KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

*
Đào tạo sau đh
*
Khoa học công nghệ
*
Hợp tác quốc tế
*
Bệnh viện ngôi trường ĐHYD
*
Đoàn giới trẻ Cộng sản HCM
*
Công đoàn
*
Dự án đào tạo và giảng dạy theo hướng phòng tránh không nên sót y tế (TAME)

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tổ technology Thông tin có tác dụng tham mưu mang đến Hiệu trưởng vào lĩnh vực công nghệ Thông tin của ngôi trường (bao gồm: khối hệ thống hạ tầng technology thông tin, hệ thống phần mềm, phương án công nghệ thông tin) nhằm mục tiêu tối ưu hóa hệ thống, bảo mật, bình an dữ liệu.

Bạn đang xem: Khoa công nghệ thông tin đại học khoa học huế

2. Nhiệm vụ

- lập mưu hoạch thực thi ứng dụng và cải cách và phát triển CNTT vào các hoạt động của Nhà trường.

- tư vấn, tổ chức triển khai thiết kế, lắp đặt các thiết bị technology thông tin cho những đơn vị trực thuộc trường theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- quản lý, bảo trì hoạt động ổn định, có kết quả hệ thống mạng, khối hệ thống thư điện tử, bảo đảm an toàn việc kết nối.

- Xây dựng, quản trị, duy trì hoạt động Trang tin tức điện tử.

- tổ chức triển khai triển khai các phương án bảo đảm bình yên và bảo mật cho khối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Trường.

- tổ chức hướng dẫn với đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động vui chơi của Trường được cho cán bộ, viên chức Trường.

- tiến hành công tác report thống kê theo mức sử dụng và yêu ước của Trường.

- tiến hành các trách nhiệm khác vì Nhà ngôi trường giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Là đơn vị trực nằm trong Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra với Pháp chế.

- gồm một Tổ trưởng cùng 04 nhân viên cơ hữu.

- Tổ CNTT chia làm hai nhóm:

a. đội mạng và cơ sở hạ tầng: phụ trách cửa hàng hạ tầng công nghệ thông tin, tập trung vào phần cứng với mạng sản phẩm tính.

+ cai quản trị mạng nhằm bảo đảm an toàn và bảo mật cho khối hệ thống thông tin, các đại lý dữ liệu.

+ tứ vấn, tổ chức thiết kế, triển khai lắp đặt các thiết bị phần cứng, mạng lắp thêm tính.

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Svc Tuyển Dụng

+ quản ngại lý, bảo trì hoạt hễ ổn định, có hiệu quả hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo vệ việc kết nối.

+ quản lý các phòng máy tính trực thuộc làm chủ của tổ.

+ tiến hành các nhiệm vụ khác theo sự điều rượu cồn của cung cấp trên.

b. Nhóm cai quản ứng dụng: phụ trách mảng phần mềm cai quản (tư vấn, chế tạo và bảo trì), trang web (trang thông tin điện tử) và hỗ trợ technology thông tin đến sinh viên, cán bộ trong Trường.

+ tổ chức triển khai quản lý, bốn vấn, thiết kế, lắp đặt các ứng dụng ứng dụng trong cai quản và giảng dạy.

+ Xây dựng, cai quản trị, cập nhật, gia hạn hoạt động trang tin tức điện tử trong phòng trường, Khoa, bộ môn, Phòng cùng các nghành nghề dịch vụ khác.

+ tổ chức hướng dẫn sử dụng, cung ứng cho cán bộ công chức trong bên trường sử dụng các phần mềm ship hàng học tập giảng dạy, các ứng dụng quản lý.

+ triển khai các trách nhiệm khác theo điều đụng của cấp cho trên.

3. Phạm vi hoạt động

+ làm chủ và gia hạn hoạt động xuất sắc mạng thiết bị tính, mạng Internet, Wifi cho trường, cơ sở chức năng, Viện, Trung trung tâm và cơ sở y tế trường.

+ Đảm nhận toàn cục quản trị server đến Nhà trường nhằm mục tiêu bảo mật, bảo vệ bình an dữ liệu.

+ Tham gia bốn vấn, thiết kế, thêm đặt, đo lường và tính toán các thiết bị công nghệ thông tin, trang bị mạng cho tất cả đơn vị vào Trường.

+ Xây dựng, quản lí trị trang thông tin điện tử của ngôi trường và của các đơn vị vào toàn Trường.

+ Xây dựng các cơ sở dữ liệu (Database), các ứng dụng thống trị đặc thù vào khả năng có thể chấp nhận được của đội ngũ nhân sự của tổ.

+ hợp tác và ký kết với các đơn vị công nghệ thông tin khác để desgin phần mềm, hỗ trợ tư vấn cho ban giám hiệu về các phần mềm ứng dụng trong công tác làm việc quản lý.