Lịch sử 8 bài 11 các nước đông nam á

Trong bài học này Top lời giải sẽ cùng các bạn tóm lược kỹ năng cơ bạn dạng của Bài 11. Những nước Đông phái nam Á cuối ráng kỉ XIX - đầu núm kỉ XX trong sách giáo khoa lịch sử 8 đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau đi cho phần Soạn sử 8 bài xích 11 ngắn nhất bởi việc trả lời toàn bộ câu hỏi trong câu chữ bài. Cuối cùng sẽ là các thắc mắc mở rộng lớn và những bài tập trắc nghiệm áp dụng trong đề kiểm tra.

Bạn đang xem: Lịch sử 8 bài 11 các nước đông nam á

Vậy hiện thời chúng ta thuộc nhau bước đầu nhé:


Mục tiêu bài bác học

Học sinh cần

- Biết được quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở Đông phái mạnh Á.

- biết được nét chính về trào lưu giải phóng dân tộc ở khu vực Đông phái nam Á.


Kiến thức lý thuyết Bài 11: Các nước Đông nam giới Á cuối cố gắng kỉ XIX - đầu cố kỉnh kỉ XX

I. Quy trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông nam Á

- Các nước nhà Đông nam giới Á bao gồm vị trí địa lí quan tiền trọng, nhiều tài nguyên phải sớm trở thành đối tượng người dùng xâm lược của các nước tư bạn dạng phương Tây.

- Lợi dụng chính sách phong kiến ở Đông nam Á đang rủi ro và suy yếu. Từ bỏ nửa sau vắt kỉ XIX, những nước tư bản phương Tây đã triển khai kế hoạch xâm lược:

+ Anh chiếm Mã Lai, Miến Điện.

+ Pháp chiếm phần Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào.

+ Tây Ban Nha, tiếp nối là Mỹ chiếm Phi-líp-pin.

+ Hà Lan và ý trung nhân Đào Nha xóm tính In-đô-nê-xi-a.

*

Lược trang bị Đông nam giới Á cuối cụ kỉ XIX- đầu nắm kỉ XX

II. Trào lưu đấu tranh giải hòa dân tộc

- ngay lúc bị xâm lược, nhân dân các nước Đông phái nam Á đã kiên quyết đấu tranh để đảm bảo Tổ quốc. Tuy vậy, các cuộc đao binh đều thất bại vì lực lượng của bọn xâm lược mạnh, cơ quan ban ngành phong kiến các nước vươn lên là tay sai.

- Nguyên nhân: Thiếu tổ chức và thiếu chỉ huy chặt chẽ.

- Mục đích: Vơ vét tài khoản, không mở có công nghiệp, tăng thuế, mở đồn điền, bắt lính, bầy áp phong trào yêu nước,...

- những cuộc tranh đấu giải phóng dân tộc ở Đông phái nam Á phát triển liên tục, rộng khắp:

Quốc giaThời gianNội dung
In-đô-nê-xi-a1905Nhiều tổ chức công đoàn được thành lập, những bước đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác, Lê-nin.
Phi-líp-pin1896-1898Nước cùng hòa Phi-líp-pin ra đời, tiếp đến bị Mỹ thôn tính.
Cam-pu-chia-1863-1866 -1866-1867-Khởi nghĩa A-cha-xoa lãnh đạo ở ta-keo. -Khởi nghĩa vị Pu-côm-bô chỉ đạo ở Cra-chê.
Lào1901 – 1907Đấu tranh của quần chúng Xa-van-na-khét. Khởi nghĩa ở cao nguyên Bô-lô-ven.
Miến ĐiệnĐầu XXChống thực dân Anh ra mắt rất anh dũng, nhưng lại thất bại.
Việt NamĐầu XXPhong trào đề nghị Vương, phong trào nông dân yêu thương nước diễn ra quyết liệt.

Trả lời Câu hỏi luận bàn Sử 8 bài bác 11 ngắn nhất

Câu hỏi trang 63 Sử 8 bài xích 11 ngắn nhất: Vì sao quanh vùng Đông nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư phiên bản phương Tây?

Trả lời:

- những nước Đông nam giới Á bao gồm vị trí địa lí quan tiền trọng, nằm trên tuyến đường hàng hải từ bỏ Tây quý phái Đông.

- Đông phái mạnh Á giàu tài nguyên => Là nguồn cung ứng nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp.

- tất cả nguồn nhân lực rẻ, thị trường tiêu thụ rộng lớn lớn.

- cơ chế phong loài kiến ở những nước Đông nam Á đang suy yếu.

Câu hỏi trang 64 Sử 8 bài bác 11 ngắn nhất: chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây sống Đông nam Á bao hàm điểm tầm thường nào nổi bật?

Trả lời:

Chính sách thống trị hà khắc:

- Về kinh tế: Vơ vét tài nguyên, giảm bớt sự phân phát triển kinh tế các nước ở trong địa.

- Về chủ yếu trị: phân chia để trị.

- Đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.

Câu hỏi trang 65 Sử 8 bài bác 11 ngắn nhất: Mĩ triển khai xâm lược Phi-lip-pin như thế nào?

Trả lời:

Mượn cớ "giúp đỡ" quần chúng Phi-lip-pin chống Tây Ban Nha, Mĩ khiến ra cuộc chiến tranh cùng với Tây Ban Nha và tiếp đến thôn tính, ách thống trị Phi-lip-pin.

Câu hỏi trang 66 Sử 8 bài bác 11 ngắn nhất: Nêu dìm xét của em về tình trạng chung của những nước Đông phái mạnh Á vào cuối thế kỉ XIX – đầu nỗ lực kỉ XX.

Trả lời:

- Cuối núm kỉ XIX đầu rứa kỉ XX, các nước Đông nam giới Á (trừ Xiêm), đều biến thuộc địa hay nửa ở trong địa của thực dân phương Tây.

- Thực dân châu mỹ thi hành chính sách cai trị hà khắc, ra sức khai thác, tách lột thuộc địa.

- trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa ở những nước Đông nam giới Á diễn ra mạnh mẽ => Đều thất bại.

Soạn phần câu hỏi và bài bác tập Sử 8 bài bác 11 ngắn nhất

Bài 1 trang 66 Sử 8 bài 11 ngắn nhất: Dựa theo lược đồ, trình diễn khát quát quy trình xâm lược các nước Đông phái mạnh Á của thực dân phương Tây.

*

Trả lời:

- Qua ba trận chiến tranh, Anh sẽ thôn tính được Miến Điện (Mi-an-ma). Từ năm 1885, Miến Điện vươn lên là thuộc địa của anh ấy và bị sáp nhập vào Ấn Độ.

- Cuối cầm cố kỉ XIX Anh chiếm phần Mã Lai.

- Pháp chiếm phần Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào.

- Mĩ chỉ chiếm Phi-lip-pin từ tay thực dân Tây Ban Nha.

- Hà Lan và người thương Đào Nha xã tính In-đô-nê-xi-a.

- Anh, Pháp phân tách nhau ảnh hưởng ở Xiêm.

Bài 2 trang 66 Sử 8 bài bác 11 ngắn nhất: Hãy trình bày những nét khủng về trào lưu giải phóng dân tộc ở những nước Đông nam giới Á vào thời điểm cuối thế kỉ XIX – đầu vắt kỉ XX. Vì sao những trào lưu này rất nhiều thất bại?

Trả lời:

Phong trào tranh đấu giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ:

+ Ở In-đô-nê-xi-a: phong trào đấu tranh của trí thức tứ sản ra mắt mạnh mẽ. 5-1920 Đảng cộng sản In-đô-nê-xi-a được thành lập.

+ Ở Phi-líp-pin, cách mạng 1896 - 1898, do thống trị tư sản chỉ huy thắng lợi, thành lập nước cộng hòa Phi-líp-pin, nhưng lại ngay tiếp nối lại bị đế quốc Mĩ xã tính.

+ Ở Cam-pu-chia, khởi nghĩa của A-cha Xoa chỉ đạo ở Ta-keo (1863 - 1866), với khởi nghĩa của nhà sư Pu-côm-bô (1866 - 1867) gây đến Pháp các khó khăn.

+ Ở Lào, năm 1901, Pha-ca-đuốc chỉ huy nhân dân Xa-van-na-khét triển khai cuộc chống chọi vũ trang, cuộc khởi nghĩa ở cao nguyên trung bộ Bô-lô-ven bùng nổ đến năm 1907 bắt đầu bị dập tắt gây cho Pháp các khó khăn.

+ Ở Việt Nam, phong trào Cần vương (1885 - 1896) bùng nổ với tương đối nhiều cuộc khởi nghĩa lớn. Tiếp đó trào lưu nông dân Yên rứa (1884 -1913) cũng tạo nhiều khó khăn cho thực dân Pháp...

- nguyên nhân thất bại:

+ các cuộc chiến đấu nổ ra lẻ tẻ, chưa có sự liên kết.

+ Thiếu tổ chức triển khai lãnh đạo, chưa có đường lối bao gồm trị đúng đắn.

+ tổ chức chính quyền phong kiến nhiều nước không kiên quyết đánh giặc đến cùng.

+ quyền năng đế quốc mạnh.

Bài 3 trang 66 Sử 8 bài 11 ngắn nhất: Lập niên biểu về cuộc đương đầu của dân chúng Đông nam giới Á cuối cụ kỉ XIX – đầu vắt kỉ XX.

Trả lời:

Tên nước

Tên cuộc chiến tranh

Thời gian

Kết quả

In-đô-nê-xi-a

Đấu tranh của học thức tư sản tiến bộ

Cuối TK XIX-đầu TK XX

Nhiều tổ chức triển khai công đoàn được thành lập.

-5-1920, Đảng cùng sản In-đô-nê-xi-a được thành lập.

Xem thêm: Nghị Quyết Nghị Định Thông Tư Hướng Dẫn Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014

Phi-lip-pin

Cách mạng bùng nổ

1896-1898

Nước cùng hòa Phi-líp-pin ra đời

Cam-pu-chia

Khởi nghĩa của A-cha-Xoa nghỉ ngơi Ta-keo

1863-1866

Gây đến Pháp các tổn thất.

Khởi nghĩa của Pu-côm-bô sinh sống Cra-chê

1866-1867

Gây đến Pháp các tổn thất.

Lào

Đấu tranh vũ trang làm việc Xa-va-na-khét

1901

Thất bại

KN ở cao nguyên Bô-lô-ven

1901-1907

Gây cho Pháp nhiều tổn thất, bước đầu ra đời liên minh chống Pháp

Miến Điện

Kháng chiến chống Anh

1885

Thất bại

Việt Nam

Phong trào bắt buộc Vương

1885-1896

Thất bại

Khởi nghĩa yên Thế

1896-1913

Thất bại

Câu hỏi củng cố kỹ năng Sử 8 bài 1 1

Câu 1: Em hãy giới thiệu đôi điều về khu vực Đông nam giới Á?

Trả lời 

Đông nam giới Á là một khoanh vùng khá rộng, bao gồm nhiều nước trên châu lục và hải đảo, diện tích khoảng 4,5 triệu (km^2), ngày này có số dân hơn 500 triệu con người : những dân tộc gồm nền văn hóa truyền thống cuội nguồn rực rỡ. Đông nam giới Á nằm trê tuyến phố hàng hải từ Tây sang Đông, gắn liền Ấn Độ Dương với tỉnh thái bình Dương. Đây là khu vực giàu khoáng sản : lúa gạo, cây hương thơm liệu, đụng vật, khoáng sản...., bao gồm nguồn nhân lực rẻ và thị trường tiêu thụ lớn.

Câu 2: chú ý trên lược thiết bị hình 46 (SGK trang 64), khẳng định tên các nước trong khu vực Đông nam giới Á và những nước thực dân phương tây xâm lược so với khu vực này?

Trả lời 

- Vào nửa sau gắng kỉ XIX, những nước tư phiên bản phương Tây đã đẩy mạnh các trận chiến tranh xâm lăng thuộc địa sống vùng Đông nam giới Á.

- Thực dân Anh xâm lăng Mã Lai, Miến Điện.

- Thực dân Pháp chiếm Việt Nam, Campuchia, Lào.

- Tây Ban Nha rồi Mĩ chiếm phần Phi-lip-pin.

- Hà Lan và ý trung nhân Đào Nha làng mạc tính In-đô-nê-xi-a.

- Anh, Pháp phân tách nhau "khu vực ảnh hưởng" ở Xiêm.

Câu 3: lý do nào dẫn đến trào lưu đấu tranh sinh sống Đông nam giới Á?

Trả lời 

Do sự thống trị, tách bóc lột của chủ nghĩa thực dân đã giày xéo lên quyền dân tộc thiêng liêng của nhân dân Đông phái mạnh Á có tác dụng cho trào lưu đáu tranh giải phóng dân tộc bản địa ngày càng cách tân và phát triển ở các nước Đông nam giới Á.

Câu 4: bởi sao các cuộc đấu tranh chống thực dân của nhân dân Đông nam giới Á trong giai đoạn này các bị thất bại?

Trả lời 

Các cuộc chống chiến bảo vệ Tổ quốc của những nước Đông phái mạnh Á sau cùng lần lượt bị thất bại do lực lượng của bọn xâ, lược mạnh, tổ chức chính quyền phong con kiến ở nhiều nước đầu hàng, làm cho tay sai. Cuộc đấu tranh của dân chúng thiếu tổ chức và thiếu chỉ đạo chặt chẽ.

Câu 5: phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở In-đô-nê-xi-a vào thời điểm cuối thế kỉ XIX - đầu cố gắng kỉ XX ra mắt như vắt nào?

Trả lời 

- Ở In-đô-nê-xi-a vào thời gian cuối thế kỉ XIX - đầu cố kỉnh kỉ XX, nhiều tổ chức triển khai yêu nước trí thức tư sản hiện đại ra đời, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

- trường đoản cú sau năm 1905, nhiều tổ chức triển khai công đoàn được thành lập và hoạt động và những bước đầu tiên truyền cại trị nghĩa Mác vào In-đô-nê-xi-a.

- Năm 1905, công đoàn thứ nhất của công nhân xe lửa được thành lập. Năm 1908, Hội liên hiệp công nhân In-đô-nê-xi-a ra đời.

- tháng 5-1920, Đảng cộng sản In-đô-nê-xi-a thành lập.

Câu 6: phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Phi-lip-pin vào cuối thế kỉ XIX-đầu cầm cố kỉ XX diễn ra như nỗ lực nào?

Trả lời 

Ở Phi-lip-pin, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa khỏi giai cấp của thực dân Tây Ban Nha ra mắt quyết liệt. Cuộc cách mạng 1896-1898 bùng nổ, mang đến sự thành lập và hoạt động nước cộng hòa Phi-lip-pin, nhưng kế tiếp lại bị đế quốc Mĩ buôn bản tính.

Câu 7: trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc ở cha nước Đông Dương vào cuối thế kỉ XIX đầu nạm kỉ XX ra mắt như gắng nào?

Trả lời 

- Ở Campuchia, ngay sau khoản thời gian vua Nô-rô-đôm kí hiệp ước chính thức nền đô hộ của Pháp năm 1863, những cuộc khởi nghĩa của nhân dân vẫn nổ ra. Điển hình là cuộc khởi nghĩa vày A-cha Xoa chỉ đạo ở Ta keo dán (1863-1866) với cuộc khởi nghìa dưới sự chỉ huy của nhà sư Pu-côm-bô sống Cra-chê (1866-1867).

- Ở Lào, đầu rứa kỉ XX, nhân dân đã các lần nổi dậy khởi nghĩ kháng Pháp. Năm 1901, quần chúng. # Xa-va-na-khét thực hiện cuộc chống chọi vũ trang đằng sau sự lãnh đạo của Pha-ca-đuốc. Cùng năm đó, một cuộc khởi nghĩa khác sẽ nổ ra ở cao nguyên trung bộ Bô-lô-ven, lan sang việt nam và kéo dài đến năm 1907 bắt đầu dập tắt.

- Ở Việt Nam, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra liên tục cùng quyết liệt. Sát bên phong yêu cầu vương. Làn sóng chống chọi chống Pháp diễn ra ở khắp nơi, tiêu biểu vượt trội là trào lưu nông dân Yên núm (1884-1913).

- Vào đầu ráng kỉ XX, bởi những chuyển biến sâu sắc trong buôn bản hội, trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở việt nam mang mầu sắc đẹp mới.

Câu 8: Sự liên kết chiến đấu giữa quần chúng. # Việt Nam, Lào và Campuchia trong phong trào kháng chiến chống Pháp cuối gắng kỉ XIX được biểu lộ như cố nào?

Trả lời 

- bố nước Việt Nam, Lào và Campuchia vị trí bán hòn đảo Đông Dương, từ nhiều năm đã bao gồm mối quan tiền hệ lịch sử vẻ vang gắn bó. Lúc thực dân Pháp xâm lược, nhân dân bố nước đã bao gồm sự liên minh đoàn kết chiến đấu cùng chống một kẻ thù chung.

- Khởi nghĩa Acha Xoa là cuộc khởi nghĩa bự của dân chúng Cam-pu-chia (1863-1866). Acha Xoa đã lấy vùng Châu Đốc, Việt Nam làm địa thế căn cứ chống Pháp. Tại đây, nghĩa quân A cha Xoa sẽ tìm cách liên minh với nghĩa binh Thiên hộ Dương cùng nhau đánh Pháp.

- Năm 1866, khởi nghĩa Pu-côm-bô đã bùng nổ ở Cap-pu-chi. đơn vị sư Pu-côm-bô, thủ lĩnh của nghĩa quân đã đưa Tây Ninh (Việt Nam) làm nơi xây dựng địa thế căn cứ chống Pháp, links với nghĩa quân Trương Quyền, Thiên hộ Dương, được nhân dân nước ta giúp đỡ, sẽ đánh chiến hạ quân Phap nhiều trận.

- tinh thần đoàn kết đánh nhau giữa nhị nước Việt-Lào đã và đang dần hình thành. Cuộc khởi nghĩa Pa-chay, người đứng đầu bạn dạng Lào xủng ở Mường đánh (Tỉnh Sầm Nưa) đã tập hợp người Lào xủng, fan Mèo ở tây bắc (Việt nam) vực dậy chống Pháp.

Câu 9: lý do phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân cha nước Đông Dương vào thời điểm cuối thế kỉ XIX đầu vậy kỉ XX hầu như thất bại?

Trả lời 

Các cuộc binh lửa lần lượt thua trận vì:

- Các phong trào đều mang tính chất tự phát.

- Thiếu đường lối đúng với thiếu tổ chức triển khai vững mạnh.

Câu 10: trào lưu giải phóng dân tộc bản địa của nhân dân cha nước Đông Dương vào cuối thế kỉ XIX đầu nắm kỉ XX có ý nghĩa sâu sắc lịch sử như thế nào?

Trả lời 

Phong trào giải phóng dân tộc bản địa của nhân dân ba nước Đông Dương vào thời điểm cuối thế kỉ XIX đầu núm kỉ XX vẫn thể hiện ý thức đấu tranh bất khuất vì chủ quyền tự bởi của mỗi dân tộc và biểu hiện tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân bố nước Đông Dương chống quân địch chung vẫn sớm hình thành.

Phần thắc mắc trắc nghiệm Sử 8 bài 11

Câu 1: Mã Lai, Miến Điện biến hóa thuộc địa của nước nào?

A. Anh

B. Pháp

C. Tây Ban Nha

D. Hà Lan

Câu 2: Các tổ chức triển khai công đoàn được thành lập nhanh nhất có thể ở đâu?

A. Phi-líp-pin

B. Mã Lai

C. Miến Điện

D. In-đô-nê-xi-a

Câu 3: Đảng cùng sản ra đời nhanh nhất có thể ở đâu?

A. In-đô-nê-xi-a

B. Cam-pu-chia

C. Lào

D. Việt Nam

Câu 4: Vì sao vương quốc của nụ cười còn giữ lại được vẻ ngoài độc lập?

A. đơn vị nước phong kiến khôn xiết mạnh.

B. Thái lan được Mỹ góp đỡ.

C. Vương quốc của những nụ cười đã bước sang tiến trình tư bản chủ nghĩa.

D. Chính sách ngoại giao khôn khéo.

Câu 5: Nét trông rất nổi bật về sự phân hóa buôn bản hội sống In-đô-nê-xi-a cuối vậy kỉ XIX đầu thay kỉ XX là gì?

A. Sự hình thành thống trị vô sản mới.

B. Sự xuất hiện hai kẻ thống trị công nhân và bốn sản.

C. Sinh ra quý tộc và bốn sản mại bản.

D. Sự xen kẽ tồn tại nhiều thống trị tầng phần trong xã hội.

Câu 6: Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây nghỉ ngơi Đông phái nam Á gồm điểm tầm thường nào nổi bật?

A. Không mở sở hữu công nghiệp sống thuộc địa.

B. Giam giữ sự phát triển tài chính thuộc địa.

C. Vơ vét, lũ áp, phân chia để trị.

D. Tăng thuế, mở đồn điền, bắt lính.

Câu 7: Lào thực sự biến thành thuộc địa của Pháp từ thời điểm năm nào?

A. 1884

B. 1885

C. 1886

D. 1893

Câu 8: Trước nguy hại mất nước và chế độ cai trị khắt khe của cơ quan ban ngành đô hộ, thái độ của nhân dân Đông nam giới Á như vậy nào?

A. Nổi lên khởi nghĩa.

B. Thành lập và hoạt động các tổ chức yêu nước.

C. Đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc.

D. Tiến hành những cuộc đương đầu vũ trang.

Câu 9: Các nước thực dân phương Tây không ngừng mở rộng và chấm dứt việc xâm lược các nước Đông nam giới Á vào thời hạn nào?

A. Đầu cầm cố kỉ XIX

B. Giữa cố gắng kỉ XIX

C. Cuối cầm kỉ XIX

D. Đầu chũm kỉ XX

Câu 10: Năm 1905, diễn ra sự kiện gì gắn sát với phong trào đấu tranh của công nhân In-đô-nê-xi-a?

A. Hiệp hội công nhân đường sắt được thành lập.

B. Hiệp hội công nhân xe cộ lửa ra đời.

C. Liên hợp xã hội dân công ty In-đô-nê-xi-a.

D. Đảng cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời.

Vậy là họ đã cùng mọi người trong nhà soạn ngừng Bài 11: các nước Đông phái nam Á cuối ráng kỉ XIX - đầu ráng kỉ XX trong SGK lịch sử 8. Ao ước rằng bài viết trên đang giúp các bạn nắm thiệt chắc kiến thức và kỹ năng lí thuyết, biên soạn được các thắc mắc trong nội dung bài bác học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề khám nghiệm và các thắc mắc tình huống khác.