Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Khi xà phòng hóa triolein ta nhận được sản phẩm là

A. C15H31COONa với etanol

B.

Bạn đang xem: Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là

C17H33COONa cùng glixerol

C.C15H31COOH và glixerol

D.C17H35COONa và glixerol


*

lúc xà chống hóa triolein ta thu được sản phẩm là

A.C15H31COONavàetanol.

B.C17H35COOHvàglixerol.

C.C15H31COONavàglixerol.

D.C17H33COONavàglixerol.


Lúc xà chống hóa triolein trong hỗn hợp NaOH ta thu được thành phầm là

A. C15H31COONa cùng etanol

B. C17H35COOH với glixerol

C. C15H31COONa với glixerol

D. C17H33COONa với glixerol


khi xà chống hóa triolein vào hỗn hợp NaOH ta chiếm được sản phẩm là

A. C15H31COONa và etanol.

B.C17H35COOH cùng glixerol.

C.C15H31COONa và glixerol.

Xem thêm: Đàn Ông Uống Sữa Đậu Nành Có Tốt Không, Nam Giới Uống Đậu Nành Tốt Không

D.C17H33COONa cùng glixerol.


lúc xà chống hóa triolein bằng hỗn hợp NaOH ta nhận được sản phẩm là

A. C17H33COONa cùng glixerol

B. C15H31COONa cùng glixerol

C. C17H33COONa và etanol

D. C17H33COOH và glixerol


Xà phòng hóa hoàn toàn triolein bằng hỗn hợp NaOH vừa đủ, ta chiếm được thành phầm là

A. C17H35COONa cùng etanol.

B.C17H33COONa cùng glixerol.

C.C17H33COOH với glixerol.

D.C17H35COOH cùng glixerol.


Xà phòng hóa triolein chiếm được sản phẩm là

A. C15H31COONa với glixerol.

B. C17H31COONa và etanol.

C. C17H33COONa với glixerol.

D. C17H35COONa với glixerol


Xà chống hóa triolein chiếm được thành phầm là

A. C 15 H 31 COONa và glixerol.

B. C 17 H 31 COONa cùng etanol.

C. C 17 H 33 COONa cùng glixerol.

D. C 17 H 35 COONa với glixerol.