Khi Tiến Hành Đồng Trùng Hợp Buta-1 3-Dien

Khi thực hiện đồng trùng đúng theo acrilonitrin cùng buta-1,3-đien chiếm được một loại cao su đặc buna-N cất 15,73% N về khối lượng. Tỉ lệ số mol acrilonitrin và buta-1,3-đien trong cao su buna-N là :


Bạn đang xem: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1 3-dien

nxCH2=CH-CH=CH2 + nyCH2=CHCN → <(-CH2-CH=CH-CH2-)x-(-CH2-CHCN-)y>n

%N = $dfrac14y.100\% 54x + 53y = 15,73\% o dfracyx = dfrac32$


*
*
*
*
*
*
*
*

Một loại cao su thiên nhiên Buna-S bao gồm tỉ lệ kết hợp của 2 một số loại monome là một trong : 1. Phân tử khối mức độ vừa phải của loại cao su này là 12640000 đvC. Thông số polime hóa vừa đủ của loại cao su này bằng


Một phân tử cao su đặc buna-S tất cả 4000 mắt xích và bao gồm phân tử khối bởi 1048000 đvC. Tỉ trọng số phân tử buta-1,3-đien cùng stiren trong loại cao su trên là


Một polime X được khẳng định có phân tử khối là 39062,5 đvC với hệ số trùng thích hợp để tạo nên polime này là 625. Polime X là?


Xem thêm: Cách Kiểm Tra Gói Cước Đang Sử Dụng Mobifone Đang Sử Dụng, 2 Cách Kiểm Tra Các Dịch Vụ Mobifone Đang Sử Dụng

Cứ 25,2 gam cao su đặc buna-S phản bội ứng không còn với 300 gam hỗn hợp Br2 6,4%. Tỉ lệ đôi mắt xích butađien và stiren trong cao su thiên nhiên buna-S là


Khi clo hóa PVC ta chiếm được một loại tơ clorin chứa 66,67% clo. Hỏi trung bình 1 phân tử clo tính năng với từng nào mắt xích PVC ?


Khi triển khai đồng trùng đúng theo acrilonitrin và buta-1,3-đien thu được một loại cao su đặc buna-N đựng 15,73% N về khối lượng. Tỉ lệ thành phần số mol acrilonitrin và buta-1,3-đien trong cao su đặc buna-N là :


Cao su giữ hóa đựng 2% sulfur về khối lượng. Trả thiết nguyên tử S sửa chữa cho nguyên tử H ở team metylen (-CH2-) trong mạch cao su. Trung bình khoảng chừng bao nhiêu đôi mắt xích cao su đặc isopren có một cầu nối đisunfua -S-S- ?


Đồng trùng phù hợp đimetyl buta–1,3–đien với acrilonitrin(CH2=CH–CN) theo tỉ lệ tương xứng x : y, nhận được một một số loại polime. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polime này, thu được các thành phần hỗn hợp khí cùng hơi (CO2, H2O, N2) trong số đó có 57,69% CO2 về thể tích. Tỉ lệ thành phần x : y khi thâm nhập trùng phù hợp là bao nhiêu ?


Khi thực hiện phản ứng trùng ngưng giữa axit ađipic cùng hexametylenđiamin ta nhận được một tơ nilon-6,6 chứa 12,39% nitơ về khối lượng. Phần trăm số đôi mắt xích giữa axit ađipic cùng hexametylenđiamin trong chủng loại tơ trên là


Thủy phân 1250 gam protein X chiếm được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100000 g/mol thì số mắt xích alanin bao gồm trong X là :