#1 TỤNG KINH QUAN ÂM CỨU KHỔ CỨU NẠN

Trong giới phật pháp hiện giờ có rất nhiều bài kinh khác nhau. Trong đó, kinh cứu khổ cứu vãn nạn bạch y thần chú là bài bác kinh được nhiều người thân thiện nhất. Nếu khách hàng đang bao gồm ý định niệm bài bác kinh này thì nên dành thời gian tò mò một số tin tức sau đây. 


Đôi đường nét về kinh cứu giúp khổ cứu vớt nạn như thế nào?

Rất những người hiện nay muốn niệm kinh cứu khổ cứu giúp nạn quan âm nhân tình tát nhưng không biết nên bước đầu từ đâu? Và trước lúc đi vào văn bản chính, chúng ta nên dành thời gian tìm hiểu qua về cỗ kinh này. Trong đó, kinh cứu vớt khổ cứu vớt nạn bạch y thần chú nằm trong Vạn từ bỏ chánh tục tạng khiếp mà bạn ta hay hotline là tạng chữ Vạn, quyển 1, số 34. 

*

Những điều cần hiểu rõ về kinh cứu vớt khổ cứu giúp nạn tất cả chữ

Đây là tởm Ấn Độ biên soạn thuật, trực thuộc Phương đẳng bộ – các kinh đại thừa xung quanh bốn bộ: Hoa Nghiêm, chén bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn. Kinh cứu vớt khổ quan cố gắng âm người yêu tát được xếp vào Phương đẳng mật chú cỗ bởi tất cả thần chú cứu vớt khổ.

Bạn đang xem: #1 tụng kinh quan âm cứu khổ cứu nạn

Nội dung kinh cứu vãn khổ quan tiền âm

Xét về nội dung, kinh cứu vãn khổ cứu vớt nạn Bạch y thần chú gồm nội dung như sau:

Chánh văn

觀世音菩薩救苦經

南無救苦觀世音菩薩。百千萬億佛。恒河沙數佛。無量功德佛。佛告阿難言。此 經大聖。能救獄囚。能救重病。能救千災百難苦。若有人。誦得一千遍。一身離苦難 。誦得一萬遍。合家離苦難。南無佛力威。南無佛力護。使人無惡心。令人身得度。回光菩薩。回善菩薩。阿耨大天王。正殿菩薩。摩邱摩邱。清淨比邱。官事得散。私 事得休。諸大菩薩。五百羅漢。救護弟子身。悉皆離苦難。自然觀世音。纓絡不須解 。勤誦千萬遍。災難自然得解脫。信受奉行。即說真言曰。今菩今菩提 陀羅尼帝 尼佉羅帝 菩提薩婆訶

Dịch âm kinh cứu khổ cứu giúp nạn ý trung nhân tát

Quán rứa Âm người thương Tát cứu Khổ Kinh

*

Dịch âm kinh cửa hàng âm cứu giúp khổ bạch y thần chú

Nam mô cứu vãn khổ Quan nỗ lực Âm người thương tát, bách thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A Nan ngôn, thử ghê đại thánh, năng cứu vớt ngục tù, năng cứu giúp trọng bịnh, năng cứu vớt thiên tai bách nạn khổ. Nhược hữu nhân, tụng đắc tuyệt nhất thiên biến, duy nhất thân ly khổ nạn, tụng đắc duy nhất vạn biến, hợp gia ly khổ nạn. Nam mô Phật lực uy, nam tế bào Phật lực hộ, sử nhân vô ác tâm, linh nhân thân đắc độ. Hồi Quang người yêu tát, Hồi Thiện người tình tát, A Nậu đại thiên vương, Chánh Điện bồ tát, ma kheo ma kheo, thanh tịnh tỳ kheo, quan tiền sự đắc tán, tư sự đắc hưu. Chư đại người thương tát, ngũ bách la hán, cứu nạn đệ tử thân, tất giai ly khổ nạn. Tự nhiên Quan thế Âm, anh lạc bất tu giải, buộc phải tụng thiên vạn biến, tai nạn thoải mái và tự nhiên đắc giải. Tín thọ phụng hành, tức thuyết chân ngôn viết: Kim người thương kim người thương đề, đà la ni đế, ni khư la đế, tình nhân đề tát bà ha.

Dịch nghĩa

Kinh người yêu Tát Quán vắt Âm cứu vãn Khổ

Kính lạy người thương tát Quán chũm Âm, bậc đại sĩ cứu khổ cứu giúp nạn, kính lạy trăm ngàn muôn đức Phật, hằng hà sa số đức Phật, gần như bậc toàn giác có vô lượng công đức.

Đức Phật dạy tôn giả A Nan rằng: “Kinh này cao cả, rất có thể cứu thoát ngục tù, có thể cứu chữa bệnh dịch nặng, rất có thể cứu vớt trăm tai nạn ngoài ý muốn ngàn khổ ách. Ví như có bạn tụng ghê này được một ngàn lần thì bản thân lìa khổ nạn, tụng được một muôn lần thì anh chị em lìa khổ nạn.”

Quay về lệ thuộc sức oai nghiêm thần của Phật, quay về nương tựa sức gia hộ của Phật, khiến cho mọi fan không sinh trọng tâm ác độc, làm cho mọi bạn và bạn dạng thân được Phật cứu vãn độ. Quay về nương tựa bồ tát Hồi Quang, bồ tát Hồi Thiện, đại thiên vương A Nậu, người yêu tát Chánh Điện, những bậc tỳ kheo thanh tịnh, tía ma cùng phá ác, thì việc cửa quan được tháo bỏ, bài toán không chính đáng được dừng dứt. Cúi xin chư vị đại người yêu tát, năm trăm vị la hán cứu vớt hộ bạn dạng thân môn đồ tất thảy đông đảo lìa khổ nạn. Như xâu chuỗi anh lạc của người thương tát Quán cầm cố Âm tự nhiên và thoải mái phân tách ra, bạn nào siêng năng tụng nghìn muôn lần thì những tai nạn tự nhiên và thoải mái được tháo dỡ bỏ.

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Số Một Của Người Cách Mạng Là Quyết Tâm Suốt Đời Đấu Tranh Cho Đảng, Cho Cách Mạng

Đại bọn chúng nghe lời Phật dạy, tin tưởng, chào đón và vâng làm, người thương tát Quan thế Âm ngay tắp lự nói thần chú rằng: Kim người tình kim người yêu đề, đà la ni đế, ni khư la đế, ý trung nhân đề tát bà ha.

Ngày trai

Với kinh cứu vớt khổ cứu vãn nạn bạch y thần chú, chúng ta cũng cần suy nghĩ ngày trai. Trong những ngày trai này, bạn niệm chú rất cần được giữ giới và chuyên làm những vấn đề phúc thiện.Mỗi tháng sẽ có những ngày trai không giống nhau:

*

Cần chăm chú những ngày trai khi niệm kinh cứu vãn nạn cứu giúp khổ

Tháng giêng có ngày mồng 8 là ngày traiTháng hai có 3 ngày trai 7, 9, 19Tháng ba cũng đều có 3 ngày trai 3, 6, 13Tháng tư gồm ngày 22 là ngày traiTháng năm gồm 2 ngày trai là 3 với 17Tháng sáu gồm có ngày trai sau 16,b18, 19 với 23Tháng bảy có 2 ngày trai là 13 cùng 15Tháng tám gồm ngàyTháng chín bao gồm 2 ngày trai 19 cùng 23Tháng mười tất cả ngày 2 là ngày traiTháng mười một bao gồm ngày 19Tháng chạp: không có ngày traiRiêng mon nhuận thì tính theo mon chính.

Những điều linh ứng lúc niệm kinh cứu giúp khổ cứu vãn nạn quan thay âm người tình tát

Khi niệm kinh cứu giúp khổ bạch y thần chú, nếu như bạn chú tâm, cầu việc gì đều sở hữu hiệu nghiệm cả. Kinh cứu khổ sẽ giúp mọi người giành được những cầu nguyện như:

Cầu con gồm conCầu bệnh khỏi bệnhCầu tài gồm tàiCầu phúc gồm phúcCầu tai qua nạn khỏi được tai qua nàn khỏi Cầu gió thuận thuyền yên, qua cơn vô phương cứu chữa được thuận buồm xuôi gió, mọi việc yên bình.Cầu thi đỗ được thi đỗ.Cầu an ninh được bình an

Trên đây là những thông tin về ghê phật cứu khổ – Kinh cứu vớt khổ cứu vớt nạn bạch y thần chú. Hy vọng những chia sẻ này để giúp mọi người hiểu hơn về cỗ kinh và số đông điều linh ứng để hoàn toàn có thể tu tâm, chăm sóc tính, tai qua nàn khỏi các điều vất vả.