Lập Bảng Niên Biểu Những Sự Kiện Chính Của Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


Bạn đang xem: Lập bảng niên biểu những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ nhất

*

Giải bài xích tập lịch sử 8Chương I: giai đoạn xác lập của công ty nghĩa tư bạn dạng (Từ giữa cụ kỉ 16 cho nửa sau của vậy kỉ 19)Chương II: những nước Âu - Mĩ cuối nỗ lực kỉ 19 - đầu núm kỉ 20Chương III: Châu Á vậy kỉ 18 - đầu cố kỉ 20Chương IV: chiến tranh thế giới trước tiên (1914 - 1918)Lịch sử nỗ lực giới tân tiến (Phần từ năm 1917 mang đến năm 1945)Chương I: biện pháp mạng mon mười Nga năm 1917 cùng công cuộc sản xuất chủ nghĩa xã hội ở Liên XôChương II: Châu Âu và nước Mĩ thân hai trận chiến tranh nhân loại (1918 - 1939)Chương III: Châu Á thân hai trận chiến tranh trái đất (1918 - 1939)Chương IV: Chiến tranh trái đất thứ nhì (1939 - 1945)Chương V: Sự cải tiến và phát triển của kỹ thuật - kĩ thuật với văn hóa trái đất nửa đầu cố kỉnh kỉ 20Phần hai: lịch sử vẻ vang Việt Nam từ năm 1858 mang đến năm 1918Chương I: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ thời điểm năm 1858 cho cuối vắt kỉ 19Chương II: làng hội nước ta từ năm 1897 đến năm 1918
Lập bảng niên biểu số đông sự kiện chính của chiến tranh thế giới trước tiên

Xem thêm: Này Em Nhìn Xem Đời Ta Còn Bao Nhiêu Ngày, Tình Ca (Quốc Bảo)

Trang trước
Trang sau

Bài 13: chiến tranh thế giới đầu tiên (1914 - 1918)

Bài 3 trang 73 lịch sử hào hùng 8: ): Lập bảng niên biểu đông đảo sự kiện thiết yếu của Chiến tranh nhân loại thứ nhất.

Trả lời:


Thời gianSự kiện
1 – 8 – 1914Đức tuyên chiến cùng với Nga
3 – 8 – 1914Đức tuyên chiến với Pháp
4 – 8 – 1914Anh tuyên chiến cùng với Đức
1914 - 1916Giai đoạn đầu tiên của cuộc chiến: Đức tiến công Pháp, Pa-ri bị uy hiếp. Nga tiến công Đức giải cứu cho Pháp.
7 - 11 - 1917Cách mạng tháng Mười Nga thành công
9 - 1918Quân Anh, Pháp, Mỹ tổng tấn công trên khắp những mặt trận
11 - 11 - 1918Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới đầu tiên kết thúc.