải pháp trongcác nghành nghề kinh tế, giáo dục, y tế, thôn hội, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao thểthao, công nghệ và công nghệ, tài nguyên cùng môi trường, quốc phòng, an ninh,trật tự, bình an xã hội, thực hiện chế độ dân tộc và chính sách tôn giáo,thi hành pháp luật, xây dựng cơ quan ban ngành địa phương và cai quản địa giới hànhchính trên địa phận tỉnh hình thức tại những điều 11, 12, 13, 14,15, 16 với 17 của Luật tổ chức triển khai Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cùng cácvăn bản quy phạm pháp luật không giống có liên quan của cơ quan nhà nước cấp cho trên.

2. Nghị quyết của Hội đồng nhândân thành phố trực thuộc tw được phát hành để đưa ra quyết định chủ trương,chính sách, biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này và công ty trương, thiết yếu sách,biện pháp không giống về xây dựng, cách tân và phát triển đô thị trên địa phận thành phố dụng cụ tạiĐiều 18 của Luật tổ chức triển khai Hội đồng nhân dân cùng Uỷ ban nhân dânvà những văn bản quy bất hợp pháp luật khác có liên quan của cơ sở nhà nước cấptrên.

Điều 13. Nộidung quyết định của Uỷ ban nhân dân cung cấp tỉnh

1. Ra quyết định của Uỷ ban nhândân thức giấc được ban hành để thực hiện chủ trương, bao gồm sách, phương án trong cáclĩnh vực ghê tế, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi, khu đất đai, côngnghiệp, tiểu bằng tay thủ công nghiệp, giao thông vận tải vận tải, xây dựng, làm chủ và pháttriển đô thị, mến mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục đào tạo và đào tạo, văn hoá, thôngtin, thể dục thể thao, y tế, buôn bản hội, kỹ thuật và công nghệ, tài nguyên với môitrường, quốc phòng, an ninh, trơ trọi tự, an toàn xã hội, thực hiện cơ chế dântộc và cơ chế tôn giáo, thực hành pháp luật, xây dựng tổ chức chính quyền địa phươngvà thống trị địa giới hành thiết yếu trên địa phận tỉnh dụng cụ tại các điều82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 cùng 95 của Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Uỷ ban dân chúng và các văn phiên bản quy phạm pháp luật không giống cóliên quan của ban ngành nhà nước cấp trên.

2. Quyết định của Uỷ ban nhândân thành phố trực thuộc trung ương được phát hành để thực hiện chủ trương,chính sách, biện pháp quy định trên khoản 1 Điều này và tiến hành chủ trương,chính sách, phương án khác về xây dựng, thống trị và cách tân và phát triển đô thị bên trên địabàn tp quy định tại Điều 96 của Luật tổ chức Hội đồngnhân dân cùng Uỷ ban nhân dân và các văn bạn dạng quy phạm pháp luật khác có liênquan của cơ quan nhà nước cấp cho trên.

Điều 14. Nộidung chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cung cấp tỉnh

Chỉ thị của Uỷ ban quần chúng cấptỉnh được phát hành để quy định biện pháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động, đôn đốcvà kiểm tra buổi giao lưu của cơ quan, đơn vị trực thuộc và của Hội đồng nhân dân,Uỷ ban nhân dân cấp cho dưới vào việc thực hiện văn bạn dạng của phòng ban nhà nước cấptrên, của Hội đồng quần chúng cùng cấp cho và ra quyết định của mình.

Mục 2:NỘIDUNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Điều 15. Nộidung nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện

1. Quyết nghị của Hội đồng nhândân thị xã được ban hành để ra quyết định chủ trương, biện pháp trong các lĩnh vựckinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể thao thể thao, làng mạc hội, đờisống, công nghệ và công nghệ, tài nguyên cùng môi trường, quốc phòng, an ninh,trật tự, bình an xã hội, thực hiện cơ chế dân tộc và chế độ tôn giáo,thi hành pháp luật, xây dựng tổ chức chính quyền địa phương và làm chủ địa giới hànhchính trên địa phận huyện mức sử dụng tại những điều 19, 20, 21, 22,23, 24 với 25 của Luật tổ chức triển khai Hội đồng nhân dân với Uỷ ban nhân dân với cácvăn phiên bản quy phi pháp luật khác có tương quan của ban ngành nhà nước cấp cho trên.

2. Quyết nghị của Hội đồng nhândân quận được phát hành để đưa ra quyết định chủ trương, giải pháp quy định trên khoản 1Điều này và nhà trương, giải pháp khác về xây dựng, trở nên tân tiến đô thị bên trên địabàn quận qui định tại Điều 26 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dânvà Uỷ ban nhân dân và các văn bản quy phi pháp luật không giống có tương quan củacơ quan bên nước cấp cho trên.

3. Quyết nghị của Hội đồng nhândân thị xã, tp thuộc thức giấc được phát hành để ra quyết định chủ trương, biệnpháp phương pháp tại khoản 1 Điều này và chủ trương, phương án khác về xây dựng,phát triển thị xã, thành phố thuộc tỉnh hình thức tại Điều 27 củaLuật tổ chức triển khai Hội đồng nhân dân cùng Uỷ ban quần chúng và những văn phiên bản quy phạmpháp hình thức khác có liên quan của ban ngành nhà nước cấp trên.

4. Quyết nghị của Hội đồng nhândân thị xã thuộc địa phận hải đảo được ban hành để ra quyết định chủ trương, biệnpháp chế độ tại khoản 1 Điều này và chủ trương, phương án khác về xây dựng,phát triển hải hòn đảo quy định tại Điều 28 của Luật tổ chức triển khai Hộiđồng nhân dân và Uỷ ban dân chúng và những văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật không giống cóliên quan lại của cơ quan nhà nước cung cấp trên.

Điều 16. Nộidung đưa ra quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp cho huyện

1. Ra quyết định của Uỷ ban nhândân thị trấn được ban hành để thực hiện chủ trương, biện pháp trong các lĩnh vựckinh tế, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi, khu đất đai, công nghiệp,tiểu bằng tay nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, yêu quý mại, dịch vụ, dulịch, giáo dục, y tế, xóm hội, văn hoá, thông tin, thể thao thể thao, kỹ thuật vàcông nghệ, tài nguyên cùng môi trường, quốc phòng, an ninh, đơn thân tự, an toàn xãhội, thực hiện chế độ dân tộc và chính sách tôn giáo, thực hiện pháp luật,xây dựng cơ quan ban ngành địa phương và quản lý địa giới hành bao gồm trên địa bànhuyện cơ chế tại các điều 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,104, 105, 106 và 107 của Luật tổ chức triển khai Hội đồng nhân dân và Uỷ ban dân chúng vàcác văn phiên bản quy bất hợp pháp luật khác có liên quan của ban ngành nhà nước cấp trên.

2. Quyết định của Uỷ ban nhândân quận được phát hành để tiến hành chủ trương, phương án quy định tại khoản 1Điều này và tiến hành chủ trương, phương án khác về xây dựng, cải tiến và phát triển đô thịtrên địa bàn quận chế độ tại Điều 109 của Luật tổ chức triển khai Hộiđồng nhân dân và Uỷ ban quần chúng và các văn phiên bản quy bất hợp pháp luật khác cóliên quan lại của cơ sở nhà nước cung cấp trên.

3. Quyết định của Uỷ ban nhândân thị xã, tp thuộc tỉnh giấc được phát hành để tiến hành chủ trương, biệnpháp hiện tượng tại khoản 1 Điều này và triển khai chủ trương, biện pháp khác vềxây dựng, cải cách và phát triển thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định tại Điều108 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân cùng Uỷ ban quần chúng và những văn bảnquy phi pháp luật không giống có tương quan của cơ sở nhà nước cung cấp trên.

4. Quyết định của Uỷ ban nhândân huyện thuộc địa bàn hải đảo được ban hành để thực hiện chủ trương, biệnpháp khí cụ tại khoản 1 Điều này và thực hiện chủ trương, phương án khác vềxây dựng, phát triển hải hòn đảo quy định trên Điều 110 của quy định tổchức Hội đồng nhân dân với Uỷ ban nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luậtkhác có liên quan của cơ sở nhà nước cấp cho trên.

Điều 17. Nộidung chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cung cấp huyện

Chỉ thị của Uỷ ban dân chúng cấphuyện được phát hành để quy định biện pháp chỉ đạo, kiểm tra buổi giao lưu của cơquan, đơn vị chức năng trực thuộc và của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp cho xã trongviệc tiến hành văn phiên bản của cơ quan nhà nước cấp cho trên, của Hội đồng nhân dâncùng cấp và ra quyết định của mình.

Mục 3: NỘIDUNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Điều 18. Nộidung nghị quyết của Hội đồng nhân dân cung cấp xã

1. Nghị quyết của Hội đồng nhândân xã, thị xã được ban hành để quyết định chủ trương, biện pháp trong số lĩnhvực gớm tế, giáo dục, y tế, xã hội, đời sống, văn hoá, thông tin, thể thao thể thao,bảo vệ tài nguyên với môi trường, quốc phòng, an ninh, đơn lẻ tự, bình an xã hội,thực hiện chính sách dân tộc và chế độ tôn giáo, thi hành pháp luật, xâydựng tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn xã, thị xã quy định tại các điều 29, 30, 31, 32, 33 cùng 34 của Luật tổ chức Hội đồng quần chúng vàUỷ ban nhân dân và những văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan của cơquan đơn vị nước cung cấp trên.

2. Quyết nghị của Hội đồng nhândân phường được phát hành để quyết định chủ trương, phương án quy định trên khoản1 Điều này và chủ trương, biện pháp khác về xây dựng, cách tân và phát triển đô thị trênđịa bàn phường qui định tại Điều 35 của Luật tổ chức triển khai Hội đồngnhân dân với Uỷ ban quần chúng. # và những văn bản quy bất hợp pháp luật khác gồm liênquan của ban ngành nhà nước cấp trên.

Điều 19. Nộidung ra quyết định của Uỷ ban nhân dân cung cấp xã

1. đưa ra quyết định của Uỷ ban nhândân xã, thị xã được phát hành để thực hiện chủ trương, biện pháp trong cáclĩnh vực khiếp tế, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi, tè thủ côngnghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, giáo dục, y tế, buôn bản hội, văn hoá, thể dụcthể thao, quốc phòng, an ninh, cô đơn tự, an toàn xã hội, tiến hành chính sáchdân tộc và cơ chế tôn giáo, thi hành pháp luật trên địa bàn xã, thị trấnquy định tại những điều 111, 112, 113, 114, 115, 116 và 117 củaLuật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban quần chúng và các văn bạn dạng quy phạmpháp phương pháp khác có tương quan của cơ sở nhà nước cung cấp trên.

2. đưa ra quyết định của Uỷ ban nhândân phường được phát hành để tiến hành chủ trương, phương án quy định trên khoản1 Điều này và thực hiện chủ trương, phương án khác về xây dựng, cải cách và phát triển đôthị trên địa phận phường phương pháp tại Điều 118 của mức sử dụng tổ chứcHội đồng nhân dân với Uỷ ban quần chúng. # và những văn bạn dạng quy phi pháp luật kháccó tương quan của cơ sở nhà nước cấp trên.

Điều 20. Nộidung chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cung cấp xã

Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấpxã được ban hành để quy định phương án chỉ đạo, kiểm tra hoạt động vui chơi của cơ quan,tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi thống trị trong việc triển khai văn phiên bản của cơ quannhà nước cấp cho trên, của Hội đồng nhân dân cùng cung cấp và đưa ra quyết định của mình.

Chương2:

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠNTHẢO, BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Mục 1:TRÌNHTỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Điều 21. Lập,thông qua và kiểm soát và điều chỉnh chương trình xây đắp nghị quyết của Hội đồng nhân dâncấp tỉnh

1. Chương trình thành lập nghịquyết hằng năm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được xây dựng căn cứ vào đườnglối, công ty trương, chính sách của Đảng, kế hoạch phát triển tài chính - xóm hội,quốc phòng, an ninh, yêu thương cầu quản lý nhà nước sống địa phương, bảo đảm thực hiệncác văn phiên bản của cơ quan nhà nước cung cấp trên, đảm bảo an toàn các quyền và nhiệm vụ củacông dân ở địa phương.

2. Hay trựcHội đồng nhân dân nhà trì, phối hợp với Uỷ ban quần chúng lập dự loài kiến chương trìnhxây dựng nghị quyết của Hội đồng quần chúng. # trình Hội đồng dân chúng quyết địnhtại kỳ họp cuối năm.

3. Trong trườnghợp cần điều chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng quần chúng. # thìThường trực Hội đồng quần chúng. # phối phù hợp với Uỷ ban nhân dân điều chỉnh và báocáo Hội đồng quần chúng. # tại kỳ họp ngay gần nhất.

4. Thường trực Hội đồng nhân dâncó trách nhiệm tổ chức tiến hành chương trình chế tạo nghị quyết của Hội đồngnhân dân cùng phân công Ban của Hội đồng quần chúng. # thẩm tra dự thảo nghị quyết.

Điều 22. Soạnthảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh

1. Dự thảo nghị quyết của Hội đồngnhân dân cấp cho tỉnh bởi vì Uỷ ban quần chúng trình hoặc vì cơ quan, tổ chức khác trìnhtheo sự phân công của thường trực Hội đồng nhân dân.

2. Cơ quan trình dự thảo nghịquyết tổ chức triển khai việc biên soạn thảo hoặc phân công phòng ban soạn thảo.

3. Ban ngành soạn thảo bao gồm cácnhiệm vụ sau đây:

a) Khảo sát, reviews thực trạngquan hệ xã hội nghỉ ngơi địa phương liên quan đến dự thảo; nghiên cứu và phân tích đường lối, chủtrương, chế độ của Đảng, văn bản của cơ sở nhà nước cấp cho trên và thôngtin, tư liệu có liên quan đến dự thảo;

b) gây ra dự thảo và tờ trìnhdự thảo nghị quyết; xác minh văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản dự kiến sửađổi, bửa sung, cố gắng thế, diệt bỏ, bến bãi bỏ;

c) Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thuý kiến và chỉnh lý dự thảo nghị quyết.

Điều 23. Lấyý loài kiến về dự thảo quyết nghị của Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh

Căn cứ vào tính chất và nội dungcủa dự thảo nghị quyết, cơ quan soạn thảo tổ chức triển khai lấy chủ ý của cơ quan, tổ chứchữu quan, đối tượng chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của nghị quyết.

Cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan tiền được lấyý kiến tất cả trách nhiệm trả lời bằng văn bạn dạng trong thời hạn năm ngày, tính từ lúc ngàynhận được dự thảo nghị quyết.

Trong trường vừa lòng lấy chủ kiến củađối tượng chịu đựng sự tác động ảnh hưởng trực tiếp của nghị quyết thì ban ngành lấy chủ kiến cótrách nhiệm xác định những vụ việc cần mang ý kiến, showroom nhận chủ kiến và dànhít tốt nhất bảy ngày, tính từ lúc ngày tổ chức lấy chủ ý để các đối tượng người tiêu dùng được mang ýkiến góp ý vào dự thảo nghị quyết.

Điều 24. Thẩmđịnh dự thảo quyết nghị của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bởi vì Uỷ ban dân chúng cùngcấp trình

1. Dự thảo nghị quyết của Hội đồngnhân dân cấp cho tỉnh vì chưng Uỷ ban quần chúng cùng cấp cho trình buộc phải được cơ quan tư phápcùng cấp cho thẩm định trước lúc trình Uỷ ban nhân dân.

Chậm duy nhất là mười lăm ngày trướcngày Uỷ ban dân chúng họp, cơ quan soạn thảo buộc phải gửi làm hồ sơ dự thảo quyết nghị đếncơ quan tư pháp để thẩm định.

2. Làm hồ sơ gửi đánh giá và thẩm định bao gồm:

a) Công văn yêu ước thẩm định;

b) Tờ trình và dự thảo nghị quyết;

c) bạn dạng tổng hợp chủ kiến về dự thảonghị quyết;

d) các tài liệu có liên quan.

3. Phạm vi đánh giá và thẩm định bao gồm:

a) Sự yêu cầu thiết phát hành nghịquyết;

b) Đối tượng, phạm vi điều chỉnhcủa dự thảo nghị quyết;

c) Tính phù hợp hiến, hợp pháp vàtính thống duy nhất của dự thảo nghị quyết với khối hệ thống pháp luật;

d) Ngôn ngữ, chuyên môn soạn thảovăn bản.

Cơ quan bốn pháp có thể đưa ra ýkiến về tính khả thi của dự thảo nghị quyết.

4. Muộn nhất là bảy ngày trướcngày Uỷ ban dân chúng họp, cơ quan tư pháp gửi báo cáo thẩm định đến cơ quansoạn thảo. Cơ sở soạn thảo có trọng trách nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩmđịnh nhằm chỉnh lý dự thảo nghị quyết.

Xem thêm: Download Các Loại Mẫu Giấy Xác Nhận Thông Tin Cá Nhân Chuẩn Và Đầy Đủ Nhất

Điều 25. Hồsơ dự thảo nghị quyết trình Uỷ ban nhân dân cấp cho tỉnh

1. Hồ sơ dự thảo quyết nghị baogồm:

a) Tờ trình với dự thảo nghị quyết;

b) report thẩm định;

c) các tài liệu có liên quan.

2. Cơ sở soạn thảo gồm tráchnhiệm nhờ cất hộ hồ sơ dự thảo nghị quyết cho Uỷ ban dân chúng để gửi đến các thànhviên Uỷ ban nhân dân muộn nhất là bố ngày trước thời điểm ngày Uỷ ban nhân dân họp.

Điều 26.Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cung cấp tỉnh so với dự thảo nghị quyết của Hộiđồng nhân dân cùng cấp

1. Đối với dựthảo nghị quyết vày Uỷ ban dân chúng trình thì Uỷ ban quần chúng có trách nhiệm xemxét, luận bàn tập thể với biểu quyết theo đa số để đưa ra quyết định việc trình dự thảonghị quyết ra Hội đồng nhân dân cùng cấp.

2. Đối với dựthảo nghị quyết vày cơ quan, tổ chức khác trình thì Uỷ ban nhân dân có trách nhiệmtham gia ý kiến bằng văn bản.

Chậm độc nhất vô nhị là nhị mươi lăm ngàytrước ngày mở đầu kỳ họp Hội đồng nhân dân, ban ngành trình dự thảo nghị quyếtphải nhờ cất hộ tờ trình, dự thảo quyết nghị và các tài liệu có liên quan đến Uỷ bannhân dân để Uỷ ban dân chúng tham gia ý kiến.

Chậm tuyệt nhất là nhì mươi ngày trướcngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân yêu cầu gửi ý kiến bằng vănbản mang lại cơ quan liêu trình dự thảo nghị quyết.

Điều 27. Thẩmtra dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh

1. Dự thảo quyết nghị của Hội đồngnhân dân cấp cho tỉnh phải được Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp cho thẩm tra trướckhi trình Hội đồng nhân dân.

2. Muộn nhất là mười lăm ngàytrước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, ban ngành trình dự thảo nghị quyếtgửi làm hồ sơ dự thảo nghị quyết mang đến Ban của Hội đồng quần chúng. # được cắt cử thẩmtra để thẩm tra. Hồ nước sơ gởi thẩm tra bao gồm:

a) Tờ trình và dự thảo nghị quyết;

b) những tài liệu có liên quan.

3. Phạm vi thẩm tra bao gồm:

a) Sự tương xứng của ngôn từ dự thảonghị quyết với mặt đường lối, chủ trương, cơ chế của Đảng;

b) Sự tương xứng của văn bản dự thảonghị quyết cùng với tình hình, đk phát triển kinh tế tài chính - xã hội của địa phương;

c) Tính phù hợp hiến, vừa lòng pháp vàtính thống độc nhất của dự thảo nghị quyết với khối hệ thống pháp luật.

4. Report thẩm tra bắt buộc được gửiđến thường trực Hội đồng nhân dân chậm nhất là bảy ngày trước ngày khai mạc kỳhọp Hội đồng nhân dân.

Điều 28. Hồsơ dự thảo quyết nghị trình Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh

1. Trực thuộc Hội đồng nhân dânchỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ dự thảo nghị quyết nhằm gửi mang đến đại biểu Hội đồngnhân dân. Làm hồ sơ dự thảo quyết nghị bao gồm:

a) Tờ trình với dự thảo nghị quyết;

b) báo cáo thẩm tra;

c) Ý con kiến của Uỷ ban nhân dân đốivới dự thảo nghị quyết bởi vì cơ quan, tổ chức khác trình;

d) những tài liệu tất cả liên quan.

2. Làm hồ sơ dự thảo quyết nghị phảiđược giữ hộ đến những đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là năm ngày trước ngàykhai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Điều 29.Trình trường đoản cú xem xét, trải qua dự thảo quyết nghị của Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh

1. Việc xem xét, trải qua dự thảonghị quyết trên kỳ họp Hội đồng quần chúng được triển khai theo trình trường đoản cú sau đây:

a) Đại diện cơ sở trình dự thảotrình bày dự thảo nghị quyết;

b) Đại diện Ban của Hội đồngnhân dân được phân công thẩm tra trình bày report thẩm tra;

c) Hội đồng quần chúng thảo luậnvà biểu quyết trải qua dự thảo nghị quyết.

2. Dự thảo quyết nghị được thôngqua khi gồm quá nửa tổng thể đại biểu Hội đồng quần chúng biểu quyết tán thành.

3. Quản trị Hộiđồng nhân dân ký chứng thực nghị quyết.

Mục 2:TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Điều 30. Soạnthảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cung cấp huyện

1. Dự thảo quyết nghị của Hội đồngnhân dân cấp huyện vày Uỷ ban quần chúng. # cùng cấp cho trình Hội đồng nhân dân. Căn cứvào tính chất và ngôn từ của quyết nghị của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dânphân công cơ sở soạn thảo. Phòng ban soạn thảo có nhiệm vụ xây dựng dự thảovà tờ trình dự thảo nghị quyết.

2. Căn cứ vàotính hóa học và nội dung của dự thảo nghị quyết, cơ sở soạn thảo tổ chức lấy ýkiến của cơ quan, tổ chức hữu quan, đối tượng người dùng chịu sự tác động trực tiếp củanghị quyết.

Cơ quan, tổ chức hữu quan tiền được lấyý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn phiên bản trong thời hạn cha ngày, kể từ ngàynhận được dự thảo nghị quyết.

Trong trường hòa hợp lấy chủ kiến củađối tượng chịu đựng sự tác động trực tiếp của nghị quyết thì ban ngành lấy ý kiến cótrách nhiệm xác minh những vụ việc cần đem ý kiến, add nhận ý kiến và dànhít độc nhất năm ngày, kể từ ngày tổ chức triển khai lấy ý kiến để các đối tượng được lấy ýkiến góp ý vào dự thảo nghị quyết.

3. Uỷ bannhân dân có trách nhiệm xem xét, bàn bạc tập thể và biểu quyết theo đa số đểquyết định việc trình dự thảo nghị quyết ra Hội đồng nhân dân.

Uỷ ban dân chúng có nhiệm vụ gửitờ trình, dự thảo nghị quyết và các tài liệu có tương quan đến thường trực Hộiđồng nhân dân để gửi đến những đại biểu Hội đồng nhân dân muộn nhất là năm ngàytrước ngày mở đầu kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Điều 31.Thẩm tra dự thảo quyết nghị của Hội đồng nhân dân cấp cho huyện

Dự thảo quyết nghị của Hội đồngnhân dân cấp cho huyện yêu cầu được Ban của Hội đồng quần chúng cùng cung cấp thẩm tra trướckhi trình Hội đồng nhân dân. Chậm nhất là mười ngày trước thời điểm ngày khai mạc kỳ họpHội đồng nhân dân, Uỷ ban quần chúng. # có trách nhiệm gửi dự thảo quyết nghị đếnBan của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra. Phạm vi thẩm tra theo quyđịnh trên khoản 3 Điều 27 của hiện tượng này.

Ban của Hội đồng quần chúng. # đượcphân công thẩm tra có trọng trách gửi report thẩm tra đến thường trực Hội đồngnhân dân để chuyển đến các đại biểu Hội đồng nhân dân muộn nhất là năm ngàytrước ngày mở đầu kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Điều 32.Trình trường đoản cú xem xét, trải qua dự thảo quyết nghị của Hội đồng nhân dân cấp cho huyện

1. Vấn đề xem xét, thông qua dự thảonghị quyết trên kỳ họp Hội đồng quần chúng. # được triển khai theo trình từ bỏ sau đây:

a) Đại diện Uỷ ban nhân dântrình bày dự thảo nghị quyết;

b) Đại diện Ban của Hội đồngnhân dân được phân công thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra;

c) Hội đồng quần chúng. # thảo luậnvà biểu quyết trải qua dự thảo nghị quyết.

2. Dự thảo quyết nghị được thôngqua khi tất cả quá nửa tổng thể đại biểu Hội đồng quần chúng biểu quyết tán thành.

3. Chủ tịch Hộiđồng dân chúng ký xác thực nghị quyết.

Mục 3:TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ

Điều 33. Soạnthảo quyết nghị của Hội đồng nhân dân cung cấp xã

1. Dự thảo nghị quyết của Hội đồngnhân dân cấp xã vị Uỷ ban nhân dân cùng cấp cho soạn thảo với trình Hội đồng nhândân.

2. địa thế căn cứ vàotính chất và câu chữ của dự thảo nghị quyết, quản trị Uỷ ban dân chúng tổ chứcviệc lấy chủ ý và tiếp thu chủ ý của cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan, của nhân dântại những thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, tổ dân phố về dự thảo nghị quyết bằngcác hiệ tượng thích hợp.

Điều 34.Trình trường đoản cú xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cung cấp xã

1. Chậm nhất là bố ngày trướcngày mở đầu kỳ họp Hội đồng nhân dân, Uỷ ban quần chúng. # gửi tờ trình, dự thảonghị quyết và những tài liệu có tương quan đến những đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Việc xem xét, trải qua dự thảonghị quyết trên kỳ họp Hội đồng quần chúng được triển khai theo trình từ bỏ sau đây:

a) Đại diện Uỷ ban nhân dântrình bày dự thảo nghị quyết;

b) Hội đồng quần chúng. # thảo luậnvà biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

3. Dự thảo nghị quyết được thôngqua khi bao gồm quá nửa toàn bô đại biểu Hội đồng quần chúng. # biểu quyết tán thành.

4. Quản trị Hộiđồng quần chúng. # ký chứng thực nghị quyết.

Chương 4:

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠNTHẢO, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN

Mục 1:TRÌNHTỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Điều 35. Lập,thông qua và điều chỉnh chương trình xây cất quyết định, thông tư của Uỷ bannhân dân cấp tỉnh

1. Chươngtrình thi công quyết định, chỉ thị hằng năm của Uỷ ban nhân dân cấp cho tỉnh đượcxây dựng căn cứ vào con đường lối, chủ trương, chế độ của Đảng, yêu mong quản lýnhà nước sinh hoạt địa phương, các văn bạn dạng của ban ngành nhà nước cấp trên, nghị quyếtcủa Hội đồng nhân dân thuộc cấp.

Văn chống Uỷ ban quần chúng. # chủtrì, phối phù hợp với cơ quan tứ pháp lập dự loài kiến chương trình tạo quyết định,chỉ thị của Uỷ ban quần chúng. # để trình Uỷ ban nhân dân ra quyết định tại phiên họptháng một hằng năm của Uỷ ban nhân dân.

2. Chương trìnhxây dựng quyết định, thông tư phải xác minh tên văn bản, thời điểm ban hành, cơ quansoạn thảo văn bản.

3. Vào trườnghợp yêu cầu thiết, Uỷ ban nhân dân ra quyết định điều chỉnh lịch trình xây dựngquyết định, chỉ thị.

Điều 36. Soạnthảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

1. Tuỳ theo đặc thù và nộidung của quyết định, chỉ thị, Uỷ ban nhân dân tổ chức triển khai việc biên soạn thảo hoặc phâncông phòng ban soạn thảo quyết định, chỉ thị.

2. Ban ngành soạn thảo có các nhiệmvụ sau đây:

a) Khảo sát, review thực trạngquan hệ làng hội ngơi nghỉ địa phương; nghiên cứu đường lối, nhà trương, chế độ của Đảng,văn phiên bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng dân chúng cùngcấp cùng thông tin, tứ liệu có liên quan đến dự thảo;

b) xuất bản dự thảo và tờ trìnhdự thảo quyết định, chỉ thị; xác định văn bản, điều, khoản, điểm của văn bạn dạng dựkiến sửa đổi, xẻ sung, vắt thế, diệt bỏ, bãi bỏ;

c) Tổng hợp, phân tích tiếp thuý kiến với chỉnh lý dự thảo quyết định, chỉ thị.

Điều 37. Lấyý loài kiến về dự thảo quyết định, thông tư của Uỷ ban nhân dân cấp cho tỉnh

Căn cứ vào tính chất và nội dungcủa dự thảo quyết định, chỉ thị, ban ngành soạn thảo tổ chức lấy chủ ý của cơquan, tổ chức triển khai hữu quan, đối tượng người sử dụng chịu sự tác động trực tiếp của quyết định,chỉ thị.

Cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan được lấyý kiến tất cả trách nhiệm trả lời bằng văn phiên bản trong thời hạn năm ngày, tính từ lúc ngàynhận được dự thảo quyết định, chỉ thị.

Trong trường đúng theo lấy chủ kiến củađối tượng chịu sự tác động ảnh hưởng trực tiếp của quyết định, thông tư thì ban ngành lấy ýkiến có trách nhiệm xác minh những vụ việc cần rước ý kiến, địa chỉ nhận ý kiếnvà dành tối thiểu bảy ngày, tính từ lúc ngày tổ chức triển khai lấy ý kiến để các đối tượng người dùng đượclấy ý kiến góp ý vào dự thảo quyết định, chỉ thị.

Điều 38. Thẩmđịnh dự thảo quyết định, thông tư của Uỷ ban nhân dân cung cấp tỉnh

1. Dự thảo quyết định, thông tư củaUỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất được cơ quan bốn pháp thuộc cấp đánh giá trước khitrình Uỷ ban nhân dân. Muộn nhất là mười lăm ngày trước thời gian ngày Uỷ ban nhân dânhọp, cơ quan soạn thảo phải gửi làm hồ sơ dự thảo quyết định, thông tư đến cơ quantư pháp để thẩm định.

2. Làm hồ sơ gửi thẩm định bao gồm:

a) Công văn yêu mong thẩm định;

b) Tờ trình và dự thảo quyết định,chỉ thị;

c) bản tổng hợp ý kiến về dự thảoquyết định, chỉ thị;

d) những tài liệu gồm liên quan.

3. Phạm vi thẩm định bao gồm:

a) Sự quan trọng ban hành, đối tượng,phạm vi điều chỉnh của dự thảo quyết định, chỉ thị;

b) Tính phù hợp hiến, đúng theo pháp vàtính thống tuyệt nhất của dự thảo quyết định, thông tư với hệ thống pháp luật;

c) Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảovăn bản.

Cơ quan tư pháp có thể đưa ra ýkiến về tính khả thi của dự thảo quyết định, chỉ thị.

4. Chậm nhất là bảy ngày trướcngày Uỷ ban quần chúng họp, cơ quan tư pháp gửi report thẩm định cho cơ quansoạn thảo.

Điều 39. Hồsơ dự thảo quyết định, chỉ thị trình Uỷ ban nhân dân cung cấp tỉnh

1. Phòng ban soạn thảo gửi hồ sơ dựthảo quyết định, thông tư đến Uỷ ban nhân dân chậm nhất là năm những năm trước ngàyUỷ ban quần chúng. # họp.

2. Quản trị Uỷ ban nhân dân chỉđạo việc chuẩn bị hồ sơ dự thảo quyết định, thông tư để đưa đến các thànhviên Uỷ ban nhân dân muộn nhất là tía ngày trước ngày Uỷ ban nhân dân họp. Hồ nước sơdự thảo quyết định, chỉ thị bao gồm:

a) Tờ trình và dự thảo quyết định,chỉ thị;

b) report thẩm định;

c) bản tổng hợp chủ kiến về dự thảoquyết định, chỉ thị;

d) những tài liệu bao gồm liên quan.

Điều 40. Trìnhtự xem xét, thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp cho tỉnh

1. Vấn đề xem xét, thông qua dự thảoquyết định, chỉ thị tại phiên họp Uỷ ban quần chúng. # được triển khai theo trình tựsau đây:

a) Đại diện cơ quan soạn thảotrình bày dự thảo quyết định, chỉ thị;

b) Đại diện cơ quan tư pháptrình bày báo cáo thẩm định;

c) Uỷ ban nhân dân luận bàn vàbiểu quyết trải qua dự thảo quyết định, chỉ thị.

2. Dự thảo quyết định, chỉ thịđược trải qua khi bao gồm quá nửa tổng số member Uỷ ban dân chúng biểu quyết tánthành.

3. Chủ tịch Uỷban nhân dân đại diện thay mặt Uỷ ban dân chúng ký phát hành quyết định, chỉ thị.

Mục 2:TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂNCẤP HUYỆN

Điều 41. Soạnthảo quyết định, thông tư của Uỷ ban nhân dân cung cấp huyện

1. Dự thảo quyết định, thông tư củaUỷ ban nhân dân cung cấp huyện do chủ tịch Uỷ ban quần chúng phân công và trực tiếpchỉ đạo cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Uỷ ban dân chúng soạn thảo. Phòng ban soạn thảocó trách nhiệm xây dựng dự thảo và tờ trình dự thảo quyết định, chỉ thị.

2. địa thế căn cứ vàotính hóa học và ngôn từ của dự thảo quyết định, chỉ thị, ban ngành soạn thảo tổ chứclấy chủ kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếpcủa quyết định, chỉ thị.

Cơ quan, tổ chức hữu quan lại được lấyý kiến gồm trách nhiệm vấn đáp bằng văn phiên bản trong thời hạn tía ngày, kể từ ngàynhận được dự thảo quyết định, chỉ thị.

Trong trường đúng theo lấy chủ ý củađối tượng chịu đựng sự tác động trực tiếp của quyết định, chỉ thị thì phòng ban lấy ýkiến tất cả trách nhiệm xác định những vụ việc cần mang ý kiến, địa chỉ nhận ý kiếnvà dành tối thiểu năm ngày, kể từ ngày tổ chức triển khai lấy chủ ý để các đối tượng người dùng đượclấy chủ kiến góp ý vào dự thảo quyết định, chỉ thị.

Điều 42. Thẩmđịnh dự thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cung cấp huyện

1. Dự thảo quyết định, chỉ thị củaUỷ ban nhân dân cấp cho huyện yêu cầu được cơ quan tư pháp thuộc cấp đánh giá và thẩm định trướckhi trình Uỷ ban nhân dân. Muộn nhất là mười ngày trước thời điểm ngày Uỷ ban nhân dânhọp, ban ngành soạn thảo đề nghị gửi hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị đến cơ quantư pháp để thẩm định. Phạm vi đánh giá và thẩm định theo dụng cụ tại khoản 3 Điều 38 củaLuật này.

2. Chậm nhất là bảy ngày trướcngày Uỷ ban dân chúng họp, cơ quan tư pháp gửi report thẩm định cho cơ quansoạn thảo.

Điều 43. Hồsơ dự thảo quyết định, chỉ thị trình Uỷ ban nhân dân cung cấp huyện

1. Ban ngành soạn thảo gửi hồ sơ dựthảo quyết định, chỉ thị đến Uỷ ban nhân dân chậm nhất là năm ngày trước ngàyUỷ ban nhân dân họp.

2. Quản trị Uỷ ban quần chúng. # chỉđạo việc chuẩn bị hồ sơ dự thảo quyết định, thông tư để gửi đến những thànhviên Uỷ ban nhân dân chậm nhất là cha ngày trước thời gian ngày Uỷ ban quần chúng họp. Hồ sơdự thảo quyết định, chỉ thị bao gồm:

a) Tờ trình và dự thảo quyết định,chỉ thị;

b) báo cáo thẩm định;

c) phiên bản tổng hợp ý kiến về dự thảoquyết định, chỉ thị;

d) các tài liệu có liên quan.

Điều 44.Trình từ xem xét, thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban quần chúng. # cấphuyện

1. Vấn đề xem xét, thông qua dự thảoquyết định, thông tư tại phiên họp Uỷ ban nhân dân được triển khai theo trình tựsau đây:

a) Đại diện phòng ban soạn thảotrình bày dự thảo quyết định, chỉ thị;

b) Đại diện cơ quan bốn pháptrình bày report thẩm định;

c) Uỷ ban nhân dân thảo luận vàbiểu quyết thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị.

2. Dự thảo quyết định, chỉ thịđược thông qua khi bao gồm quá nửa tổng số member Uỷ ban quần chúng. # biểu quyết tánthành.

3. Chủ tịch Uỷban nhân dân thay mặt đại diện Uỷ ban quần chúng. # ký ban hành quyết định, chỉ thị.

Mục 3:TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂNCẤP XÃ

Điều 45. Soạnthảo quyết định, thông tư của Uỷ ban nhân dân cung cấp xã

1. Dự thảo quyết định, chỉ thị củaUỷ ban nhân dân cấp cho xã do chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công và chỉ đạo việcsoạn thảo.

2. Căn cứ vàotính chất và câu chữ của dự thảo quyết định, chỉ thị, quản trị Uỷ ban nhân dântổ chức việc lấy ý kiến và tiếp thu chủ ý của cơ quan, tổ chức hữu quan, củanhân dân tại các thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, tổ dân phố cùng chỉnh lý dự thảoquyết định, chỉ thị.

Điều 46.Trình từ xem xét, thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban dân chúng cấpxã

1. Tổ chức, cá nhân được phâncông biên soạn thảo giữ hộ tờ trình, dự thảo quyết định, chỉ thị, bản tổng hài lòng kiếnvà những tài liệu có tương quan đến các thành viên Uỷ ban nhân dân chậm nhất là bangày trước thời gian ngày Uỷ ban quần chúng họp.

2. Câu hỏi xem xét, thông qua dự thảoquyết định, thông tư tại phiên họp Uỷ ban dân chúng được tiến hành theo trình tựsau đây:

a) Đại diện tổ chức, cá nhân đượcphân công biên soạn thảo trình bày dự thảo quyết định, chỉ thị;

b) Uỷ ban nhân dân luận bàn vàbiểu quyết trải qua dự thảo quyết định, chỉ thị.

3. Dự thảo quyết định, chỉ thịđược thông qua khi tất cả quá nửa tổng số member Uỷ ban dân chúng biểu quyết tánthành.

4. Chủ tịch Uỷban nhân dân đại diện thay mặt Uỷ ban nhân dân ký ban hành quyết định, chỉ thị.

Mục 4: VIỆCSOẠN THẢO, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN trong TRƯỜNG HỢPĐỘT XUẤT, KHẨN CẤP

Điều 47.Ban hành quyết định, chỉ thị của Uỷ ban quần chúng. # trong ngôi trường hợp thốt nhiên xuất,khẩn cấp

Trong ngôi trường hợp đề nghị giải quyếtcác vấn đề phát sinh thốt nhiên xuất, nguy cấp trong phòng, phòng thiên tai, cháy, nổ,dịch bệnh, an ninh, đơn nhất tự thì Uỷ ban nhân dân cung cấp tỉnh, cung cấp huyện và cung cấp xãban hành quyết định, chỉ thị theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 48 củaLuật này.

Điều 48. Trìnhtự, thủ tục soạn thảo, ban hành quyết định, chỉ thị của Uỷ ban quần chúng trongtrường hợp chợt xuất, khẩn cấp

1. Vào trường hợp đề nghị giảiquyết những vấn đề bất chợt xuất thì trình tự, giấy tờ thủ tục soạn thảo quyết định, chỉ thịđược tiến hành theo hình thức sau đây:

a) quản trị Uỷ ban dân chúng phâncông cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Uỷ ban dân chúng hoặc cá nhân soạn thảo dự thảoquyết định, thông tư và trực tiếp chỉ đạo việc biên soạn thảo;

b) Cơ quan, cá thể soạn thảo cótrách nhiệm chuẩn bị hồ sơ dự thảo quyết định, thông tư và nhờ cất hộ đến chủ tịch Uỷban nhân dân. Hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị bao hàm tờ trình, dự thảo quyếtđịnh, chỉ thị, chủ kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan với tài liệu gồm liên quan;

c) quản trị Uỷ ban quần chúng. # chỉđạo việc gửi hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị đến các thành viên Uỷ ban nhândân đủng đỉnh nhất là 1 trong những ngày trước thời điểm ngày Uỷ ban dân chúng họp.

2. Vào trường hợp yêu cầu giảiquyết các vấn đề khẩn cấp thì quản trị Uỷ ban dân chúng phân công, chỉ huy việcsoạn thảo dự thảo quyết định, thông tư và triệu tập ngay phiên họp Uỷ ban nhândân để thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị.

3. Chủ tịch Uỷ ban dân chúng thaymặt Uỷ ban quần chúng. # ký ban hành quyết định, chỉ thị.

Chương 5:

HIỆU LỰC VÀ NGUYÊN TẮCÁP DỤNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN

Điều 49. Hiệulực về không gian, đối tượng người dùng áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật của Hộiđồng nhân dân, Uỷ ban quần chúng. #

1. Văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật củaHội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân của đơn vị chức năng hành thiết yếu nào thì có hiệu lựctrong phạm vi đơn vị chức năng hành thiết yếu đó.

2. Vào trường vừa lòng văn bạn dạng quyphạm lao lý của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban quần chúng có hiệu lực hiện hành trong phạm vinhất định của địa phương thì cần được xác định ngay vào văn bản đó.

3. Văn phiên bản quy bất hợp pháp luật củaHội đồng nhân dân, Uỷ ban dân chúng có hiệu lực thực thi áp dụng đối với cơ quan, tổ chức,cá nhân khi tham gia những quan hệ thôn hội được văn bạn dạng quy phạm pháp luật kia điềuchỉnh.

Điều 50. Hiệulực của văn bạn dạng quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban dân chúng trongtrường hợp điều chỉnh địa giới hành chính

1. Vào trường vừa lòng một solo vịhành thiết yếu được chia thành các đơn vị chức năng hành chính mới thì văn phiên bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban quần chúng. # của đơn vị hành chủ yếu được phân tách cóhiệu lực so với các đơn vị chức năng hành bao gồm mới cho đến khi Hội đồng nhân dân, Uỷban nhân dân của đơn vị chức năng hành chính mới phát hành văn phiên bản quy bất hợp pháp luật thaythế.

2. Trong trường đúng theo nhiều 1-1 vịhành chính được sáp nhập thành một đơn vị hành chủ yếu mới thì văn bạn dạng quy phạmpháp khí cụ của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban quần chúng. # của đơn vị hành bao gồm được sápnhập tất cả hiệu lực đối với đơn vị hành bao gồm đó cho tới khi Hội đồng nhân dân, Uỷban dân chúng của đơn vị chức năng hành chính mới phát hành văn bản quy bất hợp pháp luật thaythế.

3. Vào trường hợp một phần địaphận và dân cư của đơn vị chức năng hành bao gồm này được sáp nhập về một đơn vị chức năng hành chín