Lập Niên Biểu Về Cách Mạng Tư Sản Anh Và Chiến Tranh Giành Độc Lập Của 13 Thuộc Địa Anh Ở Bắc Mĩ

Cách mạng tư sảnThời gianSự kiệnCách mạng bốn sản AnhTháng 4 - 1640Sác-lơ I tập trung Quốc hội.Tháng 8 - 1642Sác lớ I tuyên chiến cùng với Quốc hội.1642 - 1648Nội chiến thân Quốc hội cùng với đơn vị vua.Tháng 1 - 1649Sác-lơ I bị xử tử. Anh đổi thay nước cùng hòa. Cách mạng đạt tới đỉnh cao.Năm 1653Nền độc tài quân sự chiến lược được tùy chỉnh thiết lập. Cách thụt lùi của cách mạng.Tháng 12 - 1688Quốc hội thực hiện chính phát triển thành, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ đăng quang vua. Chế độ quân chủ lập hiến được thành lập và hoạt động.Chiến không nhường nhịn chủ quyền của 13 nằm trong địa Anh sinh hoạt Bắc MĩCuối năm 1773Sự khiếu nại “trà Bô-xtơn” thổi bùng lên ngọn gàng lửa cuộc chiến tranh làm việc Bắc Mĩ.Đầu mon 9 - 1774Đại hội châu lục lần trước tiên được tập trung ngơi nghỉ Phi-la-đen-phi-aTháng 4 - 1775Chiến tnhóc con thân những nằm trong địa với thiết yếu quốc bùng nổ.Tháng 5 - 1775Đại hội lục địa lần thiết bị nhị được triệu tập, thành lập và hoạt động “Quân đội thuộc địa” vì Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng lãnh đạo.Ngày 4 -7 - 1776Thông qua phiên bản Tuim ngôn Độc lập, Hợp chủng quốc Mĩ ra đời.Ngày 17 - 10 - 1777Quân khởi nghĩa thắng béo ở Xa-ra-tô-ga, khiến cho sự thay đổi của cuộc chiến trỡ.Năm 1781Chiến chiến hạ I-ooc-tao, cuộc chiến tranh chấm dứt.Năm 1783Anh kí hiệp ước Vec-xai chấp nhận công nhận nền hòa bình của 13 ở trong địa sinh sống Bắc Mĩ.Cách mạng tư sảnThời gianSự kiệnCách mạng tư sản AnhTháng 4 - 1640Sác-lơ I triệu tập Quốc hội.Tháng 8 - 1642Sác lớ I tuyên ổn chiến với Quốc hội.1642 - 1648Nội chiến giữa Quốc hội cùng với đơn vị vua.Tháng 1 - 1649Sác-lơ I bị xử tử. Anh biến nước cùng hòa. Cách mạng đạt mức đỉnh điểm.Năm 1653Nền độc tài quân sự được tùy chỉnh. Cách thụt lùi của biện pháp mạng.Tháng 12 - 1688Quốc hội thực hiện thiết yếu biến đổi, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ đăng quang vua. Chế độ quân nhà lập hiến được thành lập và hoạt động.Chiến không nhường nhịn tự do của 13 thuộc địa Anh sinh hoạt Bắc MĩCuối năm 1773Sự kiện “trà Bô-xtơn” thổi bùng lên ngọn gàng lửa chiến tranh ở Bắc Mĩ.Đầu tháng 9 - 1774Đại hội châu lục lần trước tiên được triệu tập nghỉ ngơi Phi-la-đen-phi-aTháng 4 - 1775Chiến tranh mãnh giữa những trực thuộc địa cùng với chủ yếu quốc bùng nổ.Tháng 5 - 1775Đại hội lục địa lần sản phẩm công nghệ nhì được triệu tập, ra đời “Quân nhóm ở trong địa” bởi Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm cho tổng chỉ đạo.Ngày 4 -7 - 1776Thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập, Hợp chủng quốc Mĩ Thành lập và hoạt động.Ngày 17 - 10 - 1777Quân khởi nghĩa win béo nghỉ ngơi Xa-ra-tô-ga, tạo cho sự thay đổi của trận chiến ttrẻ ranh.Năm 1781Chiến chiến hạ I-ooc-tao, cuộc chiến tranh xong.Năm 1783Anh kí hiệp ước Vec-xai chấp nhận thừa nhận nền hòa bình của 13 trực thuộc địa ngơi nghỉ Bắc Mĩ.

Bạn đang xem: Lập niên biểu về cách mạng tư sản anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa anh ở bắc mĩ

*

Xem thêm: Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc 2 + Bx + C, Bài 3 : Hàm Số Bậc Hai Y = Ax^2 + Bx + C

*


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

VP: Số 24, Lô 14A, Trung Yên 11, CG cầu giấy, TP. hà Nội.

02432 99 98 98 umakarahonpo.com
umakarahonpo.com

Mã số thuế: 0103326250 chịu trách rưới nhiệm nội dung: Trần Duy Trang