Lập Niên Biểu Những Sự Kiện Chính Của Cách Mạng Tư Sản Pháp Cuối Thế Kỉ Xviii

*

Em hãy lập niên biểu hầu hết sự kiện bao gồm của bí quyết mạng tứ sản Pháp cuối thế kỷ XVIII ( bài 3 : phần II với III SGK trang 12-17 )

 


*

Tham khảo:

*


Tham khảo ạ:

Niên biểu các sự kiện chính của phương pháp mạng tứ sản Pháp cuối núm kỉ XVIII:

Thời gian

Sự kiện

14 - 7 - 1789

Quần chúng tiến công pháo đài - nhà tù Baxti

8 - 1789

Thông qua tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

4 - 1792

Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân công ty lập hiến

10 - 8 - 1792

Lật đổ thống trị của phái lập hiến

6 - 1793

Hiến pháp new được thông qua. Thành lập và hoạt động nền cùng hòa đầu tiên

27 - 7 - 1794

Đảo thiết yếu lật đổ phái Gia-cô-banh, hoàn thành giai đoạn trở nên tân tiến đi lên của phong trào.

Bạn đang xem: Lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản pháp cuối thế kỉ xviii

11 - 1799

Chấm chấm dứt chế độ Đốc chính. Nền độc tài quân sự chiến lược được tùy chỉnh ở Pháp.

1815

Chế độ quân chủ Pháp được phục hồi.

 

Đúng 1
Bình luận (0)

tham khảo:

Niên biểu những sự kiện chính của phương pháp mạng tứ sản Pháp cuối cố kỉ XVIII:

Thời gian

Sự kiện

14 - 7 - 1789

Quần chúng tiến công pháo đài - công ty tù Baxti

8 - 1789

Thông qua tuyên ngôn Nhân quyền cùng Dân quyền

4 - 1792

Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân nhà lập hiến

10 - 8 - 1792

Lật đổ kẻ thống trị của phái lập hiến

6 - 1793

Hiến pháp mới được thông qua. Ra đời nền cùng hòa đầu tiên

27 - 7 - 1794

Đảo chủ yếu lật đổ phái Gia-cô-banh, chấm dứt giai đoạn cách tân và phát triển đi lên của phong trào.

11 - 1799

Chấm xong xuôi chế độ Đốc chính. Nền độc tài quân sự được tùy chỉnh cấu hình ở Pháp.

1815

Chế độ quân chủ Pháp được phục hồi.

 


Đúng 0

Bình luận (0)

Lập niên biểu phần đông sự kiện chủ yếu của cách mạng bốn sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Lịch sử
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
1.Lập niên biểu mọi sự kiện chính của cách mạng tứ sản Pháp cuối cụ kỉ XVIII.2.Vai trò của quần chúng trong giải pháp mạng bốn sản Pháp được trình bày ở đông đảo điểm nào?3.Nêu nhũng sự kiện chủ yếu qua những giai đoạn để minh chứng sự cải cách và phát triển của cách mạng tư sản Pháp.4.Trình bày cùng phân tích ý nghĩa sâu sắc lịch sử của phương pháp mạng bốn săn Pháp thời điểm cuối thế kỷ XVIII.
Đọc tiếp

1.Lập niên biểu những sự kiện bao gồm của bí quyết mạng tứ sản Pháp cuối thay kỉ XVIII.

2.Vai trò của quần chúng trong phương pháp mạng tư sản Pháp được biểu hiện ở hầu hết điểm nào?

3.Nêu nhũng sự kiện đa phần qua những giai đoạn để minh chứng sự cải tiến và phát triển của cách mạng tư sản Pháp.

4.Trình bày và phân tích chân thành và ý nghĩa lịch sử của phương pháp mạng tứ săn Pháp vào cuối thế kỷ XVIII.


Xem chi tiết
Lớp 8Lịch sửBài 2. Giải pháp mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)
3
1
GửiHủy

Tham khảo:

Bài 1:
Đúng 0
Bình luận (7)
Tham khảo:

Câu 1:


Đúng 0
Bình luận (0)
Tham khảo:

Câu 1:

*

Câu 2:

- Ngày 14 -7 - 1789, quần bọn chúng lao cồn Pa-ri vẫn phá ngục tù Ba-xti. Mở màn cho cuộc giải pháp mạng.

- Ngày 10 -8 -1792, quần bọn chúng nhân dân đứng lên khởi nghĩa lật đổ sự kẻ thống trị của phái Lập hiến, xóa bỏ chính sách phong kiến, tùy chỉnh cấu hình nền cộng hòa, đưa phương pháp mạng cách tân và phát triển lên một cách cao hơn.

- Ngày 2 - 6 - 1793, trước triệu chứng Tổ quốc lâm nguy, quần bọn chúng nhân dân lại khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh, gửi phái Gia-cô-banh lên chũm quyền. Cách mạng Pháp đạt cho đỉnh cao.

Xem thêm: Nhạc Phim 4 Năm 2 Chàng Trai 1 Tình Yêu “, Chúng Tôi Có

Câu 3:

- giai đoạn I (chế độ quân chủ lập hiến):

+ Ngày 14 - 7 - 1789, tiến công pháo đài - công ty ngục Ba-xti.

+ mon 8 - 1789, thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền.

+ mon 9-1791, thông qua Hiến pháp...

- quá trình II (bước đầu của nền cùng hòa):

+ tháng 9 - 1972, thành lập nền cộng hòa.

+ Ngày 21 - 1 - 1793, xử quyết vua Lu-i XVI.

+ Ngày 2 - 6 - 1793, nhân dân nổi dậy khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh.

- tiến độ III (chuyên thiết yếu dân chủ biện pháp mạng Gia-cô-banh, đỉnh điểm của biện pháp mạng):

+ Phái Gia-cô-banh đã có những biện pháp tích cực nhằm mục tiêu cứu nước Pháp thoát ra khỏi sự đe dọa của "thù trong, giặc ngoài", đưa cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao.

⟹ Như vậy, biện pháp mạng Pháp cách tân và phát triển đi lên theo từng quy trình và đạt đến đỉnh điểm vào giai đoạn thứ III, bên dưới nền chuyên chủ yếu dân chủ giải pháp mạng Gia-cô-banh.

Câu 4:

* Đối cùng với nước Pháp:

- Lật đổ tổ chức chính quyền quân chủ siêng chế, thủ tiêu phần nhiều tàn dư phong kiến.

- Mở đường cho sự phát triển của TBCN.

- đa số cản trở so với công mến nghiệp bị xóa bỏ, thị phần dân tộc thống tốt nhất được hình thành.

* Đối với núm giới:

- chính sách phong con kiến bị lung lay ở mọi châu Âu

- Ảnh hưởng trọn của làn sóng TBCN đến khắp châu Âu.

* Hạn chế:

- Chưa thỏa mãn nhu cầu được đầy dù quyền lợi và nghĩa vụ cho nhân dân.

- Không trọn vẹn xóa vứt được chế độ phong kiến, chỉ có thống trị tư sản là được hưởng lợi.