Lợi Ích Của Gia Đình Nhiều Thế Hệ Bằng Tiếng Anh

Task 1. Work in groups. Practise asking the following questions and take notes of their answers.

Bạn đang xem: Lợi ích của gia đình nhiều thế hệ bằng tiếng anh

(Em hãy thao tác làm việc với chúng ta theo nhóm, hỏi và trả lời những thắc mắc dưới trên đây rồi đánh dấu câu trả lời của các bạn.)

Lời giải chi tiết:

1.What kind of family bởi vì you live in?

(Bạn sống trong loại hình gia đình nào?)

=> Ours is a tradditional extended family with three generations living under the same roof.

(Gia đình chúng tôi là một gia đình đa cầm hệ kiểu mẫu với 3 cầm cố hệ sống thông thường một mái nhà.)

2.What vị you think the advantages and disadvantages of living in an extended or a nuclear family are?

(Theo bạn, những tiện lợi và ăn hại khi sống trong một mái ấm gia đình đa cầm cố hệ hoặc một gia đình nhỏ là gì?)

=>

- Advantages: have more tư vấn from other family members, be happier, children develop strong relationships with adults other thanparents, the elderly become more active

(Thuận lợi: có được sự góp đỡ/ hỗ trợ nhiều hơn từ các thành viên không giống trong gia đình, niềm vui hơn, con em của mình phát triển những mối tình dục vững chắc với những người lớn ngoài phụ huynh chúng, fan già trở đề xuất năng rượu cồn hơn)

- Disadvantages: a lot of conflicts between different generations, lack of privacy, independence và space

(Bất lợi: các xung đột xẩy ra giữa những thế hệ không giống nhau, thiếu sự riêng rẽ tư, thiếu hụt sự chủ quyền và không gian riêng tư)

Task 2. Report your group"s opinions to lớn the class.

(Thuật lại ý kiến của nhóm em cho tất cả lớp cùng nghe)

Lời giải đưa ra tiết:

I am living in a nuclear family with my parents and my older brother. I like living in a nuclear family because this type of family has many noble values. First of all, a nuclear family plays an important role in the development of the personality of individuals. Moreover, in nuclear families, the condition of the woman is better than extended families. She gets enough time to look after her children. Besides, peace và harmony are very much essential for pleasant family life.

However, in a nuclear family, both husband & wife adopt profession outside the family, then children are neglected & looked after by the servants. In addition, the feeling of loneliness is one of the important drawbacks in a nuclear family.

Tạm dịch:

Tôi đang sinh sống trong một gia đình hạt nhân với phụ huynh và anh trai tôi. Tôi mê say sống vào một gia đình hạt nhân do loại gia đình này có rất nhiều giá trị cao quý. Trước hết, một mái ấm gia đình hạt nhân đóng góp một vai trò đặc biệt trong sự cách tân và phát triển tính cách của các cá nhân. Hơn nữa, trong các gia đình hạt nhân, điều kiện sống của người thiếu phụ tốt hơn so cùng với các gia đình nhiều rứa hệ. Phụ nữ có đủ thời hạn để chăm lo con. Kề bên đó, tự do và hòa thuận là rất quan trọng cho cuộc sống gia đình dễ dàng chịu.

Tuy nhiên, vào một mái ấm gia đình hạt nhân, cả hai vợ ông chồng đều đi làm phía bên ngoài gia đình, cho nên vì vậy con mẫu bị vứt rơi và âu yếm bởi những người giúp việc. Ngoại trừ ra, cảm hứng cô 1-1 là một trong những nhược điểm đặc trưng trong một mái ấm gia đình hạt nhân.

Culture

The return of the extended families in the UK và the USA (Sự trở về của các mái ấm gia đình đa thay hệ làm việc Anh và Mỹ)

Task 1. Read the following text about the coming back of the extended families & answer the questions.

(Đọc đoạn văn tiếp sau đây về sự quay lại của mô hình mái ấm gia đình đa cầm hệ rồi vấn đáp câu hỏi.)

*

Over the past few years, in both the USA and the UK, the number of multi-generational households with three or four generations living under the same roof has increased. This trend has been the result of several economic factors.High unemployment rates, part-time work & low-paid jobs have forced young adults khổng lồ move back with their parents. In addition, families now face higher costs of housing và heavier pressures of both childcare và elderly care.Living under the same roof with three or four generations can be frustrating because of the lack of space, independence & privacy, and the daily conflicts brought about by differences in values và attitudes.However, its advantages outweigh the disadvantages. When living with members of their extended family, young children can develop relationships with adults other than their parents, và old people can become more active when interacting with the younger generations.Whether we accept it or not, the trend keeps growing as more & more people are choosing traditional extended families.

Lời giải chi tiết:

1.What family trend has increased in the USA & the UK?

(Xu nhắm tới loại hình gia đình nào đã gia tăng ở Mỹ cùng Anh?)

=> The number of multi-generational households with three or four generations living under the same roof.

(Số lượng các mái ấm gia đình đa núm hệ với bố hoặc tứ thế hệ sống bình thường 1 mái nhà.)

2.What are the reasons for this family trend?

(Những tại sao cho xu hướng gia đình này là gì?)

=> Unemployment, part-time work và low-paid jobs have become more common. The cost of housing has become higher. The pressures ofchildcare & elderly care have become heavier.

(Thất nghiệp, việc làm bán thời gian và quá trình trả lương thấp trở nên phổ cập hơn. Ngân sách nhà ngơi nghỉ tăng cao. Những áp lực đè nén về việc chăm sóc con chiếc và người già trở bắt buộc nặng nằn nì hơn.)

3.List some disadvantages of living in an extended family?

(Liệt kê một trong những nhược điểm của vấn đề sống trong một mái ấm gia đình lớn?)

=> The disadvantages are the lack of space, independence & privacy, and the daily conflicts.

(Các bất lợi đó là thiếu ko gian, thiếu hụt sự chủ quyền và thiếu hụt sự riêng rẽ tư, và những xung đột xẩy ra hàng ngày.)

4.How do young children benefit from living in an extended family?

(Trẻ nhỏ hưởng lợi từ các việc sống vào một gia đình nhiều vắt hệ như vậy nào?)

=> They can develop relationships with adults other than their parents.

Xem thêm: Giới Thiệu Các Mô Đun Bồi Dưỡng Thường Xuyên Bậc Tiểu Học, Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Tiểu Học Năm 2020

(Chúng hoàn toàn có thể phát triển các mối quan hệ với người lớn, ngoài cha mẹ ra.)

5.How can old people benefit from living in an extended family?

(Người già rất có thể được hưởng lợi từ các việc sống vào một mái ấm gia đình lớn ra sao?)

=> Old people can become more active when interacting with the younger generations.

(Người già rất có thể trở nên năng động hơn khi tiếp xúc với những thế hệ trẻ hơn.)

Tạm dịch:

Trong vài ba năm quay trở lại đây, cả ở vương quốc anh và Mỹ. Con số hộ mái ấm gia đình nhiều thế hệ với ba hoặc tư thế hệ sống thông thường một căn nhà đang gia tăng. Xu hướng này là hiệu quả của một trong những yếu tố ghê tế.

Tỉ lệ thất nghiệp cao, quá trình bán thòi gian và các bước trả lương thấp đang buộc giới trẻ đã trưởng thành và cứng cáp phải quay về sống cùng ba mẹ. Ngoài ra các gia đình hiện thời đang phải tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh với chi phí gia đình cao hơn, nhiều áp lực đè nén nặng nề rộng trong bài toán nuôi nhỏ và chăm lo người già.

Việc sống tầm thường một mái nhà với ba hoặc bốn thế hệ có thể làm bực mình bởi thiếu ko gian, thiếu hụt sự hòa bình và sự riêng biệt tư, và hầu như xung chợt hàng ngày ra mắt do sự không giống nhau về quý hiếm và thái độ.

Tuy nhiên tiện lợi vẫn chiếm ưu vắt hơn bất lợi. Khi sống thuộc với các thành viên của một gia đình nhiều thể hệ, nhỏ cái rất có thể xây dựng mối quan hệ với fan lớn ngoài cha mẹ mình và fan già có thể trở bắt buộc năng động hơn khi giao tiếp với các thế hệ trẻ.

Dù bọn họ có gật đầu hay không, xu hướng này vẫn cứ ngày càng tăng vì càng ngày càng có không ít người dân lựa lựa chọn mô hình gia đình nhiều chũm hệ.

Task 2. Discuss with a partner.

(Hãy thảo luận với chúng ta bên cạnh)

Lời giải bỏ ra tiết:

1.What is the current family trend in Viet Nam?

(Xu hướng mái ấm gia đình ở Việt Nam bây giờ là gì?)

=> Nuclear families with parents và one or two kids.

(Gia đình phân tử nhân với phụ huynh và 1 hoặc 2 con.)

2.What are the reasons for the current trend?

(Nguyên nhân dẫn tới xu hướng hiện tại?)

=> People prefer nuclear family trend because:

- It’s easier khổng lồ communicate và share things, dividehousework more equally

- In nuclear families, the condition of women is better than joint families. They get enough time khổng lồ look after her children.

-There is no misunderstanding & they enjoy a harmonious atmosphere by living together.

-There is no shifting of responsibility like in a joint family. The parents are bound to take responsibility for their children by themselves.

(Mọi tín đồ thích xu hướng gia đình hạt nhân vì:

- Nó dễ ợt hơn để giao tiếp và chia sẻ mọi thứ. Chia sẻ việc nhà tốt hơn

- Trong gia đình hạt nhân, triệu chứng của người thiếu nữ tốt hơn gia đình chung. Cô bao gồm đủ thời hạn để quan tâm con cái.

- không tồn tại sự hiểu lầm và họ tận thưởng một bầu không khí hài hòa bằng phương pháp sống thuộc nhau.

- Không tất cả sự thay đổi trách nhiệm như trong mái ấm gia đình chung. Cha mẹ buộc cần tự chịu trách nhiệm về con cháu của họ.)

3.Do you think children are happier growing up in extended families?

(Bạn gồm nghĩ các đứa trẻ niềm hạnh phúc hơn khi to lên trong một mái ấm gia đình đa cầm cố hệ không?)

=> For me, children are not happier to lớn grow up in an extended family, because an extended family with many generations và family membersis more complicated & has more problems than a nuclear family.

 (Đối với tôi, trẻ em không niềm hạnh phúc hơn khi phệ lên vào một triệu phú đình, cũng chính vì một đại gia đình có rất nhiều thế hệ và các thành viên trong gia đình phức tạp rộng và có khá nhiều vấn đề hơn một gia đình hạt nhân.)