Khi Thực Hiện Phản Ứng Tách Nước Đối Với Ancol X Chỉ Thu Được Một Anken Duy Nhất

khi tiến hành phản ứng bóc tách nước đối với ancol X, chỉ thu được một anken tuyệt nhất. Oxi hoá hoàn toàn một lượng hóa học X nhận được 5,6 lít CO2 (đktc) với 5,4 gam H2O. Có từng nào công thức cấu trúc cân xứng cùng với X?


Phương pháp giải

X bị tách nước sản xuất 1 anken => X là ancol no, đối kháng chức còn chỉ có 1 phía tách

+) nancol = nH2O – nCO2

+) n =$frac0,250,05$= 5


Lời giải của GV umakarahonpo.com

X bị bóc tách nước tạo thành 1 anken => X là ancol no, solo chức còn chỉ có 1 hướng tách

Công thức phân tử của X là CnH2n+1OH ;

Có nancol = nH2O – nCO2 =$frac5,418 - frac5,622,4 = ext 0,05 ext mol$

Và n = $frac0,250,05$= 5 . Nên công thức phân tử của X là C5H11OH

Công thức cấu tạo của X là

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2OH ; CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH2OH

CH3 – CH2 – CH(CH3) – CH2OH .

Bạn đang xem: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol x chỉ thu được một anken duy nhất

Đáp án buộc phải chọn là: d


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


khi bóc tách nước từ 1 hóa học X gồm công thức phân tử C4H10O chế tác thành 3 anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là :


Lúc triển khai bội nghịch ứng bóc nước đối với ancol X, chỉ thu được 1 anken tốt nhất. Oxi hoá hoàn toàn một lượng hóa học X nhận được 5,6 lkhông nhiều CO2 (đktc) với 5,4 gam H2O. Có bao nhiêu cách làm kết cấu cân xứng cùng với X?


Tách nước hoàn toàn trường đoản cú hỗn hợp X gồm 2 ancol A, B ta được các thành phần hỗn hợp Y có các olefin. Nếu đốt cháy hoàn toàn tất cả hổn hợp X thì thu được một,76 g CO2. khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng trọng lượng nước với CO2 tạo ra là


Cho những ancol sau :

(1) CH3CH2OH (2) CH3CHOHCH3

(3) CH3CH2CH(OH)CH2CH3 (4) CH3CH(OH)C(CH3)3

Dãy tất cả các ancol Lúc bóc nước trường đoản cú từng ancol chỉ cho 1 olefin tuyệt nhất là


Cho hàng gửi hoá sau : CH3CH2CH2OH $xrightarrowH_2SO_4,,sệt,,,t^o$ X$xrightarrowH_2SO_4,,loãng$ Y

Biết X, Y là sản phẩm chủ yếu. Vậy công thức kết cấu của X và Y theo lần lượt là


Cho sơ đồ vật gửi hoá sau :

Burã – 2 – ol $xrightarrowH_2SO_4,,quánh,,,180^oC$ X $xrightarrowHBr$Y $xrightarrowMg,,,ete,,khan$Z

Trong đó X, Y, Z là sản phẩm bao gồm. Công thức của Z là


Đun lạnh các thành phần hỗn hợp có 2 ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cùng với H2SO4 sệt ở 140oC. Sau Lúc những bội phản ứng dứt, chiếm được 6 gam tất cả hổn hợp 3 ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của 2 ancol bên trên là


Đun 132,8 gam hỗn hợp 3 ancol no, 1-1 chức với H2SO4 quánh, 140oC nhận được tất cả hổn hợp các ete tất cả số mol cân nhau cùng có khối lượng là 111,2 gam. Số mol của từng ete vào hỗn hợp là


Đun 2 ancol đối kháng chức cùng với H2SO4 đặc sống 140oC chiếm được các thành phần hỗn hợp 3 ete. Lấy 0,72 gam một trong các 3 ete đem đốt cháy trọn vẹn thu được 1,76 gam CO2 và 0,72 gam nước. Hai ancol đó là


Đun ancol X no đơn chức cùng với H2SO4 quánh thu được hợp hóa học cơ học Y gồm dY/ X = 0,7. Công thức phân tử của X là


Đun 2 ancol no đối kháng chức với H2SO4 quánh làm việc 140oC thu được tất cả hổn hợp 3 ete. Lấy một trong 3 ete đem đốt cháy trọn vẹn thu được một,32 gam CO2 với 0,72 gam nước. Hai ancol đó là


Đun rét một ancol đối chọi chức X cùng với hỗn hợp H2SO4 sệt trong điều kiện tương thích hình thành chất cơ học Y, tỉ khối hận của X so với Y là 1 trong những,6428. Công thức phân tử của Y là


Đun ancol X đối chọi chức cùng với H2SO4 quánh chiếm được đúng theo hóa học hữu cơ Y gồm dY/ X = 1,75. Công thức phân tử của X là


Đốt cháy trọn vẹn một lượng các thành phần hỗn hợp X tất cả 3 ancol thuộc thuộc dãy đồng đẳng thu được 6,72 lkhông nhiều CO2 (đktc) và 9,90 gam nước. Nếu làm cho nóng cũng lượng các thành phần hỗn hợp X nlỗi trên cùng với H2SO4 đặc sinh hoạt nhiệt độ phù hợp nhằm đưa hết thành ete thì tổng trọng lượng ete nhận được là


Cho V lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp khí gồm 2 olefin tiếp tục nhau trong dãy đồng đẳng đúng theo nước (xúc tác H2SO4 đặc), nhận được 12,9 gam hỗn hợp A có 3 ancol. Đun rét tất cả hổn hợp A vào H2SO4 sệt sống 140oC chiếm được 10,65 gam tất cả hổn hợp B bao gồm 6 ete khan. Công thức phân tử của 2 anken là


Đun ancol X no 1-1 chức cùng với H2SO4 đặc nhận được thích hợp hóa học cơ học Y bao gồm dY/ X = 1,7. Công thức phân tử của X là


Chia hỗn hợp có nhì rượu solo chức X với Y (phân tử kăn năn của X nhỏ tuổi hơn của Y) là đồng đẳng sau đó thành nhị phần bằng nhau:

- Đốt cháy trọn vẹn phần 1 chiếm được 5,6 lkhông nhiều CO2 (đktc) cùng 6,3 gam H2O.

Xem thêm: Cách Khóa Số Điện Thoại, Chặn Cuộc Gọi Điện Thoại Android, Iphone

- Đun lạnh phần 2 với H2SO4 quánh nghỉ ngơi 1400C tạo thành thành 1,25 gam hỗn hợp cha ete. Hóa hơi trọn vẹn tất cả hổn hợp tía ete trên, chiếm được thể tích bằng thể tích của 0,42 gam N2 (trong thuộc điều kiện ánh nắng mặt trời, áp suất).

Hiệu suất của bội phản ứng chế tạo ra ete của X, Y thứu tự là:


Một hh gồm C2H5OH cùng ankanol X mạch không phân nhánh. Đốt cháy cùng số mol từng ancol thì lượngH2O xuất hiện từ bỏ ancol này bởi 5/3 lượngH2O có mặt tự ancol kia. Nếu nấu nóng hh bên trên cùng với H2SO4 sệt ở 1700C thì chỉ thu được 2 anken. X bao gồm CTCT như thế nào sau đây:


*

*

Cơ quan chủ quản: chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phnghiền cung ứng hình thức dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức cùng Truyền thông.